HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 09 květen 2021

KYSELÉ JABLKO (2)

KYSELÉ JABLKO (2)

Ihned po kývnutí zařadit se mezi hodnotitele sběratelských oborů a výstavní ch tříd poštovní historie a celin mi byly sděleny hlavní požadavky, které bych měl splnit a kvalifikovat se tak mezi jurymany.

Mezi ně patřily:

a/  nepřetržitě  a systematicky  se vzdělávat  ve filatelii se zvláštním zaměřením n a poštovní historii a celiny,

b/ zvolit si jeden hlavní obor z poštovní historie a jeden obor z oboru celin,

c/ být aktivní při tvorbě řádu, který stanovuje zásady pro hodnocení exponátů poštovní historie a celin a osvojit si jej,

d/ zvolit si téma k sepsání aspirantské práce z oboru poštovní historie,

e/ pravidelně přispívat do filatelistického tisku a publikací,

f/ být aktivně činný v SČSF a poštovně historických entitách,

g/ přednášet pro odbornou veřejnost,

h/ rozšiřovat své poštovně historické sbírky,

i/ vytvořit exponáty poštovní historie a vystavit je na soutěžních výstavách,

j/ být aktivní při práci Komise poštovní historie a celin,

k/ zúčastňovat se aktivně jako pozorovatel (ze začátku) v jury výstav pořádaných SČSF. Někdy jsem byl kooptován na místo člena jury anebo jsem zastával i funkci tajemníka jury.

Přijato a já se pustil do práce.

a/Začal jsem se sebevzdělávat sám i v entitách, navštěvoval jsem přednášky na řadu poštovně historických témat ,

b/Mým hlavním oborem byly výplatní otisky z území Československa, ale i ze světa, dále jsem se pustil i do dalších obor – předznámkových razítek Prahy a mapování obchodních kurýrních služeb a alternativních cest doručování pošty moderní doby. Začal jsem rozšiřovat i vsou sbírku cenzurních zásahů, vytvořil jsem jeden z mnohých exponátů.

Díky mé profesi jsem se dostal do rodící se Bangladeše a stál jsem u zrodu nového státu, který se odpojil od Pákistánu v roce 1971. Prožil jsem revoluční dobu této země a byl jsem přímým svědkem  poštovního provozu v této zemí.  Zabrousil  jsem i do celinářského světa a vysbíral jsem všechny celiny prvních let Bangladeše. Nejen generálně, ale i specializovaně a studijně. Sbírka obsahuje i celiny prošlé poštou. Pro bangladéšské filatelisty jsem vypracoval klasifikaci provizorních gumových razítek..

c/ V 70. letech se tvořily různé řády včetně předpisu, který stanovil podle pravidel FIP a SČSF zásady k ohodnocení exponátů. Od roku 1976 jsem byl členem vedení komise specializovaných oborů

 jako redaktor ústředního zpravodaje, který vycházel pod názvem Zpravodaj komise specializovaných oborů, později Zpravodaj komise poštovní historie a celin. Redaktorem jsem zůstal několik dalších let a vydával a redigoval  jsem zpravodaj pod názvem Poštovné historie a od roku 1986 jsem založil zpravodaj Postilión, který snad vychází do dneška pod jiným redaktorem.  K tomu jsme založil nejdříve rubriku Výplatní otisku v ústřední Zpravodaji KSO/KPHC, a později jsem zřídil samostatný zpravodaj sekce otisků výplatních strojů KPHC SČSF.

Práce na řádech dotýkajících se poštovní historie a celin mne tudíž nemohly minout, naopak stál jsem u jejich zrodu.

d/ Jako téma mé jurymanské práce (práce byla součástí k získání titulu kandidát na jurymana), jsem si vybral  téma z mého hlavního oboru: Výplatní otisky jako zvláštní způsob dopravy poštovních zásilek . Mými oponenty byli dr. Miroslav Bouška a ing. Vladimír Feldmann. Práci jsem dokončil v roce 1982, měl celkem 74 stran) a obsahoval ilustrace). Poprvé v historii čs. filatelie jsem do něj zařadil typologii čs. výplatních otisků). Úspěšně jsem ji obhájil před komisí v roce 1983.

 

Tato práce byla přijata a byla součástí kandidátského řízení v roce 1983 v Olomouci. Doporučení  připomínky konzultantů jsem do této práce zařadil a pod názvem Výplatní otisky – významný prostředek vyplácení poštovních zásilek sepsal a předložil komisi jurymanů v roce 1987. Text jsem doplnil o další ilustrace, které jsem sběratelskou činností získal od kandidátského řízení do roku 1983 až do vydání v roce 1987.

 

Nerad předbíhám sled událostí, ale k mému údivu se tato práce během jurymanského řízení v lednu 1988 vůbec neprojednávala. Na obhajobu nedošlo. Sběrateli byla přijata s radostí, takže jsem se v roce 1991 rozhodl, že ji vydám knižně, na vlastní náklady. Kniha vyšla pod názvem Výplatní otisky (příručka). Do dneška z ní sběratelé čerpají uvedené znalosti a informace. Stále si držím několik výtsiků pro začínající a mladé filatelisty. Rád je rozdávám během mých přednášek. K objednání je na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (zdarma proti zaplacení poštovného).

e/Přispíval jsem i do filatelistického tisku –jednak Filatelie, jednak Mladého filatelisty. Kromě tohot jsem psal články pro „své“ zpravodaje. Mé odborné články se objevovaly i v krajských zpravodajích, zpravodajích jiných komisí a nově i v katalozích výstav (zejména regionální články na téma výplatní otisky).

V 70. a 80. letech jsem vydal první seznam otisků čs. pošt a společně s přítelem dr. Miroslavem Bouškou i dva katalogy výplatních otisků ve filatelistických sešitech – Katalog výplatních otisků z let 1926 a 1939 a 1945 – 1948. Začali jsme připravovat i díl Monografie čs. známek týkající se výplatních otisků. Bohužel z tohoto zámětu později sešlo. Práce jsme začali, ale nedokončili.

f/ Byl jsem aktivně činný ve Svazu. Pracoval jsem nejen jako redaktor dvou zpravodajů při KPHC SČSF, ale ujal jsem se i funkce tajemníka sekce otisků výplatních strojů, sekce, která byla nově zřízena.

Stal jsem se i členem dalších komisí v rámci Svazu (jednou z nich byla sekce poštovních známek asijských zemí).  

g/ Pustil jsem se i do odborných přednášek. Přednášel jsem jednak v rámci sekce otisků výplatních strojů, jednak v rámci mého domovského Klubu filatelistů 00-15. Přednášky byly pravidelné a bylo jich dost.

h/ Sbírky se utěšeně rozrůstaly, skutečně jsem na nich pracoval systematicky.

i/ Začal jsem vytvářet exponáty z různých oborů poštovní historie. Jednak to byly propagační exponáty, které při svých přednáškách využívám do dneška. Některé jsem dal na nepřetržité pásy na múj web www.historiapostalis-etc.cz, kde běhají v těchto dnech.

Hlavní důraz jsem začal klást na soutěžní exponáty. Jednak jsem je vytvářel z oboru výplatních otisků, jednak z oboru poštovní historie Bangladeše. Dostaly poměrně slušná ocenění. Bylo jich dost a byly na výstavách různých stupňů. Některé se dostaly i do zahraničí (SSSR a NDR). Několik jsem nechal zavěsit na Exponet, kde některé lze najít.

j/ V Komisi poštovní historie a v sekce otisků výplatních strojů jsme pracoval nadále. práce pokračovaly až do roku 1989, kdy skončilo funkční období těchto entit a další vlivem událostí v Listopadu 1989 se již neobnovily. Zato tehdy jsem byl jedním, kteří založili nezávislou entitu – Stolní společnost sběratelů  výplatních otisků.

k/ Do práce v jury jsem se pustil hned. K mému štěstí jsem byl často nominován jako pozorovatel , často i jako člen jury, v několika případech jsem byl jmenován jako tajemník jury. Práce v hodnotitelských orgánech byla velkou školou, navíc jsem byl obklopen řadou filatelistických bardů a legend. Hodně jsem se naučil a získal jsem rutinu v rozhodování.

 Většinou jsem se shodl s ostatními členy jury, s tím nebyl problém. Předsedové mne velmi kladně hodnotili a neměl jsem pocit, že by s mou prací byli nespokojeni.

V přílohách čtenář najde podrobné údaje, které jsem zpracoval pro zkušební komise SČSF.

V roce 1983 jsem absolvoval pohovor, na jehož základě jsem byl převeden z aspiranta na kandidáta na jurymana poštovní historie a celin SČSF. Komisi tehdy vedl dr. Severín Zrubec (v té dobyl místopředseda jurymanské komise SČSF) a předsedal i zkušební komisi. V komisi byli ještě Miroslav Blaha, Vratislav Palkoska a i Josef Rathauský za teritorialisty. Vše dopadlo dobře a dostal jsem ještě větší chuť do práce. Řízení bylo přísné a náročné.  Měl jsem dobrý pocit.

Josef Rathauský vedl jury na oblastní výstavě poštovních známek v Praze v roce 1981, znal jsem jej odtud. Hezky hodnotil výstavu, kde jsme též vystavoval jeden ze svých prvních exponátů:  Československé výplatní otisky  1926 – 1939 (studijně). O třídě poštovní historie a celin napsal tato uznalá slova:

„Jisté překvapení přinesla třída poštovní historie a celin.

Nikoli snad nejlepším exponátem ve třídě, ten byl vytvořen zkušeným sběratelem známým pečlivým výběrem kvalitního materiálu a vzorným zpracováním (V. Borlík, Celiny Velké Británie – velká stříbrná medaile).

 

Šlo spíše o exponáty ing. I. Leiše (Československé výplatní otisky 1926 – 1939 - studijně) a M. Langhammera (Automatizace třídění listovních zásilek), které svým originálním zpracováním a hloubkou specializace představují nespornou kvalitu.  

 

Nelze se však ubránit poněkud rozpornému dojmu, že současná kritéria hodnocení těchto průkopnických materiálů nedovolují je v plné míře ocenit.“

 

Co mohlo být lepším povzbuzením do příštích dnů, na jejichž konci bylo závěrečné řízení na jurymana poštovní historie a celin než tato slova zkušeného filatelisty a funkcionáře?

 

 Některý text ilustruji následujícími doklady:

Obsah jurymanské práce s ručně dopsanými úpravami po kandidátském řízení.

jury 001

 

jury 002

 

jury 003

 

Detailní podklady k řízení na kandidáta na svazového jurymana pro hodnocení exponátů  poštovní historie a celin

jury 007      jury 005     jury 006

 

Žádost o jurymanské řízení z 29. října 1984 zhruba rok po úspěšném řízení na kandidáta na jurymana. Žádost na kandidáta a spojení se jurymanskou zkouškou jurymanská komise nevyhověla.

 

jury 010

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (62) - ÚŘAD DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ

Úřad důchodového zabezpečení, důležítý subjekt v životě mnoha občanů Československa, používal k vyplácení své korespondence, která byla velmi početná. výplatní stroje Postalia. Zachytil jsem dva souběžně používané výplatní stroje. Odlišit je  není příliš složité.

PRVNÍ STROJ POSTALIA

První otisk

označení uživatele - varianta s malými písmeny, žádný rozlišovací symbol v dolním mezikruží denního razítka, vysoké, štíhlé číslice data, slabé můstky

Otisk s datem 30. 1. 1986

 

duchod 007

 

Druhý otisk

stejný stroj, stejný otisk s výjimkou označení uživatele (varianta větších písmen)

otisk s datem 15. 9. 1986

 

duchod 009

 

DRUHÝ STROJ POSTALIA

První otisk - horní celistvost níže

menší písmena v označení, v denním razítku - silné můstky, rozložité číslice data, rozlišovací smyboly v dolním mezikruží denního razítka ( tři pěticípé hvězdičky)

otisk s datem 3. 3. 1986

 

Druhý otisk - dolní celistvost níže

větší písmena v označení uživatele, jinak stejná jako u prvního otisku

otisk s datem21. 10. 1985

 

duchod 012

 

Upozornění na zajímavosti:

a/ PSČ 125 08 je uvedeno jednak v denním razítku (není číslo dodací či dohlédací pošty) a též v označení (zde je správné v adrese uživatele - tzv. přidělené podnikové PSČ),

b/ druhá zajímavost spočívá v tom, že tento subjekt měl pravděpodobně dohodnut paušál s poštovní správou, ale využíval či kombinoval s výplatním otiskem

 

Na závěr kuriozita:

Odesilatel zásilky vystřihl označení subjektu Ú D Z a nalepil je na adresní stranu zásilky

 

duchod 006

 

 

,

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (37)

Po návštěvě písečných dun na severu Indiany se vydávám na cestu směr Ohio. projíždím státem Indiana. Po delší cestě navíc ovlivněné cestou v prudkém dešti a větru způsobenými pořádným hurikánem na jihu USA dojíždím do cíle své dnešní cesty - k řece Cayahuga, kde se nachází Národní park Cayahuga Valley. Údolím řeky šla historie. řeka a její okolí navíc poskytuje úžasné zážitky v přírodě. Stezky jsou připraveny, vyrážím na několik výletů...

 

Ohio 008     Ohio 009     Ohio 003     Ohio 001     Ohio 002     Ohio 004    Ohio 005     Ohio 006     Ohio 007     Ohio 010     Ohio 011     Ohio 012     Ohio 013     Ohio 014     Ohio 015    

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 23. - HOB v kruhu

Č3

Zkratka - stylizovaně v kruhu v pořadí O - velké H - B (znamenající HOB - HOrní Bříza - lokalita závodů (mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: západočeské kaolinové a šamotové závody n.p., závod  Horná Bříza, ústředí v Praze

Poznámky k historii: U zrodu závodu v Horní Bříze a později i v jiných lokalitách stál rokycanský velkoprůmyslník a báňský odborník.Johann Fitz. V Horní Bříze zahájena těžba a plavení kaolinu (1877), založena Továrna na výrobu hliněného, kaolinového a šamotového zboží (1882), založeny Západočeské kaolinové a šamotové závody (1. 1. 1899). Výroba dlaždic, obkladů, kachlí. kamen. Rozjezd úspěšné firmy umožnil nález kaolinu na Plzeňsku a vybudování železnice Plzeň - Duchcov. Hornobřízská keramička se stala se stala známou ve střední Evropě a na celém světě. Tradici a světoznámou výrobu udržuje firma do dneška. Logo je neměnné od začátku v letech 1905 - 1906. Autor neznámý.

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1

Viz též otisky z 1. a 2. republiky a období Protektorátu (otisk konzistentní).

Otisk s datem 13. 12. 1945

 

HOB 001

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS