HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 06 květen 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (59) - OSA

4. republika československá, období 1948 - 1992

Dalším subjektem, který v tomto státním celku a sledovaném časovém období byl uživatele výplatního stroje: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, zkratkou OSA. Počátky existence se datují rokem 1919, kdy se toto uskupení staralo o podporu skladatelů vážné hudby. V současnosti se jedná o obcčanské sdružení založení v roce 1996. Je to kolektiví správce s oprávněním vybírat poplatky za veřejné hudební produkce a z prodeje nosičů a kopírovacích a nahrávacích zařízení.

Ve sledovaném období uživatel používal několik výplatních tsrojů s otisky různých podob a různých soustav (Francotyp, Postalia). Dohlédací pošta PRAHA 6, později 150 00 PRAHA 6.

 

FRANCOTYP

FR 8h - 4m (ov)

Otisk s datem 8. 6. 1956

Líc a rub celistvosti, otisk na poštovní poukázce, kterou si OSA nechal zhotovit pro účely výběru poplatků.

 

osa 001     osa 003

 

Otisk s datem 17. 6. 1963

(změna označení oprávněného uživatele)

FR 8h - 4m

osa 002

 

Otisk s datem 5. 2. 1971

výměna číslic v denním a výplatním razítku (včetně výplatního znaménka - nyní malý kosočtverec)

osa 004

 

POSTALIA

Otisk s datem 12. 12. 1985

(předchozí hraniční datum 29. 11. 1982)

výměna stroje odlišné soustavy

osa 005

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE FATRA NAPAJEDLA (1937 - 1948)

Novým trendem ve sběratelství čs. výplatních otisků u nás je sledování kompletní časové řady otisků u jednoho uživatele v různých časových, ale zejména historických úseků sleodvaného území. Jedním z příkladů jsou výplatní otisky uživatele FATRA Napajedla, firma, která byla zřízena pod tlakem Ministerstva obrany tehdejší 1. republiky koncernem Baťa v roce 1937 (vliv přicházejícíh historických událostí v Evropě a ve světě). Rok zřízení 1935.

Tento trend plně podporuji, je to vrchol generálního sběratelství výplatních otisků, které u nás není ještě plně vžité a pestrost a bohatost světa čs. výplatních otisků si to zaslouží víc než dost.

Tato firma začala vyrábět plynové masky, ochranné oděvy, pryžové hračky, technickou pryž, později přikročila i k výrobě plastů na území Československa jako jedna z prvních .Rok zavedení výroby plastů 1940.

Ve sledovaném období let 1937 - 1948 tento uživatel používal výplatní sttroj soustavy Francotyp. Označení uživatele bylo velmi jednoduché. Na začátku FATRA/NAPAJEDLA. později jen jednoduché FATRA.

V tomto období součástí otisku bylo výplatní razítko ve tvaru větrné růžice. Měnilo se jen denní razítko (během Protektorátu).

Období let 1937 - 1939 - 1. a 2. republika československá

FR 8h - 3m

Otisk 1. dne - 19. 7. 1937 (R)

fatra 001

Poštou prošlý otisk ze dne 10. 11. 1937

fatra 002

 

1939 - 1945 - Protektorát Čechy  a Morava

celkem 4 výplatní otisky

Předběžný protektorátní otisk (československý vzor - doběh předchozího otisku)

fatra 003

První definitivní protektorátní otisk (neúplný poněmčený vzor)

fatra 005

Druhý definitivní protektorátní otisk (úplný poněmčený vzor)

Otisk s datem 11. 5. 1940 - Otisk 1. dne (R)

fatra 008

 

Poštou prošlý otisk s datem 23. 11. 1943 (zatím nejzazší otisk tohoto vzhledu)

fatra 009

 

Otisk se změněným označením uživatele (nově pouze FATRA)

 

fatra 010 

 

Období let 1945 - 1948 (s možným přesahem) - období 3. republiky československé

NOVÉ DVA OBJEVY (jsou zaznamenány v Katalogu Československo autorů Roberta Di Casoly a Ivana Leie, Praha 2015) - celkově zavešeny na portálu www.kf0015.cz - kategorie Literatura specializovaných oborů.

N 9a

Otisk s datem 11. 8. 1945 - denní razítko odstraněno z otisku, nahrazeno znárodněným denním razítkem v červené barvě

N 9b

Otisk s datem 10. 9. 1945 a s  hraničním datem  4. 5. 1948. Atypické tři hvězdičky v dolní čísti denního razítka v nezvyklé poloze - jediný případ v Českoslovesku (R)

fatra 011

 

fatra 012

 

A zajímavost na konec této sestavy uživatele FATRA

Krátce po osvobození 8. 5. 1945 v poštovním provozu vyplácel zásilky neúplný otisk, kterému chybělo denní razítko (pošta nedokládala svým denním razítkem datum odeslání). Výplatní razítko bylo ještě protektorátní. Kdy k tomu asi došlo? Těžko určit přesné časové rozmezí. Mohlo to být od 8. 5. 1945 do 10. 8. 1945, kdy bylo do otisku zasazeno denní razítko se třemi hvězdičkami. V tomto období se vyskytly otisky buď bez dennígo razítka, které bylo odstraněno anebo s červeným znárodněným denním razítkem pošty.

Vyřazení denního razítka s německým a českým názvem pošty z provozu je možno vysvětlit jako částečný znárodňovací zásah. Jiná varianta nepřichází v úvahu. Nemohl to být ani otisk z roku 1939 (tehdy bylo jiné označení uživatele) ani ke konci Protektorátu (otisk s doplněným denním razítkem toto vyvrací). Každopádně s jedná o oejedinělý a unikátní úkaz znárodnění s hodnocením RR.

 

dodatky 002

Číst dál...

+++++SLEDUJTE D A T A B Á Z I výplatních otisků čs. pošt 1946 - 1992 (reklamní sdělení)+++++

Reklama 1 002

 

Dne 6. 5. 2021 autor zavěsil do Databáze další otisky pošty Bratislava 3.

Dne 7. 5, 2021 autor zavěsil do Databáze další  poštovní otisky - teď Bratislava 4.

I v sobotu 8. 5. 2021 uator zařadil nové poštovní otisky pošty Bratislava 5.

I v úterý 11. 5. 2021 autor doplnil poštovní otisky pošty BRATISLAVA 7

I ve středu 12. 5. 2021 autor přidal několik otisků bratislavských pošt

Ve dnech 13. - 16, 5,. 2021 přibyly další otisky pošt v Bratislavě do Databáze.

Autor ZAVĚSIL VÝPLATNÍ OTISKY ZAJÍMAVÉ POŠTY BRATISLAVA 29, změny PSČ zohledněny.

Po kratší přestávce autor dne 14. 6. 2921 dorazil na poštu BRNO 1 a BRNO 2....

Dne 15. 6. si všímá dalších otisků čs. pošt v Brně

V sobotu dne 19. 6. 2021 ukončil práce na písmenu B a vrhá se k poštám a jejich strojům začínajícím na písmeno "C" ...jediný je CVIKOV, takže hups rovnou na Č ....

Autor využil nedělní klid velké horko a zahájil zavěšování výplatních otisků čs. pošt začínající písmenem "Č" ...

Otisky s písmenem D (první byly DAČICE a DĚČÍN) se zavěsily dne 27. 6.

Autor dnes tj. 12. 7. 2021 dokončil písmeno D a příště začínáme písmenem F ....

Databáze poštovních otisků se úspěšně rozšiřuje - autor dnes tj 4.9. 2021 dokončil otisky Havlíčkova Brodu 1 a 2.

A ejhle, už jsme v Hradci Králové.....1. 10. 2021

Dne 10. 10. 2021

Autor začal zpracovávat otisky pošt, jejichž název začíná na "CH" - za ním jsou již Chabařovice a celý Cheb včetně chybotisku 350 02 CHEB 3 /R/ 

Autor dnes "dojel" do Chrastavy. Příště to bude Chropyně a Chrudim...... 14. 10.

Autor po krátké přestávce, kdy se věnoval pracovním záležitostem proložených turistikou, opět otevřel katalog a zavěsil otisky Jablonného v Podještědí a v Jablunkově. 

Píše se již prosinec, 2. den po prvním adventu a Databáze obsahuje skoro 800 záznamů s obrázky.

Zatím poslední otisk je z Košic 8.

 

 

kosice 7 8 002

 

 

Jedna z největších bývalých československých  lokalit bohaté na pošty bude brzo hotova.

Dokončil se nejen přehled košických pošt, ale uzavřela se kategorie pošt zařínající na písmeno "K". Autor se 26. 12. dostal k písmenu L a poště Letovice ..

 

4. 2. 2022 - autor zahájil písmenem "M". První uvedená pošta se dvěma otisky - MALACKY. A hned zajímavost - odlišná denní razítka včetně velikosti - 25 mm a 26 mm . Výměna?

 

malacky 001

Píse se 17. 2. 2022 a autorovv zbývá zavěsit otisky Mostu. Pak se pustí do písmene N .....

 

Sledujte NOVÉ PŘÍSPĚVKY - autor si zde všímá zajímavých poštovních otisků ......

 

Dne 24. 2. 2022 autor zpracovává pošty s názvem N. Dorazil do Nepomuku.

 

nemsova nepomuk 002

 

Po krátké přestávce (jarní prázdniny) autor dorazil do Nového Boru (24. 3.. 2022).

Písmeno "O" zahrnulo Ostravu. 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 21 - MBA v kosočtverci s adresou, později O&K

Č 3

Zkratka/iniciály: MBA později O & K v kosočtverci třikrát podtrženo, pod znakem adresa Praha II., Vodičkova 18. (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: včetně historie viz předchozí příspěvky na tomto webu

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1

Otisky s daty 3. 6. 1945 a 2. 7. 1946

Zkratka MaschinenBauAktiengesellschaft (MBA)

Otisk s datem 3. 6. 1945 (otisk 1. dne - anulát - R)

 

MBA OK 001

 

Otisk poštou prošlý s datem 2. 7. 1946

 

MBA OK 002

Původní zkratka zakladatelů a majitelů: Ohrenstein & Koppel (O & K), dříve odstraněna z důvodu židovského původu majitelů

Otisk s datem 13. 3. 1947

MBA OK 003

 

Otisk s datem 6. 2. 1948

 

MBA OK 004

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (34)

Projekty s přídechem dobrého úmyslu, ale v pozadí se stínem megalomanie se rodí všude na světě. Stalo se tak i koncem 19. století v prostoru na  severu státu Illinois mezi řekami Mississippi a Illinois u města Hennepin, který založil Otec Louis Hennepin, objevitel (první osídlenci v tomto prostoru byli na počátku 19. století, budova Soudu byla zde postavena již v roce 1837). Projektem byla vodní cesta spojující dvě velké řekjy - Mississippi (u Rock Islandu) a Illinois. Kanál byl dokončen v roce 1907. Sloužil dopravě, ale brzo byl opuštěn, nebožt železnice byla úspěšněšjí a úspornější. POzději vodní cesty kanálu sloužily k rekreaci, ketrá též zmizela v současné době. Zbyla jen turistická atrakce a prenství, kdy byl na stavbu a upevěnní koryta použit beton místo dosavadních kamenů.Návštěvníkovi USA stojí za to se u Hennepinova kanálu zastavit, projít se okolo něj, obdivovat lidský um a pokochat se přírodou, florou i faunou u kanálu.

 

Hennepin 007     Hennepin 005     Hennepin 006     Hennepin 008     Hennepin 009

 

 

.

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS