HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 23 květen 2021

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (50)

Podzim na severu Pennsylvanie (Springville)

Dálnice I - 81 a okrska 374 mne dovedla do jedné z krásné části Pennsylvanie, která tak mile připomíná evropskou přírodu. Jarní město na podzim, to byla úžasná kombinace.

 

penna 003     penna 004     penna 005     penna 001     penna 002     penna 011     penna 006     penna 007     penna 008     penna 009     penna 010      penna 012     penna 013     penna 014     penna 015    

 

penna 016     penna 017      penna 019     penna 018

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (74) - VEBA N.P.

Další pohled do světa výplatních otisků 4. republiky československé (léta 1946 - 1992 ), doba typická otisky s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku) si zaslouží naší zvýšenou pozornost. Ve výplatním otisku se totizž na začátku tohoto období měnilo ve výplatním otisku téměř vše - denní razítko, označení uživatele a výžplatní razítko včetně číslic. Mnily se i soustavy výplatních strojů - přibývaly nové soustavy (monopol Francotyp pomalu mizel). Svůj vzhled měnily i výplatní stroje Francotyp. Probíhaly různé rekonstrukce strojů. ve všech jeho částech. Byla to zajímavá doba plná změn. Díky několika sběratelům se tyto změny zachytili, a proto jim musíme být více než vděční. Vznikly časové a věcné řetězce ku prospěchu tohtoo sběratelského oboru a celé nejen poštovní historie, ale i té všeobecné zajímající celou společnost. Nejen její vybraný segment.

Dnes se náš pohled zaměří na národní podnik VEBA, který vznikl na základech tradiční textilní výroby v oblasti Broumova a Police nad Metují díky dvěma rodům - - rodu Schrollů a rodu Pellů a sloučen dvou podniků VEBA a META.

Výplatní stroje FRANCOTYP

Otisk s datem 27. 8. 1951

původní stroj uvedený do provozu za dob Protektorátu, dvoukruhové denní razítko s můstky a gotické čslice výplatního razítka, sběratelsky FR 8h - 3m (g) 2Km

 

veba 001

Otisk s datem 24. 5. 1974

Předchozí výplatní stroj Francotyp byl stažen a vyměněn za další stroj Francotyp, sbratelsky FR 8 h - 4m (ov) - 1k.

Stroj s otiskem, který byl československým vzorem - jednokruhové denní razítko (ojedinělá změna či návrat od dvoukruhu k jednokruhu s můstky) a s československými oválnými číslicemi ve výplatním razítku).Změna nastala i u označení.

 

veba 002

 

Další změny ve vzhledu výplatních otisků nezpůsobila politická a společenská rozhodnutí, ale samotná poštovní správa. Od 1. 1. 1973 nastal den D - zavedení poštovních směrovacích čísel (PSČ).

Tato změna se projevila i u otisků n.p. VEBA. PSČ se objevila v označení užiavtele (podnikové PSČ) a v denním razítku. Ruku v ruce s tíouto změnou nastala i změna osustavy - nyní uživatel přijal nabídku obměnit svou výplatní soustavu - opatřil si stroj soustavy Postalia. Nastalo několik změn najednou.

 

Otisk s datem 15. 6. 1978

hraniční data: -1. 4. 1976 - 3. 8. 1978-

 

 

 veba 003 

 

V 80. letech došlo ke změně označení uživatele

Otisk s datem 29. 3. 1982

hraniční data: - 15. 2. 1980 - 29. 3. 1982 -

 

veba 004

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 38 - V. B. Z. s domicilem

Č 3

Zkraka: V. B. Z. (dvojitým písmem) s domicilem  BROUMOV - OLIVĚTÍN (mezi denním a výplatním razítkem), zkratka názvu znárodněného subjektu: význam: Veba Bavlnářské Závody, VEBA, jedno slovo z názvu,  je odborný výraz pro hrubou lněnou či bavlněnou tkaninu v plátnové vazbě užívaná k výrobě ložního prádla

Slovo Veba později určeno pro název texxtilního podniku v Broumově (dříve firma Schroll) a Polici nad Metují (dříve firma Pella)

Zaměření: výroba bytového textilu, hotelového textilu, oděvní tkaniny, technických textilií, výroba a obchod s plátnem, mechanická tkalcovna

Historie: Obě města a celý kraj jsou spjaty s tradicí textilní výroby. V Broumově ( a jeho částech se proslavil zejména rod Schrollů - děd Johann Bededikt Schrol (1759 - 1831)l, obchodník s plátnem, otec Benedikt Schroll (1790 - 1976), který v roce 1856 založil mechanickou tkalcovnu a syn Josef Schroll, později povýšen do šlechtického stavu se jménem Josef Edler von Schroll  (1821 - 1891). V roce 1882 založili tito významní průmyslníci přádelnu bavlny v Meziměstí. Rod byl činný i v jiných oblastech,přičinili se o vznik železnice, bělírny, parní cihelny a podnikl i významné kroky v sociální oblasti. Později přišlo znárodnění a vytvoření firmy VBZ, přejmenovanépozději  na VEBA (splynula s firmou META - viz dále).

V sousední Polici nad Meují působil i další průkopník textilní výroby Vilém Pella (VBZ), později znárodněn jako národní podnik META. VEBA vydržela dlouhá léta.

Výplatní otsik Francotyp , otisky sběratelsky FR 8h - 4m (g) - 1K

Historie otisku: Za 1. a 2. republiky subjekt Schroll výplatní tsroj nevlastnil, ten si opatřil až v době, kdy BRoumov (BRAUNAU.ÓLBERG (HEUSCHEUER) byl součástí 3. říše. Zachycen otisk s datem 13. 5. 1941 (německý vzor - dvojkruhové denní razítko s můstky a výplatní razítko ve tvaru obdélníku s říšskou orlicí a německým názvem Deutsche Reichshpost a gotickými číslicemi výplatního razítka. Název Schroll mezi denní a výplatním razítkem kurentem.

Tento protektorátní výplatní stroj byl opatřen československými znaky po roce 1945 a vyplácel v době 3. republiky zásilky v tomto vzhledu.

Stroj vyplácel i v době 4. republiky (otisk s datem 27. 8. 1951) zachycen se stejným denním razítkem a výplatními číslicemi, ale již s novým výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného odbélníku, označení VEBA bavlářské závody, národní podnik Broumov) -  podrobnosti a další otisky VEBA viz Několik pohledů na tomto webu.

Dohlédací pošta BROUMOV - OLIVĚTÍN

Otisk s datem 12. 2. 1947

 

VBZ 001

 

reverzní strana této celistvosti s dřívějším názvem Schroll

 

VBZ 002

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tímto 38. pokračováním jedné z částí seriálu o identifikaci výplatních otisků 3. republiky československé (léta 1945 - 1948, výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice) končí věnovaná identifikaci zkratek zkratkových spojení a  iniciál užívaných oprávněnými uživateli výplatních strojů. V příštím pokračování se budu věnovat kresbám buď samostatným anebo ve spojení s dalšími částmi štočků. Pokud se vyskytne další zkratka, která bude potřebovat vysvětlení a doplnění obrázkem otisku, rád se k této ásti opět vrátím.  Autor

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS