HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 02 duben 2021

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VÝLET DO JENŠTEJNA NA VELKÝ PÁTEK VELIKONOČNÍ

 

 

Jenštejn

 

Obec s hradem 16 km od centra Prahy a 6km od Brandýsa nad Labem. Vznik se datuje z roku 1368, kdy zde vznikl vodní hrad. Nechal jej postavit vdorský místosudí Jenčík z Janovic, v podhradí začala vznikat obec.Hrad měl několik majitelů, o  hrad zničilia a obec vypálial švédská vojska. V obci je i kaple z roku 1855. V místě pobýval i pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, který zde měl svou usedlost. Obec je proslavena i léčitelem Mikoláškem, za kterým sem jezdával i komunistický prezident A. Zápotocký za účelem léčení. 

 

DSC05429     DSC05428     DSC05435      DSC05442      DSC05446      DSC05454      DSC05455      DSC05456    DSC05449      DSC05450     DSC05474     DSC05453         DSC05483 DSC05476     DSC05484     DSC05488     DSC05492      DSC05497     DSC05505     DSC05500         DSC05499      DSC05498     DSC05496     DSC05439     DSC05438

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (5)

Rok 1945 přinesl i řadu změn ve výplatních otiscích. Nebyla ušetřena ani jména a příjmení ve výplatních otiscích. V jednom z předchozích dílů tohto seriálu, jak se stal Carla Karel (Dürschmidt).Nezůsatlo jen u křestních jmen. Dnes jeden příklad za všechny:Ještě v období 1. republiky, která k německy psaným příjmením byla tolerantní, po roce 1945 byla situace horší. Po prožité válce a útrapách docházelo k počešťování příjmení. Stalo se tak i u příjmení GIRSCHEK (1. republiky a zabraná území), které se změnilo na české GIRŠEK (3. republika). Uživatelem výplatního stroje Francotyp byla firma Bratří Girschekové, velkoobchod železem, výplatní stroj v držení od července do září 1930 pod dohlédací poštou Opava 1, POTÉ PROBĚHLA ZMĚNA NA DOHLÉDACÍ POŠTU opava 4 - OD ZÁŘÍ DO KONCE 1. A 2. REPUBLIKY. Na zabraných územích tato firma používala  výplatní stroj s otiskem říšskoněmeckého vzoru - rekonstruováno bylo denní razítko (dvoukruhové s názvem pošty TROPPAU 4), označení bylo výhradně německé: EISENGROSSHANDLUNG/Gebr. Girschek a psané německým písmem a rekonstrukce se projevila i ve výplatním razítku (říšská orlice s názvem Deutsche Reichspost). 

 

Stručně k historii a ke změně názvu či jeho počeštění.

Firmu založili v roce 1863 bratři Carl a Ignatz Girschekovi (narozeni v Těšíně a později usídleni v Opavě). jednal ose o veřejnou obchodní firmum zprvu se zabývala obchodem smíšeným zbožím. v roce 1875 došlo ke změně majitelů )poté ještě několikrát) a firma se zabývala železářstvím. Dosáhla vysoké úrovně a byla jednou z největších firem v Československu a v později i v Sudetské župě v oboru železářství. V listopadu 1945 byli určeni národní správci, německý název firmy byl z jejich rozhodnutí vymazán a nahrazen českým názvem včetně počeštěného příjmení. Firma se oficiálně zabývala obchodem železem, železným zbožím  a stavebninami Po znárodnění v roce 1949 splynula s nově zřízeným národním podnikem KOVOMAT, v rejstříku zapsano až dne 23. 4. 1953..K počeštění příjmení v názvu firmy došlo na základě rozhodnutí určených národních správců, nikoliv rodiny.  Česká varianta jména se objevila i v označení uživatele výplatního otisku.

 

Jeden z otisků 1. republiky

Otisk s datem 10. 9. 1935

OPAVA 4/TROPPAU 4

Pro srovnání

 

girsek 003

Otisk 3. republiky

Otisk s datem 5. 4. 1946

OPAVA 1

 

girsek 001

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (38.) - ULTRAPHON - Gramofonové závody

V kednom z pokračování sreiálu věnovaném výplatním otisků s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníka (4. republika) jsem se věnoval gramofonovému průmyslu, spíše pokročilému období, kdy kralovalo vydavatelství SUPRAPHON.

I to mělo své začátky v éře socialismu. Na počátku byl Ultraphon a změna na Gramofonové závody n.p. Tomu se budu věnovat dnes. Od roku 1929 do konce období gramofonový průmysl prožil bouřlivé období. Vznikl český Ultraphon (součástí i Supraphon) - 1932, průmysl byl znárodněn z rozhodnutí prezidenta v roce 1946, Ultraphon součástí Gramofonových závodů n. p, Ultraphon je distribuční závod, Supraphon jako závod na export., v roce 1951 došlo ke zrušení a poté se vytvořilo Státní hudební vydavatelství. V roce 1967 vznikl Supraphon.

Dohlédací pošta PRAHA 021

Výplatní otisky Supraphonu  viz v jednom z předchozích dílů, nyná jen začátky.

ULTRAPHON, Zlatnická, Praha

Otisk s datem 13. 8. 1950

Ultraphon 001

 

Gramofonové závody n.p.

Otisk s datem 6. 9. 1952

 

Ultraphon 002

 

dále viz díl věnovaný Supraphonu

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM (Č3): 14. - ŽELEZÁŘSTVÍ

Č3

Reklama: ŽELEZÁŘSTVÍ (mezi denním a výplatním razítkem)

Označení otisku vzniklo z odpilování německých textů (adresy v češtině - Bismarckova 61 (viz níže) coby nevhodné po osvobození

Výplatní tsroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8 h - 4m

(výplatní znaménko asymetrické, posunuto doleva)

Dohlédací pošta HRADEC KRÁLOVÉ 2

 

Historie uživatele: V roce 1782 vznikly hutní sklady z rozhodnutí císaře. Železářská firma založena podnikatelem Bondym v roce 1829. Velkoobchod železem a železářským zbožím vedl Josef Guth (1906 - 1940), po orce 1940 (až do roku 1943) vznikl Velkoobchod s železem a železářským zbožím.  Kurt Jaeschke a spol. se zabýval železářskou náplní v této firmě v letech 1943 - 1945.Prezident republiky rozhodl 24. 10. 1945 o znárodnění hutního průmyslu (včetně této firmy). V archivech se objevuje Valérie Segerová jako majitelka, jíž byl navrácen v roce 1947 majetek. Roku 1948 se konalo znárodnění. Po Československých hutích vzniklo jedenáct odštěpných závodů, jedním z nich Ferona pokrývající tento subjekt. 

Otisk s datem 21. 9. 1946

 

železo 002

 

Celistvost s datem 13. 6. 1945 obsahuje předchůdce uvedeného otisku a dokresluje časovou řadu vývoje tohoto orisku. Zobrazený otisk je předběžným československým otiskem úplného německého vzrou, který byl použit po květnu roku 1945 (R).

 

železo 001 

 

....

 

UPOZORNĚNÍ:

Tímto  14. pokračováním končí identifikace otisků s reklamou či názvem výrobků- Od příštího pokračování se seriál mění na VE ZNAMENÍ LETOPOČTŮ 3. ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY (Č3). . BUDE NAVAZOVAT NA PŘEDCHOZÍ DVA DÍLY: VE ZNAMENÍ ADRES A VE ZNAMENÍ REKLAM.

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM (Č3): 13. - KRKONOŠSKÁ ZÁRUKA (v kombinaci s kresbou)

Ć3

Reklama: nápis KRKONOŠSKÁ ZÁRUKA v kombinaci s bohatou kresbou s rznými motivy: košile, slunce, sukno, horská krajina (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt v roce 1945 a dále: Emil Gebert, národní správa, mechanická tkalcovna pestrého zboží

Historie: založeno 1867 (Josef Schiene), výroba tkanin, počátek 20. století, tkalcovna převzata pány Josef Gebert a Josef Dufek, poté v roce 1906 Danielem Glaserem. Ve 40. letech Josef Gebert, po válce Emil Gebert, v roce 1945 znárodnění na základě prezidentských dekretů, pod národní správou a začlenění do Pojizerských bavlnářských závodů Semily, v roce 1949 v rámci národního podniku po zestátnění (n. p. KAPNAR Víchová nad Jizerou), dále jako závod 11 pod podnikem SEBA, v roce 1992 do současnosti soukromý podnik RTK.

Výplatní stroj Francotyp, během 1938 - 1945 dodán firmou Francotyp GmbH přímo uživateli, sběratelsky FR 8 - 0 - 3m (g), znaky stroje odlišné od prvorepublikových - bez čísla počitadla a s gotickými číslicemi výplatního razítka

Dohlédací pošta: HORNÍ ROKYTNICE

Poznámka: výplatní tsroj s otisky není zatím v předchozích obdobích dokladován.

 

Gebert 001

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - ZÁKONY SCHVÁLNOSTI

Zákony schválnosti  rčení a epigramy (chybovost a lidské selhání) dle amerického leteckého inženýra Edwarda A. Murphyho

 

Základ:

První základní zákon: "Co se může pokazit, to se pokazí".

Druhý základní zákon: "Cose nemůže pokazit, pokazí se také".

 

Chybovost a lidské selhání - do jaké míry se účastní schválnost? Dozajista účast jednozančná a veliká.

Dodává Foggy.

 

Takže do toho. Dosadit si na místo zvolených slov jiná slova i dokonce jména a názvy, je na každém z nás....Tvořivosti se meze nekladou ... Naopak doporučuje se.

 

 

 

Jestliže se cítíš dobře, uklidni se, ono to přejde.

 

Jestliže přestoupíš do jiné fronty, kterou jsi právě opustil, začne postupovat rychleji.

 

Jestliže jde vše podle plánu, stala se někde chyba.

 

Délka minuty závisí na tom, nakteré straně dvěží od WC se nalézáš.

 

Usměj se, zítřek bude horší.

 

Zákon vyplývající ze života. Život je řada průšvihů po sobě nepravidelně jdoucích.

 

Chybovat je lidské. Hodit vinu na jiného je ještě lidštější.

 

Práce je ve skupině je základ, pomůže ti hodit vinu na někoho jiného.

 

Eduardův bezpečnostní zákon: Je bezpečnější dráždit kobru bosou nosou než domlouvat bernímu úředníku.

 

Pravidlo politických slibů zní: Pravda se mění.

 

Chybovati je lidské, ale zpackat něco tak, aby už to nešlo opravit, to dokáže pouze ...... (v originále počítač, dosadit lze cokoliv, kdo nebo co se nám připlete do cesty).,

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS