HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 11 květen 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (63) - OBVODNÍ NÁRODNÍ VÝBOR V PRAZE 6

Orgány státní moci - jako např. národní výbory - byly též častými uživateli výplatních strojů. Nejinak tomu byl ONV v Praze 6. Subjekt měl několik strojů ve sledovaném období. Jednak Francotyp, na konci období Postalia

FRANCOTYP

Otisk s datem 22. 4. 1961

sběratelsky FR 8 - 0 3m (g)

ONV 6 001

FOtisk s datem 25. 8. 1982

FR 8 - 0 - 4m (ov)

 

ONV 6 002

 

POSTALIA

PRAHA 6

PO, změna označení

 

ONV 6 003

160 00 PRAHA 6

PO, abnormálně silné můstky

 

ONV 6 004

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 25 - PB

Č 3

Zkratka: Počáteční písmena části názvu subjektu: P B (= Pražská  úvěrní Banka), pod výplatním razítkem

Subjekt: Pražská úvěrní banka

Výplatní tsroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 6 s - 4m

vzácný otisk

Dohlédací pošta: PRAHA 1

 

Otisk s datem 5. 9. 1947 (R)

 

PB 001

Číst dál...

KYSELÉ JABLKO (4)

KYSELÉ JABLKO (4)

Období 1973 - 1988

V tomto období jsem se soustředil na nosné oblasti, které byly zapotřeví k úspšnému složení juyramské zkoušky.

První oblast bylo jurování na výstavách.Výstav bylo několik. Má účast se obešla bez jakýchkoliv problémů. Snažil jsem se jurovat ku prospěchu čs. filatelie a poštovní historie a nepoškodit  a nespravedlivým hodnocení neodradit vystavovatele.

 

jury 001      jury 002

 

Druhou oblastí byla spolupráce se jurymanskou sekcí a plnění stanovených úkolů, kterou vedl Vratislava Palkosku. Jako nový předseda jsem jeho nominaci na předsedu s radostí a uspokojením podpořil. Jurymanské sekce podléhala přímo federální komisi PHC. . Ke škodě hodnotitelské činnosti na úseku poštovní historie a celin jurymanská sekce  však začala být aktivní až v roce 1987. Od založení staronové komise se ani jednou nesešla, natož aby pracovala ku prospěchu komise poštovní historie a celin a vystavovatelů těchto oborů. Úkoly jutymanské sekce rozhodoval jeden člověk, což nebylo ideální. V roce 1987 aktivita zesílila. Kladl jsem na ni jako nový předseda komise poštovní historie a celin SČSF velký důraz.

Některé z materiálů jurymanské sekce

jury 003.     jury 004     jury 005     jury 006

 

Třetí oblastí, která byla nosníkem úspěšného složení jurymanské zkoušky, aspoň tak jsem to chápal já, bylo vystavování exponátů poštovní historie a celin. Důkaz, že jsem pochopil Výstavní řád a  Generální a oborový řád pro hodnocení exponátů poštovní historie a celin, bylo pro mne dost důležité.

Vytvořil jsem řadu nových exponátů z různých oborů. K výplatním otiskům jsem přidal exponáty s dalších oborů - cenzury a poštovní historie a cedlin Bangladeše. Přidal jsem i exponáty razítek Prahy a poštovní historie alternativní dopravy zásilek (obchodní kurýrní služby).  Byla i další témata, kteá vycházela z mých sbírek. Tím jsme se snažil rozmělnit "cejch" jen odborníka na výplatní otisky, což mohlo být paradoxně kontraproduktivní.

Světlo světa spatřila i celá řada propagačních exponátů z různých oborů.Ty jsem prezentoval při přednáškách a na některých výstavách mimo soutěž. O této a další činnosti jsem informoval příslušné osobnosti SČSF včetně jurymanské sekce pC a jurymanské komise SČSF. Při řízení na jurymana bohužel tyto úspěšné pokusy nebyly vůbec členy zkušební komise  zmíněny. Jakoby tyto pokusy nebyly. Ale to předbíhám.

Takže nejdříve doklady informující o mé vystavovatelské aktivitě (aspoň nějolik z nich)

jury 007     jury 008     jury 009     jury 010     jury 011

 

jury 012     jury 013

Den D závěrečeného jurymanského řízení se přiblížil. Pozvánka k jurymanskému řízení přišla krátce před vánoci roku 1987 - 16. 12. 1987.Po skoro pěti letech od úspěšného kandidátského řízení a několik let po mé žádosti. Termín byl stanoven na 9. ledna 1988 v 11 hodin v místnosti MV sČSF v Kalininové ulici 7 v Praze 3. Pozvání zaslal dr. Severín Zrubec, předsdda jurymanské sekce SČSF.

 

Termín byl nešťastný z mnoha hledisek. Zaprvé byl natahovaný několik let. Zadruhé nebyly zaslány žádné další podklady, jak bude řízení probíhat a čeho se bude týkat (s výjimkou prezentace doplňků k juyrmanské práci). Zatřetí se řeízení konalo hned po vánocích a nástupu nového roku. Čtvrtý důvod byl zásadní. Mé vztahy s předsedou komise poštovní historie a celin SČF Vratislavem Palkoskou a současně i vedoucím jurymanské sekce KPHC byly víc než špatné. Z neznámých důvodů. Neznal jsem důvodu zásadního obratu z příznivého vztahu k absolutně opačnému. Dostal jsem řadu varování od přátel z komise poštovní historie a zejména z okruhu krajských pracovních skupin poštovní historie a celin. Varoval mne i tajemník kPHC a někteří bývalí členové komise. Bohužel nešlo couvnout, navíc není v mé povaze utíkat z boje a mým krédem je překonávat překážky. Nechápal jsem důvod averze a přímo veřejného vystupování proti mě a celé federální komisi poštovní historie a celin  SČSF, jejímž jsem byl předsedou na jeho přání. Byl sám autorem mé nominace, ketrou SČSF akceptovala Co se změnilo. Bylo nutno přijmout novou tsrukjturu celé komise a jejích sekcí. Ty ale v roce 1984 a 1985 odslouhlasil. Navíc jsem jej v rámci SČDSF pdoporoval a bránil proti útokům ze tsrany vedení SČSF, kterých bylo poměrně dost. Do dneška změna obratu vztahu z Palkoskovy strany vůči mně a celé federální komisi je mi nejasná. Přitom mne vždy podporoval a já se odvděčil svou loalajitou. Jako mentor mne odkryl svět poštovní historie a celin, a za to jsem mu do dneška vděčný. Nikdy jsem nešel proti němu a uznával jsem jeho odborné znalosti.

Tolik na úvod další části Kyselého jablka, který je nnutný k pochopení celého vývoje mého jurymanského řízení.

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS