HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 15 červen 2021

DOZRÁL ČAS (1)

DOZRÁL ČAS (1) vyslovit se k hodnocení výplatních otisků z území Československa

(glosy)

zastavit se u hodnocení výplatních otisků z území Československa od roku 1926. Letos uplyne 95 let od jejich existence v čs. poštovním provozu, za pět let to bude již období dlouhých 100 let. Doposud se zúčastnění aktéři tohoto sběratelství, jednoho z poměrně významných a atraktivních v čs. poštovní historii, této otázky dotýkaly řídce a nahodile a útržkovitě. Až na výjimky, katalogy výpatních otisků neuvádějí cenové či bodové relace. Vše se řídí individuálně, skrytě, pořes aukční domy a zejména přes ceny záliby tohoto či onoho sběratele. Zatím není jasný řád. Je třeba se konečně k této otázce vyslovit a glosovat ji. A v závěru někdy dospět k jednoznačnému výsledku.

LÉTA 1933 - 1934

V období let 1926 - 1976 se k této otázce sběratelé či experti prakticky nevyslovili. Cenové relace jsou zřetelné a prokazatelné pro veřejnost  jen s poznámek  a uvedení prodejní ceny na celistvostech. Většinou to byly haléřové jednotkově korunové hodnoty. Určitě se kupovaly otisky na celistvostech za vyšší ceny, ale ty zůstaly zahaleny sběratelským temnem. Na jednu poznámku jsme narazil v Jonášových studiích (1. díl, kde byl textový úvod). To se psal rok 1933. Spíše nepřímá oznámka k ocenění se týkala však jen esejí, a to ještě bez konkrétních kotací.

" Viděl jsem často chybu sběratelů, kteří z neznalosti opatřili essay jakousi adresou, aby této dodali vzhled postálnosti. Zničí tím třeba vzácný kus. Nemůžeme totiž essayím, zvláště některým, upříti zajímavost".

Další poznámka se týká formy otisku jako záklau pro stanovení ceny:

"Několik slov netýkajících se přímo otisku, ale dobře míněných, aby tomuto zachránili jeho dnes ještě pomyslnou cenu. Neostřihujte obálky, neupravujte těchto na jednotný formát zastřihováním. Hledejte jiný způsob, jak sbírku vzhledně upraviti. Kdo z nás měl dosti energie ostřihnouti kus, o němž věděl, že je unikátem?"

Dobře míněná rada Alberta Jonáše jaksi zapadla, dodnes se potýkám s výstřižky otisků, kterým nůžky vzaly to nejcennější - estetiku a další důležité informace. Společně s dr. Miroslavem Bouškou a dalšími sběrateli jsme se shodli, že výstřižek je též zajímavý, ale spíše z dokumentárního hlediska, nikoliv sběratelského. Proto jsme se shodli na stanovení desetinnové ceny v porovnání s otiskem na celistvosti. Přitom jako výstřižek či dokonce ústřižek jsme považovali i zastřižené obálky (často většího rozměru).

ROK 1979

Rok 1979 přinesl na stránkách Filatelie (Filatelistické sešity - od Filatelie č. 6/1979)  první katalogový pokus autorů Miroslava Boušky a Ivana Leiše. Zaznamenali jsme v něm na pokračování výplatní otisky  výplatní otisky z území Československa (1. a 2. republika) v letech 1926 - 1939). Kotace  ani bodové ohodnocení jsme neuvedli. Nicméně jsme byli slovně sdílnější než naši předchůdci, i když představu jsme měli. Byla však omezeně objektivní a více méně subjektivní. Sběratelský obor se teprve rozbíhal.

Dali jsme přednost postupnému a neuspěchanému přístupu  k této záležitosti. Tak, abychom začínajícímu oboru neublížili a sběratele neodradili.

 

"Katalog neobsahuje prozatím cenové relace, prootže jsme neměli možnost získat dostatek věrohodných údajů o počtu zachovaných celistvostí. Doufejme jen, že v budoucnuse k tomuto problému budeme moci vyjádřit konkrétněji. V katalogu upozorníme pouze na ty otisky, jejich vzácnost je v současné době mimo jakékoli pochyby. Zatím jen jednu důležitou připomínku v obecné rovině. Ve vědomí sběratelů byl měl být zafixován zásadní hodnotový (a tedy i finanční) rozdíl mezi celistvostí a výstřižkem. Hodnota výstřižku je pouze zlomečkem zachovalé celistvosti. Dále nelze v těchto finančních úvahách přehlížet ani úplnost otisku a jeho kvalitu z hlediska čitelnosti a zřetelnosti všech jeho částí. Dokumentární hodnotu mají i tzv. nulové  otisky. Eseje, jakožto otisky z doby, kdy výplatní otisk nenabyl svého oprávnění, mají význam ve sbírkách studijního charakteru a jejich cena je věcí záliby." 

 

Když tato slova analyzujeme, tak přicházíme k těmto skutečnostem, které platily ve své době:

- obor začínal,

- informací o počtech bylo poskrovnu,

- zdůraznili jsme jen otisky, kde jsme měli naprosté jasno o vzácnosti,

- zdůraznili jsme rozdíl mezi otiskem na celistvosti a otiskem na výstřižku,

- upřednostnili jsme i kvalitu, úplnost, ucelenost, čitelnost a zřetelnost otisku,

- připomněli jsme dokumentární hodnotu všech otisků ve všech formách,

- odlišili jsme sběrateství a badatelství,

- připomněli jsme cenu záliby.

 

V té době již tři roky fungovala sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF, každá pražská i celostátní schůzka se k hodnocení vyslovila. Osobně jsem psal pro Filatelii, Mladého filatelistu a zpravodaje řadu článků, v nichž jsme se k této otázce vyslovil. Zásadní esej jsem napsal i do své knihy výplatní otisky (Praha 1991) pod názvem " Čs. výplatní otisky ze sběratelského hlediska". Některé závěry  z ní připomenu v daších pokračováních.

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO SOUČASNOST - ZLOČIN

Citáty o zločinu

 

Řekne se pravda! Ale kolik zločinů bylo spácháno jejím jménem!

Émile Zola

 

V pozadí každého velkého majetku je zločin.

Honoré de Balzac

 

Je zločin bojovat za to, co je moje?

Tupac Shakur

 

Omezovat umělce je zločin. Je to jako vraždit život v zárodku.

Egon Schiele

 

Zločin spáchal ten, komu prospěl.

Seneca

 

Zločin musí být pokryt zločinem.

Seneca

 

Je lépe zločinu předcházet, než jej trestat.

Cesare Beccaria

 

Platit vyšší daně, než ukládá zákon, je větším zločinem než krátit daňovou povinnost.

Murphyho zákon

 

Nepotrestání prokazatelného  zločinu a jeho zametení pod koberec je větší zločin než zločin spáchaný.

Foggy

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (78) - UNIČOVSKÉ STROJÍRNY (UNEX)

Další pohled na čs. výplatní otisky období let 1946 - 1992 bude patřit výplatním otskům uživatele Uničovské strojírny - později UNEX n. p. v  Uničově.

Toto město doznalo po roce 1945 velkých změn. Do zemědělsky orientovaného města se dostalo rozhodnutí zbudovat na zelené louce strojírenský závod v letech 1948 - 1950. Skutečně se vybudoval jako pobočný závod Škody Plzeň. Výroba byla zahájena 30. 4. 1950. V roce 1953 došlo k osamosttanění a vytvoiření Uničovských strojíren. Tato hospodářská jednotka vyráběla zemní a důlní stroje, od roku 1970 i kolesová rypadla. V 70. letech se podnik přejmenoval na UNEX n.p.. K privatizaci došlo v roce 1993 a vytvořil se strojírensko - metalurgcký závod.

Zprvu národní podnik používal výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0 - 3m (1K), jednokruhpové denní razítko vydrželo až do konce funkce tohoto stroje (jeden z nejzazších případů v Československu). Na denním razítku bylo postupně vidět fyzické zastarání - název pošty postupně mizel či byl nevýrazný, zejména první a poslední písmeno názvu pošty UNIČOV.  Otisk neměl pořadové číslo otisku, byl během II. světové války dodán od fy. Francotyp - počitadlo německé stroje v zásadě neměly.

Výplatní stroj Francotyp byl nahrazen novým a modernějším strojem Postalia v 70. letech. V označení se objevil už nový název UNEX národní podnik včetně loga závodu.

 

Výplatní stroj Francotyp

FR 8 - 0 - 3m

období: - 26. 7. 1962 - 26. 4. 1972 -   (zachycené otisky v soukromé sbírce)

Jeden z raných výplatních otisků s datem 26. 7. 1962

 

UNIČ 001

 

Výplatní stroj POSTALIA

Dohlédací pošta 783 91 UNIČOV

(podnikové pSČ 783 93)

Otisk s datem - 2. 6. 1976-

 

UNIČ 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č3)): 5. - babička v lese s nápisem Dimo

Č3

Kresba: babička s holí v lese, pod kresbou nápis Dimo (= zkratka příjmení majitele firmy N. DIMOviče) - vše mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Dimo, továrna na cukrovinky a čokoládu N. Dimovič

Pozn: výplatní stroj již vyplácel za 1. a 2. republiky a během Protektorátu - označení stejné

Výplatní stroj Francotyp, otisky sběratelsky FR 8 h - 4m

Dohlédací pošta BRNO 2

 

dimo 001

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (55)

Další zastavení jsem si naplánoval v místě, kde se kdysi usídlila nizozemská menšina, v lokalitě Kinderhook u řeky Hudson pod městem Albany (jih státu New York). Pohodlná silnice číslo 9 mne v klidu zavedla do místa, které je spojeno s 8. prezidentem USA - Martinem Van Burenem (v době narození Maartenem Van Burenem, 1782 - 1862). Martin Van Buren zastával prezidentskou funkci v letech 1837 - 1841, jedněch z nejtěžších v americké historii. Měl značnou podporu předchozího prezidenta Andrew Jacksona.  Kořeny Van Burena jsou v Anglii, Irsku, Skotsku a Nizozemí. Byl právníkem a politikem, zastával významné funkce jako člen a čelný představitel Demokratické strany. Z amerických prezidentů měl snad nejvíce přezdívek - Malá dodávka, Starý Kinderhook, Kouzelník, Ryšavá liška z Kinderhooku, Martin van Ruin či Politik jmelí. I když jej historie hodnotí jako průměrného až podprůměrného prezidenta, přesto přitáhl velkou pozornost amerických historiků a jeho politická kariéra je detailně zmapována.

Jeho rodinným sídlem byla panství Lindenwald v Kinderhooku.

 

bur 003     bur 004    bur 005     bur 001

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS