HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 22 listopad 2022

VÝPLATNÍ OTISKY POŠTY PRAHA 43

 

Pošta 140 03 PRAHA 43

Pod tímto názvem pošta funguje od 15. 9. 80 (dříve různé názvy - Chodov u Prahy, Praha 415 (Chodov) a 149 00 Praha 415 (Chodov).  Sídlo od roku 1980 ve vile Maruška, Benkova ulice 2/340, praha 4 - Jižní Město.  Tohoto dne se změnila pošta z dodávací na podávací. Pravděpodobně obdržela do provozu výplatní stroj Postalia, který vytvořil tři otisky - podtyp a a dvě varianty tohoto podtypu.  

 

První otisk

Otisk 1. dne ze dne 20., 3, 80 (R)

Čárky za údaji dnů a měsíců.

Silné můstky, rozložitý název pošty, číslice "3" s čárkou v horní části, malá "1" v dolní úseči, tři malé šesticípé hvězdičky v dolním mezikruží.

Číslice letopočtu blízko u sebe. 

Otázkou je, zda tento otisk začal vylácet již 20. 3. 1980 anebo až s datem otevření pošty 15. 9. 80. Pokud ne,  jedná se otisk - esej až do doby oficiálního uznání otisku (15. 9. ?). 

praha 43 001

 

Druhý otisk

Otisk ze dne 29. 9. 80

Změna - místo čárek nyní tečky v údaji data. Jinak stejné znaky.

Plnohodnotný výplatní otisk na poštou prošlé cleistvosti. ZVĚTŠENO. 

 praha 43 003

Třetí otisk 

Otisky ze dne 19. 7. 83 a 8. 9. 83.

O něco slabší můstky, i když stále silné, vtšá vzdálenost v letopočtu mezi první a druhou číslicí,.

Hlavní rozdíl oproti předchozím otiskům je v názvu pošty - nově rytý (důvod?), poznatelné podle zhuštěného názvu, jiného typu "3" - nyní oblouček místo vodorvné čárky, deformovaná "4" v PSČ..

ZVĚTŠENO

praha 43 a 001

Poštou prošlá celistvost s otiskem - NEZVĚTŠENO.

 

praha 43 005

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (216) - VZÁJEMNOST - VČELA BRNO

Spotřební družstvo Včela, které mělo své kořeny již v předchozích institucích založených v roce 1897 a i později v roce 1905, fungovala s přestávvkami a v rámci různých organizačních změn od roku 1923 až do znárodnění vyhláškou 187/1948 ze dne 3. 8. 1948 - Od tohoto dne Vzájemnost - Včela byla začleněna pod střešní orgán Ústřední rada družstev (ÚRD).

Krátce před začleněním do ÚRD Vzájemnost - Včela Brno používala k vyplácení své korespondence výplatní stroj FRANCOTYP s otiskem sběratelsky označeného jako FR 8h - 4m - 1k. Dohlédací pošta BRNO 15.

 

Otisk s datem 14. 2. 48 

Celistvost je zajímavá kromě otisku ještě přídavným tiskem - připomíná 50. výročí existence  spolku Vzájemnost - Včela (1897 - 1947). 

 

vcela 001

 

Zajímavé jsou dva otisky, které předcházejí shora uvedenému otisku sr vzorem 4. republiky. Dohlédací pošta ve všech třech případech BRNO 15. 

 

 

Období Protektorátu Čechy a Morava 

Otisk ze dne 2. 10. 40 

Otisk 1. dne č. 3 v pořadí (R). 

Tento otisk dokládá, že Vzájemnost - Včela v Brně si opatřila výplatní stroj Francotyp v roce 1940. Sběratelsky výýplatní otisk jako FR 8h - 4m - 1k. V té době mělyprotektorátní  otisky již vzhled úplného poněmčení - nejen denní razítko (dvojjazyčný název pošty) a výplatní razítko (německo - český název státního celku), ale i dvojjazyčné označení oprávněného uživatele.

 

vcela 004

 

Období 3. republiky

Otisk s datem 1. 2. 47

Obnovený prvorepublikový vzor otisku s tím, že byly odstraněna německá slova včetně označení oprávněného uživatele (německý text odstraněn a v otisku je viditelná velká mezera mezi pořadovým číslem a českým názvem uživatele (stejně jako v otisku vzoru 4. republiky shora).

 

vcela 002

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS