HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 19 listopad 2022

VÝPLATNÍ OTISKY se zvláštním postavením pod dohledem POŠTY PRAHA 1 (22 - 1)

 

SLOVA ÚVODEM K OTISKŮM UVEDENÝM V TOMTO MINISERIÁLU - DÍL 22 - 1 A 22 - 2.

 

Další kapitolou jsou výplatní otisky pořízené výplatním strojem zapůjčeným soukromým subjektem Ing. Ivan Leiš - Transco  nově vzniklému nezávislé Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků  Praha. Během let 1990 - 1992 byl zapůjčen této entitě nejdříve výplatní stroj POSTALIA č. 433683 (model 60.00090046). Dohoda mezi subjekty byla podepsaná 18. 6. 1990. Dohlédací poštou byla pošta 110 00 PRAHA 1.

Tyto otisky vznikly úzkou spoluprací tří subjektů - majitele a uživatele -  firmy iNg. Ivan Leiš - Transco, pronajimatele -  Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků a Hlavní pošty PRAHA 1. Otisky, které vznikly z této hybridní spolupráce zařazuji do tohoto miniseriálu jednak z důvodů informovanosti sběratelů. jednak pro jejich orientaci v této problematice. Ve  skutečnosti se nejednalo  o stroje pošty PRAHA 1, ale vznikly pod jejím dohledem a v úzké spolupráci. Tyto otisk se objevují ještě jednou v Katalogu komerčních subjektů 1946 - 1992 (pod dvěma odkazy - v záznamu otisků skutečného uživatele a majitele stroje a v odkazu zapůjčovatele). 

Z těchto důvodů jsem pokládal za nutné tyto otisky uvést v tomto miniseriálu. 

__________ 

Výplatní stroj byl uveden do provozu za přítomnosti představitelů nezávislé Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků (SSSVO) L. Janů a T. Nováka, představitelky dohlédací pošty Praha 1 M. Kocíkové, rytce K. Pavlíčka a I. Leiše, jednoho z vedoucích SSSVO a zapůjčovatele výplatního výplatního stroje dne 19. 19. 1990. Dohoda a Pamětní list. 

Výplatní stroj vyplácel korespondenci SSSVO a zároveň sloužil k propagaci a připomínce různých příležitostí svým prostřednictvím a ku prospěchu sběratelství výplatních otisků v Ćeskoslovensku.

Dohlédací poštou byla pošta PRAHA 1.

DOHODA O ZAPŮJČENÍ ze dne 18. 6. 1990

 

doho 001

 

PAMĚTNÍ LIST O ZAHÁJENÍ PROVOZU 11. 10. 1990

 

pam 001

1990

První využití zapůjčeného výplatního stroje se konalo ve Znojmě. 

Do historického města Znojma svolala Stolní společnost Celostítní setkání sběratelů výplatních otisků na dny 13. a 14. 10. 1990. Znojmo v 90. letech zvořila významné zázemí pro poštovní historii. Sběratelé výplatních oisků, ale i dalších oborů byli přijati místními filatelisty v čele s MUDr. Karlem Filou. Ti pomohli organizačně tomuto setkání, které zároveň suplovalo tradiční Dny poštovní historie. Ty po ukončení činnosti KPHC SČSF a KPH SČF se oficiálně nepořádaly vzhledm k vzniklé společenské situaci. Znojemské setkání bylo orámováno těmito událostmi:

- 200 let od prvního znojemského razítka,

- 90 let razítkovacích strojů v Československu,

- osobními výročími Bohumila Jarolímka, generálního zástupce fy. Francotyp v Československu,

- 15, jubilejní setkání výplatních otiskářů v rámci organizovaného sběratelství. 

Karel Kuča vytvořil společně s Karlm Pavlíčkem a autory návrhů denní razítko a štočky do razítkovacích a výplatních strojů. 

 

Výplatní otisky v době od 11. 10. 90 do 14. 10. 90.

Výplatní stroj změnil štočky několikrát během tohoto období, fyzicky nebyl na poště PRAHA 1, byl jen pod jejím dohledem.  Stroj vyplácel zásilky v místě konání poštovně historického setkání ve Znojmě s výjimkou prvního otisku 11. 10. (ten byl pořízen v Praze).

Otisky Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků ze dne 11. 10. 1990

Autoři námětu: Luděk Janů, Ivan Leiš, Tomáš Novák

Realizace námětu: Karel Kuča

Rytec: Karel Pavlíček. 

 

 

Otisk 1. dne 11. 10. 1990 (RR)

Na obálce s adresou SSSVO a se slovy písně "Modlitba pro Martu".

 

SSSVO 001

 

Otisky  první den setkání dne 13. 10. 1990 (R)

Výplatní stroj vyplácel zásilky dvěma otisky:

1/ S označením logotypu Stolní společnosti

 

SSSVO 003 

 

2/ S obrázkem Znojma, v pozadí část loga Stolní společnosti (siluety motýlka)

 

SSSVO 004

 

 SSSVO 005

ZLATOTISK (RR)

štočku pro SSSVO ke znojemskému setkání  vytvořený Karlem Pavlíčkem

 

 

Otisk ze dne 14. 10. 1990 (R)

Portrét vynálezce norského výplatního stroje Karla Uchermanna z roku 1903  s textem (k 590. výročí jeho úmrtí). 

 

SSSVO 006

 

SSSVO 007

ČERNOTISKY 

štočku zobrazeného a realizovaného výplatního otisku K. Uchermanna

Autor námětu a návrh: Ivan Leiš

Rytec: Karel Pavlíček

Poznámka na vysvětlenou: Karl Uchermann byl dlouhou odbu považován za vynálezce uznaného 1. výplatního stroje - proto ta série jedniček za portrétem K. U.. To se psal ještě rok 1990. O několik let později ... Kalifornští novináři koncem 20. století (1998 - 99) objevili dřívějšího vynálezce výplatního stroje Itala hraběte Detalma  Di Brazzu Savirgnana z bratty u U, který řil nějaký čas v USA a zde podal v roce 1896 vynález a žádost o patent. První stroj vyplácely v New Yorku. 

 

Od 15. 10. 1990 se stroj po skončení setkání přemístil do Prahy. Poslední znojemský štoček byl vyměněn za původní a nový vyplácel (logotyp SSSVO) korespondenci SSSVO. Až do prosince tohoto roku, kdy se do stroje dne 10. 12. 90 umístil nový štoček atwliéeu architektů Petra Heteši a Karla Kuči.

Karlovi jako poděkování za jeho nezištnou práci na návrzích štočků pro Stolní společnost.

1. den otisku ateliéru R2 COMP ze dne 10. 12. 90. Stroj s tímto označením vyplácel do 2. 1. 90.

 

SSSVO 008  

 

 

Číst dál...

JEDINÉ DVA BALÍKOVÉ VÝPLATNÍ STROJE PITNEY - BOWES

V období let 1946 - 1989 se mezi přemírou poštovních výplatních strojů v Československu (výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku) vyskytly i zajímavé atypické výplatní stroje se dvěma denními razítky. Ty byly určeny pro poštovní průvodky o třech částech. Na všech se díky tomuto stroji objevily znaky výplatného prostřednictvím výplatního stroje:

- na první (levé) části průvodky sloužilo razítko levé razítko jako podací,

- na druhé - prostřední  - části průvodky se objevilo druhé (pravé) razítko na vlastní poštovní průvodce u poštovní nálepky,

- na třetí části (pro vylepení výplatních známek) se orazilo výplatní razítko s hodnotou.

Zcela jistě se jednalo o významnou racionalizaci poštovního provozu. Porto poštovní správa zajistila pro tyto účely výplatní stroje zprvu u firmy FRANCOTYP, a později i u firmy PITNEY - BOWES. Posledně jmenované stoje Pitney - Bowes  byly v Československu  jen dva na rozdíl od několika desítek strojů Francotyp.  Proto jejich otisky jsou vzácné. Oba známé stroje (Praha 1 a Bratislava 2) byly upraveny z původní jednorazítkových tsrojů přidáním druhého razítka). Otisk se vyskytl ve třech podobách (PRAHA 1, 110 00 PRAHA 1, BRATISLAVA 2). 

PRAHA 1

Jeden z těchto strojů byl provozován na poště PRAHA 1 v období - X/70 - X/85 - 

Díky dodání balíku pomocí náhradní poštovní průvodky se zachoval otisk sběratelsky označován jako PB - BAL - 4m, a to kompletní s oběma razítky.  Pražský otisk je zatím jediný známý ve veřejné sběratelské síti.

Otisk s datem 27. IX. 75

Pošta PRAHA 1

pb dva 001     pb dva 002

 

Otisk s datem 19. X. 85

Pošta 110 00 PRAHA 1

 

praha 1 pb 002

 

Druhý balíkový poštovní otisk se dvěma denními razítky Pitney - Bowes se vyskytl na poště BRATISLAVA 2.

Otisk s datem 27. VI. 77

 

bratislava 2 002

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (213) - K. VÁGNER BRNO

V roce 1907 založil Karel Vágner firmu s koloniálním zbožím. Současně rozšířil prodejní sortiment o papírnictví a kancelářské zboží. Později se objektem jeho obchodní činnosti stala kancelář jako taková - od psacího stroje přes kancelářský nábytek až ke kvalitním kancelářským potřebám. 

Obchodní dům Vágner vznikl po roce 1989 a navázal na původní firmu K. Vágner. Úctyhodné je to, že v těchto dnech již 4. generace Vágnerů pokračuje ve šlépějích otce - zakladatele. Dokonce na původním místě v Brně - v České ulici 16/151. Za tímto subjektem stojí již historie dlouhá více než 100 let. 

 

Svou korespondenci začal vyplácet výplatním strojem Francotyp (otisk sběratelsky I - FR 8h - 4m - 1k) během 3. republiky. Obálky dopisů doplnil reklamou slovem a obrázky.

Otisk z 5. 6. 1946 (v té době ještě s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice).

Otisk využit i pro reklamní účel - viz slogan: "Vše pro vaši kancelář".

 

vagner 002

 

Koncem  roku 1947 poštovní správa rozhodla o změně výplatního razítka. Z prvorepublikové větrné růžice se stal zoubkovaný obdélník. I to se odrazilo v nové podobě Vágnerova výplatního otisku. Výplatní razítko se změnilo, osttaátní části otisku zůstaly stejné, aspoň na několik měsíců a do okamžiku, kdy došlo k úplnému znárodnění soukromého sektoru.  Změna proběhla během několika měsíců po jejjím vyhlášení ve věsrnáku MPT. Další změny z jednokruhového na dvoukruhové denní razítko bez/s mstky se tento otisk pravděpodobně nedočkal. Aspoň se ve veřejném prostoru či ve vystavených exponátem zatím neobjevil. Sběratelské označení otisku stejné jako u předchozí (IV - FR 8h - 4m - 1k). 

 

Otisk ze dne 19. 7. 1947

 

vagner 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS