HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 16 duben 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (48.) - POŠTA AŠ 1

Doposud jsem věnoval při studiu a zveřejňování poznatků na webu pozornost otiskům 4. republiky, zejména pražských uživatelů,. Tyto otisky zatím nebyly zpracovány ve formě katalogu. Až na výjimky jim byla věnována velmi malá pozornost. Výplatní otisky slovenských uživatelů jsem vydal tiskem, výplatní otisky českých uživatelů jsou zpracovány ve formě rukopisu a čekají na vydání.

 

Ve sledovaném období let 1946 - 1992 existovala ještě jedna kategorie otisk - výplatních otisků čs. pošt. V letech 1977 a 1978 jsem vydal první seznam otisků čs. pošt v tehdejším Zpravodaji komise poštovní historie a celin SČSF a jeho následovnických  tiskovinách. Kolegové vydali též posléze několik seznamů vybraných pošt. JInak nic. Je třeba už věnovat těnto otiskům pozornost. Oravdou je, že jsou všední, monotónní, neboť až na výjimky jejich součástí je denní a výplatní razítko. Do rodiny výplatních otisků patří a je třeba též popularizovat. Dnes tedy se dotknu prvních otisků pošty AŠ 1 ze 70. let. Některé další "pohled" se budou poštovním otiskům věnovat.  

 AŠ 1

21. 4. 1970

výplatní otisk Francotyp, FR 8 - 4m

 

Aš 001

AŠ 1

26. 4. 1971

výplatní otisk Francotyp, FR 8 - 4m

otisk na poštovní průvodce

 

 

Aš 003

 

352 01 AŠ 1

změna denního razítka (zaneseno PSČ, denní razítko věrší průměr, název pošty nově ryt)

15. 4. 1977

vyplacen dopis

FR 8 - 4m

 

Aš 005

hraniční datum 26. 9. 1978 (sbírka)

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (21)

Hraniční vojenská scénická postranní silnice (Frontier Military Scenic Byway), nyní I - 435

se nachází ve východní části státu Kansas, je zjruba 167 mílí dlouhá s mezními významnými body Fort Scott na jihu - Fort Leavenworth na severu.Je to straá vojenská stezka používaná armádou k transportu vojsk a zásob mezi hraničními pevnostmi. Na této trase je celí řada historických ,přírodních a kulturních atrakcí a míst. Začíná v Baxter Springs, vede přes Pittsburg, Fort Scott (včetně Fort Scott National Historic Site), Louisburg, Kansas City a končí ve Fort Leavenworth.

 Scott 003     Scott 001     Scott 002     Scott 004     Scott 005   

FORT SCOTT

FORT SCOTT  NATIONAL HISTORIC SITE

 

 

                                                             Scott 006       Scott 009     Scott 007      Scott 008      Scott 010      Scott 013     Scott 014     Scott 019

 

Scott 012     Scott 011      Scott 015     Scott 018     Scott 022     Scott 021     Scott 020     Scott 016

 

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (14)

Dalším rysem, který se podepsal na vzhledu výplatních otisků, zejjména označení oprávněního uživatele, byly společenské změny po roce 1945 a následných letech 1945 - 1948. Nastala řada změn vylývajících z rychlého a důsledného zestátnění, vytvoření národních správ, znárodnění celého hospodářského systému a centralizace či sjednocování dalších činností. Všechny tyto změny přinesly uniformitu vzhledu výplatních otisků, která svědčila o direktivním a centralizovaném řízení všech existujících činností a institucí, které je prováděly. Jednou z takových oblastí bylo sociální pojištění. Všechny provcozovny po celé republice měly v označení jednotný vzhled s textovým nzvem bez symbolů a obrázků jako podle šablony. Označení se lišila jen v domicilu. Podobných případů bylo zcela jistě více. Nastalo období textových označení. Zestátněním jakoby se nápaditost a atraktivita vytratila.

Příklad za všechny - sociální sektor

Obecné zabezpečení všech občanů (tzv. sociální bezpečnost) byla zavedena hned v květnu 1945. Všechny malé pojišťovny byly zrušeny a sloučeny v jednu organizaci. Stalo se tak ba podkladě Dekretu 93/1945 Sb., a následné ministerské vyhlášky 558/1945 Ú. l . o veřejnoprávním sociálním pojištění. Vznikly okresní úřadovny sociálního pojištění.

Úřadovna sociálního pojištění v různých lokacích. Výplatní stroje byly z dílen firmy Francotyp GmbH. Pero novou instituci a její pobočky posloužily reoarace výplatních otisků z Německa, kam zabraná území v letech 1938 - 1945 patřily. Otisky byly buď s čísly počitadel otisků anebo bez nich. Výplatní číslice byly převážně gotické, výjimečně oválné českolovenského vzoru. 

Opava 1

9. 11. 1945

FR 8h - 3m (g) - 1K

 

Litoměřeice

7. 11. 1945

FR 8 - 0 - 3m (g) - 1K

 

Trutnov

19. 11. 1945

FR 8h - 4m (ov) - 1K

 

Unif 001

 

AŠ 1

29. 5. 1945

FR 8 - h - 3m (g) - 1K

 

RUMBURK

4. 11. 1945

FR 8h - 3m (g) - 1K

 

Vrchlabí

23. 11. 1945

FR 8h - 3m  (g) - 1K

 

Unif 002 

 

 

Na Slovensku se vyskytly výplatní stroje Francotyp s oválnými  výplatními číslicemi československého vzoru

RIMAVSKÁ SOBOTA

17. 3. 1948

FR 8h - 4m (ov) - 1K

 

BANSKÁ BYSTRICA

28. 12. 1948

FR 8h - 4m  (ov) - 1K 

 

Unif 003

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 8. - Č V K (ve spojení s adresou)

ČR

Zkratka (iniciály) počátečních písmen názvu subjektu České Válcovny Kovů - ve spojení s adresou II. Olivova 6 (mezi denním a výplatním raítkem)

Subjekt: České válcovny kovů n. p. 

Adresa: Praha II., Olivova 6

Výpatní tsroj Francotyp - FR 8h - 3m (ov) - 1K

Dohlédací pošta PRAHA 1 (číslo pošty bez podškrtu)

Nízké a širší číslice počítadla

Otisk s datem 30. 6. 1947

 

ČVKáčko

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS