HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 06 září 2021

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VZPOMÍNKY NA BAD ISCHL (1)

Bad Ischl, lázeňské město v Horních Rakousích s dlouho tradicí a zajímavou historií proslulé nejen svými lázněmi (dýchací problémy, revmatismus, ženské choroby), ale i pobytem hudebního ksladatele Franze Lehára a zejména Císařskou vilou (Kaiservilla - letní sídlo císaře Franze Josefa I. a jeho ženy Sissy).

Císařská vila s parkem

 

Bad Ischl 003     Bad Ischl 004     Bad Ischl 001     Bad Ischl 008     Bad Ischl 002     Bad Ischl 005     Bad Ischl 007     Bad Ischl 010     Bad Ischl 009

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (108 - 1) - SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU (PROLOG - 1. část)

Spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí nad Labem

 

V další části tohoto nekonečného seriálu  o výplatních otiscích 4. československé repuboliky (1946 - 1992)jsem se rozhodl přiblížit zájemcům výplatní otisky Spolku pro chemickou  hutní výrobu v Ústí nad Labem (svou výsadku měla firma i v Praze).  Velkou zajímavostí je skutečnost, že firma  s dnešním názvem Spolchemie, svůj název datující se od roku 1920  (Spolek pro chemickou a hutní výrobu) v předválečném a poválečném Československu nezměnila. A to i i přes zásadní změny vlastnictví.

V následujíccím díle se vudu věnovat otiskům z obdí 1946 - 1992. V tomtro díle  jsem pokládal ta nutní výjimečně popsat a doložit ilustracemi období let z 1. republiky.

Krátká historie Spolku:

Spolek jako výrobní chemická továrna specializující se na výrobu pryskyřic, louhů. tvrdidel, rozpuštědel a anorganických lítek vznikla v roce 1856 ve Vídni v sídle Schwarzenberků. V té době měl německý název "Österrechischer Verein für chemische und metallurgische Production". Postupně se z ní stal velký chemický gigant, největší svého druhu v Rakousku - Uhersku. V roce 1920 se ve vzniklém Československu přejmenoval na "Spolek pro chemickou a hutní výrobu". Logo obsahovalo dvě písmena "VS", které byly počátečními písmeny německého "Verein" a českého "Spolek". Později tento znak zmizel a do otisků se dostal rozepsaný název. Ten vydržel až do konce 4. republiky, tedy skoro šedesát let (výjimkou tvořila doba, kdy Ústí nad Labem bylo zabráno Německem a firma byla orzdělena na několik částí bez tohoto názvu). 

Historie výplatního otisku Spolku se začala psát během 1. republiky na dvou místech.

ÚSTÍ NAD LABEM

Stroj uveden do provozu v prosinci 1934. mezi denním a výplatním razítka bylo logo Spolku "VS", stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 6h - 4m.

Časové rozmezí dle sbírky: 12/1934 - 2/1938 - .

V roce 1938 zaznamenáno opotřebení dneního razítka ("1" v názvu pošty postupně mizí od podškrtu k hornímu konci).

Otisk 1. dne se datuje 14. 11. 1934 a měl podobu uveřejněné na první celistvosti dole (některé celistvosti jsme zveřejnil v předchozích seriálech o zkratkách na tomto webu). 

 

 VS 001     VS 002

  

Poznámka: Tento otisk je třeba si důkladně zapamatovat, objeví se nám v druhé části tohoto vstupu a bude nás provázet dost let (|k výměně stroje Francotyp za Postalii dolo koncem orku 1979). Stroj tedy vydržel vyplácet 45 let než fyzicky a morálně zastaral a šel do šrotu.

 

PRAHA

Spolek ve svém pražském sídle (Praha II.) uvedl do provozu druhý stroj stejného typu jako v Ústí nad Labem - Francotyp, otisk sbratelsky FR 6h - 4m. Sběratele by mohla pomýlit identicky vychýlená hvězdička u pražského a u ústeckého otisku . Číslice ve výplatním razítku jsou však rozdílné.). Tento stroj byl uveden do provovzu dne 20. 12. 1935 s logem, poslední sbírková dokumentace dokládá tento otisk s datem 20. 5. 1938.

1. podoba (označení: logo)

VS 005     VS 006

 

2. podoba (označení: slovní vyjádření názvu)

Otisk 1. dne ze 14. 1. 1939 (po ztrátě závodu v Ústí nad Labem německým záborem) se vedení firmy rozhodlo změnit označení. Jaké důvody v tomto počinu hrály, nevíme. Právní? Společenské? Politické? Otisk nám zachoval faktický stav.

 

VS 007     VS 008

 

Na ukázku: čemu se budu věnovat v dalším díle 108 - 2.

 

VS 011

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS