HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 02 září 2021

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VZPOMÍNKY NA MODROU HAVAJ

HONOLULU, HAVAJ

(vzpomínky)

 

honolulu 018     honolulu 009     honolulu 003     honolulu 010     honolulu 004     honolulu 005     honolulu 001     honolulu 002     honolulu 007     honolulu 008    honolulu 011     honolulu 012     honolulu 014     honolulu 015     honolulu 016     honolulu 017     honolulu 019     honolulu 020    

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (104) - OHARA + TEXTILANA AŠ

Od Ohary k Textilaně (odbobí otisku 1946 - 1992)

Dnes pohlédneme v tomto seriálu na Aš a jednu současti jejího textilního průmyslu - n. p. Ohara, později n.p. Textilana. Na  Ašsku byly vytvořeny za Rakouského císařství v odbě pobělohorské vynikající podmínky, jak v podnikatelské sféře, tak ve sféře svobody vzynání. Usídlilo se zde mnoho německých rodin, které do této části Evropy přinesly rozkvět textilního průmyslu  důležitý know - how. Z Ašska se stala textilní velmoc, které učinil přítrž vývoj po II. světové válce a následné události.

Historie tohoto závodu (ale i světově známého textilního průmyslu, který postupně zanikal) sahá však  do 19. století. Jako součást ašského textilního průmyslu vznikla v roce 1897 továrna stávkového zboží Chr. Geipel u. Sohn v Aši.

Tento subjekt si v roce 1930 pořídil výplatní stroj Francotyp, jehož otisk zveřejňuji, i když vyplácel mimo sledované období. Slouží nám jako srovnávací artefakt k prvnímu otisku n.p. OHARA z roku 1952. Po roce 1945 byla firma převedena pod národní správu a za tímto účelem byly zřízeny České vlnařské závody Praha (později se sídlem v Liberci). Později v Aši vznikl podnik OHARA. Psal po znárodnění  se rok 1949. Tento výplatní stroj převzal nově vzniklý subjekt Ohara.

Národní správa a pozdější znárodnění se uskutečnilo na základě dekretu 100/1945, vyhlášky 1103 ze dne 7. 3. 1946 a znárodňovacích zákonů z 24. 8. 1948.

 

21. 3. 1933

Firma Chr. Geipel & Sohn Aš 1/Asch 1

Výplatní stroj Francotyp, sběratelské označení otisku FR 8h - 4m  - 1K (pro ilustraci a souvislost s dalším otiskem)

Ohara 001

 

4. 12. 1952

Národní podnik OHARA, továrny na vlněné látky Aš

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m - 1K, dohlédací pošta Aš 1

 

 

Ohara 003

 

25. 6. 1959 a 22. 2. 1960

Ohara přejmenována na Ohara, vlnařské závody n.p. Aš, dohlédací pošta AŠ

Došlo je změně označení v novém výplatním stroji Francotyp - stroj z německých reparací (dvojkruhové denní razítko s můstky německého vzoru a gotické číslice s výplatním znaménkrm ve tvaru plného kruhu, bez počitadla)

Ohara 005     Ohara 006

 

V roce 1965 došlo k další reorganizaci, z národního podniku Ohara Aš se stal závod 6 a přešel pod národní podnik TEXTILANA, zároveň tento subjekt obdržel přízvisko: "Závody Václava Kopeckého", dohlédací poštou se stala pošta AŠ 1.

Přízvisko vydrželo až do poloviny 70. let (Václav Kopecký byl komunistický funkcionář).

 

Ohara 007    

 18. 4. 1975 + 28. 9. 1988

Denní razítko se změnilo v souvislosti se zavedením PSČ (nyní 352 71 AŠ 1). PSČ se dostalo i do nového označení - podnikové PSČ : 352 75 . Označení bylo změněno, objevilo se logo podniku a zmizelo přízvisko se jménem Václava Kopeckého, závod 6 - OHARA  AŠ zůstal.

 

Ohara 009     Ohara 010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY RAKOUSKA PRO HROMADNÉ ZÁSILKY 30. LET

Rakousko zavedlo ve 30. letech minulého století do svého poštovního proovzu výplatní stroje Francotyp pro vyplácení hromadné pošty. Byly používány rakouskými poštami a ve svém vzhledu kromě denního a výplatního razítka obsahovaly nápis: "BAR BEZAHLT" - vyplaceno v hotovosti.  Tento nápis se vyskytoval na různých místech otisku. Byla to jedna z forem vyplcáení hromadných zásilek (dalším výrazným prostředkem  byly prostředky ne nepodebné americkým permitům).

První stroj s tímto účelem a tohoto vzhledu se objevil na rakouských poštách v roce 1927 (otisky podtypu "A").  Vyrobil jej závod Anker firmy Francotryp Gmbh. Uvedený nápis byl pod výplatním razítkem, který mělo oválný tvar s rohy ve tvaru kruhů, osová vzdálenost byla 60 mm, hodnota byla mnohonásobná, otisk měl počitadlo otisků a číslicemi staroněmeckého tvaru, hodnota čtyřmístná. Ve stejném roce se k tomuto podtypu připojily další dva podtypy "B" a "C" (Bafra). 

Podtyp "B" měl osovou vzdálenost 67 mm (velmi nestardardní, otisky jsou cenné), číslice data s tečkami. Podtyp !C" byl s osovou vzdáleností 78 mm. Výplatní hodnota byla trojmístná. Stroj v provozu od roku 1927.  Nápis pod výplatním razítkem.

Podtyp "C" měl osovou vzdálenost 78 mm, nápis "Bar Bezahlt" buď pod výplatním razítkem anebo mezi denním a výplatním razítkem. Hodnota trojmístná.

Název pošty byl v denním razítku, kde byly i další symboly - hvězdičky, rozlišovací písmena a číslice, různých tvarů - jenokruhové či dvoukruhové.

Tyto výplatní stroje byly po anšlusu Rakouska  Německem změněny ve výplatním razítku na Deutsches Reich, po roce 1945 byly bez názvu státu (odpilováno),  později se objevily opět s nápisem Österreich.

Nápis Österreich měl různé velikosti.

Jeden z posledních otisků se vyskytl v roce 1950.

 

Jako ilustraci zveřejňuji dvě celistvosti s otisky podtypu "C" (osová vzdálenost 78mm) ve dvou variantách:

Varianta 1 s datem 15.3. 1930, 1/1 WIEN 1 /4g, větší písmena nápisu, menší písmena názvu státu.

 

Adresátem je Zikmund (Sigmund) REACH, knihkupec s knihkupectvím ve Skořepce  9 (významný fotograf, filatelista, filatelistický funkcionář, sběratel pragensií a majitel rozsáhlého archivu fotografií a negativů Prahy - 19. 3. 1859 - 1. 12. 1935).

 

rak 001

 

Varianta 2 s datem 17. 5. 1932, nižší písmena nápisu, vyšší písmena názvu státu.Pošta 1/1 WIEN 1/4g.

U všech otisků slovy název měny - Grosch.

 

rak 002

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS