HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 25 leden 2022

NĚKOLIK POHLEDŮ (161) - BRNĚNSKÉ VZORKOVÉ VELETRHY

Příležitostné otisky patří mezi nejoblíbenější výplatní otisky sběratelské veřejnosti. Mezi ně patří i  otisky, které svým rozsahem, významem a i vypovídající hodnotou jsou hodnotné. Byly to  výplatní otisky Pražských vzorkových veletrhů z klasického období Československa 30. až 40. let. Tolik otisků jednoho uživtele v mnoha podobách se již v historii čs. otisku nevyskytlo. Tím jsou tyto otisky  ještě  více atraktivní. 

Existence tohoto významného československého podniku skončila jejich zrušením v roce 1951. Vše bylo státní a "stát si i  výstavnictví bude umět nahradit, jak se odůvodnilo v zákazu Pražských vzorkových veletrhů s tím, že tato činnost je naprosto zbytečná ". Nastalo období vaku značně škodlivého.

Brzo se ukázalo, že důvody ke zrušení byly liché. Již v roce 1955, roce jakéhosi slabého uvolňování přísně řízeného hospodářství,  se začaly organizovat akce jako "něco na způsob mezinárodních veletrhů a výstav". Byly jimi Výstavy čsl. strojírenství. To přece jen při vší úctě nebylo ono. Takže se na nejvyšších politických místech  rozhodlo, že se zorganizují mezinárodní veletrhy a výstavy s úzkým vztahem k zahraničnímu obchodu.

Dne 29. 6. 1960 vyšla Vyhláška č. 104/1960 Sb. ministra zahraničního obchodu, která povolila pořádání veletrhů a výstav v zájmu zahraničního obchodu (správa a provoz výstaviště v Brně,  účast na veletrzích a výstavách v zahraničí a pořádání dalších výstav v Československu a v zahraničí ).  Vyhláška MZO se zaměřila na Brno a byl zřízen podnik zahraničního obchodu Brněnské veletrhy a výstavy  (BVV) a současně i podnik zabezpečující technické pořádání výstav  Brněnské výstavnictví.  Praha  a její veletrhy byla historií.  Bylo rozhodnuto.

 

BRNĚNSKÉ VZORKOVÉ VELETRHY

Ne, nejde o omyl. Nebyly to obnovené pražské vzorkové veletrhy, ale Brněnské vzorkové veletrhy. 

Ještě  však nenastal čas, aby se otevřely brány Brněnského veletrhu. Přípravná fáze před rokem zřízením BVV a jejich zapojení do pořádání veletrhu byla svěřena Brněnským vzorkových veletrhům, které byly jakýmsi přeskonanem k BVV. Konaly se dva veletrhy. Jeden v roce 1959 (6. - 20. IX.), jak o tom svědčí výplatní otisk s datem 21. 7. 1959 (otisk byl použit před apo datu konání).

Druhé Brněnské vzorkové veletrhy se konaly v roce 1960 (11. - 25. IX. ) a jejich svědkem je výplatní otisk s datem 5. 7. 1960. Opět byl použit před i po konání této akce.  Ve sbírce mám ještě jeden otisk s datem 9. 4. 1960.

Mezi  oběma akcemi se odstranilo z otisku datum konání a byl používán výplatní otisk jen s textem bez data pro normální korespondenci mimo rádius obou veletrhů.  Svědčí o tom výplatní otisk s datem 25. 11. 1959., který je v sestavě otisků uprostřed. 

Otisky Brněnských vzorkových veletrhů se ještě ve veřejném prostoru neobjevily a řada z nich existuje jen na výstřižcích ke škodě oboru a sběratelů. Taková byla tehdy doba. Vždyť se propagovalo sbírání na ústřižcích, dokonce mezi sběrateli kolovaly umně vytvořené šablony na  vystřihování otisků z celistvostí. Přišli jsme tím o řadu atraktivních celistvostí, kde byly další údaje poštovní dopravy, ale též i působivé nátisky uživatelů, které jsou též sběratelsky vysoko hodnocené.  I když v té době se i nátisky a přítisky odsuzovaly jako nepotřebné pro obchod.

Otisky Pražských vzorkových veletrhů a Brněnských veletrhů a výstav jsou též velmi atraktivní, zcela jistě se k nim dostaneme v tomto seriálu později. Stojí za to.

Takže tři popisované otisky jsou zde. Omlouvám se na jejich chabou kvalitu, v těch letech, i když šlo o propagační akci velkého významu se na tyto artefakty nedbalo ....

Zajímavostí je, že název akce se objevuje na tuto dobu neobvykle hned ve čtyřech jazykových mutacích kromě češtiny - ruštině, angličtině, němčině a francouzštině.

Tento otisk  uvedeného uživatele je sběratelsky označován jako  podtyp Francotyp  FR 8 - 0 - 4m -2km, dohlédací poštou byla pošta BRNO 2.

 

BVV 001

 

 

 

 

Číst dál...

HISTORIE VÝPLATNÍCH OTISKŮ POŠTY LIPTOVSKÝ (SVÄTÝ) MIKULÁŠ

Městečko Liptovský Svätý Mikuláš, slovenské okresní město v Žilinském kraji pod Tatrami s první zmínkou roku 1286,  na byl přejmenovaný v roce 1952 na Liptovský Mikuláš.  Historická skutečnost dloluholetého a tradičního názvu podle dominantního kostela sv. Mikuláše, patrona města,  v centru města byla opomněna. 

Poštovní artefakty tuto skutečnost změny věrně zachytily. Mezi jinými i výplatní otisky, zejména poštovní.

 

Období Československé republiky na poštách v letech 1946 - 1992 

 

LIPT. SV. MIKULÁŠ

Výplatní stroj Francotyp s pětimístnou výplatní hodnotou a názvem pošty LIPTOVSKÝ SVÄTÝ MIKULÁŠ , otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 5m - 2km vyplácel zásilky s tímto názvem dle mé sbírky  v období - 30. 6. 1949 - 26. 4. 1952 - .

liptovsky sv mikulas 001

 

V roce 1952 na dobové revoluční pohlednici se na jednom artefaktu museli snést svatý Mikuláš v denním razítku otisku a na averzu pohlednice rudý prapor v ruce dělnické třídy .......Byl den 26. dubna roku 1952.

 

liptovsky svaty mikulas 001

 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 

Změna přišla po roce 1952 - z názvu pošty musela zmizet zkratka SV., zároveň došlo k přebudování výplatní hodnoty - ze pětimístné na čtyřmístnou. To se psal rok 1957.

Metera mezi zbylými slovy LIPT. a "MIKULÁŠ" byla víc než volající do nebe....

 

liptovsky sv mikulas 002

 

Období strojů POSTALIA

 

Výplatní stroj Francotyp splnil svou roli a byl poslán do šrotu. Zásilky začaly vyplácet výplatní stroje Postalia s dvěma podobami otisků:

- s nízkým a oblými číslicemi data v denním razítku - období - 12/67 - 8/75 -,

- s vysokými a štíhlými číslicemi data denního razítka - obbobí - 11/71 - 12/71  .

Oba otisky již s názvem LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ bez mezer. 

 

liptovsky mikulas 001

 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (14) - VÝPLATNÍ OTISKY AUTOMATU PRO PŘÍJEM DOPORUČENYCH ZÁSILEK VÚS NA ČS. POŠTĚ

Kromě popsaných výplatních strojů zahraniční provenience, které se v letech 1946 - 1992 umsítily na československých poštách, se v 70. a 80. letech objevily v provozu našich pošt i výplatní stroje - automaty pro příjem doporučených zásilek.

První z těchto pokusů, které neměly dlouhého trvání, se uskutečnil ve v7zkumném ústavu spojů v Praze v letech 1968 - 1972. Vyvinul se zde prototyp automatu pro příjem doporučených zásilek. Vůbec první pokus o  výplatní stroj československé provenience.

Bylo o něm napsáno několik informací a článku. Doporučuji článek Tomáše Šilhána v časopise Filatelie č. 20/1978, str. 625 a 626, kde jsou uvedeny veškeré zjištěné detaily o tomto vynálezu. U tohoto článku je zobrazena i fotografie otevřeného autoimatu. 

 

Otisky z období příprav ve VÚS

Nejprve reprodukuji výplatní otisk, který byl jedním z prvních otisků tohoto odvážného pokusu, a je z odbobí příprav na nasazení automatu na poště PRAHA 6. Datum zkušebního otisku  1. 8. 1972 (RR). Jedná so 6. otisk vytvořený tímto automatem. 

Otisk byl fialové barvy, byl určen jen pro tuzemsko a měl pevnou hodnotu ve výši Kčs 1.60 (tehdejší porto za doporučený dopis). Tvořily jej tři části - R-obrazec (velké R, název pošty, číslo doporučené zásilky), denní razítko dvoukruhového bez můstků s nápisem pošty, datem a označením automatu (Aut. č. 001) a výplatní razítko s pevnou hodnotou a označením měny. Rámeček výplatního razítka bez perforace. 

U této (neprošlé poštou)  celistvosti zobrazuji i speciální podací lístek, který byl navržen a vydán Pražskými papírnami  n. p. jen pro tento účel. Reprodukce obou stran  lístku - strana s tiskem a strana s otiskem. 

Otisk na potvrzení se neliší od otisiku na zásilce. Byl otiskován na rub zobrazeného lístku, která je bez jakéhokoliv potisku.

 

praha 6 001

 

Otisky z ostrého  zkušebního provozu na poště PRAHA 6

Vlastní zkušební porvoz na ostro se uskutečnil na poště pRAHA 6 v době od 5. dubna 1973 do 29. srpna 1973. Celkově bylo automatem přijato 598 zásilek (z toho 78 kontrolních). První den bylo vyplaceno celkem 49 zásilek, poslední den poštovního provozu to bylo už jen dvě zásilky. 

Reprodukovanou zásilku s datem 4. května 1973 si poslal známý sběratel Mirko Marek  z Teplic sobě.  Ten využili služeb automatu jen čtyři odesilatelé. Doba jedné operarce automatu trvala 10 sekund.

Dovolím si malé odbočení, které není od věci. 

Dodávám, že pan Mirko Marek byl členem Stolní společnosti sběratelů příležitostných razítek a frankotypů (zal 1932) a též i Sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF (zal. 1976). Mirko Marek byl ativní nejen ve 30. letech, ale zejména v době Protektorátu ČM a 50. letech. Díky němu se nám zachovala celá řada cenných otisk těchto období. Věnoval se i intenzivnímu sběratelství otisků čs. pošt.    

Zobrazený otisk doplňuje podací lístek identický se zásilkou. 

praha 6 002

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS