HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 28 září 2021

ZASTAVENÍ U OTISKŮ ČS. POŠT 1946 - 1992 (1) - Hořice v Podkrkonoší

ÚVODEM

 

V současnosti se  na tomto webu věnuji tvorbě Katalogu výplatních otisk čs. pošt.  Ztaím toto dílko nazývám Databází (je k navštěívení pod číslem 1700). Postupně doplňuji výplatní otisky a snažím se vytvořit spíše obrázkový než textový katalog otisků pošt, který ještě naši sběratelé nemají. V roce 1976 jsem vydal na stránkách tehdejších zpravodjů KPHC (Zpravodaj KSO, Zpravofaj KPHC, Výplatní otisky) první seznam. Několik výtisků se dostalo mezi zájemce, ale od té doby se tomuto uzavřenému období nikdo u nás nevěnoval.

Při této příležitosti jsem si uvědomil, že i otisky čs. pošt by si zasloužili svůj seriál. Zatím v seriálu "Několik pohledů" se macešsky věnuji ne komerčním otiskům, tedy nyní začínám tento dluh napravovat.

První díl věnuji stroji Francotyp, který byl v 50. letech používán na poště Hořice v Podkrkonoší. Začínám těmito otisky, jedná se o zvláštnost. Rád bych v tomto seriálu ukázal, že i výplatní otisky pošt, ač jsou jakkoliv montónní a nudné, mají své kouzlo a vyplatí se je sbírat. Letos si připomínáme 75 let existence těchto otisků v našem poštovním prostoru, a to už je nějaká době, které bychom se měli věnovat.

Název tohoto seriálu bude zkráceně ůZASTAVENÍ s číselnou řadou a názvem pošty.

 

 

HOŘICE V POKRKONOŠÍ

FRANCOTYP

Ojedinělý výskyt varianty FR 8 0 - 4m (g)

Francotyp, čtyřmístný stroj s gotickými číslicemi (R)

18. 6. 1951

 

horice v podkr 001

 

Později byl výplatní stroje přebudován na stroj trojmístný.

11. 5. 1957

 

horice v podkr 002

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (112) - TOS TRENČÍN (80 - 2)

Tento vstup navazuje na první zmínku o otisku stroje Francotyp uživatele TOS Trenčín (zveřejněno dne 17. 6. 2021, 80. pokračování seriálu Několik pohledů) a všímá si postupného mizení názvu pošty v denním razítku stroje tohoto uživatele (fyzické zastarání). 

TOS Trenčín používal zprvu výplatní tsroj Francotyp typu A (otisk sběratelsky FR 6h - 4m), později stroj Postalia. Vše bylo řečeno ve zmíněném předchozím článku.

Nyní se zaměřme na postupné mizení názvu pošty v dením razítku. 

 

11. 1. 1973

otisk s postupně mizející názvem poštyTRENČÍN 1 (zde zbyla písmena TRENČI). Zmizely i můstky denního razítka.

R

 

tos t 006

 

31. 7. 1074

otisk v barvě červené s úplně vypadlým názvem pošty a můstky v denním razítku

RR

 

tos t 004

 

27. 2. 1976 - 17. 9. 1976

denní razítko bez můstků  a názvu pošty, při nedostatku originální červené barvy použity odlišné (modrá a černá) razítkovací barvy - vytvářející  několik barevných odstínů

RR

 

tos t 007

 

- 23. 5. 1977 - 5. 1. 1981 - 

Do denního razítka vložen název pošty TRENČÍN 1. složený z typů psacího stroje, použita originální barva červená, později ji vystřídala opět červená razítkovací barva.

R

 

tos t 008

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS