HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 28 leden 2022

PASÁŽ ROKOKO

Pasáž ROKOKO

Palác Rokoko (Šupichovy domy) - Václavské náměstí Praha

Adresa: Václavské náměstí 794/38-64 a Štěpánská 626/63, Nové Město, 110 00 Praha 1

Architekt: Emil Králíček

Stavební realizace: Stavební firma Matěje Blechy

Pasáž Rokoko + některé další části Paláce Rokoko: návrh arch. Alberta Jonáš

Stavební dozor (část stavby) : arch. Albert Jonáš

Stavba je od 12. 12. 1995 chráněna jako kulturní památka České republiky.

DSC00352     DSC00357     DSC00356     DSC00355     DSC00354     DSC00353

 

 

Až jednou zavítáte na \ Václavské náměstí v Praze a budete procházet pasáží ROKOKO v Šupichových domech, vzpoměňte si, že toto  architektonické dílo realizovala firma Matěj Blecha a návrh pasáže  vypracoval arch. Albert Jonáš, mimo jiné sběratel výplatních otisků, autor studií o výplatních otiscích a autor návrhů řady filatelistických artefaktů a scénářů flatelistických výstav.

Ve svých vzpomínkách, které zachytil a sepsal dr. Jan Králík v roce 1972, vzpomíná na tuto svou profesní éru  u firmy Matěj Blecha arch. Albert Jonáš takto:

"Z Akademie jsem ihned nastoupil k firmě Matěj Blecha jako konstrukční inženýr a zakrátko jsem byl v čele konstrukční kanceláře., protože jsem byl jediný s uměleckou architekturou. Dělaly se tam všechny petschkovské objekty, vily včetně zařízení, dnešní ruské a americké velvyslanectví. A já dělal vilu i pro Stiebera, presidenta inženýrské komory SIA, prostě samé přepychové záležitosti, ale i třeba palác Rokoko a průchod do Lucerny, úřední budovu pro továrnu Ringhoffer nebo vilu Grab v Libni i s okolní regulací. Tyto stavby jsem po celou dobu vedl jako dozor. Bylo toho moc. Co do solidnosti provedení byl Blecha jedna z nejlepších firem. Pracoval jsem tam až do jejího rozpuštění."

HISTORIE Paláce Rokoko (Šupichových domů)

Komplex tří multifunkčních budov postavených s prvky moderny a kubismu na Václavském náměstí dle návrhu arch. Emila Králíčka. Stavbu postavila stavební firma Matěj Blecha. Palác byl vybudován na objedávku pražského právníka a podnikatele v pojišťovnictví JUDr. Josefa Šupicha mladšího. Léta výstavby: 1912 - 1916. Stavba se realizovala na místě dřívějšího Aehrenthalského paláce z počátku 17. století.

Součástí stavby je obchodní pasáž Rokoko, která spojovala tento objekt se stavbou Lucerny.  Byla navržena jako komplex obchodů s výlohami orámovaných motivy růží. Ty jsou i na fasádě a na vstupní bráně. Do interiéru pasáže jsou zasazena i zrcadla, která vjemově rozšiřují prostor. Pasáž byla otevřena o vánocích roku 1915. Byly v ní i kulturní prostory - kabaret Červená sedma, divadlo (mimo jiné i Dřevené divadlo Jiřího Trnky) a kino. Pasáž je spojena se sály, kde vystupovali slavní umělci - kromě jiných Hašler, Futurista, Burian, Longen a nověji i umělci souboru divadla Rokoko v čele s Drekem Vostřelem. Scéna divadla Rokoko půlsobí dodnes jak součást Městských divadel pražských. Domy byl restituovány a následně rekonstruovány v letech 20000 a 2004 - 2005. Původní tvář se navrací s prvky moderní doby.

Palác je šestipodlažní ve stylu Art Deco.

Koláž:

stavitel Matěj Blecha - architekt Emil Králíček - Palác Rokoko /pohled ze středu Václavského náměstí) - arch. Albert Jonáš u Labe v Toušeni

(zdroje: wikipedia.org, soukromý archiv Blanky Winklerové)

Fotografie arch. Alberta Jonáše z titulní strany Katalogu k výstavě grafických prací A. Jonáše v Toušeni roku 1979

(soukromý archiv Ivana Leiše)

jon 002     jon 001

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

LUBY U CH.

Dne 22. 1. 70 uvedl mechanik Kancelářských strojů n.p. pan František Duba st. do provozu výplatní stroj Postalia č. 64497 na poště LUBY U CHEBU. Otisk jasný, zřetelný v předepsané červené barvě s výrazným a zejména úplným názvem pošty LUBY U CHEBU.

 

Od roku 1973 nastala povinnost doplnit postupně před název pošty poštovní směrovací číslo (PSČ). V případě Lubů u Chebu - 351 37. Stalo se. Návrh se bohužel nepovedl - v denním razítku otisku se objevil naprosto nevhodný a nepřesný název pošty: 351 37 LUBY U. CH. Otisk je z 29. 7., 1985, ale jistě vyplácel již mnoho let před tímto datem .... Naprosto neprofesionální a nešťastné. Oficiální název je přece LUBY U CHEBU. tento názec by se měl zachovat, ať se děje, co se děje.  Je přece ofiiciální.

 

luby u chebu 001

Číst dál...

ZASTAVENÍ (15 - 3) - ŽILINSKÝ OTISK - AUTOMAT Č. 1

Samoobslužné zařízení pro příjem doporučených zásilek

Provozní laboratoř spojů Žilina

AUTOMAT č. 1

 

ŽILINA 1

První z vytvořených automatů byl dne 18. 6. 1981 uveden do zkušebního provozu na poště ŽILINA 1. Počáteční pořadové číslo bylo 10 001. Provoz byl ukončen v 1. fázi dne 23. 11. 1981. Automat č. 1 (A 1)byl rekonstruován a 2. fázi provozu vykonával v období 1. 12. 1981 až 31. 1. 1982. Celkem bylo podáno 464 zásilek.

Otisk s datem 20. 8. 1981

Doporučená zásilka č. 10106.

Podací lístek z tiskárny v Povážské Bystrici pro odesilatele. Druhá část podacího lístku (opis) zůstal v automatu pro potřeby pošty.

žilina 001   

Otisk s datem 9. 12. 1981

Doporučená zásilka č. 10436.

Podací lístek z tiskárny v Žilině.

žilina 002

Komplerní sada dokladů s otisky z období zkušebního prvozu A1:

- neodeslaná celistvost s otiskem č. 10134 ze dne 26. 8. 1981,

- prvopis podacího lístku k této zásilce,

- rubová část opisu podacího lístku s kontrolním otiskem s částmi otisku v opačném gardu pro potřeby pošty.

žilina 003

CHYBOTISK

Během provozu došlo několikrát k závadám a vytvořily se chybotisky při podání či přijetí zásilky automatem.

Příklad rozdílných čísel doporučené zásilky že dne 9. 12. 1981:

- číslo 10438 na zásilce,

- číslo 10437 na podacím lístku. 

žilina 004

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (162 - 3) - BRNĚNSKÉ VELETRHY A VÝSTAVY

Veletrh rok 1964

Veletrh se konal ve dnech 6. - 20. IX. 1964

Otisk s datem 25. 1. 1964

Horní otisk dole 

 

Veletrh rok 1965

Veletrh se konal ve dnech 12. - 26. IX. 1965

Otisk s datem 20. 10. 1964

Otisk pořízený xeroxem z červevného originálu.

Dolní otisk dole. 

K tomuto vletrhu se používaly dva stroje - zde Francotyp, níže  uvedený Postalia.

 

Stejný stroj Francotyp, stejný otisk FR 8 - 0 - 4m - 2km, měnilo se  jen datum konání. Otisky vyplácely před i po veletrhu z důvodů nikoliv příležitostných, ale propagačních. existuje předpoklad, že korespondenci vyplácely i otisky bez dat, jen s pouhým textem.

 

vel 001

 

Léta 1965 a 1966. 

Začal se používat výplatní stroj Postalia.

Veletrh v roce 1965 se konal od 12. do 26. IX. Veletrh v roce 1966 se konal od 11. do 20. IX.  

Otisk s datem 13. 9. 1975 - pořízený u červeného originálu xeroxem - horní celistvost. POSTALIA.

Otisk s datem 6. 9. 1966 - dolní celistvost níže. POSTALIA.

 

bum vel 001 

Rok 1967 - otisk ze stroje POSTALIA

Veletrh v roce 1967 se konal od 10. do 19. IX.

Otisk se používal i v roce 1966! Otisk s datem 9. 12. 1966. POSTALIA

vel PO 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veletrh rok 1968

Používá se výplatní stroj Francotyp i nový výplatní stroj Postalia.

Nastaly změny: výplatní stroj Francotyp jiný (poznatelný dle všech rozdílných číslic - nyní všechny číslice výlatního razítka stejné bez haléřového odlišení  - a výplatního znaménka - místo čs. hvězdičky nyní kosočtverec, číslice data nižší).

Došlo ke změně označení uživatele, a nejen v datu. V označení se objevila velká "desítka", datum zaměnilo číslice měsíců za arabské, změnilo se pořadí názvů v jazykových mutacích - místo ruština je nyní na prvním místě francouzština.

 

Rok 1968 podorbněji příbližen i s obrázky otisků v dalším pokračování této části seriálu "Několik pohledů" (162 - 4).

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS