HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 03 leden 2022

STŘÍPKY Z HISTORIE - PERŠTÝN 15 (1)

 

Střípky z historie generálního zástupce Jarolímka

(k jednomu výročí z roku 1927 - letos uplyne od něj již  95 let)

Když odbočím od OD Máj z Národní třídy směrem na Staré město pražské na cestě na setkání mého domovského filatelistického klubu, musím chtě nechtě projít kolem osamoceného domu Na Perštýně 15/č. p. 349. V tomto domě postaveném v roce 1903, který patřil  ve 20. letech a později Nemocenské pokladně pomocníků při Měšťanském společenstvu hostinských a výčepníků v Praze, byl pronajímán od roku 1927 do znárodnění v roce 1948  firmě B. Jarolímek, velkoobchodní firmě, odbornému závodu pro pisárny a kanceláře technické a jejímu zázemí.

V tomto domě v pronajatých prostorách, za které nájemce platil roční nájemné Kčs 57029,60 v roce 1931, vznikl podnikatelský zázrak jménem B. Jarolímek se svými technickými vymoženostmi pomáhající zrychlovat a racionalizovat chod kanceláří - výplatními stroji FRANCOTYP, psacími stroji SMITH PREMIER a počítacími stroji BRUNSVIGA. Nastala doba, kdy vyplácení korespondence poštovními známkami či použití korespondenčních lístků nestačiy.

V tomto domě usilovná práce podnikatelů - otce a syna za podpory manželky pana Bohumila Jarolímka seniora paní Luisy (Aloisie) Jarolímkové roz. Šiškové  provázely pracovní, ale i osobní  radosti a smutky a bohužel i tragédie.  Přinášely ale  prospěch mladé Československé republice a celé společnosti a jejímu společenskému, hospodářskému a kulturnímu rozvoji.

Sem docházel i autor našich prvních katalogů výplatních otisků (studií) arch. Albert Jonáš, aby se dovídal o tom, co se v tomto novém světě sběratelských artefaktů děje a na tajňačku zéíslívaů informoace o nových tsrojích, jejich použití a chybotiscích otisků či poruchách strojů. Dnes již můžeme prozradit jméno informátorky - paní Věra Chudáčková, pravá ruka starého i mladého pána majitele.  A nebylo toho málo...

Kdykoliv jdu okolo, připomenu si vždy nějaký okamžik ze života této firmy a Jarolímkovy rodiny. V minulém roce uplynulo 95 let od doby, kdy otec a syn Jarolímkové s 12 zaměstnanci zavedli společně s firmou Francotryp GmbH Berlin a Ministerstvem pošt a telegrafů k nám do našeho poštovního prostoru  novou vymoženost moderní doby - výplatní stroj. První prodaný strroj s elektrickým pohonem vyplácel 4000 kusů zásilek za hodinu a jeho cena byla něco přes 20000 Kčs.

 

DSC00028l

Dům Na Perštýně 15/ č. p. 349, Praha

Dům, kde v letech 1927 - 1948 měla své sídlo fa. B. Jarolímek, generální zástupce strojů Francotyp pro Československo. V přízemí prostor s výlohami a firemními poutačia reklamními štíty pro styk se zákazníky, prodej společně s předváděcí místností . V budově kanceláře pro úředníky firmy a technické dílny. Po nastěhování provedla úpravu pronajímaných prostor v roce 1927 - realizace firma Vratislav Haman z Košíř. Prostory pro zákazníky otevřeny definitivně v červenci 1927. Nově zřízenou firmu (B. Jarolímek, velkoobchod) v tomto objektu vedl  pan B. Jarolímek mladší, jediný syn manželů Jarolímkových. 

Kromě těchto prostor si firma měla další prostory v Karlově ( č. 30) a později i v Anenské ulici (č. 188/3) v Praze. Svou filiálku si zřídila firma  i v Brně (Česká ulice 8).

Foto: Ivan Leiš

Informace čerpány z vlastních archivů, z přednášky v KF 00-15 R. Píši a I. Leiše a z článku Rudolfa Píši, V rytmu kláves, Věstník 3/15 MCP.

Původní dobový portál s výlohami na Perštýně 15 v Praze, krátce po úpravách a zmodernizování prostor firmy B. Jarolímek.

 

DSC00647

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS