HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 28 červen 2021

Dr. KAREL VŠETEČKA O VÝPLATNÍCH OTISCÍCH

Článek dr. Karla Všetečky : Otisky výplatních strojů (přetisk článku z roku 1975 - 1976, který vyšel v jednom ze Zpravodajů kF é0-15, tehdy ještě cyklostylem)

Epidemiolog dr. Karel Všetečka měl několik koníčků, Jedním z nich byla filatelie a poštovní historie. Z poštovní historie jej nejvíce zajímal obor výplatních otisků a pražská razítka. Byl jendím z prvních členů zřízené Komise specializovaných oborů SČF (1966), kde měl na taraosti výplatní otisky a spolupracoval též s razítkáři. Hodně publikoval. Jeden z jeho článků se objevil v 70. letech ve zpravdaji kF 00-15, jehož byl členem. Dnes jej zveřejňuji. Dodávám, že jeho další láskou byly přírodní vědy.

Na mém webu jsem o ně+m již psal. V příspěvku jsem detailěn popsal jeho exponát o pražských razítkách, který je uložen a vystaven v Poštovním muzeu v Praze (dolní hala, ocelové výsuvné skříně). Je až neuvěřitelné, že můj článek o této legendě československé a české poštovní historie je druhým nejčtenějším příspěvkem, kde bylo dosaženo několik tisíc přístupů.

 

všetečka 001     

 

všetečka 002

 

všetečka 003

 

všetečka 004

 

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTI (3)

Zachované a zachovalé celistvosti z různých dob jsou věrohodným svdkem událostí. Nejinak tomu je i u celistvostí z let 1945 - 1948, kdy se využívaly celistvosti s nátisky předchozích dob a z úsporných důvodů se využívaly i ve svobodné době. Svědčí o tom celistvost vyplacená uživatelem Brněnské továrny trestí a cukrových barvov pod národní správou  Brno s datem 11. 10. 1947. Výplatní tsroj patří mezi skupinu FR 8h - 4m (2k) bez můstků. Ttyo celistvosti jsou hodnoceny vyšším oceněním.

 

celistvost 001

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (90) - ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY

Dnešní pohled do světa čs. výplatních otisků z let, kdy vyplácely výplatní stroje s výplatním razítkem tvaru zoubkovaného obdélníku nás zavede do nOvého Bohumína, kde se nacházel národní podni Železárny a drátovny vyrábějeící lana, dráty, pružiny, ocleové kordy, pružinové dráty a další železářský sortiment.  Svého času byl tento podnik založený v roce 1885 Albertem Hahnem a Heinrichem Eisnerem jako rourovna úpsěšných podnikem s potřebným sortimentem. Jaká byla jeho historie ve stručnosti?

1885 založena rourovna

1888 založena slévárna (výroba litinovýc hradiátorů)

1896 spolupráce na úseku výroby drátů s drátovnou Moravskoslezská A. S.

1906 vyráběn pozinkovaný drát

1913 vyráběna ocleová a měděná lana

1918 Drátovna Bohumín  začleněna  v rámci Báňské a hutbí společnosti (Generální ředitelství v Praze), kam byly kromě Drátovny Bohumín začeleněny i Železárny t5inec, Mostárna Karlova Huť, Řetězárna M. Morávka) 

1945 znárodnění, od roku 1946 - 1949 spolenost funguje v rámci Báňské a hutní společnosti Ostrava jako závod Bohumín

1949 - 1958 závod přejmenován na Bohumínské železárny Gustava Klimenta (BŽGK)

1958 národní podnik se nazývá Drátovny Nový Bohumín

1959 vznik národnÍho podniku ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY

1970 (?) Železárny a drátovny n.p. Bohumín, nositel Řádu práce, objevuje se logo se zkratkou ŽDB

1976 )?) Železárny a drátovny, nostitel Řádu Vítězného února a Řádu práce, prezentuje se i nadaále logo se zkratkou ŽDB

1. 1. 1993 vzniká ŽDB A. S. - privatizace

6. 12. 2003 zánik, subjekt se štěpí na několik dalších subjektů

 

Za první republiky tento subjekt Báňská a hutní společnost, drátovna Bohumín vlastnila výplatní stroj Francotyp (sběratelsky FR 8h - 3m, který začal vyplácet zásilky 26. 9. 1929), pro lepší orientaci ereprodukuji několik celistvostí s tímto otiskem coby předchůdce pozdějších výplatních strojů. 

Předchůdci na začátcích vyplácení

1. a 2. republika

FR 8h - 3m - 1k

Otisk 1. dne (R) s datem 26. 9. 1929

+ poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 21. 11. 1933

ZDB 001     ZDB 002

 Stroj byl používán i v dalších obdobích.

Otisky z let 1946 - 1992

 

Období strojů FRANCOTYP

 

BOHUMÍN 1

FR 6h - 4m - 2k (vnitřní kruh přerušen

DRÁTOVNY/BOHUMÍN/NÁRODNÍ PODNIK

- 8. 9. 1952 - 

bohumin 001

NOVÝ BOHUMÍN

Bohumínské železárny Gustava Klimenta (BŽGK)

FR 8 - 0 - 3m -1k

- 17. 10. 1956 - 

 

ZDB 003

 NOVÝ BOHUMÍN

Drátovny Nový Bohumín n. p.

- 27. 2. 1958 -

FR 6 - 0 - 4m

ZDB 004

NOVÝ BOHUMÍN 

Železárny a drátovny n. p. Bohumín

První stroj evidovaný jako 1 

rozmezí: - 15. 4. 1961 (chybotisk data, datumovka tiskne 8 místo 6) - 22- 6. 1976 -   

stroj v otisku označen jako "1", postupně toto číslo pravděpodobně opotřebením mizí - neobnoveno

FR 8 - 0 - 3m - 2km

 

ZDB 005     ZDB 006

NOVÝ BOHUMÍN 

Druhý stroj

evidovaný jako "2" (objevuje se v označení) 

rozmezí: - 27. 4. 1964 - 13. 12. 1975 - 

několikrát se mění vročení (z důvodu vyčerpání kapacity letopočtů)

pozn." od začátku je poškozen název pošty v denním razítku, mizí písmenka ve slově NOVÝ a též BOHUMÍN, mizí i dolní můstek a vnitřní kruh vpravo

 

ZDB 009     DETAIL DENNÍHO RAZÍTKA (zvětšeno)ZDB 008

 

Výplatní stroj POSTALIA

 

NOVÝ BOHUMÍN

Železárny a drátovny n.p. Bohumín

rozmezí: - 6. 11. 1970 - 15. 5. 1973 - 

 

ZDB 012

735 81 BOHUMÍN

Železárny a drátovny (ŽDB), příležitostný výplatní otisk k 90 letům závodu (1885 - 1975)

rozmezí: - 18. 7. 1985 - 5. 2. 1976 -

denní razítko s hvězdičkou v dolním mezikruží, o poznání silnější můstky denního razítka

 

bohumin 002

735 81 BOHUMÍN

PO

desetinná tečka ve výplatní hodnotě nahoře, odlišné označení, hvězdička v dolním mezikruží

rozmezí: - 10. 3. 1977 - 17. 3. 1985 - 

bohumin 003

735 81 BOHUMÍN 

PO (druhý stroj)

Železárny a drátovny n.p. Bohumín

změna označení

rozmezí - 1. 6. 1976 - 27. 6. 1985 - 

 

ZDB 013

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - FALEŠNOST

Citáty o falešnosti

 

Falešný přítel je jako kočka - zepředu líže, zazadu škrábe.

Slovinské přísloví

 

Faleš politika se pozná rychle - z rozporů mezi slovy (sliby) a skutky.

Foggy

 

Pomluva je falešná mince, kterou dávám do oběhu, aby přinesla zisk.

Oldřich Fišer

 

Svět je koryto, buď pravé, nebo falešné.

Gilbert Keith Chesterton

 

Každý slib je na nejlepší cestě být falešný.

Jean Paul Sartre

 

Nošení kamenů s mudrcem je lepší než pití vína s falešným člověkem.

Arabské přísloví

 

Falešná tvář musí skrýt, co falešné srdce v sobě skrývá.

William Shakespeare

 

Falešný přítel je jako stín, provází vás jen, pokud svítí slunce.

Carlo Dossi

 

Socialimus je falešná víra, že stát rozhodne o vašich penězích lépe než vy sami.

Vít Jedlička

 

Falešný příátel je horší než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.

Lev nikolajevič Tolstoj

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (65 - 3)

 

ACADIA  potřetí

Národní park Acadia a jeho příroda jsou jedním z nejúchvatnějších zážitků východu USA. Zejména podzimní příroda skýtá řadu nezvyklých a kouzelných pohledů. Přítomnost Atlantiku tyto citové pocity ještě více umocňuje.

 

aca 003     aca 004     aca 005     Aca 006     Aca 007     Aca 008     Aca 009     Aca 010

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS