HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 16 listopad 2022

PRAHA 6 - POŠTA S NĚKOLIKA SOUSTAVAMI VÝPLATNÍCH STROJŮ

Pošta PRAHA 6 se významně zapíše do historie čs. a české poštovní historie. V jejích prostorách se zprovoznilo několik strojů různých soustav (Francotyp, Postalia, Pitney - Bowes aj.), ale zejména se zde zprovoznil první výplatní tsroj československé výroby. Výrobcem byl Výzkumný ústav spojů (VÚS) a strojem byl automat na příjem doporučených zásilek. Pošta vyplácela zásilky i  příležitostným otiskem k XVI. olympijským hrám (1992), ale zejména příležitostným otiskem připomněl  jeden z otisků československé hokejové  zlato získané v roce 1998 v Naganu.

Postupně se seznámíme s otisky některých strojů na tomto webu. Pozornosti jistě neušly již dříve zveřejněné články o otiscích této pošty. 

Dnes se podíváme do prvních dnů, kdy se na této poště používaly výplatní stroje FRANCOTYP. To se musíme přenést so 60. let minulého století. 

Prvním používaným strojem byl pravděpodobně výplatní stroj Francotyp s otiskem FR - BAL - 2k - 4m. Otisk měl denní razítko bez můstků a s římskými číslicemi. 

Období: - I/65 - X/72 - .

bal p 6 001     bal p 6 002

 

Ale pozor: U otisků s daty I/65 a XII/67 se jednoznačně jedná o otisky z tohoto stroje (balíkový výplatní stroj). U dalších s daty - X/72 - X/72 - to tak již jednoznačné není - máme jen otisky s jedním denním razítkem. Pokud by se nejednalo o stejnýstsroj se dvěma razítky a zůstali bychom u jednoho razítka, pak by druhý otisk byl produkt druhého stroje. Budoucí dny snad ukážou, kde je pravda. 

 

Otisky, kde existují pochybnosti typu FR - BAL ?? či FR 4m. Stopy po druhém denním razítku nejsou na celistvostech resp. na ústřižku. (VIZ NAPŘ. CELISTVOST S DATEM 26. x. 72. 

praha 6 005

ZVĚTŠENO

Poznámka:

NA TOMTO MÍSTĚ UPOZORŇUJI NA SLITOU PĚTKU v názvu pošty. Otisky budí dojem, že jsou z pošty PRAHA 6, namísto toho jsou z pošty PRAHA 5.  

 

 

Dalším strojem  je  výplatnístsroj FRANCOTYP s otiskem FR 6 - 4m používaný na poště v období - 2/64 - . Obrázek viz na stránce z Katalogu pražských pošt 1946 - 1982 autorů Bouška - Leiš (Praha 1983) uvedený na stránce 32 pod katalogovým číslem P - PR 20b PRAHA 6. Otisk s datem 21. 2. 64.

 

katalog BL 001

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY POŠTY PRAHA 1 (19)

Jedním z prvních příležitostných výplatních otisků zasazených do poštovních výplatních strojů Postalia na poště PRAHA 1 byl příležitostný otisk připomínající 100 let české turistiky (1888 - 1988) a zároveň známou turistickou akci 100 jarních kilometrů. Text doplněn dvěma kresbami. Zadavatel je některá z čs. sportovních institucí. Autoři návrhu a rytci jsou neznámí. Pokud je mi známo, tehdejší pracovní skupina výplatních otisků sekce dopravy poštovních zásilek KPH SČSF se v této záležitosti oficiálně neangažovala. 

Tento výplatní otisk byl používán v jednom ze strojů Postalia užívaných na poště PRAHA 1. Doba užívání: 21. 3. - 17. 4. 1988.

Otisk je charakterizován zejména vysokými a štíhlými číslicemi data v denním razítku, hvězdičkou v dolním mezikruží a desetinnou tečku, která je posunuta nad dolní základnu výplatních číslic. Otisk má i fyzickou vadu - horní můstek je částečně přerušen ve své pravé části. 

 

Otisk s datem 9. 4. 88

kilo 004

Číst dál...

ZANIKLÉ A ZAPOMENUTÉ (8) - JOSEF PILNÁČEK HRADEC KRÁLOVÉ

Dalším zaniklým a v podstatě zapomenutým je uživatel výplatního stroje Francotyp firma Pilnáček Hradec Králové a jeho otisk (sběratelsky FR 8h - 4m - 1k).

Základy firmy sahají až do začátku  19. století, kdy mydlář Matěj Pilnáček začal vyrábět mýdlo. Výrobu po něm zdědil jeho syn Václav a od svého otce syn Josef Václav Bohuslav Pilnáček (1877 - 1949), podnikatel a později i starosta. Ten v roce 1899 uvedl do provozu továrnu na mýdlo a svíčky. Firma dosáhla vynikajících výsledků.

Další osud firmy je více než smutný. Po roce 1948 byl majetek rodině Pilnáčků zabaven a továrna znárodněna. V roce 1949 došlo k vraždě Josefa V. B. Pilnáčka, do dnešních dnů neobjasněna Rok 1949 znamenal definitivní konec dříve známého průmyslového podniku. Do vyprázdněných budov se nastěhoval n. p. Tesla a původní výroba zanikla. Po roce 1989 došlo k navrácení rozkradeního a zničeného majetku a byla oživena firma Pilnáček s r. o. a majetek rozdělen dědicům.

Celistvost s výplatním otiskem ze dne 16. 1. 1948 je jedním z posledních němých svědků existence a činnosti slavné královéhradecké firmy. 

Z poštovně historického hlediska je otisk zajímavý zejména denním razítkem, které bylo ještě v roce 1948 jednokruhové. Tolerance byla stanovena do konce roku 1948, pokud nedošlo ke změnám v některé z jiných částí razítka dříve.  Stopy v označení po národní správě nejsou, naopak otisk vyplácí pod původním názvem firmy včetně zajímavého loga. Změna poštovních nařízení se dotkla výplatního razítka, které z větrné růžice se změnilo na výplatní otisk ve tvaru zoubkovaného obdélníku (nařízení týkající se denního a výpatního razítka je z konce roku 1946).  

 

pilnacek

Dodatek: 

Firma Pilnáček byla jedním z prvních uživatelů výplatních strojů ( stroj byl uveden do provozu v podatelně této firmy v Hradci králové  již v říjnu 1928).  

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

1700 LACHTANŮ NA MOLU 39

Jednou z velkých atrakcí San Francisca je Molo 39 (Pier 39), kde je značná koncentrace kaváren, obchodů a atrakcí různého druhu.

Mezi atrakcemi jsou lachtani (v angličtině sea lions), kteří si v roce 1989 našli v této části San Francisca své útočiště. Do té míry, že jich je momentálně tady 1700.

Na Molu 39 najdeme dále Mořský svět, různá muzea a 3D - 7D kina. Odtud se též odjíždí na další atrakci San Francisca - na bývalou státní věznici Alcatraz, "odkud nebylo úniku".

 

lacht 001     lacht 003     lacht 004     lacht 005    lacht 002

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS