HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 06 květen 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (59) - OSA

4. republika československá, období 1948 - 1992

Dalším subjektem, který v tomto státním celku a sledovaném časovém období byl uživatele výplatního stroje: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, zkratkou OSA. Počátky existence se datují rokem 1919, kdy se toto uskupení staralo o podporu skladatelů vážné hudby. V současnosti se jedná o obcčanské sdružení založení v roce 1996. Je to kolektiví správce s oprávněním vybírat poplatky za veřejné hudební produkce a z prodeje nosičů a kopírovacích a nahrávacích zařízení.

Ve sledovaném období uživatel používal několik výplatních tsrojů s otisky různých podob a různých soustav (Francotyp, Postalia). Dohlédací pošta PRAHA 6, později 150 00 PRAHA 6.

 

FRANCOTYP

FR 8h - 4m (ov)

Otisk s datem 8. 6. 1956

Líc a rub celistvosti, otisk na poštovní poukázce, kterou si OSA nechal zhotovit pro účely výběru poplatků.

 

osa 001     osa 003

 

Otisk s datem 17. 6. 1963

(změna označení oprávněného uživatele)

FR 8h - 4m

osa 002

 

Otisk s datem 5. 2. 1971

výměna číslic v denním a výplatním razítku (včetně výplatního znaménka - nyní malý kosočtverec)

osa 004

 

POSTALIA

Otisk s datem 12. 12. 1985

(předchozí hraniční datum 29. 11. 1982)

výměna stroje odlišné soustavy

osa 005

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE FATRA NAPAJEDLA (1937 - 1948)

Novým trendem ve sběratelství čs. výplatních otisků u nás je sledování kompletní časové řady otisků u jednoho uživatele v různých časových, ale zejména historických úseků sleodvaného území. Jedním z příkladů jsou výplatní otisky uživatele FATRA Napajedla, firma, která byla zřízena pod tlakem Ministerstva obrany tehdejší 1. republiky koncernem Baťa v roce 1937 (vliv přicházejícíh historických událostí v Evropě a ve světě). Rok zřízení 1935.

Tento trend plně podporuji, je to vrchol generálního sběratelství výplatních otisků, které u nás není ještě plně vžité a pestrost a bohatost světa čs. výplatních otisků si to zaslouží víc než dost.

Tato firma začala vyrábět plynové masky, ochranné oděvy, pryžové hračky, technickou pryž, později přikročila i k výrobě plastů na území Československa jako jedna z prvních .Rok zavedení výroby plastů 1940.

Ve sledovaném období let 1937 - 1948 tento uživatel používal výplatní sttroj soustavy Francotyp. Označení uživatele bylo velmi jednoduché. Na začátku FATRA/NAPAJEDLA. později jen jednoduché FATRA.

V tomto období součástí otisku bylo výplatní razítko ve tvaru větrné růžice. Měnilo se jen denní razítko (během Protektorátu).

Období let 1937 - 1939 - 1. a 2. republika československá

FR 8h - 3m

Otisk 1. dne - 19. 7. 1937 (R)

fatra 001

Poštou prošlý otisk ze dne 10. 11. 1937

fatra 002

 

1939 - 1945 - Protektorát Čechy  a Morava

celkem 4 výplatní otisky

Předběžný protektorátní otisk (československý vzor - doběh předchozího otisku)

fatra 003

První definitivní protektorátní otisk (neúplný poněmčený vzor)

fatra 005

Druhý definitivní protektorátní otisk (úplný poněmčený vzor)

Otisk s datem 11. 5. 1940 - Otisk 1. dne (R)

fatra 008

 

Poštou prošlý otisk s datem 23. 11. 1943 (zatím nejzazší otisk tohoto vzhledu)

fatra 009

 

Otisk se změněným označením uživatele (nově pouze FATRA)

 

fatra 010 

 

Období let 1945 - 1948 (s možným přesahem) - období 3. republiky československé

NOVÉ DVA OBJEVY (jsou zaznamenány v Katalogu Československo autorů Roberta Di Casoly a Ivana Leie, Praha 2015) - celkově zavešeny na portálu www.kf0015.cz - kategorie Literatura specializovaných oborů.

N 9a

Otisk s datem 11. 8. 1945 - denní razítko odstraněno z otisku, nahrazeno znárodněným denním razítkem v červené barvě

N 9b

Otisk s datem 10. 9. 1945 a s  hraničním datem  4. 5. 1948. Atypické tři hvězdičky v dolní čísti denního razítka v nezvyklé poloze - jediný případ v Českoslovesku (R)

fatra 011

 

fatra 012

 

A zajímavost na konec této sestavy uživatele FATRA

Krátce po osvobození 8. 5. 1945 v poštovním provozu vyplácel zásilky neúplný otisk, kterému chybělo denní razítko (pošta nedokládala svým denním razítkem datum odeslání). Výplatní razítko bylo ještě protektorátní. Kdy k tomu asi došlo? Těžko určit přesné časové rozmezí. Mohlo to být od 8. 5. 1945 do 10. 8. 1945, kdy bylo do otisku zasazeno denní razítko se třemi hvězdičkami. V tomto období se vyskytly otisky buď bez dennígo razítka, které bylo odstraněno anebo s červeným znárodněným denním razítkem pošty.

Vyřazení denního razítka s německým a českým názvem pošty z provozu je možno vysvětlit jako částečný znárodňovací zásah. Jiná varianta nepřichází v úvahu. Nemohl to být ani otisk z roku 1939 (tehdy bylo jiné označení uživatele) ani ke konci Protektorátu (otisk s doplněným denním razítkem toto vyvrací). Každopádně s jedná o oejedinělý a unikátní úkaz znárodnění s hodnocením RR.

 

dodatky 002

Číst dál...

+++++SLEDUJTE D A T A B Á Z I výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 (reklamní sdělení)+++++

Reklama 1 002

 

Dne 6. 5. 2021 autor zavěsil do Databáze další otisky pošty Bratislava 3.

Dne 7. 5, 2021 autor zavěsil do Databáze další  poštovní otisky - teď Bratislava 4.

I v sobotu 8. 5. 2021 uator zařadil nové poštovní otisky pošty Bratislava 5.

I v úterý 11. 5. 2021 autor doplnil poštovní otisky pošty BRATISLAVA 7

I ve středu 12. 5. 2021 autor přidal několik otisků bratislavských pošt

Ve dnech 13. - 16, 5,. 2021 přibyly další otisky pošt v Bratislavě do Databáze.

Autor ZAVĚSIL VÝPLATNÍ OTISKY ZAJÍMAVÉ POŠTY BRATISLAVA 29, změny PSČ zohledněny.

Po kratší přestávce autor dne 14. 6. 2921 dorazil na poštu BRNO 1 a BRNO 2....

Dne 15. 6. si všímá dalších otisků čs. pošt v Brně

V sobotu dne 19. 6. 2021 ukončil práce na písmenu B a vrhá se k poštám a jejich strojům začínajícím na písmeno "C" ...jediný je CVIKOV, takže hups rovnou na Č ....

Autor využil nedělní klid velké horko a zahájil zavěšování výplatních otisků čs. pošt začínající písmenem "Č" ...

Otisky s písmenem D (první byly DAČICE a DĚČÍN) se zavěsily dne 27. 6.

Autor dnes tj. 12. 7. 2021 dokončil písmeno D a příště začínáme písmenem F ....

Databáze poštovních otisků se úspěšně rozšiřuje - autor dnes tj 4.9. 2021 dokončil otisky Havlíčkova Brodu 1 a 2.

A ejhle, už jsme v Hradci Králové.....1. 10. 2021

Dne 10. 10. 2021

Autor začal zpracovávat otisky pošt, jejichž název začíná na "CH" - za ním jsou již Chabařovice a celý Cheb včetně chybotisku 350 02 CHEB 3 /R/ 

Autor dnes "dojel" do Chrastavy. Příště to bude Chropyně a Chrudim...... 14. 10.

Autor po krátké přestávce, kdy se věnoval pracovním záležitostem proložených turistikou, opět otevřel katalog a zavěsil otisky Jablonného v Podještědí a v Jablunkově. 

Píše se již prosinec, 2. den po prvním adventu a Databáze obsahuje skoro 800 záznamů s obrázky.

Zatím poslední otisk je z Košic 8.

 

 

kosice 7 8 002

 

 

Jedna z největších bývalých československých  lokalit bohaté na pošty bude brzo hotova.

Dokončil se nejen přehled košických pošt, ale uzavřela se kategorie pošt zařínající na písmeno "K". Autor se 26. 12. dostal k písmenu L a poště Letovice .....

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 21 - MBA v kosočtverci s adresou, později O&K

Č 3

Zkratka/iniciály: MBA později O & K v kosočtverci třikrát podtrženo, pod znakem adresa Praha II., Vodičkova 18. (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: včetně historie viz předchozí příspěvky na tomto webu

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1

Otisky s daty 3. 6. 1945 a 2. 7. 1946

Zkratka MaschinenBauAktiengesellschaft (MBA)

Otisk s datem 3. 6. 1945 (otisk 1. dne - anulát - R)

 

MBA OK 001

 

Otisk poštou prošlý s datem 2. 7. 1946

 

MBA OK 002

Původní zkratka zakladatelů a majitelů: Ohrenstein & Koppel (O & K), dříve odstraněna z důvodu židovského původu majitelů

Otisk s datem 13. 3. 1947

MBA OK 003

 

Otisk s datem 6. 2. 1948

 

MBA OK 004

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (34)

Projekty s přídechem dobrého úmyslu, ale v pozadí se stínem megalomanie se rodí všude na světě. Stalo se tak i koncem 19. století v prostoru na  severu státu Illinois mezi řekami Mississippi a Illinois u města Hennepin, který založil Otec Louis Hennepin, objevitel (první osídlenci v tomto prostoru byli na počátku 19. století, budova Soudu byla zde postavena již v roce 1837). Projektem byla vodní cesta spojující dvě velké řekjy - Mississippi (u Rock Islandu) a Illinois. Kanál byl dokončen v roce 1907. Sloužil dopravě, ale brzo byl opuštěn, nebožt železnice byla úspěšněšjí a úspornější. POzději vodní cesty kanálu sloužily k rekreaci, ketrá též zmizela v současné době. Zbyla jen turistická atrakce a prenství, kdy byl na stavbu a upevěnní koryta použit beton místo dosavadních kamenů.Návštěvníkovi USA stojí za to se u Hennepinova kanálu zastavit, projít se okolo něj, obdivovat lidský um a pokochat se přírodou, florou i faunou u kanálu.

 

Hennepin 007     Hennepin 005     Hennepin 006     Hennepin 008     Hennepin 009

 

 

.

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS