HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 20 leden 2022

VYŠEL PRVNÍ DÍL MONOGRAFIE POŠTOVEJ HISTÓRIE A ZNÁMOK SLOVENSKA

Koncem roku 2021 obohatila svět  zejména slovenské poštovní historie publikace renomovaného autora Ivana Tvrdého pod názvem "Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku".  Zcela jistě ji uvítají i sběratelé a badatelé okolních zemí.

Tato práce vyšla jako první titul Monografie poštovej histórie a známok Slovenska, o jejíž zřízení a vydávání se Ivan Tvrdý významně zasloužil. 

Tolik potřebné dílo navazuje na první vydání před 18 lety a bylo hodně obohaceno o nové údaje a informace. Jako svou 27. publikaci ji vydala  Slovenská filatelistická akadémia  (SFA) Košice v nákladu 100 kusů.  Rozsah 262 stran. V knize je i několik fotografií vybraných poštovních úřadů a několik ukázek celistvostí respektive ústřižku poštou prošlých dopisů či poštovních poukázek.   Publikace prošla lektorským řízením, důkladnými jazykovými korekturami a obsahuje i úvodní slova ve slovenštině a třech dalších jazycích (maďarština, němčina, angličtina). Formát je "příručkový" o rozměrech 18 x 27,5 cm  a je vhodný pro práci filatelisty a poštovního historika.

Další informace o publikaci a objednávky na mejlové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

MONO 001

 

Autor Ivan Tvrdý je stoprocentní zárukou vysoké kvality a přesnosti údajů. Této problematice se věnuje řadu let a všechny jeho dosavadní práce jsou toho důkazem. 

Filatelistický a poštovně historický život Ivana Tvrdého je víc než bohatý, pestrý a různorodý. Svědčí o tom poslední strana přebalu recenzované knihy.  Ivana znám celou řadu let a v 70. a 80. letech minulého století jsme spolu úzce spolupracovali v Komisi poštovní historie a celin SČSF. Jako předseda sekce adjustace poštovních zásilek byl víc než platným členem vedení mé komise. 

 

MONO 002

 

Nahlédněme spolu do této práce a přibližme si její kapitoly.  

Práce je naprosto monografická a přivádí nás do poštovního prostoru Slovenska od dávných dob do současnosti. Po nezbytném vydavatelově úvodu a autorově předmluvě se dostáváme do kmenové části práce - do světa pošt na Slovensku. Autorova úvodní slova jsou víc než potřebná. Jsou perfektním návodem k tomu, aby se čtenář  v záplavě údajů orientoval. Uživatele by měl úvodu věnovat více času. Určitě se mu toto úsilí později při užívání publikace vrátí.

Autor uvádí v abecedním pořádku historický vývoj názvů pošt na Slovensku (seznamu je věnováno celkem  úctyhodných 158 stran). Čísluje pošty v rámci každého písmene od čísla "1" dále.  V rámci záznámů  u každé pošty uvádí datum otevření, data rušení a údaje o přejmenování a další údaje.

V rámci jednotlivých záznamů můžeme sledovat i jazykový vývoj, který více než zajímavý a těžko bychom bez této Monografie dávali názvy dohromady. V tom je velký přínos autorovy práce.   Názvy pošt byly pod vlivem různých jazyků - latiny, němčiny. Vyskytly se  později  i slovakizované názvy, V 19. století se začala prosazovat maďarština. Měnil se i pravopis a s ním i názvy. Názvy byly složené s různou formou psaní. Došlo i k přejmenování pošt. Přišly návraty k historickým názvům, překládaly se maďarské názvy, poslovenšťovalo se. Svůj vliv měla i situace za první republiky, kdy existoval společný stát Československo. Vliv měly i zábory a státoprávní změny.  Objevila se i rusínština. Rok 1948 se též významně podepsal na změnách názvů. Zmizely i názvy s náboženským charakterem. na názvem se podepsala i administrativa a v nemalé míře zavedení poštovních směrovacích čísel. To vše je v přehledech zachyceno. 

Dalšími přehledy jsou

- pošty na maďarském území (dočasně obsazeném),

- poštovny,

- experimentální poštovny,

- pošty - partner,

- poštovní střediska,

- smluvní výdej,

- pojízdné pošty,

- poštovní terminály (balíkoBOX),

- poštovní sběrny.

 

Přehledy doplňuje v závěru Monografie registr bývalých názvů, poděkování a použitá literatura.  Zejména rejstřík názvů je víc než potřeba pro snadnou orientaci a přesný badatelský a sběratelský pohled.

 

Ukázka několika stran recenzované publikace:

Ukázka z registru bývalých názvů

MONO 003

Ukázka  z přehledu pošt:

MONO 007

 

Ukázka z přehledu poštoven

 

MONO 006

 

Autorovi Ivamnu Tvrdému děkuji za tuto publikaci, která významně obohacuje poštovně historickou literaturu Slovenska, ale i bývalého Československa. Vřele doporučuji  vyznavačům slovenské, ale i československé poštovní historie jako významnou příručku a pomůcku si ji zařadit do osbní knihovničky. Doplňuje řadu českých monografií a zaplňuje bílá místa v poštovní historii středoevropského regionu, jehož jsme pevnou součástí.   

Nezbývá nám nic jiného než se těšit na další díly této monografické řady. 

 

 

 

Číst dál...

ZASTAVENÍ (8 - 3) - VÝPLATNÍ OTISKY STROJŮ PITNEY - BOWES NA ČS. POŠTÁCH

Někdy přeje sběratelům i štěstí. Při systematické sběratelské aktivitě se mohou objevit jedinečnosti, ba přímo rarity či nové typy, podtypy, varianty. Platí to i u výplatních otisků. Dnes se vracím k výplatním otiskům ze strojů Pitney - Bowes ve třeřtím dílčím pokračování pohledů na tuto soustavu.

 

Jediný známý případ (R)

Díky dodání balíku pomocí náhradní poštovní průvodky se zachoval kompletní balíkový otisk se dvěma denními razítky. Doposud to je jediný známý exemplář. Sběratelsky dostal označení: PB - BAL - 4/11.

Otisk ze dne 27. IX. 76, náhradní poštovní průvodka s datem 28. IX. 1976.

Stroj v provozu na poště PRAHA 1.

Otisk je ze stroje Pitney Bowes, model "Automax MV", katalogově hodnocená jako nejcennější v řadě otisků ze strojů Pitney - Bowes v Československu. 

Údaj měsíců římskými číslicemi.

 

 

PB 1 003     PB 1 002

 

Náhodně objevený nový typ otisku

K zásadním objevům přispívají někdy náhody a doprovázející pozornost sběratele. Takový případ nastal u výplatního stroje Pitney - Bowes, model Automax MV, který měl původně jen jedno denní razítko. 

Útržek dobírkové poštovní průvodky pomohl objevit nový typ výplatního otisku Pitney - Bowes ze tstoje, který byl přebudován na balíkový výplatní tsroj. Otisk obdržel označení PB - BAL - 4/11.

Původní otisk s datem 25. IV. 1969 (na listovní zásilce). Přebudovaný otisk se dvěma denními razítky ze dne 20. II. 1976 (R) - na poštovní průvodce. 

V provozu na poště PRAHA 1. 

Srovnání obou otisků na níže uvedené sběratelské koláži. Na druhé celistvosti malá část kruhu denního razítka balíkového výplatního tsroje. 

 

PB 1 005

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS