HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 07 duben 2021

NĚKOLIV POHLEDŮ (41) - ČECHOFRACHT

Čechofracht vznikl dne 1. 1. 1952 jako organizace pro námořní dopravu (dříve Metrans)¨. V roce 1958 Čechofracht přibral další agendu - mezinárodní zasilatelství. V roce 2009/2010 se vytvořila firma AWT Čechofracht.Čechofracht za svou éru existence používal několik výplatních strojů.. Začal s výplatním strojem Francotyp (sběratelsky FR 8h - 4m). Po roce 1973 stále používal tyto stroje, ale nechal včlenit do otisku PSČ. Pak následoval stroj Postalia a koncem sledovaného období stroj nové generace - stroj Hasler. 

Výplatně historickou událostí byla jednak několikerá změna soustav výplatních strojů (v několika letech též  souběh dvou strojů Francotyp a Postalia), jednak začlenění PSČ do otisků. 

 

 

STROJ FRANCOTYP

PRVNÍ OTISK

Hraniční data: - 4. 6. 1963 -  20. 2. 1974 - 

Dvě celistvosti poštou prošlé

Otisk s datem 4. 6. 1963

čechofracht 001

 

Otisk s datem 22. 2. 1973

 

čechofracht 002

 

DRUHÝ OTISK

Francotyp (FR 8h - 4m)

zohlednění PSČ (změna denního razítka a označení orpávněného uživatele)

hraniční data -4. 9. 1974 - 19. 12. 1983 - 

Otisk s datem 4. 9. 1974

 

čechofracht 003 

 

Otisk s datem 4. 2. 1981 

 

čechofracht 004

 

STROJ POSTALIA

hraniční data: - 7. 10. 1976 - 25. 1. 1990 - 

otisk s datem 7. 10. 1976

 

čechofracht 005

 

otisk s datem 18. 5. 1983

 

čechofracht 006

 

STROJ HASLER (model Mailmaster)

otisk s datem 28. 5. 1992

/změna stroje, změna označení

 

čechofracht 007

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (8.)

Další zajímavostí, ba přímo nutností byly rekonstrukce výplatních tsrojů, které se uskutečňovaly z nejrůznějších důvodů zapříčiněné technickými důvody.Ii tyto typologické varianty patří do poštovně histrických exponátů, nejen specializovaných, ale i do těch, které popisují a zachycují poštovní provoz v období 1945 - 1948.

Dva příklady za všechny:

Příklad první

Rekonstrukce stroje uživatele Centrální hospodářské skladiště v Opavě. 

U tohoto stroje proběhla rekonstrukc staršího výplatního stroje pomocí náhradních dílů získaných z Německa v poválečném období vedla ke vzniku ojedinělých a jedinečných typologických varinat - viz výplatní razítko a atypické novogotické číslice s nezvyklým výplatním znaménkem (plný kosočtverec).  

Otisk s datem 10. 9. 1948 (R)

Otisk je již v podobě úplného nového vzoru (denní razítko dvoukruhové s můstky a výplatní razítko ve tvarz zoubkovaného obdélníku).

 

MS 002 

 

Příklad druhý

Na dvou níže reprodukovaných celistvostí je ukázka výměny či rekonstrukce výplatního stroje v průběhu jeho provozu. Došlo k záměně trojmístného stroje s gotickými číslicemi za čtyřmístný s číslicemi ovýlnými československého vzoru.

Uživatele: Union, pojišťovací společnost, správce První československá pojišťovna n.p. Liberec, moskevská 14dříve též Veřejnoprávní pojišťovna proti škodám dříve Offentlich-rechtliche Versicherungsgesellschaft, lIberec, Pražská ul.

Otisk s datem 23. 1. 1946 (gotické číslice)

 

rek 001

 

Otisk s datem 25. 4. 1947 (oválné československé číslice)

 

rek 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ LETOPOČTŮ (Č3): 3. - budova pojišťovny + letopočet MS 1826

Č 3

Letopočet ve spojení se zkratkou MS (= Moravskoslezská) 1826 (pod výplatním razítkem), mezi denním a výplatním razítkem budova pojišťovny

Subjekt: Moravskoslezská pojišťovna Brno

Několikeré přejmenování: UNION, pojišťovací akciová společnost, ředitelství pro zemi Moravskoslezskou v Brně (po roce 1945), v roce 1946/47 nový název po znárodnění První československá pojišťovna, národní podnik

Adresa: Brno, Malinovského 4

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta BRNO 1

 

 MS 001

 

 

.....

 

Nejasných otisků a označením, které obsahovaly letopočty a  které by potřebovaly identifikaci či bližší vysvětlení, v tomto období nebylo mnoho. Pouhé tři případy. Mohu tedy přistoupit na rozsáhlejší čtvrtou skupinu otisků, které  obsahují z k r a t k y. Čtvrtý díl nese označení VE ZNAMENÍ ZKRATEK. Předpokládám, že bude mít 46 pokračování. Vycházím z přehledu, který je osučástí Katalogu výplatních otisků z území  Československa 1945 - 1948 (s výplatním razítkem tvaru motýlka). Seznam najdete na straně 134 Katalogu autorů RNDr. Miroslav Boušky a ing. Ivana Leiše, který vycházel na pokračování ve Filatelistických sešitech (Filatelie 24/1982 - 17/1983), tedy před 38 lety.

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (13)

TUBAC, AZ

Místo vzniklo v roce 1752 a dnes je označováno jako místo, "kde se setkává umění s historií". Název vznikl ze španělského "CUWAK" = místo temné vody, později se město nazývalo jako TUBAKA, nyní TUBAC. Město bylo na cestě z Mexika ke španělským koloniím v Kalifornii (Camino Royal). Původně zde byly španělská kasárna.  Místo postupně osidlovali horníci, farmáři, rančeři. Dnes zde řije početná společnost umělců. Ve městě je cca 100 galerií. Jeden z prvních rezidentů byl Juan Bautista de Anza. Nyní je Tubac proslulou uměleckou kolonií. Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Anny.

 

tubac 003      tubac 004     tubac 005     tubac 001     tubac 002     tubac 008     tubac 013     tubac 009     tubac 012     tubac 011     tubac 010     tubac 006      tubac 007

 

 

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - LOUČENÍ

Neměj strach z loučení. Rozloučení je nezbytné k tomu, abyste se mohli znovu setkat.

Richard Bach

 

Jsou to stekání a loučení, která nás posunují vpřed. Kam, to nemůže nikdo říct.

Hadžima Isajama

 

Jen cynik bez prožitého života odsuzuje loučení.

Anonymus

 

Nejen přivítání hostů, ale i loučení s nimi může být opravdu velmi srdečné.

Josef Poláček

 

Smrt se skrývá v loučení se skutečným přítelem.

Marceline Desbordes - Valmor

 

Loučení je v našich životech důležitý rituál. Umožňuje v sobě uzavřít příběh, i když bolest ještě dlouho neodchází. Potřebují to příbuzní a přátelé obětí, ale v jistém ohledu celá společnost.

Erik Tabery

 

Důstojné loučení nám umožňuje překonat bolest, zármutek a žal v srdci. Takové loučení posiluje.

Foggy

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS