HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 10 listopad 2022

KDYŽ BYLA POŠTA PRAHA 1 POŠTOU PRAHA 3

V období 1. 10. 1955 až 30. 6. 1960  pošta PRAHA 1 měla název PRAHA 3.

Toto přejmenování se projevilo i ve výplatních otiscích. Na několik let z denního azítks výplatního razítka zmizel původní název PRAHA 1 a byl do něj zanesen název PRAHA 3. 

V této době používala tato pošta výplatní stroje Hasler a Francotyp.  Stroje a jejich otisky nám zanechaly o této změně své svědectví. Zatím je známo pět  otisků s názvem PRAHA 3 z tohoto období.

Tři otisky ze strojů HASLER  a dva ze stroje Francotyp. Jeden  FR - 6 - 4m   a druhý FR 8 -4m.  

 

HASLER

symetrické

HAS - 4m  -  2k

Výplatní znaménko: plná tečka

Průměr denního razítka:26 mm

Otisk s datem 9. X. 56

DALŠÍ DATA: - VII/56 - I/57 - 

 

praha 3 003

 

HAS - 4m - 2k

Výplatní znaménko:dutý kosočtverec

Průměr denního razítka: 26 mm

V dolním mezikruží rozlišovací číslice "3"

Otisk s datem 16. III. 59

DALŠÍ DATA: - XI/55 - II/59 - 

 

praha 3 001

 

HASLER

asymetrický

HAS - 4m - 2k

Výplatní znaménko: plná tečka

Průměr denního razítka: 23 mm

Otisk s datem 4. XI. 55

DALŠÍ DATA: - XII/55 - XII/58 - 

 

praha 3 002

 

FRANCOTYP

FR 6 - 4m

Klasická malá hvězdička viditelně obrácená doprava, menší vzdálenost mezi vnějším a vnitřním kruhem denního razítka.

- 9/59 - 6/60 - 

Ilustrace viz str 28 Katalogu Bouška/Leiš. 

 

FRANCOTYP

FR 8 -- 4m - 2k

Výplatní znaménko: plný kosočtverec, čs. hvězdička s rozšířenými cípy, viditelně širší vzdálenost mezi věnšjím a vnitřním kruhem denního razítka. 

Otisk s datem 13 2 60

 

praha 3 004

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

STROJ U 4 NA DVOU POŠTÁCH

Při zpracování databáze výplatních otisků čs. pošt za období 1946 - 1992 (výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku) jsem narazil na  další  otisk čtvrtého stroje Universal Postal Frankers MV (číslo U 4), kterým v roce 1951 vyplácela zásilky  pošta PRAHA 021) přesné datum 22. III. 51. Tento otisk je novým nálezem, zatím se ve veřejném prostoru neobjevil. Je na poštovní poukázce. Sběratelské označení UPF MV - 5m - 2k . Výplatní hodnota pětimístná - včetně výplatního znaménka. 

 

praha 021 has 002  

 

Doposud byl sběratelské obci znám tento otisk U 4 z provozu na poště PRAHA 06. Zatím dokladována dvě data - zde zveřejněný 5. VII. 67 a v mé příručce zveřejněný s datem  13.IV. 67. Na poště PRAHA 06 vyplácel už jako čtyřmístný (poslední nula byla odstraněna).

 

praha 021 has 001

 

Jak je vidno, stále je co nacházet.

Číst dál...

TOKIJSKÝ OTISK

I české výplatní otisky pokračují v tradici československých  příležitostných výplatních otisků . Do poštovních výplatních otisků se zasazují různá označení různých subjektů připomínající řadu zajímavých příležitostí. Najdou se i příležitostné výplatní otisky komerčních uživatelů.

Jedním ze zajímavých příležitostných výplatních otisků je otisk pošty Praha 1 se zasazeným příležitostným  štočkem připomínajícím ve zkratce (pomocí letopočtů). Letní olympijské hry přisouzeny japonskému Tokyo.

Letní olypijské hry - otisk se třemi letopočty

1940

XII. olypijské hry se měly v roce 1940 konat v Tokiu. Po tom, co se Japonsko vzdalo jejich pořádání (po přepadení Číny) se Japonsko jejich uspořádání vzdalo a ty se  měly konat Letní olympijské hry ve Finsku, nekonaly se z důvodů nepříznivých politických poměrů v Evtropě a ve světě. Postavená olympijská sportoviště ve Finsku byla využita v roce 1952. 

1964

Letní olympijské hry se konaly v Tokyu.

2020

Letní olympijské hry se měly v romto roce konat v Tokyu ale světová kovidová pandemie je zabránila pořádat. Ty se uskutečnily o rok později v roce 2021 pod hlavičkou letopočtu 2020 .

 

Dodávám, že v Japonsku se konaly dále dvoje Zimní olympijské hry - Sapporo 1972 a Nagano 1998.

 

tokyo 001

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY POŠTY PRAHA 1 (15)

V období let 1978 - 1982 ( některé  stroje s tímto označením až do roku 1989) Hlavní pošta PRAHA 1 v Jindřišské ulici v Praze používala několik výplatních strojů POSTALIA, které měly v dolní úseči (pod dolním můstkem denního razítka) výrazné číselné označení příslušného stroje. Řada výplatních strojů s tímto označením (rozlišovacím symbolem) používala pět výplatních strojů. Tohoto označení použila pošta posléze několikrát (viz dále - zachyceny rozlišovací číslice 65, 75,  78, 79  (odlišné od současně popisovaných). Otisky byly výjimečně použity i v dalších letech, převážná část otisků vyplácela ve shora uvedeném období. 

První řada měla tato čísla 51, 52, 53, 54, 55 (číslice byly větší než později).

Výplatní otisky měly slabé až středně silné můstky,zprvu  vysoké a štíhlé číslice data denního razítka, posléze nízké a oblé, měsíce byly vyjádřeny buď arabskými anebo římskými číslicemi. Všechna denní razítka měla PSČ 110 00.  Výplatní razítka s přilehlým rámečkem. Otisky byly buď s desetinnou tečkou různě položenou v hodnotě, anebo bez tečky. 

Jeden z otisků (č. 55) v roce 1989  -  měl připojené příležitostné označení (viz dále).

51

a/ Období - 11. 4. 78 (1. otisk) - 1/82 -  otisk s vysokými  a štíhlými číslicemi

b/ Období - 12/74 - 11/88 -  - nízké a oblé číslice data

V období - 7/86 - denní razítko viditelně pootočeno doleva.

dolní otisk zvětšen

praha 1 51 001

Poštou prošlá celistvost s otiskem s  vysokými a štíhlými číslicemi data

praha 1 51 002

 

52

Období: 10. 4. 78 (1. den otisku - R) - 12/82 - ... vysoké a štíhlé číslice data ... horní celistvost níže

Období: - 9/83 - ... nízké a oblé číslice ... dolní cleistvost níže

 

praha 1 52 001

 

53

a/ období  10. 4. 78 (1. den otisku - R) - 11/79 -  ... vysoké štíhlé číslice data ... horní celistvost níže

b/ období - III/83 - VIII/73 - ... nízké a oblé číslice data ... dolní celistvost níže

Pozn: římské číslice na místě měsíců data

 

praha 1 53 001

 

praha 1 53 002

 

 54

Období: 10. 4. 78 (1. den otisku - R) - ...vysoké a štíhlé číslice

Celistvost s otiskem 1. dne a pod ní  celistvost poštou prošlí s otiskem s datem 12. 4. 79.

 

praha 1 54 001

 

praha 1 54 002

 

55

a/ období. - 9/78 - 9/82 - ... vysoké a štíhlé číslice data, různá poloha desetinné tečky

praha 1 55 001

b/ období - 7/83 - 5/83 - ... nízké  oblé číslice data

praha 1 55 002

Do tohoto stroje vložen v období - 1/89 - příležitostný štoček k Mistrovství Evropy v krasobruslení 

  

 

 

  

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS