HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 09 duben 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (42.) - OBCHOD OVOCEM A ZELENINOU

V období 1946 - 1992 bylo založeno mnoho nových subjektů, které sdružovaly buď původní soukromé firmy anebo vytvořily subjekty s novým zaměřením a programem.

Jedním z nových oborových organizací byl Obchod ovocem a zeleninou, oborové ředitelství. Tento subjekt používal výplatní stroj Francotyp (FR 8 - 0 - 4m) v několika podobách a následně byl nahrazen výplatním strojem Postalia.

 

FRANCOTYP

Otisk s datem 19. 8. 1970

 

PRAHA 1

Zelenina 001

 

Otisk s datem 26. 6. 1975

110 00 PRAHA 1

do otisku zanesena PSČ (denní razítko + označení uživatele) 

další data ze sbírky: 3. 11. 1976  - 4. 2. 1977 (výměna vročení)

 

Zelenina 003

 

POSTALIA

Poštou prošlé celistvosti

Otisk s datem 23. 1. 1980 (podaný na poštovní přepážku o den později a korigován poštovním denním razítkem s datem 24. 1. 1980 dle Poštovního řádu a souvisejícíh Podmínek pro použití výplatních strojů)

 

Zelenina 004

 

Otisk s datem 12. 5. 1990, na poštou pošlé celistvosti

Zelenina 005

 

I tento subjekt prošel typickým vývojem ve sledovaném obodbí: výměna strojů různých soustav z důvodu morálního a fyzického zastarání a zohlednění zásadní zěny v čs. poštovnictví - zavedení PSČ.

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (8.)

Další závažnou okolností, kterí se udála po roce 1945 a zejména na konci 3. republiky - zestátňování, národní správa, znárodňování na prezidentské a  parkamentní úrovni s náhlým či postupným přechod od soukromého kapitalistické zřízení k úplně zestátněnému socialistickému zřízení vlivem mezinárodní a vintrostátní situace.Všechny firmy ukončily svou činnost pod svými názvy a   původními majiteli.  Většinou byla převedena do nově zřízených subjektů pod novými jmény. To se projevilo i ve vzhledu výplatních otisků, o vlastnictví výplatních strojů ani nemluvě.

Jedním z příkladů dokumentující nové pořádky a nový vývoj byla firma Studeník a jjeí přechod pod národní podnik Pilana. Tento název navrhl sám Josef Studeník, majitel, kterému byly přiřazeny další firmy podobného zaměření (celkem 9 subjektů).

Zakladatelem firmy byl Josef Studeník, obchodní zástupce různých firem a soukromý podnikatel. Psal se rok 1934. Název: "První moravská tvárna na pily a nástroje" Studeník a spol.. Původně vyráběl truhlářské nástroje.

Významná byla spolupráce s Josefem Katze (1935 - 1942), kdy byl z rasových důvodů donucen ukončit činnost v podniku. Za protektorátu v roce 1939 byl této firmě stnoven dohlížencí orgán. V té době již firma vyráběla různé druhy pil (obloukové, pásové, okružní, břichatky, rámcové a další).

Osud Josefa Studeníka byla po roce 1945 bouřlivý. Dne 12 5. zatčen pro údajnou kolaboraci a 1. 10. propuštěn. Dne 15. 5. byla pro fimu stanovena národní správa a podnik byl zestátněn, dne 20. 10. byla fnárodní správa zrušena a podnik vrácen původnímu majiteli. Za několik dní - 27. 10. 1945 došlo k definitivnímu znárodnění. Mezitím 17. 9. byla vytvořena Pilana, která pod tímto názvem a původním logem (had na pile) fungovala desítky let. Nověji byla firma zprivatizována a změnila i logo a pokračuje ve své tradici a zaběhnutém programu.

 

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky Fr 8 h - 4m.

 

Dohlédací pošta HULÍN.

 

Firma Studeník a spol.

Otisk s datem 28. 5. 1945

 

Studeník 001

 

 

Firma Pilana n.p.

Otisk s datem 26. 2. 1947

 

Studeník 002

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 2. - AEG Motor s kresbou

Č 3

Zkratka: A E G (počáteční písmena názvu Allgemeine Elektrizität-Gesellschaft), doplněno slovem Motor a kresbou spínače (mezi denním a výplatním razítkem)

Pozn: výplatní stroj začal vyplácet za doby Protektorátu, otisk znárodněný byl identický s protektorátním s tím, že byl odpilován německý text: "....-Schutz-Schalter" - viz Katalog Bouška , záznam PR 1b ČM

Subjekt: Allgemeine Elektrizität-Gesellschaft (AEG) Všeobecná elektrotechnická společnost

Pražská adresa: Zlatnická 12, Praha

Stručně: Roku 1883 ve spolupráci s Thomasem Edisonem založil v Německu Emil Rathenauer založil Deutsche Edison Gesellschaft, později - v roce 1887 Emil Rathenauer odkoupil patenty od T. Edisona a registroval nezávislou společnost AEG. Firma prodělala bohatý vývoj. Věnovala se výrobě aut, elektrifikovala železnice, vyráběla letadla a hlavně se soustředila na elektrotcnické projekty a výrobky.V tomto posledně jmenovaném oboru patří mezi největší a nejúspěšnější světové výrobce. tohoto oboru.

Výplatní stroj Francotyp sběratelsky FR 8 h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 1

 

Otisk 1. dne, otisk s datem 28. 5. 1945 (R)

 

AEG 001

 

Otisk s datem 9. 1. 1946, na poštou prošlé celistvosti

další sbírková data   20. 6. 1945 + 2. 10. 1945, poštou pošlé

 

AEG 002

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (15)

Novým Mexikem, zemí okouzlení,  po dálnici I - 40

Druhým státem na dvouměsíční cestě po USA od západu k východu byl stát Nové Mexiko. Posloužila k tomu dálnice I - 40 v jižní centrání části USA  vedoucí od západu k východu státem Nové Mexiko (z Kalifornie do Severní Karolíny) a míjející řadu zajímavých míst tohoto pátého největšího státu americké Unie.

Tato diagoniální spojnice vede celkově osmi státy USA.   Hlavní město Nového Mexika Sante Fe bylo založeno v roce 1610. V roce 1821 území připadlo USA, v roce 1848 bylo připojeno a americkým 47. státem se Nové Mexiko stalo 6. 1. 1912. Ve státě lze najít historické ruiny, zajímavé přírodní tvary jako např. Carsbad Caverns N.P. či White Sands s blízkým městem Alamogordo, památky a národní monumenty, historické stezky či státní parky.

 

40 003     40 006     40 020     40 002     40 004     40 005      40 001     40 007     40 008     40 009     40 010     40 011      40 012      40 013      40 014      40 015      40 016     40 017     40 018      40 019

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS