HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 18 duben 2021

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (16)

Jak jsem již několikrát podotkl, po roce 1945 doznaly čs. výplatní otisky mnoha změn. Jednak se o to zasloužily revoluční poměry po roce 1945, dále změny společenských pořádků a v nemalé míře i rozhodnutí poštovní správy. Nelze opomenout ani nutnost zprovoznění strojů při nedostatku náhradních délů. Běžné byly rekonstrukce strojů, při nichž se použily i náhradní díly ze strojů umístěných na zabraných územích.

Zajímavým fenoménem byly výplatní číslice výplatního razítka.Prvorepubliková poštovní správa přísně a důsledně dbala na to, aby otisky měly jen a jen ryze československé oválné číslice. Stroje umístěné na zabraných územích však učinily této zásadě konec. V poštovním provozu se objevily stroje s dalšími typy číslic - gotickými a novogotickými, kterí byly též občas usazovány v dřívějších výplatních strojích potom, co dosloužily číslice oválné. Nastoupila pestrost a v provozu se objevila řada typologických zajímavostí a variant.

Několik příkladů různých výplatních číslic.

Mnoho strojů si uchovalo vzhled výplatních číslic 1. republiky - oválné číslice československého vzoru (na zakázku vyrobené firmou Grancotyp GmbH):

Otisk uživatele Śkodovy závody s datem 19. 1. 1948 - českosloveské oválné číslice

číslice 001

 

Otisky tří uživatelů: odshora: Moragro Brno, otisk s datem 11. 11. 1946 - oválné číslice československého vzoru

Uprostřed: Otisk První české továrny na umělé hedvábí a.s. Terezientál u Hostinného n. L. (pošta Heřmanvy Sejfy) s datem 19. 10. 1945 - gotické číslice

Dolní celistvostt: Otisk Úřadovny sociálního pojištění v Děčíně, datum: ? - novogotické číslice, velmi řídce se vykytující typ výplatních číslic (R)

 

číslice 002

 

Další tři uživatelé s výplatními otisky FR 8 - 0 (bez pořadového čísla otisku): odshora - první celistvost Mücke Melder Fryštát, otisk s datem 21. 6. 1946 - gotické číslice,

uprostřed druhý otisk uživatele Národní správa fy. Gustava Wolfruma Syn z Aše - gotické číslice, otisk s datem 22. 5. 1946,

spodní celistvost s otiskem uživatele Stráž severu Liberec s datem 9. 4. 1946  - číslice vysoké gotické zcela ojedinělého tvaru, nevyskytující se u žádného jiného otisku tohoto období (RR), tento otisk je zajímavý i datumovými číslicemi (nezvyklé vysoké s tečkou za číslem měsíce). , výplatní razítko je vyšší v obloučcích v porovnání s ostatními razítky (31mm, obvyklé vzdálenost 29 mm) - budí dojem vyššího a většího razítka.

 

číslice 003

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 10. - E B

Č3

Iniciály (zkratky): E B (= Eskompt Bank) pod výplatním razítkem

Subjekt: Pražská úvěrní banka, filiálka Brno, tíž Moravská eskomptní banka

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 3m - 1K

Dohlédací pošta BRNO 1

Otisk s datem 17. 12. 1945

Pozn.: Zkratka slitá s rámečkem obálkového okénka.

EB 001

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (50 ) - METRANS

Období let 1945 - 1948 bylo bohaté na výplatní otisky. Staré mizely do propadliště dějin, nové přibývaly. Vše na základě zásadních společenských, politických a hospodářských změn v tomto období. Zajímavý vývoj si přožily otisky subjektu METRANS (MEzinárodní TRANSport), který se zabýval mezinárodním zasilatelstvím, byl předchůdcem Ćechofrachtu (viz vstup na webu). Metrans používal k vyplácení zásilek několik výplatních strojů Francotyp.v období 1949 - 1956 (zachycené sběratelstvím).

 

Výplatní otisky METRANSu

Dohlédací pošta PRAHA 1 (jeden z otisků bez čísla pošty - PRAHA__

PRVNÍ OTISK

Otisky v období : 28. 3. 1949 - 14. 4. 1950

Francotyp, FR 8 - 0 - 4m - 1K

porucha otiskování výplatních číslic, 

malé logo na vlajce na  žerdi

Otisk s datem 28. 3. 1949 na výstřižku

Metrans 001

 

Otisk s datem 14. 4. 1950

 

Metrans 002

 

DRUHÝ OTISK

Francotyp

FR 8h - 4m - 1K

Otisk s datem 2. 7. 1949

velké logo na vlajce na žerdi

Metrans 003

 

TŘETÍ OTISK

Francotyp

FR 8h - 5m - 1K

Otisky s daty 15. 12. 1949 - 26. 8. 1958

velké logo na vlajce na  žerdi

 

Metrans 004

Další ukázky tohoto otisku s posldní zachyceným hraničním otiskem

 

 

Metrans 005

 

Metrans 006

 

ČTVRTÝ OTISK

Francotyp

FR 8h - 5m - 2Km

Datové rozmězí zachycených otisků: 13. 4. 1951 - 7. 8. 1953

Malé logo na  vlajce se žerdí

 

Metrans 007

 

Metrans 008

 

PÁTÝ OTISK

Francotyp

FR 8h - 4m - 1Km

Malé logo na vlajce na žerdi

Otisk s datem 18. 3. 1955

 

Metrans 009

 

ŠESTÝ OTISK (bez čísla v názvu pošty - "3"? nebo "1"?)

Francotyp

FR 8h - 4m - 2Km

Otisk s datem 23. 10. 956

malé logo na vlajce na žerdi

 

Metrans 010

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (23)

Odbočuji z Příhraniční vojenské silnice mířím na sever po pětatřicítce směr Kansas City. Několik mílí před tímto slavným městem odbořuji do satelitního města KC s kouzelným názvem - Independence ve státě Missouri. tento sateli je v metropolitní oblasti Kansas City, ale leží již ve státě Missouri. Velkou část života v něm poržil 33. americký prezident Harry Truman (8. 5. 1884, Lamar - 26. 12. 1972, Kansas City), prezidentský úřad zastával v období od 12. 4. 1945 do 20. 1. 1953. Během jeho prezidentsví se vytvořil a přijal Marshallův plán (1948). Utvořila se Trumanova doktrina a založila se obranná organizace NATO.  Harry Truman zde vyrůstal, zastával profesní funkce soudce, jeho žena Bess zde též vyrůstala.V Independence je Trumanova knihovna, jeho muzeum a Dům Harryho Trumana. Město se též nazývá "Queen City of the Trailes" - jeho katastr protínaly tři stezky přistěhovalců - kalifornská, oregonská a santafeská. Město obsadili zprvu Indiáni, poté Španělé a nakonec před Američany i Francouzi. Hlavním náboženstvím je mormonské. (jedna z frakcí Mormonů).

 

 

TRU 004     TRU 003     TRU 001     TRU 002     TRU 005     TRU 007     TRU 008     TRU 009     TRU 010     TRU 006

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS