HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 13 červenec 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (98 ) - BARVY A LAKY NP

V období let 1946 - 1989 se mezi československými otisky  s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku objevil neobvyklý otisk uživatele Barvy  a  laky n.p.   (DŘÍVE MORAVOLAK)  ze Starého města u Uherského hradiště. Čím byl tento otisk neobvyklý, zajímavý a dozajista cenný?

Z 1. republiky se nám vrylo do paměti, že na našem území vyplácely dva modely výplatního stroje Franctyp - A (Anker) a B (Bafra).  Jjeich otisky vytvořily dva podtypy s označení FR 8 a fR 6 podle vzdálenosti mezi středovými osami denního a výplatního razítka. K nim přibyl právě tento otisk se středovou vzdáleností 6, mm, což je rozhodující znak. Dnes jej zveřejňuji. Zatím byl ukryt v rukopise Katalogu podnikových výplatních otisků mimopražských uživatelů z území Československa 1946 - 1992 (s výplatním razíkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku), který jsme vytvořili společně s Luďkem Janů - strana 86 a 87 úvodu, též ve  věcném katalogu). Zatím nebyl tento Katalog vydán.

Jedná se o dosud jediný známý výplatní otisk - produkt výplatního stroje vyráběný u firmy ANKER  (součást firmy Francotyp GmbH) poměrně krátkou dobu. Do Českosloveska nebyl dovážen, ale objevil se, pravděpodobně během let 1938 - 1945.  Pro a jak, nikdo neví. Jeho použití je sběratelsky doloženo i v dalších letech. První doložený otisk nese datum 7. 10. 1958 a uživatelem stroje byl tehdy MORAVOLAK n.p. Později byl tento subjekt přejmenován na Barvy a laky a v 70. letech zpestřoval scénu našich výplatních otisků tento stroj i dále. Dokonce přidal ještě bonus.

Bonusem je období několika  let  v sedmdesátkách, kdy pracovníci podatelny tohoto uživatele použili místo předpisoví červené barvy barvu razítkovací v černé mutaci. Vytvořily se i při nedokonalémn pročištění stroje i další odstíny.

Otisk dostal v rukopise Katalogu označení: FR 6,7 - O - 4m /13(ov) - 2K. Výplatní číslice byly shodné s číslicemi u modelu A.

Dodávám, že vzdálenosti 6cm a 8cm nebyly přesné, měly i odchylky, které výborně zpracoval švédský sběratel Stig Asklund a které jsme viděli v šesti různých skupinách v jeho exponátu na výstavě PRAGA 2018 v Praze. Psal jsem o nich na tomto webu před časem..

A ještě jednu poznámku na konec. Předchůdcem uživatele Moravolak a Barvy a laky (v současnosti Colorlak) byl ing L. Kirschner, který v roce 1925 ve Starém Městě u Uherského Hradišti založil malou chemotechnickou továrnu, která vyráběla laky na parkety, mořidla, dezinfekční a impregnační prostředky na dřevo, v roce 1927 přemístil firmu z pronájmu do prostor blízko vlakového nádraží. V roce 1931 měl již 17 zaměstnanců a firma prosperovala. Ing. L. Kirschner zaregistroval chráněnou značku KIRGIS. Ta je nám známá z jeho prvních výplatních otisků, o kterých jsem psal v seriálu VE ZNAMENÍ .... na tomto webu.

Otisky z let 1939 a 1941.

 

kirgis 001     kirgis 002

 

Tehdy měl tehdejší uživatele výplatní stroj se sběratelským označením FR 8h - 4m a dohlédací poštou bylo Uherské Hradiště 2. Otisk 1. dne byl s datem 12. 12. 1939 (neúplný poněmčený vzor) a  další otisk 1. dne s jiným vzorem s datem 10. 5. 1040 (úplný poněmčený vzor), oba nesou značení R.  Tento stroj se nezachoval, možná někde jinde, alep odtatné je, že nebyl v držení následovatelů této firmy, nebo jinak by se neobjevil shora popisovaný stroj a otisky.

Dodávám, že firma ing. Kirschnera byla po válce pod národní správou a v roce 1948 definitivně znárodněna. Byla posléze začleněna do Spojených továrene na barvy a laky se sídlem v Praze. Následovaly reorganizace a firma či nověji závod byly začleněny pod názvem Závod 04 Barvy a laky n.p. A to se již ocitáme v popisované době. 

Otisk v 70. letech nese již znatelní stpy opotřebení. Projevuje se to jednak v denním razítku (název pošty s vylámanými písmeny), jednak i v označení - až nejasný název a úplně nečitelný domicil pod názvem. 

 

Červené otisky

Data: 9. 9. 1975 a 13. 1. 1976

 

barvy laky 001     barvy laky 002

Jak vidno z celistvosti (označení 1410c) jejího předchozího majitele, existovaly minimálně dva odlišné otisky k tomuto zveřejněnému. Tolik na okraj.

 

ČERNÝ OTISK

Data dochovaných otisků v této barvě: 10. 3. 197?, 23. 3. 1978, 31. 3. 1978

 

barvy laky 003     barvy laky 004

 

Předchúdce národního podniku Barvy a laky - národní podnik MORAVOLAK (využíval stejný výplatní stroj), zde otisk s datem 17. 10. 1958

 

moravolak 001

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (99 - 1)

Opouštím stát Massachusetts a po jednadevadesátce vjíždím do státu Connecticut. Projíždím jej až k Bridgeportu a zastavuji ve  Stratfordu, místu zhruba jednu hodinu jízdy autem od New York City.

Stratford založili v roce 1639 náboženští imigranti - angličtí puritáni, kterí za oceánem hledali náboženskou svobodu. Vedl je reverend Adam Blakeman, který společně se šestnáctí až pětatřiceti  rodinami založil místo, které se zprvu nazývalo Pequanock či Cupheag (skryté místo, skrýš), až zdomácnělo jméno Stratford - podle rodiště Williama Shakespeara (Stratford-upon-Avon v Anglii). Název byl uzákoněn 13. 4. 1643.U tohoto místa ústila řeka Housatonic do moře, imigranti nazývali  pobřeží "zlatým". Stratford se stal svědkem velké migrace z roku 1630.

Na počátku 20. století složení místních obyvatel oživili ekonomičtí imigranti z Podkarpatské Rusi a Ukrajiny včetně rodiny proslulého designera helikoptér a letadel Igora Ivanoviče Sikorského (25. 5. 1889 - 26. 10. 1972, který přispěl k rozkvětu tohoto amerického průmyslu a průmyslovému rozmachu tohoto místa a okolí. 

 

Stát Connectitut

 con 002     con 001     con 003

 STRATFORD

 

straford 003

 

Ve Stratfordu na pobřeží

 

straford 002     straford 004     straford 005      straford 001

Karpatsko - ruský ortodoxní  řeckokatolický kostel svatého Jana, baptisty.

Zajímavá je že bohoslužby jsou v několika jazycích.

 

stratford 005      stratford 003     stratford 002          stratford 001     stratford 004     stratford 009      stratford 008

 

Hrob Igora Sikorského

 

stratford 006    stratford 007

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS