HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 13 červen 2021

NOVÉ POZNATKY k otisku Reichenberger Messe

Nové poznatky otisků z prvního klasického  období čs. výplatního otisku

V pořadí 129. uživatelem, kterého okouzlil výplatní stroj, byl uživatel "Reichenberger Messe" (Liberecký veletrh se sídlem v LIberci tehdejším Reichenbergu). Zde se konaly pravidelné veletrhy. Uživatel si opatřil výplatní stroj či povolení k užívání výplatního stroje záhy - v roce 1928. Povolení mu bylo oficiálně uděleno Věstníkem MPT ze dne 1. 2. 1929. B. Jarolímek tomuto uživateli zproovznil stroj již v roce 1928.

 

PRVNÍ OTISK - NOVÝ OBJEV (na první dolní celistvosti)

První otisk začal vyplácet zásilky dne 14. 12. 1929, avšak nedávno jsem objevil celistvost s datem dřívějším - 4. 12. 1928 ve dvou verzích - s nulovou hodnotou a s hodotou 0,20 haléřů. Dohlédací poštou byla pošta LIBEREC 3/REICHENBERG 3.

Otisk s dřívějším datem neměl oprávnění vyplácet, takže vytvořený otisk, který byl spíše prvním otiskem po usazení štočku do stroje, se stal esejí. Otisk neměl oprávnění k použití a nebyl hodnověrným otiskem nesoucím povolení MPT.

Výplatní stroj byl podtypem B3 s horním číslem počitadla. Vydržel oficiálně vyplácet zhrzba do poloviny lkedna 1929, pak došlo k poruše.

 

RM 001

DRUHÝ OTISK (identický, ale s jiným právním označením)

Druhá celistvost již je výplatním otiskem s souhlasem MPT

Datum 18. 12. 1928

RM 002

 

TŘETÍ OTISK

Po zjištěné poruše prvního stroje (viuz otisky shora) uživatele obdržel od B. Jarolímka nový tsroj stejného typu (B3, horní číslo). Denní razítko a označení uživatele byly přeneseny do tohoto stroje z předchozího.

Na první pohled žádný rozdíl, ale přesto jej najdeme, když si všimneme výplatního razítka a číslic.

A. Jonáš neuvádí datum, kdy začal vyplácet druhý stroj. Domnívám se, že tomu bylo 24. 1. 1929, možná o nějaký den dříve. Dokladováno mám zatím toto datum. Tento stroj vyplácel do 8. 7. 1929.

Reprodukuji tři otisky tohoto druhého stroje v označeném období.

Zajímavé jsou tečky za dnem a měsícem v datu, později se již nevyskytují.

 

RM 003

 

RM 004

Pozorná čtenář a sběratel si jistě všimne i adresních údajů, které jsou z hlediska oboru velmi cenné - první je adresován generálnímu zástupci Francotyp fě. B. Jarolímek, druhý praotci oboru u nás a vynikajícímu filatelistovi Jaroslavu Lešetickému, jinak též zakladateli první čs. sběratelské entity - Stolní společnosti sběratelů příležitostných razítek a frankotypů  a významnému představiteli rakousko - uherské a českosloveské pošty.

 

Zbývá doplnit další otisky uživatele Reichenberger Messe.

 

ČTVRTÝ OTISK

Změna označení (nyní čtyřřádkový v růzých jazykových mutacích), v této podobě stroj vyplácel v období od 8. 7. 1929 - 21. 11. 1929.

RM 005

 

PÁTÝ OTISK

Nový výkonnější stroj, otisk sběratelsky FR 6h - 4m, Anker, označení nové pod výplatním razítkem.

Poslední období 1. a 2. republiky - 1926 - 1939

Otisk vyplácel v období od 22. 11. 1929  - do 1. 10. 1938 (?), další osud subjektu a tsroje není znám (zabraná území).

 

Otisk 1. dne (22. 11. 1929) č. 1 - (R)

 

RM 007

 

Otisk 1. dne zaslaný poštou (adresátem další významná osobnost čs. sběratelství výplatních otisků - F. T. Winkler) - R

RM 006

Poštou prošlá celistvost z pozdější doby, otisk ze dne 18. 2. 1938, významná je tištěná poznámka o sníženém výplatném, které povolilo Poštovní ředitelství v Praze roku 1937 (!).

Znatelná změna výplatního znaménka před hodnotou - posunutí doprava, předtím neznatelné posunutí doleva.

 

RM 008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

KOUZLO CELISTVOSTÍ (1)

NEDÁVNO SE MI DO RUKY DOSTALA CELISTVOST, KTERÁ JE ZAJÍMAVÁ Z MNOHA HLEDISEK. OBSAHUJE VÝPLATNÍ OTISK S DATEM 20. 8. 1948.

Zobrazuji averz i reverz celistvosti.

 prot 002     prot 003

 

Na první pohled na ní není toho moc zvláštního. Souhlasím, Přesto od řady sběratelů vím jednu věc. Dávají přednost obálkám s firemním nástiskem. Má pro ně vyšší hodnotu finannční i sběratelskou. Letmý pohled na aukční portály ceny roto tvrzení dokládají. Existují i weby, kde se sběratelé věnují především firením nátiskům.

Naše dnešní celistvost je ještě další zajímavosti. Byla odeslána z Lomnice nad Popelkou dne 20. 8. 1948.

Averz

- výplatní otisk uživatele Antonín Jína, Lomnice nad Popelkou - FR 8h - 4m (splývá s nátiskem), bohužel nekvalitní a nvíc splývající s nátiskem.

- firemní nátisk reklamní a propagační hodnoty,

- doporučená celistvost s černou R - nálepkou,

- červené gumové razítko označující firmu, která byl v té době pod  "národní správou",

 

Reverz:

- příchozí denní razítko pošty CHOCEŇ s datem 21. VIII. 1948 .

 

Stručně vyjádřeno - němý svědek své doby. Navíc se jedná o vyšší sběratelský level.

Číst dál...

POZŮSTATKY PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ

Když nastane nové období, zůstanou i v tom novém následujícím pozůstatky z období předchozího v podobě znaků, které se dají snadno přehlednout. Oboru výplatních otisků se to též týká. Jedním z příkladů je výplatní otisk uživatele AGROTECHNA n. p. v Jihlavě.

 

Výplatní otisk sběratelsky ozačený Fr 6 - 0 - 4m (bez pořadového čísla počitadla otisků) obsahuje denní razítko s dohlédací poštou JIHLAVA 2 s datem 20. 7. 1959. Na tom nen ni zvláštního. Pozorný sběratels si však všimne jedné věci - dvou křížků před a za názvem pošty. Jedná se o pozůstatek doby prtektorátní, kdy byla nařízena dvojjazyčná denní razítka s  názvem pošty v jazyce německém a českém. Oddělovaly jetyto křížky, ketré tam zůstaly i v období 4. republiky československé. Jedná se o zajímavý otisk, kterých bylo několi.

 

prot 001

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (76) - LIAZ

LIAZ - Liberecké automobilové závody Jablonec nad Nisou

Tento významný subjekt, kterrý byl byl založen 1. 1. 1951 v Jablonci nad Nisou - Rýnovicích jako výrobce nákladních a speciálních vozů (zprvu škoda 706, později vlastní produkce pod ázvem lIAZ), zaměstnával ve své době až 11000 zaměstnanců. Působil v jbalonci nad Nisou a dalších místech (Mnichovo Hradiště, Libverec a jiných) v období let 1951 - 2002. Na počátku  (1906) existovala firma RAF (Reichenberger Automobilfabrik), později koupená firmou Laurin a Klement (1912), která v roce 1916 přesídlila do Mladé Boleslavi.

 

Tento subjekt používal na vyplácení své korespondence několik výplatních tsrojů s různými otisky. Jako jeden z mála využil i možnost zasadit do otisku druhý štoček (dvojsložkový) v  označení v jednom období (Francotyp), a to nalevo od denního razítka. Podtyp stroj FR 8h - 4m - 2oz.

 

Otisk stroje FRANCOTYP

Sběratelsky Fr 8h - 4m

Označení mezi denním a výplatním razítkem

Období zachycených otisků:  - 23. 4. 1966 - 5. 11. 1975 -

 

liaz 001

 

liaz 002

 

Výplatní stroj Francotyp

Sběratelsky FR 8h - 4m - 2oz

Označení - 2x, z toho druhé vedle denního razítka dvojsložkové - délka otisku: 17cm (!), odvážná propagace výrobků subjektu včetně logotypu (včetně  loga), na svou dobu neobvyklé

Období: - 8. 12. 1975 - 29. 12. 1984 -

 

 

liaz 003     liaz 004

 

Ve shora uvedené období stroj využit k propagaci výročí, vytvořen příáležitostrný otisk s označení k 25. výročí existence podniku

Výplatí stroj Francotyp

Otisk sběratelsky Fr 8 h - 4m - 2oz

Druhý otisk se dvěma označeními (jeden mezi denním a výplatním razítkem, druhý vlevo od denního razítka (1951 - 1976), druhé označení jednosložkové, délka otisku 16 cm (!)

Období použití: - 27. 2. 1976 - 13. 7. 1976 -

Použito jen v roce výročí (bez před- či přesahu)

Otisk s datem 27. 2. 1976, jeden z prvních s tímto označením

liaz 005

 

Výplatní stroj Pitney - Bowes

Období použití: - 18. 9. 1978 - 18. 11. 1981 -

Změna výplatního stroje, využito k usazení PSČ do označení (466 05) a do denního razítka (466 05)

Otisk s datem 15. 11. 1979.

Model 6300 vyráběný ve Velké británii, zvláštnost - denní razítko obsahuje silné můstky (zvláštnost, ttyo stroje byly většinou bez můstků, jen dvoukruhovéB

 

liaz 008

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

TŘEBOŇ - PERLA JIŽNÍCH ČECH

TŘEBOŇ

Lázeňské a rekreační město na jihu Čech mezi rybníky Svět a Rožmberk. Na místě, kde se nyní rozkládá Třeboň, byly původně husté lesy, močály a bažiny. Postupně vznikla trhová osada. Německy Wittingau (Vítkův luh).

Původ názvu není do dneška jednoznačně vysvětlen. Existuje několik hypotéz.

První: Třeboň vznikla od slov tříbit či třebit (= šlechtit, zlepšovat, zdokonalovat, vytříbit, vyklučit, vykácet, vymýtit)

Druhá: Vznik od slov třebek, třebák, třeb

Třetí: S ní přišel Josef Jungmann. Vznik od slova třeba = oběť, třeboň = phanské obětiště, žároviště, posvátný háj.

Jako město Třeboň existuje od roku 1341. V letech 1376 - 1378 Třeboň obdržela práva měst královských a výsadu na dovoz soli. Knížecí pivovar vznikl v roce 1379. Majiteli panství byli v průběhu dějin Vítkovci, posléze Rožmberkové a nakonec Schwarzenberkové. V městké rezeraci nalzemene kouzelné náměstí s kamennou kašnou a mariánským sloupem, ve městě je třboňský zámek a rozsáhlou zámeckou zahradou, Augustiánský klášter a kostel a několik bran do města. Třeboň je známým lázeňským městem. Město proslavili J. K. Tyl. Antonín Dvořák a Ema Destinnová. 

 

 třeboň 001     třeboň 002

Zdroj. Sbírka VT, vydáno Vydavatelství Ivan Rillich

 

třeboň 003     třeboň 004

 

Sbírka:VT, reklamní letáky rybí restaurace Šupina + Šupinka, Třeboň (www.supina.cz)

 

IMG E2256

Třeboňské náměstí s Mariánským sloupem a kašnou

Foto: IL

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ KRESEB (Č3): 3. budovapojišťovny + MS / 1826

Č 3

Kresba: budova pojišťovny v Brně (mezi denním a výplatním razítkem) + zkratka M S/1826 (= MoravskoSlezská), rok založení pojišťovny

Subjekt: původně Moravskoslezská pojišťovna v Brně, později První českoslovebská pojišťovna, národní podnik, též Union pojišťovací akciová společnost pro zemi Moravskoslezskou v Brně

Adresa: Malinovského náměstí  4, Brno

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta BRNO 1

Pozn.: Výplatní stroj vyplácel od 3. 2. 1938, i během Protektorátu (změny)

 

Dvě dobové celistvosti poštou prošlé s daty 7. 2. 1947 a 30. 4. 1947 dokreslující rychlé a zásadní změny vě 3. československé republice (1945 - 1948).

 

MS 001     MS 002

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (53)

Do státu New York

Dálnice I - 87 mne vyvezla z Pennsylvanie do státu New York a její jižní části. Cíl: Hudson River, která pramení v pohoří Arondack na severu státu New York a končí v NYC, kde se její vody vlévají do Atlantického oceánu. Jedu podél této majestátní řeky se slavnou historií, kterou poprvé zaznamenal anglický objevitel Henry Hudson (narazil na její ústí v roce 1609). Podél řeky proti proudu na levém břehu se nachází řada významných míst. Jedním z nich je sídlo Fredericka Williama Vanderbilta )od roku 1940 národní památka). Vanderbilt Mansion byl vystavěn v letech 1896 - 1899 ve stylu Beaux - Arts a reprezentuje aristokratický životní styl, jejímž vyznavačem byl i rod Vanderbiltů (po USA se nachází řada jejich domů, v New York City  jich je poměrně velký počet). Zastávka u této památky byla součástí mého itineráře. Kouzelná krajina a  majestátná řeka vytvářejí  tomuto domu úžasnou kulisu.

 

van 003     van 004     van 005     van 001     van 006     van 007     van 002

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS