HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 14 květen 2021

VLASTNÍ TVORBA 1961 - 1970 (1)

Tvorba 1961 - 1970

v literárně hudebních uskupeních a orchestrech LIHUKO a BEATNICI, redakci EKONOM, individuální poezie a próza

Texty písní z několika literárně hudebních pásem, období 1961 - 1964 (Kontrast, Píseň pro Pedra, Přejdi řeku), hudba Jaroslav Bohdal, texty Ivan Leiš, scenario Pavel Hvaránek/Ivan Leiš

tvorba 002     tvorba 003      tvorba 004     tvorba 005

 

Beatnici měli základní repertoár - rock´n ´roll v nagličtině. Později, kdy tlak z růlzných institucí zesílil, to byl rock´n roll v češtině (texty Sputniků či originál naše), pak tlak zesílil a začali jsme skládat vlastní hudbu na české texty a tyt písničky zakomponovali do literárně hudebních pásem. K tanci na zábavách a plesech jsme hráli první kategorii - známé písně z Laxíku, nak teré se dalo tančit a písně dodávali energii ze světa. Tak se žilo Pak nastala móda twistu, takže Beatnici přispělki několika twistovými text a twistovou hudbou.

 

 

 

písně 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

50 LET S POŠTOVNÍ HISTORIÍ (1971 - 2021), 70 lET S POŠTOVNÍ ZNÁMKOU (1951 - 2021)

50 LET S POŠTOVNÍ HISTORIÍ )1971 - 2021)

 

Je to skutečně  neuvěřitelné. Letos uplynulo 50 let od okamžiku, kdy jsem začal brát doklady poštovní historie (a celin) vážně a kdy jsem začal je  začal sbírat cíleně a systematicky. Základem byly zdroje celistvostí. V srpnu 1970 jsem se zařadil po ukončení studia na VŠE do pracovního procesu. To obnášelo řadu výhod, ale i nevýhod, abych byl upřímný. zůstanu u výhod a zmíním jednu, která má úzký vztah k mému životnímu sběratelství - poštovní historii. Brzo jsem zjistil, že v podniku, který mne přijal jako čerstvého absolventa, byla i podatelna, jak bývalo zvykem v té době. To by nebylo nic divného. Ale v podatelně se nacházel koš na papíry a v ní každý den končily obálky z došlé korespondence. Navíc kolegyně z podatelny měly pochopení pro vášeň ulítlého mladého inženýra. Na podnikových večírcích ROH jsem se jim odměnil tancem včetně shimmy- shimmy s milou paní Kloboukovou, která filatelii přála snad nejvíc. A že to byly úžasné kusy - artefakty k pohledání. Tuzemsko, cizina. A hlavně vše na celistvostech, které skýtaly řadu znaků vyplácení, dopravy a přepravy poštovních zásilek. Byly i nádherně adjustovány razítky či různými nálepkami anebo poznámkami. Prostě ráj. Jenže na koš na papíry nás bylo několik, někdo si přivlastnil obálky s poštovními známkami, další provizorní doporučené nálepky.. Na mne zbylo vše ostatní - paušalovaná pošta, kurýrní pošta a hlavně velké novum pro mne - výplatní otisky či frankotypy, jak to tehdy ještě nazývala filatelistická veřejnost a laici.Denně přísun desítek, stovek. Sbírka nabírala utěšených rozměrů. Postupně se připojovali o přátelé a bývalí spolužáci z ostatních podniků a organizací. Sbírka celistvostí poštovní historie byla na světě. Ještě v roce 1970 jsem hledal směr -poštovní známky mne tak nechytly jako pozdější cleistvosti poštovní historie. Hledal jsem směr, a konečně jsem jej našel .Letos to je v roce 2021, to už je 50 let, kdy jsem se začal věnovat intenzivně a systematicky poštovní historii.

 

Hromadit materiál však nešlo do nekonečna. Bylo nutno najít obory, směr a ověřit si směřování v odborných kruzích. I to se podařilo. V mých memoárových knihách jsem to již zmínil. Pomohl spolužák z VŠE František Komers, sám filatelista,  který mne doporučil bardovi specializovaných oborů Václavu Nebeskému.Ten mne ještě s přítelem Pavlem Jechem pozval mezi skutečné odborníky a sběratele, kteří se sdružovali v Klubu filatelistů. Poznal jsem skutečné sběratele, kteří též našli svůj směr sběratelství. A nebyly to jen poštovní známky. Klub zejména v letech 1971 až prakticky do dneška, to byla skutečná Vysoká škola filatelie a poštovní historie. A nejen to, všichni tito specialisté se nechali od nás - nováčků poučit. A byli to i ti, kteří se našim oborům věnovali dlouho před nám. Nový vítr, řekli si? Ať to bylo jakkoliv, stalo se, byli jsme přijati, ba co víc, vzali nás do party a otevřeli dveře království poštovní historie.

 

Další léta jsme pokračovali na různých úrovních a v různých entitách, prakticky až do dneška. V roce 2010 jsem opět naskočil od jedoucího vlaku specializovaných oborů a přijal nabídku jednatele KF Pravoslava Kukačky, abych vedl klub jako předseda KF. Stalo se, v této pozici jsem strávil osm let (2010 -2018). Dodnes se snažím být s klubem ve styku a v úzkém kontaktu. Začal jsem v roce 1971 a pokračuji i po padesátí letech v roce 2021.

 

Ani mezitím jsem nezahálel, ale pracoval jsem v jiných entitách filatelie a poštovní historie, doma i v zahraničí. Jako ukázku uvádím dvě stránky z mé tehdejší tvorby - článek Co s exponáty moderní poštovní historie?, který jsem otiskl v roce 1983 na stránkách Středočeského zpravodaje poštovní historie pro tehdejšího redaktora Miroslava Formana.. Další ukázky dokumentují informaci o jedné z mých poštovně historických knih z roku 1991 - Výplatní otisky (příručka) - jedná se o informaci o právě vydané knize, která vznikla v době, kdy jsem ještě s dalšími kolegy pracoval v nezávislé Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků, která vznikla den Po listopadu 1989 - 18. 11. 1989. Jsou to dvě nahodilé vzpomínky ke zmíněnému výročí.

 

Těch padesát let mi daly mnoho okamžiků radosti, ale občas i starosti. Ty  starostlivé a negativní se však z paměti vypařují rychleji do světa zapomnění. Zůstávají jen ty radostné a pozitivní.

 

Toto výročí není jediné. Uvědomuji si, že bych měl zmínit ještě druhé, které se začalo datovat v roce 1951, kdy jsem se začal rozkoukávat po světě a kdy jsem hledal hledal obvyklé věci jako každý kluk v mém věku v pěti letech.

V roce 1951 jsem začal sbírat poštovní známky a oko mne kolikrát zašilhalo i na dopisy, které dostávala má maminka od své rodiny z USA. Líbily se mi, byly hezké a hlavně poštovní známky byly s letadly. To bylo něco. Mohl jsem se jen dívat, maminka mi nedovolila slepit známky. A udělala dobře. Zůstaly mi v její pozůstalosti celistvosti se vším všudy. Však je pečlivě opatrovávala. Byly od jejích tet, strýčků, bratranců a sestřenic. A že jich bylo. Dopisy chodily pravidelně, někdy přes cenzurní stanice v ulici POlitických vězňů, krásně byly naparfémované a často byly v  leteckých obálkách. To byl velký zážitek. Dodneška tvoří základ mé sbírky leteckých celistvostí - mé další velké záliby. Táta mne bral každou neděli k Novákům na burzu a dohlížel, co si vybírám a kupuji za své malé kapesné. Chodili jsme často k Dětskému domu, kde naproti na rohu v ulici Na příkopech byla prodejna POFISu. Tam jsem utratil další kapesné za československé známky a za letecké známky ze světa, z nichž mne nejvíc uchvátily švýcarské známky s letadly nad Alpami. A tak to šlo dál. Každý den po škole jsme seděli z kamarády ze Sarajevské na schodech u vchodu až do setmění a měnili známky, dokud nás maminky nezavolaly k večeři.  Uliční burza fungovala úžasně. Sbírka poštovních známek se utěšeně rozrůstala. Dodnes ji opatruji jako oko v hlavě. Jak jsme mohl tušit, když Sarajevskou jezdily modré vozy s balíky tažené koňmi, že mne tato vášeň pohltí jako láva z Etny.,..  

 Takže i toto výročí - letos 70 let - si též rád připomínám a vyprávím vnoučatům, které občas chtějí slyšet i něco z dávných časů, kdy ještě nebyly počítače, ipedy a mobily. Učili jsme se nikoliv z obrazovek, ale z malých známek a lícových a rubových stran došlých dopisů hlavně z ciziny.

To byla panečku Vysoká škola zeměpisu, dějepisu a též i politických osobností později nazývaných gypsových hlav...  . A nejen to, začali jsme chápat, co je cizí jazyk a roč je třeba si jej osvojit.Letos uplyne 70 let od okamžiku, kdy mne uchvátila poštovní známka a začala mne provázet mým životem.

 

Takže dvě výročí, na oba roky 1951 a 1971 vzpomínám rád, začalo něco kouzelného a individulního,co mi už nikdo nikdy nevezme. To je moje životní bohatství. Na zachovaných artefaktech si tu dobu mohu vždy reálně připomenou i nynít. Díky za vše.

 

výročí 001    výročí 002

 

 

výročí 003

 

výročí 004

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (66) : REKLAMA OBCHODU, později MERKUR REKLAMNÍ PODNIK

Merkur byl reklamním podnikem za dob socialismu.Vznikl v polovině 50. let a měl na starosti reklamu na vnitřním trhu (Rapid, o kterém jsem psal vzniklý v roce 1962 díky Vilému Havelkovi, měl na strarosti reklamu pro zahraničí). Vše, co bylo spojeno s reklamou a propagací v Československu, bylo záležitostí Reklamy státního obchodu, později Reklamy obchodu a ještě později Merkuru Reklama obchodu  a nejpozději Merkuru - reklamního podniku. Výplatní otisky částečně tento řetězec či vývoj názorně dokumentují. V  Ćeskoslovensku působily ve sledovaném období i další podniky - Propagační tvorba, Made in Publicity, Reklama Čedok či Art Centrum. Ty byly však na okraji, i když dělaly  pro reklamu téždůležité věci. Zajímavé je, že i relativně smaostatná generální ředitelství (jako např. Klenoty, Ovoce a zelenina, Drůbežářství atd.) podléhaly stran reklamy Merkuru |vše v rámci Ministerstva vnitřního obchodu).

 

Tento subjekt používal k vyplácení zásilek několik strojů tak  jako řada uživatelů v té době v Československu. Začalo se s výplatním strojem FRANCOTYP.

FRANCOTYP

FR 8h - 4m

REKLAMA OBCHODU

hraniční data: - 11. 11. 1963 - 6. 8. 1964 -

Otisk s datem 11. 11. 1963

 

 

merkur 001

 

Stejný stroj, změna označení uživatele

MERKUR REKLAMNÍ PODNIK

(poprvé s logem podniku)

v tomto období došlo ke změně vročení (první zachycený otisk s datem 25. 5., 1973)

FR 8h - 4m

hraniční data: - 28. 12. 1967 - 12. 10. 1977  

otisk s datem - 27. 12. 1968 -

 

merkur 002

 

POSTALIA

hraniční data: - 12. 11. 1979 - 5. 11. 1984 -

Otisk s datem 12. 11. 1979

 

merkur 003

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 30 - S v kašně

Č 3

Zkratka: písmeno "S" v kašně (mezi denním a výplatním razítkem), S - první písmeno příjmení Schnöbling, majitele továrny a obchodu, kašna - symbol Mlého náměstí na Starém městě v Praze u lékárny

Subjekt: Továrna zubních přípravků Thymolin. dříve Továrna zubních přípravků Fr. Schnöbling

Sídlo: Malé náměstí 13, Praha

EXISTENCE: (1915) 1925 - 1948

Firmu a šest závodů založil František Schnöbling, absolvent chemie a filozofie na pražské univerzitě, v roce 1915 zdědil a převzal rodinné firmy (farmacie, kosmetika). Významný farmaceut působící v mezinárodních organizacích a zástupce zahraničních farmaceutických firem v Československu, významně působil na čs. vojenském veliteliství (obo vojenské lékárenství), nadšený propagátor výrobků čs. farmaceutického průmyslu ve světě.

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8 - h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 2

Otisk s datem  - 4. 10. 1946 -

 

tymolin 001

tymolin 003

Autor propagačního plakátku na Thymolin: Miloš Slovák.

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (42)

31. 5. 1889

Toto datum se zapsalo neblaze do historie města Johnstown v jižní čístí Pennsylvanie. Vyjíždím z Clymeru  jedu po státních sinlicích do Indiany a dále do Johnstwonu.

Toro město bylo založeno v roce 1800 švýcarským přistěhovalcem Josephem Johnsem. Ve městě se později usídli německý a velšský disent.V osudný den se protrhla přehrada South fork Dam na řece Little Conemaugh River po intenzivních deštích. Obětí bylo 2200 a škoda dosáhla 17 milonů dolarů. Povodeň měla jeden právní důsledek. !Zavinění: bylo překvalifikováno v americkém právním řádu na "kolektivní zodpovědnost".

V johnstownu vznikl na památku této tragické události Johnstown Flood National Monument.

 

john 003      john 001     john 002     john 004      john 006     john 005     john 007

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS