HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - květen 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (72) - TATRA n. p.

Dalším letmým pohledem do světa výplatních otisků 4. republiky, která začala v únoru 1948 a skončila rozpadem Československa v roce 1992 je pohled na výplatní otisky jednoho z významných hospodářských subjektů v historii firem na našem území - národní podniku TATRA v Kopřivnici. Název TATRA se ve světě čs. a českých výplatních otisků vyskytuje i v jiných lokacích (Studénka, Praha). O těchto otiscích někdy příště.

Všechny výplatní otisky z území Československa za skoro sto let, co existují, mají svůj silný příběh, silén pžíběhy mají i uživatelé výplatních strojů. V těchto notickách mi jde hlavně o historii výplatních otisků, nelze však nevzpomenout a na připomenout hlavní milníky v historii toho či kterého subjektu. TATRA mezi ně též patří.

Na počátku historie tohoto subjektu byl Ignáz Šustala (Ignaz Schustala - 1822 - 1891), který zača v Kopřivnici (Nesseldorf) s výrobou kočárů a bryček v roce 1850. V roce 1858 založil se svými společníky Adolfem Raškou a Karlem Moslerem firmu Schustala & Comp. Firma začala později - v roce 1882 vyrábět železniční vagóny zprvu nákladní, v roce 1886 i osobní.  Rok 1891 přinesl založení Nessseldorfer-Wagonbau-Fabriks Gesellschaft.  V ní se angažovaly další  významné postavy - bankéři bartři Guttmanové a Hugo Fischer von Röslerstamm. Jak to v životě bývá, a v tom ekonomickém tím více, nebylo vše jednoduché, více společníků, víc problémů. V letech 1885/1896 synové I. Šustaly z důvodů  rozporů založili "trucpodnik" ve Studénce (Vagónka Studénka). Kopřivnická firma však měla najetou dráhu a přinášela jednu inovaci za druhou: 1. automobil President (1897), 1. nákladní automobil (1898), 1. lokomotiva pro polní dráhy (1903), zážehový motor (1906), 1. omnibus )1907), 1. plnopohonný taharč (1908) a další progresivní vynálezy. . Ne nadarmo tato firma byla  nejstarší automobilkou ve střední Evropě a 2. nejstarší na světě.

V roce 1918 vznikla kopřivnická vozovka A. S. a v roce se poprvé objevuje název TATRA (byly tak označeny nákladní vozy NW - TL 4).Výobky byly doposud označovány jako NW od německého názvu, nyní začaly dostávat názvy TATRA. V roce1926 byla firma začleněna do koncernu Ringhoffer a nastala smršť inovativních počinů -  nákladní vozy, osobní vozy, vzniklo letecé oddělení TATRA, trolejbusy, Slovenská strela (rychlíkový železniční vůz, motorový vůz M 2900) a další. V roce 1936 vznikl subjekt Ringhoffer TATRA A. S. (Ringhoffer Werke AG).

Jak vznikla značka TATRA? Okolnosti jsou zahaleny tmou, nicméně něco je zřejmé. Dne 29. 3. 1919 se v Tatrách konaly náročné jízdní  zkoušky vozů NW typu U, ve sněhových podmínkách. Byl u toho údajně i jezdec Josef Veřmiřovský, který zanechal své  cenné svědectví. Na trase Štrba - Tatranská Lomnica jeden z přihlížejících horalů vyřkl památnou větu: "To je auto pro Tatry". V roce 1927 byl tento název registrován jako chráněná obchodní značka. Údajným autorem značky je Jan Novák, tehdejší vedoucí firemního automobilového oddělení.

Jak šla historie dál?

1946 TATRA národní podnik (znárodnění)

1947 Tatraplan T 600

1951 národní podnik se soustřeďuje jen na automobilovou výrobu

1956 T 603 a další výrobky

 

Svět výplatních otisků kopřivnických otisků Tatra. 

PŘEDCHŮDCI

Za 1. a 2. republiky subjekt výplatní stroj nevlastnil.

Zabraná území (1938 - 1945)

Otisk zachycen 16. 3. 1944,

dohlédací pošta NESSELDORF (OSTSUDETENL), dvoukruhové denní razítko s můtsky - německý vzor, výplatní razítko  německá ordlice s názvem Deutsche Reischspost, gotické výplatní číslice, bez pořadového čísla otisku, německý text označení, logo a výrazný název TATRA  psacím písmem, stroj přímo dodán firmou Francotyp GmbH bez zástupce, sběratelsky podtyp  FR 8 - 0 - 3m (g) - 2Km

 

tatra 002

3. republika (1945 - 1948)

otisk s datem 23. 10. 1946

výplatní stroj Německa připadl v rámci reparací obnovenému Československu, nyní otisk československého vzoru (jednokruhové denní razítko, výplatní razítko ve tvaru větrné růžice), německé označení odstraněno a zůstala jen ochranné logo TATRA, bez pořadového čísla otisku, zůstaly gotické číslice výplatní hodnoty, výplatní stroj Francotyp, sběratelskjy otisk FR 8 - 0 - 3m - 1K, dohlédací pošta KOPŘIVNICE

 

tatra 001

 

Období 4. republiky (1948 - 1992), otisky se zoubkovaným obdélníkem od roku 1946

logo přeneseno na místo označení uživatele

PRVNÍ OTISK

výplatní tsroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 3m (g)

zachycená hraniční data: - 31. 10. 1958 - 14. 5. 1965 -

tatra 003     tatra 004

 

DRUHÝ OTISK - příležitostný ke 120 letům existence závodu

Postalia

hraniční data: - 27. 6. 1969 - 10. 11. 1970 -

otisk používán již v roce 1969 (149 let) a dále v roce 1970 (rok výročí) 

otisky s daty 27. 8. 1969 a 13. 8. 1970

tatra 005

 

TŘETÍ OTISK - příležitostný otisk k 75 letům výroby automobilů (1897 - 1972)

Postalia

otisk používán i  několik let mimo výročí

zachycená hraniční data: - 17. 10. 1973 - 4. 2. 1975 -

otisk s daty: 25. 11. 1973 (desetinná tečka dole), 16. 12. 1974 (desetinná tečka nahoře),  4. 2. 1975 (bez desetinné tečky)

zajímavost: výplatní hodnota se v tomto období vyskytuje s desetinnou tečkou dole, nahoře anebo bez ní, (zatím jediný případ s tečkou nahoře - prostřední otisk na výplatní pásce)

 

tatra 006

 

ČTVRTÝ OTISK - příležitostný otisk ke 125 letům existence závodu (1850 - 1975)

Postalia

hraniční data:  - 21. 7. 1975 - 11. 11. 1975 -

Poznámka: desetinná tečka ve výplatní hodnotě nahoře, zaneseno PSČ do denního razítka - 742 21, změna dohlédací pošty: 742 24 KOPŘIVNICE 1, silné můstky, rozlišovací znaménko "hvězdičlka" v dolním mezikruží

zobrazené otisky s daty: 21. 1. 1975 a 7. 10. 1975, otisk používán jen v roce 1975, roce výročí, doplněno otiskem na obálce s černým nátiskem loga a názvy s adresou

tatra 008  tatřička

 

 

 PÁTÝ OTISK - kmenový (nepříležitostný)

Postalia

změna označení orpávněného uživatele

PSČ zaneseno i na místo uživatele, zajímavost: podnikové PSČ 742 21 je shodné s PSČ dohlédací pošty, desetinná tečka stále nahoře

hraniční data: - 19. 3. 1976 - 14 5. 1979 - 

reprodukované otisky s daty hraničními (19. 3. 1976 a 14. 5. 1979)

 

 

tatra 009

Nový výplatní stroj Postalia

ŠESTÝ OTISK - kmenový - horní celistvost

Postalia

odlišnosti oproti předchozímu otisku: nově ryté označení (poznatelně větší písmena slov) jinak podobné jako v předcházejícím otisku , nové denní razítko: odlišné datumové číslice, odlišná písmena poštysilné můstky, výplatní razítkoodlehlé zoubkování, větší zoubky, desetinná tečka již dole, tři malé hvězdičky v dolním mezikružíOtisk s datem 19. 2. 1980

 

SEDMÝ OTISK - příležitostný  otisk ke 130 letům existence závodu (1850 - 1980)

výměna označení uživatele provedena po 19. 2. 1980 a před 13. 6. 1980

hraniční data: 13. 6. 1980 - 4. 2. 1985 -

poznámka:několikrát došlo k výměně datumových číslic: - první výměna -19. 10. 1983-, druhá výměna -25. 1. 1985-, výplatní hodnota bez desetinné tečky, islné můstky,odlhlý rámečk výplatního razítka

               tatra 010

OSMÝ OTISK - změna označení, nyní příležitostný otisk k 90. výročí výroby automobilu - v elipse automobil + logo TATRA - otisk s datem 29. 8. 1988 (zachycený otisk též s datem 14. 5. 1987) - v roce výročí (1897 - 1987)

tatroušek

 

 

 

Osobní poznámka na závěr:

K tomuto subjektu, a nejen k jeho otiskům, mám velmi úzký a citový osobní vztah.   Nechybělo málo a byl bych součástí n. p. Tatra Kopřivnice od roku 1970. Jako představitel studentského hnutí v letech 1966 - 1970 jsem byl označen za pravicového oportunistu. Z kádrových důvodů mi bylo soudruhy podpořenými sovětskými okupanty zakázáno ucházet se o práci v zahraničním obchodě, který jsem vystudoval, v Praze a okolí. Sháněl jsem práci mimo Prahu. Oslovil jsem i Tatru Kopřivnice s tím, že bych měl zájem pracovat v jejich exportním oddělení, které ve volnějších letech 1968/69 přešlo z centralizovaných pézetek na výrobní podniky. Kopřivničtí mi okamžitě mi odpověděli. Odpověď byla kladná. Mohu hned. Zaměstnání v Praze se mi v oboru nakonec podařilo sehnat díky oosbnímu hrdinství těch, kteří nepodlehli začínající normalizaci a zůstali normálními lidmi, a já jsem s lítostí a velkým poděkováním nabídku kopřivnických odmítl.

Byl jsem s nimi později ve spojení a svou troškou do mlýna jsem se jako nadšený propagátor výplatních otisků snažil přispět k pestrosti výplatních otisků tohoto významného československého podniku s velkou tradicí. Jejich otisky výplatních strojů patří  patří k těm nejhezčím a nejkvalitnějším tohoto období u nás. Šedost a nudnost u tohoto uživatele nenastala.

Dílo se podařilo. Tatra n.p. důstojně připomínala výročí své existence a výroby automobilů. Návrhy otisků a jejich označení zejména u příležitostných otisků byly estetické a působivé. Jistě přispěly k propagaci vynikajících výrobků tohoto závodu s dlouhou tradicí . A  ještě něco: podnik Tatra se nebál připomenout rok 1850, začátek úspěšné činnosti zosobněné postavou Ignaze Schustala (česky Ignáce Šustala) a nepodlehl politické módě pojmenovávat závody a provozy po tehdy slavných politicích a dalších osobách poplatných tehdejšímu režimu. Značka TATRA vydržela celou dobu bez přívlastků a jmen "nových politických majitelů". 

 

 

Příloha: video na adrese: https://www.youtube.com/watch?v=-nywP_RAEQo

            Sub: Slovenská strela, ve videu vystupuje iniciátor renovace Jiří Střecha, současný ředitel Poštovního muzea v Praze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (48)

Opuštím smutné pietní místo v Shanksvillu, nad nímž  při letu číslo 93 šlo o hodně - dojde ke zničení Pentagonu nebo ne? Odvaha cestujících s heslem "Let´s Roll" zabránilo zlu.

Po dálnici 17 a okrsce 220 jedu k jednomu ze zajímavých míst v Pennsylvanii a v celých USA , které se zapsalo do imigrantské historie svobodného státu. Cíl: Wyalusing u řeky Susquehanna. Je spíše známo pod názvem Francouzský Azilum, což bylo historické místo existující několik let 1793 - 1803.Osada byla plánovaná a postavená v roce 1793 v Bradfordském okrese pro francouzské uprchlíky, většinou šlechtice,  utíkající před Francouzskou revolucí a před povstáním otroků v Saint - Domingue na Haiti. V obou místech hrozila ztráta toho nejcennějšího - života. Zřízení této osady pdoporvalo několik Fidelfiánů. Ti pomohli při nákupů pozemků v severovýchodní Pennsylvanii. Bylo zde postaveno 30 srubů (na konci tam bylo až 50 staveb) a na podzim mohli dorazit první imigranti a exulanti. Většinou to byli royalisté, přívrženci Ludvíka XVI.  Legenda praví, že měl přijet i Marie Antoinetta s dvěma přeživšími dětmi. Vznikly zde postupně malé obchody, škola, kaple, divadlo, mlýny, kovářská dílna, lihovar, začal se chovat dobytek a ovce, sadily se ovocné stromy a vznikly zahrady. Největší budovou byl LaPorte House - pojmenována po Johnu La Porte, pennsylvánském zákonodárci.

Někteří exulanti se v průběhu let rozptýlili po USA (New Orleans, Charleston, Savannah), někteří se vrátili po uklidnění situace do Saint Domingue a někteří využili amnestii Napoleona. který umožnil exulantům návrat do Francie po jeho příchodu k moci v roce 1799.   Řada exulantům se usídlila v Pennsylvanii.

Dnes je LaPorte House muzeem, Místo postupně chřadlo, až došlo k jeho revitalizaci v roce 1953.

Tímto plánovaným místem se v americké historii vytvořil důležitý precedens v přijímání uprchlíků z politických, ekonomických a sociálních sporů.Bylo to poprvé v historii uSA, kdy se tento nový stát vyjádřil do domácího psoru jiného státu a kdy USA uprchlíky přivítala s otevřenou náručí. A to přesto, že Azilum byl na počátku podnikatelský záměr. Přátelství dvou národů  pokračovalo a bylo korunováno darem Francie Spojeným státům severoamerickým v roce 1886 - darem Sochy svobody.

 

FA 003     FA 004     FA 010     FA 005     FA 001     FA 002     FA 007     FA 008     FA 006

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 36 - ÚP s propagačním heslem

Č 3

Zkratka - počáteční písmena názvu: ÚP = Úrazová Pojišťovna s nápisem Pomáhejte zabraňovat úrazům! (v ojedinělé a atypické poloze pod denním razítkem až k výplatnímu razítku

Subjekt: Úrazová pojišťovna

Výplatní stroj Francotyp, otisky sběratelsky FR 6 s - 4m - 1K

Pozn.: ojedinělý podtyp, výplatní znaménko "hvězdička" asymetrická ve výplatním razítku

Otisk s datem 8. 7. 1946

UP 001

 

Číst dál...

ŠTEFÁNIKOVA HVĚZDÁRNA

Na vrchu Petřín se nachází řada zajímavostí a staveb. Jednou z nich je Štefánikova hvězdárna, kterou nechala zbudovat Česká astronomická společnost. Hvězdárna byla zprovozněna v roce 1928 a veřejnosti zpřístupněna 24. 6. 1929. Její stavba je typická třemi kopulemi - Hlavní, Západní a Východní. Součástí objektu je i Zeissův Hledač komet. Hvězdárna je pojmenována po Milanu Rastislavu Štefánikovi, významném slovenském politikovi, vojákovi, letci, generálu francouzské armády, astronomovi a meteorologovi.

DSC06112     DSC06113     DSC06111DSC06110     DSC06114      DSC06116    DSC06115

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ: (71) - SIGMA

 

Pohled na otisky SIGMA  Praha od konce 60. do 90. let 20. století

V roce 1868 zakládá řemeslník Ludvík Sigmund pumpařskou firmu a začíná vyrábět dřevěné stojací pumpy a vodovody. V roce 1894 přebírají firmu jeho synové Jan a František. Rok 1922 znamená registraci názvu SIGMA a obchodní značky "Neptunův trojzubec". V roce 1935 fIrma zakládá nový podnik CHEMA, která se soustřeďuje na ochranu proti bojovým plynům, vyrábí dýchací filtry. Rok 1942 znamená konfiskaci firmy Německem a popravu Jana. Znárodnění přišlo v roce 1948. Po znárodnění pokračuje SIGMA a nově zřízený podnik pro dovoz a vývoz INTERSIGMA ve slavné výrobě původního programu, ale i ten se rozšiřuje až k investičním celkům (1975). Sláva podniku pokračuje dál. v rámci propagačního hesla "Na pumpy jsou Sigmundi".

 

Subjekt používal výplatní stroje soustavy Postalia v několika variantách - měnilo se označení oprávněného uživatele (1970) a počátkem 80. let v souvislosti se začleněním PSČ do označení a do denního razítka došlo k výměně stroje. Denní razítko se úplně změnilo a v mechanismu s objevilo dautem s římskými číslicemi na místě měsíce. Na první pohled jsou poznatelné i silné můstky.  Z generálního ředitelství se stal koncernový dodavatelský podnik. Došlo ke změně adresy sídla, ale dohlédací pošta zůstala stejná. U poslední varianty otisku zmizel známý Neptunův trojzubec z označení.

 

Otisk s datem 21. 2. 1969

 

sigma 001

 

Otisk s datem 1. 6. 1979 - druhá variant (změna označení), první zachycený otisk po změně nesl  datum 28. 4. 1970

 

sigma 002

Třetí variantou byl otisk po přestěhování - římské číslice měsíce), otisk s datem 8. X. 1979, posledním zachyceným otiskem v mé sbírce byl otisk s datem 21. V. 1990

 

sigma 003

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 35 - kresba vlaku + UKO

Č 3

Zkratka: UKO (U = Uhlí KO = KOks), obklopená hornickými kladívky (pod výplatním razítkem) + obrázek vláčku s uhlím (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Česká akciová společnost pro obchod uhlím

Adresa: Praha II, Bolzanova 7

Výplatní stroj Francotyp, otisky sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 15

 

Otisk s datem 6. 2. 1946

 

UKO 001

 

Poznámka: viz též předchozí příspěvky (otisky se zkratkami za I. a 2.  republiky a za Protektorátu.

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (47)

Dne 11. 9. 2001 vstoupilo do smutných dějin USA město Shanksville ve státě Pennsylvania (40° 1´2´s. š. - 78° 54´21´z.d.), cca 100 km na jihovýchod od Piittsburgu. Shanksville byl založen v roce 1798. Dle sčítání obyvatel v roce 2010 má pouhých 237 obyvatel.

V tento den z NYC (letiště Newark) odstartovalo letadlo United Airlines, let číslo 93 brzo ráno do San Francisca. Na palubě bylo 37 cestujícíca, 7 členů posádky. Po několika minutách donutili čtyři teroristé z Al-Kajdy na palubě obrátit letadlo směr Washington D. C. - cíl The Capitol. Někteří z pasažérů se rozhodli tento úmysl znemožnit . Letadlo bohužel dopadlo u Shanksvillu na sever od města, všichni řádní cestujíćí ,čtyři teroristé a všichni členové posádky zahynuli. Cíle nebylo dosaženo. Letadlo havarovalo. Podrobné detaily na wikipedii en.wikipedia.org, příspěvek United Airlines Flight 93.

Mezitím byla ve vzduchu další tři letdla - United Airlines, let 175 (cíl první dvojče NYC), American Airlines let 77 (cíl Pentagon)  a American Airlines, let 11 (cíl druhé dvojče). Únoscům na palubách těchto letadel se jejich zlý úmysl bohužel podařil.

Ihned po havárii se u Shanksvillu vytvořilo pietní místo, později zde vyrostl Národní památník letu 93.

 

sept 001     sept 003     sept 004     sept 002     sept 008      sept 005     sept 006     sept 009      sept 010     sept 011     sept 012

Číst dál...

VLASTNÍ TVORBA 1961 - 1970 (5)

Vyjet do kapitalistického světa za dob socialistického Československa byla velký zázrak. K uvolnění dočlo někdy v letech 163 - 1964 a uvolnění trvalo až do 4. 10. 1969, kdy spadla klec na dlouhá léta. Dnes si to už nová generace neumí ani představit. Tehdy výjezd byla sláva. Takže není divu, že se na papír dostaly zážitky i z mého prvního cestování do Francie v roce 1964. Boj o pas  byl těžký a  složitý.

V Bartomějské na pasovém  mi předávali cestovní pas s výjezdní doložkou a jedovatou poznámkou: "Když se tak v Černínu rozhodli, tak my nemůžeme říct ani popel". Ještě že tak.

 

Takže v formě rukopisu cestopis do Francie roku 1964.

 

cestopis 001     cestopisy 001   

 

 

Aifel  

 

 

 

 

Aifel 2

 

 

 

 

Aifel 3

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (70) - SUPRO

Jedním z nových subjektů, které vznikly v období 4, republiky, byl státní ústav SUPRO, jinak Státní ústav pro racionalisaci ve spotřebním průmyslu. Národní podniky na rozdíl od soukromých firem potřebovaly někoho, kdo jim řekne, jak řídit svěřený úsek. Tak se začalo racionalizovat ne uvnitř podniku, ale vně. 

Z hlediska vyplácení zásilek výplatními stroji měl tento subjekt jen jeden výplatní stroj soustavy Postalia celou dobu. Vzhled byl stejný v 60. letech jako v 80. Byly v něm dvě výjimky. Komerční koncepce   musela přijít i do těchto subjektů. Přišel i sem. Obchodní značka se musela vytvořit a dostala se do otisku.. To byla jediná vědomá změna. Druhá se týká technického stavu stroje, od začátku se neotiskovala desetinná tečka ve výplatníh hodnotě. Tento stav vydržel dlouho. Tečka se objevila až v roce 1979. A další zajímavost. PSČ byla zavedena od 1. 1. 1973, do otisku tohoto subjektu se do roku 1980 vůbec nedostala. Podobných případů bylo více.  Ani do denního razítka, ani do označení uživatele. níže reprodukuji čtyři otisky na dotvrzení těchto informací, 

 

supro 001     supro 002

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (46)

 

DUSHORE, Pa.

Ve státě Pennsylvanie je mnoho malých měst a městysů, které jsou příjemné k zastavení a jejich prohlídce včetně okolí. Jedním za takových měst je Dushore, jehož název vznikl poangličtěním

francouzského příjmení otce zakladatele -  byl jím Aristide Du-Petit Thouars, první rezident. Zakladatel dostal 400 arů a usídlil se na nich.  Dostal se do znaku města. Městečko vzniklo v roce 1859. Francouzská atmosféra se zde též usídlila - příjemný život a řada oslav - Oktoberfest, Fishfest - Eartrh Day, Founders Day či Winter Wine and Chocolate Walk.

 

Dushore 003     Dushore 004     Dushore 002     Dushore 001     dushore 009dushore 010      dushore 006     dushore 007     dushore 008     Dushore 011     Dushore 012      Dushore 013     Dushore 014     Dushore 015

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS