HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 13 duben 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ (46.) - TUZEX

 

Jedním z nových subjektů 4. republiky byl podnik zahraničního obchodu TUZEX specializovaný na tuzemský a zahraniční maloobchodní prodej ve valutách (tuzexových poukázkách). Stalo se tak na základě Vyhlášky č. 122/1957 Ú.l. dne 1. 7. 1957. Likvidace ke dni 26. 2. 1998. Název vznikl ze slov TUZemský EXport. Předchůdcem byl DAREX = DÁRkový EXport).

Pro své zásilky PZO TUZEX využíval různé výplatní stroje Francotyp a Postalia k vyplácení své pošty. Uživatel prodělal stejný vývoj jako řada dalších podniků - nastala změna soustav od Francotypu k Postalii, dále ve vzhledu se projevilo i zavedení PSČ v čs. poštovním provozu. Varianty otisku byly vytvořeny  i po změnách data denního razítka (zejména vročení - soustava Francotyp). Dohlédací pošta PRAHA 1, později 110 00 PRAHA 1. Otisk bez pořadového čísla, což je dalším zajímavým znakem tohoto otisku (tato situace nastala až po roce 1945, předtím poštovní správa vyžadovala přítomnost pořadové čísla otisku).

 

PRVNÍ OTISK

FRANCOTYP

PRAHA 1

Otisk s datem  8. 5. 1964

FR 6 - 0 - 4m

Tuzex 001

 

Otisk s datem 5. 8. 1971

hraniční datum sbírky, změna vročení

 

Tuzex 002

 

DRUHÝ OTISK

110 00 PRAHA 1

FRANCOTYP

změna denního razítka - zanesení PSČ

otisk s datem 21. 9. 1973

 

Tuzex 003

 

otisk s datem 9. 9. 1975

 

 

Tuzex 004

 

TŘETÍ OTISK

110 00 PRAHA 1

FRANCOTYP

zanesení PSČ do adresy v označení uživatele (podnikové PSČ 113 43)

hraniční otisky ze sbírky

otisk s datem 3. 3. 1976

 

Tuzex 005

 

otisk s datem 5. 5. 1976

 

Tuzex 006

 

ČTVRTÝ OTISK

změna soustavy výplatního stroje

POSTALIA

otisky s daty 10. 5. 1978 a 23. 3. 1988

 

Tuzex 007

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (12)

Období let 1945 - 1948 patří v životě čs. výplatních otisků k jednomu z nejzajímavějších. Docházelo k poštovní změně a obnově poštovního provozu, ale i ke společnským změnám velkého rozsahu. To se projevilo ve výplatních otiscích. Změn během krátkého období  bylo víc než dost.

Jedním z příkladů jsou výplatní otisky subjektu Jindřich Klinger, později národní správa firmy Jindřich Klinger  na začátku (zejména l=ta +945 a 1946) a výplatní otisky Technolen na jejím konci - a to již v novém vzoru otisku v letech 1947 - 1948.

K historii: Zahájení výroby textilu na našem území sahá hluboko do historii, první pokusy začaly již v 16. století, první doložený a úspěšný pokus byl pokus v roce 1808, kdy vznikla firma Petr August Šlechta a syn. Po zestátnění firmy Klinger v roce 1945, jednoho z klasických výrobců textilií, byl vytvořen koncern Technolen - dne 17. 12. 1948. Existuje do dnešních dnů.

První změna: Změna vlastníka (od Jindřicha Klinger přes národní správu firmy Jindřich Klinger a ke konečné změně ve formě českého textilního koncernu složeného z několika subjektů podobného zaměření (textilie). O této problematice psal jsem již na tomto webu nedávno (7. 3. 2021 - Ve znamení adres (Č3) 8.).

Druhá změna: Změna vzoru výplatního otisku - od tvaru větrné růžice (13. 5. 1945) až ke tvaru zoubkovaného obdélníku (první zachycená změna dne 31. 5. 1948) - označení uživatele zůstalo stejné

Třetí změna: Změna označení uživatele - nodatum otisku 27. 12. 1948 - změna označení a doplněn nový název koncernu se zaměřením (ústřední prodej). Adresa zůstala věcně stejná.

 

Doložení uvedených  změn výplatních otisků:

 

Technolen 001

 

Technolen 002

 

Technolen 003

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 6. - KC ozdobně v sobě

Č3

Iniciály (ozdobné CK v sobě) mezi denním a výplatním razítkem = Králodvorská cementárna - počáteční písmena názvu subjektu

Subjekt: Králodvorská cementárna, akciová společnost

Adresa: Praha II., Ječná ulice 39.

Informace: Továrna vyráběla portlandský a puzzolánový cement, později struskové cihly a struskový cement. Založena 28. 1. 1989. Úzký vztah k Pražské železářské společnosti.

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 3m

Dohlédací pošta PRAHA 1

Otisk s datem 17. 7. 1945

ve sbírce téžotisk s datem 30. 7. 1945

KC 001

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (19)

Travertine Nature Center, Sulphur, OK

Přírodní centrum je domovem živých plazů, obojživelníků, savců a další fauny. Uchovává přírodní ekosystém. Centrum je součástí národního parku Platt. Založeno v roce 1969 a v roce 2010 zaregistrováno jako historické místo.

 

travertin 003     travertin 001     travertin 002      travertin 005

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS