HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - květen 2021

VÝPLATNÍ OTISKY UŽIVATELE FATRA NAPAJEDLA (1937 - 1948)

Novým trendem ve sběratelství čs. výplatních otisků u nás je sledování kompletní časové řady otisků u jednoho uživatele v různých časových, ale zejména historických úseků sleodvaného území. Jedním z příkladů jsou výplatní otisky uživatele FATRA Napajedla, firma, která byla zřízena pod tlakem Ministerstva obrany tehdejší 1. republiky koncernem Baťa v roce 1937 (vliv přicházejícíh historických událostí v Evropě a ve světě). Rok zřízení 1935.

Tento trend plně podporuji, je to vrchol generálního sběratelství, který u nás není ještě plně vžitý a pestrost a bohatost světa čs. výplatních otisků si to zaslouží víc než dost.

Tato firma začala vyrábět plynové masky, ochranné oděvy, pryžové hračky, technickou pryž, později přikročila i k výrobě plastů na území Československa jako jedna z prvních .Rok zavedení výroby plastů 1940.

Ve sledovaném období let 1937 - 1948 tento uživatel používal výplatní sttroj soustavy Francotyp. Označení uživatele bylo velmi jednoduché. Na začátku FATRA/NAPAJEDLA. později jen jednoduché FATRA.

V tomto období součástí otisku bylo výplatní razítko ve tvaru větrné růžice. Měnilo se jen denní razítko (během Protektorátu).

Období let 1937 - 1939 - 1. a 2. republika československá

FR 8h - 3m

Otisk 1. dne - 19. 7. 1937 (R)

fatra 001

Poštou prošlý otisk ze dne 10. 11. 1937

fatra 002

 

1939 - 1945 - Protektorát Čechy  a Morava

celkem 4 výplatní otisky

Předběžný protektorátní otisk (československý vzor - doběh předchozího otisku)

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 21 - MBA v kosočtverci s adresou, později O&K

Č 3

Zkratka/iniciály: MBA později O & K v kosočtverci třikrát podtrženo, pod znakem adresa Praha II., Vodičkova 18. (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: včetně historie viz předchozí příspěvky na tomto webu

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1

Otisky s daty 3. 6. 1945 a 2. 7. 1946

Zkratka MaschinenBauAktiengesellschaft (MBA)

Otisk s datem 3. 6. 1945 (otisk 1. dne - anulát - R)

 

MBA OK 001

 

Otisk poštou prošlý s datem 2. 7. 1946

 

MBA OK 002

Původní zkratka zakladatelů a majitelů: Ohrenstein & Koppel (O & K), dříve odstraněna z důvodu židovského původu majitelů

Otisk s datem 13. 3. 1947

MBA OK 003

 

Otisk s datem 6. 2. 1948

 

MBA OK 004

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (34)

Projekty s přídechem dobrého úmyslu, ale v pozadí se stínem megalomanie se rodí všude na světě. Stalo se tak i koncem 19. století v prostoru na  severu státu Illinois mezi řekami Mississippi a Illinois u města Hennepin, který založil Otec Louis Hennepin, objevitel (první osídlenci v tomto prostoru byli na počátku 19. století, budova Soudu byla zde postavena již v roce 1837). Projektem byla vodní cesta spojující dvě velké řekjy - Mississippi (u Rock Islandu) a Illinois. Kanál byl dokončen v roce 1907. Sloužil dopravě, ale brzo byl opuštěn, nebožt železnice byla úspěšněšjí a úspornější. POzději vodní cesty kanálu sloužily k rekreaci, ketrá též zmizela v současné době. Zbyla jen turistická atrakce a prenství, kdy byl na stavbu a upevěnní koryta použit beton místo dosavadních kamenů.Návštěvníkovi USA stojí za to se u Hennepinova kanálu zastavit, projít se okolo něj, obdivovat lidský um a pokochat se přírodou, florou i faunou u kanálu.

 

Hennepin 007     Hennepin 005     Hennepin 006     Hennepin 008     Hennepin 009

 

 

.

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (33)

Opuštím stát Iowa a po dálnici I - 80 pčřekračuji hranici mezi tímto státem a státem Illinois u města Davenport. Konečně vidím matku řek - řeku Mississippi. Poutače u dálnice mi připomínají, že se blíží svátek Happy Halloween. Vjíždím do státu Illinois.

 

Illinois 003       Illinois 007       Illinois 004    Illinois 005    Illinois 008     Illinois 009     Illinois 001     Illinois 002     Illinois 006

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (32)

Opuštím místo Dvořákova pobytu Spillville Iowa a ze severu se vydávám po okreskách na jih až vjedu na dálnice I - 80.. Další zastávka: rodiště 31. prezidenta USA Herberta  Hoovera a jeho prezidentská knihovna a muzeum.Herbert Clark Hoover (1874 - 1964 byl původně obchodkem a inženýrem, prezidentský úřad zastával v době Velké deprese v letech 1929 - 1933. Byl zvolen za Republikánskou stranu. Narodil se ve West Branch a zemřel v hotelu Waldorf Astoria v NYC.  Byl synem kvakerů a potomek německých a švýcarských přistěhovalců. Původním pířjmením Huber. Byl prvním americkým prezidentem, který se narodil na západě za řekou Mississippi.

 

Huber 003    Huber 004      Huber 005     Huber 002     Huber 001     Huber 006     Huber 008     Huber 007     Huber 009     Huber 010     Huber 013     Huber 014     Huber 011     Huber 012

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 19. - stylizované K v kruhu

Č 3

Zkrakta: K v kruhu se symbolem kladívka ve svislé čárce písmene (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Elektrotechnické závody Křižík n.p. 

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8 h- 4m (pražský otisk) a FR 8 - 0 - 4m (ov) anebo (g) - (podmokelský otisk)

Dohlédací pošta PRAHA 1 a PODMOKLY 1

Poznámka: U podmokelských dvou otisků pod kruhem navíc symboly L a G (dosud nevysvětlen význam - pravděpodobně provozy firmy v Podmoklech).

 

K 002     K 004

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (21)

Výplatní otisky některých subjektú z období 3. republiky jsou více než zajímavé. Dosvědčují jednak změny v poštovním provozu, dále zásahy a změny výplatních otisků z důvodů nařízení poštovní správy, jakož i záhady v označení uživatele, které jsou do dnešních dnů nevysvětlené.

Jedním z takových subjektů je uživatele Eletrotechnické závody Křižík, který používal výplatní stroje k vyplácení svých zásilek v Praze (Smíchov), ale i ve svých továrnách v Podmoklech.

Znárodnění

Ihned po osvobození 8. 5. 1°945 došlo v několika případech ke znárodnění výplatního otisku. Vznikl předběžný československý otisk. Znárodnění se dělo odpilováním německých názvů či názvů zaniklého Protektorátu ČM, ale ojediněle i začerveněním německých názvů v denním a výplatním razítku. Pokud otisk měl německý text v označení, tak ,mnohdy i tam.

Firma Křižík dne 25. 5. 1945 vyplatila zásilku protekorátním otiskem s tím, že že podatelna začervenila německý název PRAG (číslo nechala viditelné) v denním razítku. I výplatní razítko ajeho německý název Böhmen und Mähren bylo začerveněno. Jedná se o velmi vzácný (aukční) artefakt stupně RR.

 

K 001

 

PODMOKELSKÁ ZÁHADA

Firma Křižík používala ve svém podmokelském provozu též výplatní troje k vyplácení zásilek. Ve 40. letech tam byly hned dva - FR8 - 0 - 4m s oválnými výplatními číslicemi a FR 8 - 0 - 3m s gotickými výplatními číslicemi. nevysvětleny zůtávají symboly " L" a "G" pod logy mezi denním a výplatním razítkem. Písmena značí odlišné provozy, ale co znamenaly? 

Celistvosti byly vyplaceny a odeslány 27. 2. 1946 a 22. 3. 1946.

 

K 004

 

PŘEMĚNA VÝPLATNÍHO RAZÍTKA

Třetí zajímavostí uživatele Křižík a jeho pražského otisku je přeměna výplatního razítka u větrné růžice na zoubkovaný obdélník (změna nařízena Ministerstvem pošt koncem roku 1946). 

První celistvost je s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice. Datum 2. 6. 1945. Otisk definitivní československý (srovnej s první poznámkou a otištěným otiskem). Otisk si stojí v hodnové stupnici pod písmenem R. Výměna se uskutečnila během jednoho měsíce od osvobození.

K 002

Hodnota předchozího otisku se zvyšuje doložením otisku, který následoval po období jeho výplatní funkce a činnosti. nastala změna výplatního razítka. Otisk vyplácel zoubkovaným obdélníkem, jak o tom svědčí celistvost s otiskem datovaným 29. 1. 1948, tedy ještě v období 3. republiky. Kruh se uzavřel. Navíc celistvost nátiskem a použitím gumových razítek dosvědčuje změnu společenského řádu - vznikly národní podniky. Období soukromého hospodaření skončilo.

K 003 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3) 18. - J. D. St. pod obrazcem

Č 3

Zkratky názvu firmy J. D. St.  -  jména a příjmení zakladatele firmy J. = Johann D. = Dacid St. = Starck v obrazci znázorňující msymbolicky náplň firmy (doly)

Subjekt: Spolek pro chemickou a hutní závody, dříve Dolovací a průmyslové závodyJ. D. Starck

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m - 2Km

Dohlédací pošta: PRAHA 27

Otisk s datem 9. 11. 1947

(omlouvám se za špatnou kvalitu otisku)

Strack 001

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS