HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - srpen 2021

GOING AM WILDEN KAISER

Oblíbený a značně sledovaný TV seriál Doktor z hor (Der Bergdoktor - nová pokračování)

Místo snímání TV seriálu  - Kirchplatz (kostel v Goingu, dům s filmovou  Zuzaninou restaurací Wilder Kaiser , budova, kde byla filmová lékárna Franzisky, budova radnice v Goingu). 

Lokace: Going Am Wilden Kaiser (Mezi Kitzbühelem a Ellmau), jeden z důležitých exteriérů seriálu.

 

 

 

 

 

IMG 2795     IMG 2789     IMG 2796     IMG 2790

Číst dál...

BERTECHSGADEN, HORNÍ BAVORY

Městys Bertechsgaden leží v nejjižnějším jihovýchodním koutě okresu Horní Bavory. Historické město s první zmínkou z roku 1102. Obklopeno Bertechsgadenskými Alpami, v nichž dominuje masiv Watzman. Jméno města se odvozuje od slova PERCHTA (mytická postava) a GADEN (ohrazené sídliště).

 

bertechsgaden 003    bertechsgaden 001         bertechsgaden 004     bertechsgaden 002     bertechsgaden 005     bertechsgaden 008     bertechsgaden 009     bertechsgaden 006     bertechsgaden 010     bertechsgaden 007     bertechsgaden 013          bertechsgaden 011         bertechsgaden 012

Číst dál...

AURACH BEI KITZBÜHEL

Městečko Aurach leží pět kilometrů od Kitzbühelu. Toto místo proslulo zejména těžbou mědi ukončené ve 20. letech. Nachází se zde i největší zoopark v Tyrolsku - WILDPARK, přirozený domov pro domácí alpská zvířata a některé exotické zvířecí druhy. Najdeme zde lamy, jaky, jeleny sika anebo alpaky a další zvířecí druhy. Prosředí ve výšce nad 1000 metrů je přirozeným domovem pro tato zvířata.Zoopark je soukromý. Velkou zajímavostí je pravidelné krmení zvířat pro veřejnost.

 

aurach 001     aurach 002

Zdroj: REklamní leták Wildparku

 

DSC08414        DSC08411      img 1440x1080x24 007815      img 1440x1080x24 007899      img 1440x1080x24 007801     img 1440x1080x24 007855      img 1440x1080x24 007863      img 1440x1080x24 007879      img 1440x1080x24 007903     img 1440x1080x24 007907     img 1440x1080x24 007923      img 1440x1080x24 007929     img 1440x1080x24 007949      img 1440x1080x24 007963      img 1440x1080x24 007983      img 1440x1080x24 007985     img 1440x1080x24 007939     img 1440x1080x24 008028      img 1440x1080x24 008000     img 1440x1080x24 008032      img 1440x1080x24 008068

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (104) - JIHOMORAVSKÝ PRŮMYSL MASNÝ

Pohled na výplatní otisky 4. republiky československé z let 1946 až +992 dokládají jeden zajímavý fakt. Výplatní stroje soustavy Francotyp , které byly u některých uživatelů uvedeny do provozu k vyplácení zásilek vydržely vyplácet desítky let, i když byly morálně zastaralé aněktreré i fyzicky zastaralé.

Byl to i případ výplatního stroje Francotyp s otisky sběratelského označení FR 8 - 0 - 4m, které používala od roku 1939 zprvu akciová společnost JASA pro průmysl masný a konservový v Krahulčí (první záchyt v listopadu 1939 již otisku s neúplným poněmčeným vzorem). Otisk byl jen s obrázkem výrobků této firmy bez označení. Později se zěmnilo denní razítko (přibyl německý název pošty TELTSCH). Výplatní stroj vyplácel ve změněné podobě i po válce v období 3. republiky československé.

Další obodbí otisk us výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku ukazuje, že tento výplatní stroj vydržel ve vynikající kondici. Nejevil žádné známky fyzického opotření či zastarání. Navíc podatelna vzorně o stroj pečovala avyplácela otisky v živé červené barvě i nadále. Viz otisky z roku z 1977 a 1983.

Na zobrazených celistvostech si sběrtael všimne jistě několika zajímavostí.

První: V roce 1946 bylo nařízeno, že nejpozději koncem roku 1948 by se mělo změnit denní razítko z jednokruhového na dvoukruhové (později i s můstky) podle německého vzoru. Zde se tak nestalo. eneto otisk se zařadil mezi otisky s touto anomálií. Bylo jich více. To už se subjekt jmenoval Jihomoravský průmysl masný n. p. Brno, závod 07 Krahulčí, p. Telč.

Druhá: Závod byl v Krahulčí, kde nebyla pošta. Dohlédací a podací poštou byla Telč. Jenže na doporučených zásilkách se objevuje R-nálepka pošty Třešť doplněná jejím denním razítkem. V řadě přčípadů zásilka byla vyplacena v Krahulčí a o den později podána na přepážce u této pošty, někdy pracovníci pošty tento fakt korigovali denním razítkem.

 

Výplatní otisk s jedbokruhovým denním razítkem (rok 1977)

 

krahulci 001

 

Výplatní otisk stejného stroje Francotyp z roku 1983 po zanesení PSČ do denního razítka a do označení uživatele, které se též vlivem okolností upravilo. Denní razítko je již podle tehdejší normy, podacá pošta 588 56 TELČ. Zda se doporučené zásilky podávaly na poště Třešť, nemohu doložit, nemám celistvost s R-nálepkou.

 

krahulci 002

 

Další roky koncem 4. republiky a následující za období České republiky přinesly další zajímavosti, ale to už je jiná historie. 

Datová kronika firmy:

 

1927 budovy zrušené textilky kupuje Jan Satrapa (1880 - 1948)

1929 zavedena masová a konzervová výroba, za tímto účelem zřízena A. S. pro průmysl masný a konservový v Krahulčí, později JASA  A. S. (JASA = JAn SAtrapa))

1932 použity významné moderní technologie

1948 komunistické znárodnění, závod podléhá n.p. MASO, později Jihlavkému závodu masnému

1963 zívod podléhá novému subjektu Jihomoravský průmysl masný Brno, výroba rozšířena o salámy a konzervy

1989 samostatné hospodaření, později přejímá závod společnost J & T

2005 revitalizace, konec výroby konzerv, objevuje se název KRAHULÍK

2010 majitelem Agrofert

2012 kromě závodu Krahulčí je součástí subjektu i závod ve Studené a provoz v Hodicích

 

 

 

 

Číst dál...

Srdečné blahopřání

congrats 002

 

Milý příteli Ivane,

 

       dnes jsi dosáhl věku pětasedmdesátky jako náš první poštovní výplatní otisk.   

       Přejeme zejména zdraví, radost jsi už našel zaplaven obálkami poštou prošlými a lásky bližních zcela jistě máš dostatek. Těšíme se na Tvé další sběratelské objevy a publicistické počiny.

       Vinš zasílají a moc Tě zdraví informací lační sběratelé, kolegové cestovatelé a též Šumaváci.

 

       E. R. 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (103) - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (mezi roky 1974 - 1991)

Celé sledované období 1946 - 1989 (Čskoslovensko, výplatní otisky ve tvaru zoubkovaného obdélníku), kterému věnuji již několik měsíců pozornost, má své zajímavosti v každé, opakuji v každé  době. Před několika dny jsem si rovnal písmeno "T" a narazil jsem na otisky Třineckých železáren s dohlédací poštou Třinec 1. I léta 1974 - 1991, relativně mladé období (konec moderní éry) dokumnetuje skutečnost, jak se lámaly politické ledy.

Třinecké železárny byly vybrány jako národní podnik, který by si zasloužil příízvisko "závod Velké říjnové socilaistické revluce - zkratkou VŘSR".Během normalizačních let po roce 1969 a dále se vše ještě utužilo - k titulu VŘSR přibylo další pojmenování: "podnik socialistické práce". V roce 1984 se navrátil právně uzákoněný "národní podnik". V roce 1991 bylo vše jinak - zbyly jen Třinecké železárny.

Výplatní otisky jsou toho dokladem. Taková byla doba, která se v nich odrazila.

Po celou tuto uvednbou dobu se používal k vyplácení korespondence jen výplatní stroj Postalia, dohlédací pošta 739 61 TŘINEC 1.

 

6. 4. 1974

Třinecké železárny "VŘSR národní podnik"

 

ocel 001

 

20. 12. 1976

Třinecká ocel s logem v kompozici kruhu

(nátisk na obálce dodává další údaje)

 

ocel 002

 

19. 6. 1981

Třinecké železárny VŘSR, podnik socialistické práce

 

ocel 003

 

23. 11. 1984

Třinecké železárny, národní podnik

v nátisku na obálkách po staru VŘSR..., v porovnání s v tomto přehledu uvedeném otisku, "VŘSR" zmizela

 

ocel 004

 

7. 5. 1991

Třinecké železárny (s logem)

 

ocel 005

 

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY FILIÁLKY SIRKÁRNY "SOLO" V RUŽOMBEROKU V ROCE 1939

Rok 1939 patří v historii československého výplatního otisku k těm nejzajímavějším. Došlo k převratným událostem a němý svědek - výplatní otisk je věrohodně zaznamenal ve své podobě a vzhledu. I na Slovensko, které se osamostatnilo 14. 3. 1939, lze zaznamenat na artefaktech vývoj, který by se měl objevit ve školních učebnicích jako názorná pomůcka pro školáky.

Příkladem může sloužit filiálka firmy "SOLO", spojené akciové česlovenské sirkárny a lučební továrny v Ružomberoku a její výplatní stroje a otisky.

 

1. 7. 1939

Filálka používala výplatní tsroj Francotyp s otiskem sběratelského označení FR 6h - 4m.

Stát ve výplatním razítku: ČESKOSLOVENSKO (R)

SOLO 002

 

6. 7. 1939

Filiálka používala výplatní stroj Francotyp s otiskem sběratelského označení FR 8h - 4m

Stát ve výplatním razítku: ČESKO - SLOVENSKO (RR)

 

SOLO 005

 

12. 9. 1939

Filiálka používala výplatní tsroj Francotyp s otiskem se sběratelským označení FR 8h - 4m

Název státu ve výplatním otisku: SLOVENSKO

 

SOLO 004

 

Později došlo k dalším změnám ve vzhledu výplatního otisku, ale ne ve státnosti, ale v označení uživatele

 

SOLO 006

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (104)

Nastal čas loučení. S Amerikou po dlouhé cestě, která začala ve Phoenixu a skončila ve Philadelphii. Loučím se se svým útulným pokojem v hotelu hilton v King of Prussia.  Před odjezdem se zastavuji v Domě pro seniory v Bryn Mawru u Margie a Franka Manlavových, dlouholetých  přátel z roku 1969, jejichž předci byli jedni z rvních osídlenců Ameriky.  Domov svou lokací, systémem, vybavením, službami, atmosférou a  programem překonává luxusní  šestihvězdičkové hotely.

A poté cesta směr letiště ve Philadelfii, kde se loučím se spolehlivou a pohodlnou fordkou, která mne bez úhony a nehody provezla přes Ameriku a vydržela i běsběí hurikánu na Středozápadě.

.Cesta skončila, zážitky a dojmy zůstávají.

 

Hotel Hilton v King of Prussia

 

 

 

hilton 005     hilton 001     hilton 002    

 

Dům pro seniory Beaumont v Bryn Mawru (Phila)

 

hilton 003    hilton 004

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (102) - Lázně TEPLICE

TEPLICE

Pohled na výplatní otisky orgánů státní správy (Městský národní výbor, OKresní národní výbor) v Teplicích ukazují, jak některé subjekty - uživatelé využívali možnost propagace a reklamy na výplatních otiscích. Po roce 1948 bohužel velmi sporadicky.

Národní výbory tuto možnost využily a veřejnost se tak dozvěděla, že Teplice jsou nejstaršími lázněmi v Ćechách. Teplice leží v kotlině mezi Českým středohořím a masívem Krušných hor.

První zmínka o Teplicích jako lázních se objevily již v 8. století (ve souvislosti s objevením prvního horkého pramene v roce 762).

 

Uživatelé používaly vhradně výplatní stroje Postalia.

 

Městský národní výbor spojil název instituce s propagačním heslem. Použití: - 3/1973 - 11/1982 -

 

teplice 005     teplice 006

 

Okresní národní výbor

Otisk s porpgačním textem (bez názvu uživatele)

Použití: - 2/1968 - 12/1976 -

 

teplice 003

 

Otisk s názvem subjektu

Použití:- 5/1978 - 8/1978 -

 

teplice 001

 

30. 9. 1991

Po vytvoření Okresního úřadu v Teplicích se tento název objevil i ve výplatním otisku

 

teplice 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS