HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - červenec 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (96) - PAPCO

Dnešní pohled do světa čs. výplatních otisků období 1946 - 1992 (výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku) patří jednomu ze zaniklých subjektů - akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků papírenského průmyslu s názvem PAPCO. Sídlo společnosti bylo ve Třídě politických vězňů číslo 10 v Praze.

Společnost Papco patřila mezi prvních dvacet podniků zahraničního obchodu zřízených v roce 1948 (zákon 119/1948 o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodnícho zasilatelství). Později byl včleněn do dalšího podniku zahraničního obchodu Ligna. Subjekt existoval krátce. Jeden z posledních estetických otisků tototo období. Otisky této doby se omezily na texty  a polopatické názvy.

Korespondenci vyplácel výplatní stroj Francotyp - otisk sběratelsky Fr 6 - 0 - 4m., reprodukuji dva otisky ze sbírky, liší se odlišným datem. Otisky nesou datum 18. 11. 1950 a 20. 1. 1953.

 

papco 001     papco 002

 

Ve sběratelském světě čs. otisků není PAPCO neznámé, existovalo již před 4. republikou, ale pod jiným jménem a právním statutem.  Možná to byl i důvod, proč nově zřízené PAPCO bylo záhy zlikvidováno a včleněno do Ligny. Spojení se starým světem nebylo politicky vhodné. Možná, že důvody byly jiné, dnes jsou již těžko zjistitelné.

 

Společnost Papco a její otisky existovaly již za 1. a 2. republiky, během Protektorátu a v období po osvobození. Název subjektu byl Prodejna spojených papíren A. S. Štoček označení byl konzistentní a byl přenesen i do otisku, který jsem shora dnes zmínil. Tato kontinuita se určitě nemohla iniciátorům a zastáncům nových pořádků hodit. Proto otisk s tímto označením zanikl.

 Prvorepublikové a protektorátní otisky.

Papco 001      Papco 002

 

Papco 003

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (95) - POLYTECHNA

Komunistický režim rozhodl dne 6. 4. 1948 o znárodnění zahraničního ocbhodu a mezinárodního zasilatelství (zasedání vlády přijalo tzv. znárodňovací zákony). Zákon č. 119/1948 o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství toto politické  rozhodnutí uzákonil. Národní shromáždění zákon posvětilo 28. 4. 1948. V první vlně vzniklo 20 společností, později další. Na konci této vlny bylo 30 podniků zahraničního obchodu.

Polytechna, podnik zahraničního obchodu pro zprostředkování technické spolupráce vznikl vyhláškou č. 3/1959 Ú.l.

PZO Polytechna k vyplácení své korespondence používala několik výplatních strojů, její otisky měly několik podob.  Nejdříve to byly stroje Francotyp, posléze modernější stroje Postalia. I v označení byl vývoj k lepšímu. Nejprve jen textové strohé vyjádření bez dalších údajů o činnosti či adresa apod. Posléze v 70. letech se vzhled označení změnil - zatraktivněl, objevily se v něm odvážné výtvarné prvky dynamické povahy (šipky), přibyla činnost: Projekty - licence - know - how, objevila se PSČ a u některých varinat otisků i přesná adresa na základě požadavků poštovní správy.

 

FRANCOTYP

FR 8h - 4m (uz)

úzké výplatní číslice, výplatní znaménko ve tvaru malého kosočtverce

časové rozmezí:  - 16. 12. 1968 -7. 5. 1975 -

v tomto období došlo několikrát ke změně vričení (minimálně 2x)

 

polytechna 001

 ukázky otisků se změněným vročením v datu denního razítka k porovnání

polytechna 003

 

POSTALIA

první varianta v rozmezí:  - 9. 10. 1975 - 13. 4. 1983 -

výrazné označení uživatele (zásadní změna koncepce grafiky )

polytechna 004

V tomto období se vyskytl i datový chybotisk (zajímavost). Reprodukovaný otisk s datem 13. 7. 1971 nemohl existovat - v tento den nebylo o PSČ ani zdání. Pošta v místě dodání toto chybné  datum a přehlédnutí pražské pošty  korigovala denním razítkem (datum 15. 7. 1982).

 

polytechna 005   

 

 polytechna 006

POSTALIA

druhá varianta v rozmezí: - 1. 3. 1988 - 29. 7. 1991 - 

změna označení (od výrazného k nevhodnému u výplatních otisků - při nedostatku barvy ve stroji není vidět a splývá většinou  s bílou  barvou obálky)

 

polytechna 007

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (94) - Početnická služba

V 50. letech byla založena účelová organizac pod názvem Početnická služba mající na starosti vývoj a realizaci počítačů. Jako jeden z prvních projektů byly děrnoštítkové stroje Aritma, později se aktivita soustředila na vývoj samočinných počítačů. Ústředí bylo v Praze a tento komplex měl pod sebou 22 dílčích organizací (např. PORS, závod 062 v Brně od roku 1955). 

Ústředí i řada závodů tohoto subjektu používala výplatní stroje. Dnes se soustředím na Prahu a  některé výplatní stroje Početnické služby (později Početnické a organizační skužba).

FRANCOTYP

Otisk s datem 16. 3. 1963 

Početnická služba,  Pražský závod

 

FR 8h - 4m (ov) - 2km (horní celistvost níže)

otisk  s datem 16. 3. 1963

 

FR 8h - 4m (uz) - 2km (dolní celistvost níže) 

změna výplatních číslic z oválných československých na poměrně řídké číslice úzkého vzhledu a atypickým výplatním razítkem (malý kosočtverec) - R

otisk s datem 15. 12. 1966, v provozu též - 7. 5. 1968 -  

 

 

Poč 001     

 

 

FR 8h - 4m (uz)

změna označení

datum otisku 20. 10. 1971

poč 002

 

FR 8h - 4m (g) - 2km

Početnická služba, ústřední závod, vodičkova š4

Otisk 1. dne 6. 10. 1971 (R)

duté kolečko před výplatní hodnotou, gotické čílice, anulát, pravděpodobně zkušební otisk mechanika Kanclstrojů

horní celistvost níže

poč 004

 

POSTALIA

změna stroje a soustavy

otisk s datem 9. 6. 1977

otisk viz nahoře - druhý dole

otisk zkušební od mechanika Kanclstrojů při opravě/čištěí stroje

 

dohlédací pošta PRAHA 1, později 110 00 PRAHA 1 u popisovaných otisků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (6)

Mezi uživatele výplatních strojů k vyplácení zásilek a propagaci subeketu a jeho činnosti patří historicky i organzační výbory filatelistických výstav.

Nejinak tomu bylo i u dvou Světových výstav, které pořádalo Československo - PRAGA 1978 a PRAGA 1988.

Obě výstavy měly zapůjčeny  od poštovní správy výplatní stroje Postalia, dohlédacími poštami byly 110 05 PRAHA 05 a 110 00 PRAHA 1.  Iniciátory této myšlenky používat výplatní stroje byla tehdejší sekce otisků výplatních strojů  KPHC SČSF (jmenovitě M. Bouška a I. Leiš, kteří příspěli i námětem a k návrhu označení).

Oba otisky jsou milou vzpomínkou na obě filatelistické výstavy, ale i připomínkou bohaté historie čs. výplatních otisků. tyto artefakty navázaly na tradici, která se poprvé u nás objevila při Jubilejní výstavě  KČF v roce 1927.

 

PRG 001     PRG 003

 

 

Číst dál...

DOZRÁL ČAS (7)

Otevírám Mezinárodní Hawkinsův a Stambaughův katalog vžplatních otisků (1. knižní vydání z roku 2005) a nejprve se seznamuji se strukturou známů a popisů položek.

 

Nejdůležitější je klasifikace otisků :

( kritériem je nejdůležitější část otisku - výplatní razítko nesoucí označení státu a výplatní hodnotu - zprvu je kritériem tvar výplatního razítka, později přeměna státního cleku a nakonec kritérium užití )

Otisky na území jedné země mají charakter děleného či smíšeného přístupu. Toto uspořádání vyhovuje orientaci sběratelů či uživatelů katalogu, dle mého názor není zcela přesné a naví se prolíná. České hledisko je o mnoho rigidnější.Katagorizace našich autorů katalogůl je přísnější. Jen jeden podotek. K případu otisku prvního poštovního otisku zařazeného ve skupině A by u našich katalogů nemůže dojít.

Nicméně se domnívám, že i tento americký řístup je stále přehledný i když s  výhradami.

 

Skupina A - výplatní razítko ve tvaru "větrné růžice" či "motýlka"

Skupina B - horizontálněpoložené výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku či "pseudoznámky"

Skupina C - vertikálně položené výplatní razítko ve tvaru zoubkovaného obdélníku

Skupina D - čtvercové výplatní razítko bez zoubkování

Skupina BM - otisky z doby německé okupace a označením státu "Böhmen und Mähren/Čechy a Morava"

Skupina PO - otisky vytvořené poštovními úřady

Skupina PP - otisky použité k vyplacení balíkové pošty

Skupina PV - otisky vytvořené veřejností, samoobslužné automaty

 

Číst dál...

DOZRÁL ČAS (6)

V dnešním pokračování sreiálu o hodnocení a oceňování výplatních otisků a celistvostí s výplatními otisky se podívejme do věta čísel a hodnot. Výplatní otisky z území Československa oceňuje především několik katalogů, z nichž nejreprezentativnější je Mezinárodní katalog výplatních otisků autorů Joela A. Hawkinse a Richarda Stambaugha (knižní vydání z roku 2005 , věcně pokračuje dále elektronicky). Jedná se o typologický katalog, nikoliv věcný či položkový. Souhrnně zaznamenává typy a podtypy  výplatních otisků všech výplatně otiskářských zemí, a to včetně všech územních celků Československa . Cenové kotace jsou v USD (v době psaní tohoto článku - červenec 2021 byl středový kurs 1USD = 21,2640 Kč  dle ČNB). Je pochopitrelné, že se jednáo americký pohled navíc ovlivněný trhem a aukcemi. Český pohled může být odlišný. Každopádně každá informace je důležitá při stanovení hodnoty a ceny artefaktu. Důležité konsttaování, že cenové kotace se vzahují na komerčšní nefilatelistické cleistvosti (naším jazykem poštou prošlé, věhrohodné, nikoliv filatelisticky vytvořené). 

Než se dostaneme k jednotlivým kotacích a považuji za nutné zvečejnit předmluvu autorů  týkající se uvedeného oceňování. 

 

"H o d n o t y

 

Zahrnujeme tržní hodnotu pouz pro ty typy a varianty, pro které áme rozumný objem důvěry. Hodnoty jsou založeny na našich odhadech četnosti (vzácnosti) a  poptávky. Uvedení bez hodnot může znamenat buď skutečnost, že máme nedostatek informací anebo hodnota je nominální.

 

Naše odhady jsou to, co si myslíme, že je rozumná cena vztahující se na zřetelný otisk na komerční (nefilatelistické) celistvosti při transakci mezi ocbhdoníkem a zasvěceným sběratelem v USA. V některých případech zřetelné otisky na úplné filatelistické celistvosti nemusí existovat a my se snažíme zaznamenat takové situace. Tržní hodnoty for neamerické otisky mohou být vyšší v zemích původu.

 

Uživatelé katalogu by měli mát na paměti, že hodnoty výplatních otisků se mohou lišit široce od jedné transakce k druhé při závislosti na dlouhém seznamu okolností, které  se omezí na dychtivost kupujícího a  zdráhání prodávajícího a naopak."    

 

Příště se zasravím u konkrétních sttních celků z území Československa a hlavních typů otisků, které americký katalog kotuje. Nesmíme zapomenout, že Katalog vznikl na počátku 21. století, od té doby uplynulo již skoro 21 let....

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ ( 93) - PRÁCE

Vydavatelství a nakladatelství včetně deníků a týdeníků byly též vděčnými uživateli výplatních strojů ve všach obdobích čs. výplatního otiskářství. Mezi ně patřila i Práce, vydavatelství a nakladateství ROH vydávající i deník Práce.

Zprvu tento subjekt používal výpatní stroj Francotyp ( otisk sběratelsky FR 8h  - 4m) s jednoduchým názvem PRÁCE, posléze došlo ke změně na soustavu Postalia. V tomto otisku se objevilo dle nařízení poštovní správy vše - název, činnost, (případné ocenění), přesná adresa včetně PSČ, S identifikací nebyl problém jako u otisků v předchozích obdobích.

V roce 1933 došlo ke změně stárnosti. Pro ilustraci přidávám srovnání období Československa a období České republiky. Změnilo se denní razítlko (velikost, přibyl symbol pošty - trubka, nová státnost), znovuse ryo označení (mírbé zvětšení, obsah stejný).

 

Francotyp

Otisk s datem 21. 2. 1948

 

PRÁCE 001

Postalia

Otisk s datem 16. 2. 1989

 

PRÁCE 002

 

Otisky Postalia s daty

- 29. 5. 1990 ČESKOSLOVENSKO

- 14. 9. 1993 ČESKÁ REPUBLIKA

 

PRÁCE 003

 

 

 

l

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS