HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 14 duben 2021

OPUSTIL NÁS VLADIMÍR VRBATA (+85)

Včera v úterý  13. 4. 2021 jsem dostal několik smutných zpráv. Jednou z nich byla přesmutná zpráva od paní Marcely Vrbatové, snachy přítele Vladimíra Vrbaty, že její tchán, zanícený filatelista a poštovní historik odešel z našeho světa dne 11. 4. 2021 ve věku 85 let.

Nebýt internetu a nově zřízeného webu v roce 2013 při Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha (www.kf0015.cz), tak jsem ani nadšeného filatelistu a vyznavače sběratelství výplatních otisků ani nepoznal. Přihlásil se iniciativně a byli jsme ve spojení dost často. Velmi ochotně a pravidelně mne zásoboval novými výplatními otisky z poštovního provozu, ba co víc. Četl mé články na zmíněném webu a reagoval na ně věcně. Řešili jsme i odborné věci, katalogizaci, licenční problematiku výplatních otisků, modré otisky. Řadu jeho poznatků jsem zanesl do svých článků, studií a katalogů a databází. Pan Vladimír Vrbata se těšil na mé avizované monografie, typologické příručky  a memoárové publikace. Odebral si všechny. Je až obdivuhodné, jak ovládal přístupy k počítačům. Orientoval se velmi dobře, ač nepatří k originální počítačové generaci. Získal si i podporu své rodiny při své zálibě.

Měl jsem velkou radost a můj osobní web jsem zřídil též pro řadu mých přátel včetně něho, kteří trpí tím, že už neexistuje organizovaná entita sběratelů výplatních otisků u nás.  V. Vrbata byl jedním z nich. Aspoň jsem věděl, kdo mé články čte a kdo studie a katalogy využívá k obohacení znalostí a rozšiřování svých sbírek. O to víc mi je líto, že  přítel Vrbata není už mezi námi a já už nikdy nedostanu jeho milé zprávy a nápady. 

Se slzami v očích jsem si přečetl slova paní Marcely  Vrbatové, že jsem přispěl  k radostným dnům přítele Vladimíra  Vrbaty a že jej filatelie držela ke konci jeho života v kondici.  Velké díky za toto ocenění. Má práce nebyla zbytečná. Těch osm let filatelistického kontaktu nebylo marných.

Vážený příteli, nechť je vám země lehká. R. I. P. 

Ivan Leiš

 

Číst dál...

ZESNUL JAN FOLL (+70)

JAN FOLL

7. 3. 1951 - 13. 4. 2021

V úterý dne 13. dubna 2021 zesnul po dlouhé těžké nemoci Jan Foll, filmový novinář, ve věku 70 let.

 

DSC06222

 

Honza se narodil v Pardubicích, na středoškolská studia se vydal do Śtěpánské 22  v Praze 1 na tehdejší SVVŠ (nyní Akademické gymnázium). Po maturitě studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy - obor filozofie a dějepis. Promoval v roce 1975. V roce 1974 začal pracovat v Ústřední půjčovně filmů v Praze jako redaktor filmových titulků. V letech 1990 až 1992 zastával pozici dramaturga v Československé televizi (studio Praha). V této době se věnoval již filmové kritice a publikační činnosti. Redaktorem Lidových novin byl v letech 1992 až 1997. Poté se stal nezávislým publicistou. Spolupracoval s časopisy Týdeník, Literární noviny, Respekt a Mladou frontou dnes.

V roce 1989 vydal menší monografii o Miloši Formanovi. Přispěl i do sborníku Věra Chytilová. Výrazně se podílel na Febiofestu. Zahrál si i v několika filmech v menších, ale výrazných  rolích: Nemocný bílý slon (1990),   Byli jsme to my? (1990), Kouř (191), Kamenný most (1996), v hraném dokumentu V centru filmu - V teple domova (1998), Mňaga - Happy End (1997), Rok ďábla (2002), Hany, Cena za štěstí (2019). Jeho fimovým debutem bylo filmové drama Pavučina (1987).

Odešel vynikající člověk, výborný a obětavý kamarád, spolehlivý přítel, filmový profesionál.  Byl jedním ze zakladatelů Občanského fora v tehdejším Realistickém divadle (nyní Švandově) 18. 11. 1989. Byl blízkým přítelem Václava Havla. Významně pomáhal své ženě Ivaně, známé módní návrhářce.

Honzo, R.I.P.

I. L.

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (47.) - STROJEXPORT

Podnik zahraničního obchodu (PZO) STROJEXPORT byl jedním z významných podniků v tomto oboru. Vyhláškou mu byla přidělena konkrétní delimitace vývozu a dovozu strojů a strojního zařízení).

Ve sledovaném období 4 republiky byly stroje tohoto subjektu velmi čile používány. Zachovala se celá řada otisků, z nichž lze sestavit věrný obraz použití strojů při vyplácení zásilek. Dohlédací poštou byla pošta PRAHA 1, později 110 00 PRAHA 1.

PRVNÍ OTISK (horní celistvost)

DRUHÝ OTISK (dolní celistvost - změna denního razítka - viz název pošty - první registrovaný otisk ve sbírce s datem 14. 7. 1960

FRANCOTYP

FR 8 h - 4m - 2Km

hraniční data sbírky 26. 7. 1952 - 4. 4. 1977

v roce 1977 změna vročení data v denním razítku

 

STROJ 001

 

TŘETÍ OTISK

Anulát (otisk 1. dne?, u tohoto otisku nemám poštou prošlou celistvost, byl používán?)

otisk s datem 13. 2. 1970 (datum s tečkami za číslicemi)

STROJ 002

 

ČTVRTÝ OTISK

Postalia

hraniční data: 12. 7. 1966 - 15. 3. 1972

STROJ 008

 

PÁTÝ OTISK

Postalia

příležitostný výplatní otisk k 20. výročí existence subjektu 1953 - 1973 L20 LET"

hraniční data: 10. 7. 1973 - 11. 12. 1974

STROJ 009

 

ŠESTÝ OTISK

Postalia

nové označení, nové denní razítko po zohlednění PSČ a nových předpisů stran adresy, arabské číslice data, rozlišovací symboly v dolním mezikruží denního razítka

hraniční data:6. 12. 1976 - 4. 6. 1980

 

STROJ 010

 

SEDMÝ OTISK

Postalia

římské číslice v údaji měsíce v denním razítku

hraniční data: 3. VIII. 1976 - 20. X. 1976

Pozn: stejný stroj jako stroj produkující otisk č. 6? a došlo k výměně jen číslice měsíce? anebo úplně nový stroj?

 

STROJ 011

 

OSMÝ OTISK

Postalia

výplatní stroj v majetku Strojexport či n..p. Škoda? - reklama obrázek stroje +  Škoda s logem Škody a nápisem v angličtině  exportován Strojexportem

hraniční data. 10. 10. 1975 - 23. 2. 1977

 

STROJ 012

 

DEVÁTÝ OTISK (horní otisk)

Postalia (horní otisk - R, velmi řídký)

změna označení

nyní příležitostný výplatní otisk k 25 letům existence podniku (1953 - 1978) - "25 LET"

otisk s datem 13. 5. 1978

 

DESÁTÝ OTISK (dolní otisk)

Pitney - Bowes (dolní otisk)

též příležitostný otisk k 25 letům existence

hraniční data: 25. 5. 1978 - 11. 4. 1986

STROJ 013

 

JEDENÁCTÝ OTISK

Pitney - Bowes

odpilovaná "25" v ratolestech a  odstraněny dva letopočty z dolní části označení (R)

hraniční data: 7. 3. 1988 - 3. 5. 1990

 

STROJ 014

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (13)

Další významnou zajímavostí období let 1945 - 1948 byly výplatní otisky vyplácející novinové zásilky v modré barvě. Výnos ministerstva dopravy (poštovní sekce) z roku 1941 povolil vyplácení vybraných záslek (novin, vyhlášek apod.)  pomocí výplatních otisků v jiné než tehdy povolené barvě - v barvě modré. Několik let po osvobození byla modrá barva povolena jako zaběhnutý zvyk z dob Protektorátu.

U řady uživatelů došlo k jevu, které se dá nazvat jako rytmické střídaní otisků dvou barev - červené a modré - uživatele na novinových zásilkách téhož titulu. Příčina zůstane vlivem časového odstupu nevysvětlena.

Modré barvě odpovídá současně sazba sníženého poštovného.

Detaily provedení jednotlivých štočků by ukazovaly na to, že se jedná o otisky z jednoho stroje. Když přijmeme tuto hypotézu, tak velmi pozoruhodné by bylo dokonalé periodické vyčištění barvicích elementů. Otisky totiž nenesou žádné viditelné stopy prolínání barev.

V úvahu lze vzít i verzi, že se jedná o otisky dvou rozdílných strojů. Pro tento předpoklad by svědčilo nedotištění levé části kruhu denního razítka modrých otisků ve srovnání s otisky v červené barvě. Při dalším zkoumání bychom možná zjistili i další odlišnosti.

Dalším vodítkem by mohly být čísla počitadla, které tehdejší poštovní správa přísně kontrolovala. Archivy nevydaly však žádné podorbné szenamy. Mohly by posloužit i další artefakty, ale od doby vyplácení (1947) už uplynulo dost let a noviny s otisky skončily buď na ohništi jako zátop anebo ve Sběrných surovinách.....

Otisky jsou sběratelsky otisky ze stroje Francotyp, FR 6h - 4m 

Každopádně tyto zveřejněné nálezy jsou velmi cenné, historicky, poštovně historicky, z hlediska použití modré barvy a popisovaného jevu "rytmického střídání", jehož důvod je už nezjistitelný. Otisky řadím do kategorie R - RR.

Uživatel Československá strana národně - socialistická, Praha I., nám. Republiky

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk s datem 17. 10. 1947 - modrý

SOC 001

 

Otisk s datem 3. 11. 1947 - červený

SOC 002

Otisk s datem 12. 11. 1947 -modrý (horní celistvost)

Otisk s datem 25. 12. 1947 - červený (dolní celistvost)

SOC 003

DODATEK:

 

Poštovní sazby (1947)

Od 1. 12. 1945 do 31 12. 1947 začaly v celém ČSR platit jednotné poštovní sazby. Tiskoviny se vyplácely 60h za 50g zásilky. U zásilek vyplacených výplatním strojem v rámci dohody s poštovní správou byla sazba nižší - 10h.

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3) - 7. - Č. A. T.

Č3

Zkratky: Č. A. T. (mezi denním a výplatním razítkem) = počáteční písmena názvu Československé Akciové Tiskárny

Subjekt: Tiskařské a vydavatelské podniky Čs. strany lidové, ČAT později Čs. akc. tiskařské podniky

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 13

 

Otisk s datem 19. 7. 1946

poslední otisk údajně 13. 1. 1947

 

ČAT 005

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (20)

KANSAS

Po pobytu ve státě Oklahoma a po pietní návštěvě Oklahoma City najíždím na dálnici I - 35 směr stát Kansas. Po krátkem zastavení na hranici mezi Oklahomou a Kansasem se vydávám do Osawatomie, místem proslaveným Johnem Brownem, americkým radikálem, abolicionistou a křesťanem, velkého bojovníka proti otroctví (1800 - 1859). Kansas je 15. největším státem v USA, území dnešního státu koupily USA od Francie roku 1803, samotný stát vznikl v roce 1854. 

 

John Brown 003

 

V Osawanatomie se nachází John Brown Museum a John Brown Cabin. V tomto místě žil několik let ve srubu reverenda Samuela Adaira a jeho ženy Florelly(sestra Johna Browna).Život zasvětil boji proti otroctví, i když metodami, které byly nepřípustné (z dnešního hlediska se přirovnávají k terorismu). Místo pobytu Johna Browna pamatuje Battle of Osawatomie mezi Johnem Brownem a jeho skupiny proti prootrokářským milicím v roce 1856.

Na místě se nachází John Brown Memorial Park (založen 30. 8. 1910). John Brown vstoupil do dějin a i do písnuček, které jsme jako mladí zpívali u táboráků ....

 

John Brown 004     John Brown 002     John Brown 001     John Brown 005     John Brown 007     John Brown 006

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS