HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 30 duben 2021

ROZKVETLÁ JARNÍ ZAHRADA

Minulý týden se probudila příroda a dala o sobě znát rozkvetlou zahradou .... Potěšení přinesly magnolie, japonská sakura, tulipány, ale i další přírodní krása včetně pampelišek.. I trpajzlík Ferda je z toho celý hín...

 

DSC05778     DSC05779     DSC05774     DSC05791        DSC05790       DSC05788     DSC05797     DSC05815     DSC05793      DSC05840     DSC05839     DSC05800     DSC05816     DSC05789      DSC05804     DSC05807

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

+++++Sledujte D A T A B Á Z I VÝPLATNÍCH OTISKŮ ČS. POŠT 1946-1992 (webová reklama)+++++

Jen na webu www.historiapostalis-etc.cz - Databáze výpatních otisků čs. pošt 1947 - 1992

Databáze na pokračování. Začátek dne 17. 4. 2021, poté pokračování....v různých dnech. Dnes přidávám poštu 348 02 BOR U TACHOVA A další ...

 

Slečna 001 

 

Autor dokončil složitou poštovní historii výplatních otisků bratislavských pošt (velký počet otisků, přejmenování pošt) a pokračuje dalšími poštami v rámci písmene B.

Autor opustil otisky Bratislavy a zavěsil otisky Brezna, Podbrezovej pod bradlom a Brněnce..... vše 24. 5. 2021

Dne 16. 6. 2021 autor skončil svou misi u otisků z Brna a vydal se na menší pošty - první zastávka v Bruntále, další v Broumově...

Autor zasadil poslední otisk pošt začínající písmenem "B". Poslední v seznamu je Bzenec. Další etapa: pošty s písmenem C na začátku....Jediný je CVIKOV ....

Už jsme v Českých Budějovicích a autor zavěšuje poštu České Budějovice 2 ...

Autor zapracoval a už se pustil do prvních pošt začínajících na F...

Dne 27. 6. autor vkočil do skupiny otisků spísmenem D na začátku názvu pošty .... První jsou Dačice.

Autor se dne 4. 7. 2021 ocitl v Domažlicích a míří o Dubé.....

Doba pokročila. Autor se opět po pětinedělní přestávce pustil do práce a v současnosti zpracovává otisky pošt ve FRÝDKU - MÍSTKU... DNES UKONČÍ PRÁCI NA PÍSMENU "eF"....

G ajko GABČÍKOVO, tím se v současnposti (25. 8.) zabývá autor vznikajícího Katalogu otisků výplatních strojů československých pošt 1946 - 1992." G "není náročné písmeno, to teprve přijde s písmenem "H". Těšíme se na otisky se zaniklý náýzvem Gottwaldov ....Předtím zlín, nyní Zlín ....

Čas oponou trhl a autor jiz zpracovává písmeno "H". Havlíčkův Brod 1 a 2 dokončen.

Po delší turistické a pracovní přestávce se autor stále věnuje rozšiřování Databáze otisků čs. pošt z let 1946 - 1992, zpracovává pošty s písmenem "H".

 

hostivice 001

Dne 15. 10. 2021 dokončil autor přehled otisků pošt, jejichž názvy začínají na CH. Další krok - písmeno "I".

O den později skončen přehled pošt začínajícíh n "I". Nebylo jich mnoho - jen tři. Pro ilustraci si uděláme přestávku v Ivančicích.....

 

ilava 002

Dne 10.11. autor zpracoval část otisků pošt začínajících na "J"

Listopad se přehoupl v prosinec a autor zavěsil záznamy Košice 7 a Košice 8 dne 2. 12. 2021. Počet    z o b r a z e n ý c h     celistvostí brzo dosáhne počtu 800. Až na výjimky každý záznam výoatního otisku pošty obsahuje obrázek otisku.

Nastaly Vánoce 2021 a autor ukončil 26. 12. písmeno "K" a zahájil přehledy pošt začínající na úísmemno "L". Letohrad a Letovice to jistí...

Jsme v roce 2022, před čtyřmi dny zmizel z kalendáře leden a autor začal  po dokončení pošt s "L" pracovat na přehledu otisků pošt začínajících na "M" - první byla pošta v Malackách ...

Je 17. 2. 2022 a autorovi zbývá ještě jedna položka - několik záznamů výplatních otisků z pošt v Mostě. Tím končí písmeno M a autor se bude věnovat písmenu N.

24. 2. 2022 - NEPOMUK zařazen ....

 

Jako pozornost čtenářům si občas vybere zajímavé otisky některé z pošt a zpracuje je do hlavního článku na  titulní stranu.

 

"O" jako až po Ostravu kompletně zpracováno. Každý záznam má svou ilustraci ve formě celistvosti (buď listovní zásilka anebo poštovní poukázka). Zbývají ještě několik pošt začínající na "O". 

POmalu, ale jistě vzhůru k písmenu P, nejdůležitějšímu písmenu abecedy (zahrnuje i Prahu). První Katalog čs. výpatních otisků, který se nebude dělit na pražské a mimopražské otisky. 

Číst dál...

ZANIKLÉ VÝPLATNÍ OTISKY 4. REPUBLIKY

Zaniklé výplatní otisky jsou zajímavou a atraktivní sběratelskou specializací čs. sběratelství. Fakt, že si již nemůžeme opatřit výplatní otisk toho či onoho uživatele je unikátní. Činí tak atraktivitu otisku velmi zajímavou. Zbývá totiž jen sběratelství, ne ulehčené získání otisku v podatelně uživatele či na přepážce pošty. Sběratelství mnohdy těžké a složité, ale po získání cenného artefaktu velice radostné.

Otisky období 4. republiky spadají do této kategorie sběratelství. V době jejího trvání v letech 1946 ( začátek: v oblasti republikové úrovně začátek zásadních změn díky zestátňování, znárodňování, likvidace soukromého hospodařen a  v poštovní oblasti změna výplatního razítka z větrné růžice na zoubkovaný obdélník) až 1992 (zánik Československa a změna názvu ve výplatním razítku z Československa na Českou republiku).  Událo se toho více, ale uvedené dva důvody byly nejzásadnější.

V oblasti sběratelství to znamená, že řada otisků používaných na začátku tohoto období - zhruba v letech 1946 - 1950 -zanikla bez náhrady. Zbylo jen to, co sběratelé z 50. let vysbírali. Sběrateství v těch letech nebylo moc populární, otisky byly na okraji zájmu a navíc řada otisků byla neatraktivní a nekvalitní. V dalších obdobích bylo též mnoho změn - socialistické Československo prodělávalo řadu bolestných a neúčinných reforem a vzhled otisků, zejména na místě označení se měnil. I poštovnictví doznalo mnoha změn (zekména v oblasti přejmenování pošt). I to se v otiscích projevilo.

Dnes jako ukázka čtyři otisky subjektů, které existovaly na počátku období a postupně zanikly bez obnovy. z vyššího hlediska se jedná o cenné doklady začínajícího poštovnictví 4. republiky. Učinily poštovní historii Československa značně přitažlivou.

 

zánik 001     zánik 002     zánik 003     zánik 004

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (57) - ÚBOK

ÚBOK - Ústav bytové a oděvní kultury v Praze byl novým subjektem sledovaného období a poměrně velmi známý v Československu. V těchto letech používal tento uživatel výplatní stroje dvou soustav - nejdříve Francotyp, později Postalia.Stroj Francotyp otiskoval zásilky otiskem, kde bylo vidno fyzické zastarání  stroje - mizely můstky v denním razítku, zejména spodní. Ke změně muselo dojít v druhé polovině 70. let, kdy se nově do otisku nového stroje. začlenila PSČ.

Podobný vývoj lze vysledovat u mnoha subjektů a uživatelů 4. republiky. 

Horní celistvost - Francotyp - otisk s datem 17. 12. 1969 (hraniční data: -17. 12. 1969 - 27. 8. 1976 - ), dohlédací pošta PRAHA 1, otisk FR 8 - 0 - 4m

Dolní celistvost - Postalia - otisk s datem 25. 11. 1980 (hraniční data - - 19. 1. 1978 - 29. 12. 1983 - - dohlédací pošta 110 00 PRAHA 1

 

UBOK 001

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (51)

National Czech and Slovak Museum & Library

Národní české a slovenské muzeum a knihovna

Cedar Rapids

V blízkosti České vesnice se nachází další stopa české a slovenské státnosti a kultury - Národní muzeum s knihovnou. Po povodních řeky Cedar byla přemístěna z původního místa do jiných, bezpečnějších objektů. Exponáty připomínají historii Československa, symboliku, významné artefakty spojené s politikou, hospodářstvím, kulturou.

 

vesnice 003     IVA     IVA 2     IVA 6      IVA 3         IVA 4     IVA 5         Iva 7    Iva 8     Iva 9

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 17. - H. D./XV. v dvojkruží

Č 3

Zkratky/číslice: ozdobné H. S./XV. v dvojkruží, význam: H. = Hospodářská, S. = Skupina, XV. = přidělené  číslo hospodářské skupiny dle Vyhlášky ministerstva průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939 (nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Ćechy a Moravu a oboru jejich působnosti), podepsán ministr dr. Śádek. Existovala do do roku 1950, kdy došlo k likvidaci subjektu.

Hospodářské skupiny fungovaly již za doby Protektorátu, některé z nich měly výplatní stroje.Celkový počet hospodářských skupin 23. Byly buď samostatnými subjekty anebo byly určeny různé organizace, které je zastupovaly. Tuto hospodářskou skupinu zastupovala Keramická sekce Ústředního svazu průmyslníků pro Čechy a Moravu.

Zaměření: viz shora

Adresa: Rašínovo nábřeží. 60, Praha II.

Výplatní stroj Francotyp (z reparací, bez čísla počitadla otisků a s gotickými výplatními číslicemi ): FR 8 - 0 - 3m (g) - 1K

Dohlédací pošta PRAHA

 

Otisk s datem 17. 7. 1946 (s velkou pravděpodobností otisk 1. dne - R)

 

HS 001

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS