HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 11 duben 2021

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (10)

B. Jarolímek

1945 - 1948

Zástupce výplatních tsrojů Francotyp pro Čechy, Moravu a Slezko.

Po válce pokračovala firma B. Jarolímek, Perštýn 15, Praha v zastupování frimy Francotyp GmbH  pro menší území než tomu bylo v dobách 1. republiky. Na jedné straně se obnovila její činnost na opětně získaných zabraných územchí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, na druhé straně firma ztratila území Podkarpatské Rusi (odstoupené SSSR) a Slovenska (zastupování výplatních strojů bylo ponecháno firmě M. Krupec, zástupci u dob Slovenského štátu).K vyplácení své korespondence firma v letech 1945 - 1947 používala dva výplatní stroje s otisky FR 8h - 4m a FR 6h - 4m. Převážně se na svém vymezeném území starala o stroje Francotyp. V druhé polovině orku 1946 se poštovní správa rozhodla umístit stroje i na přepážky pošt. otázkou zůstává, zda stroje odlišné soustavy Hasler měla ve své kompetenci i firma B. Jarolímek. Zatím ve veřejnm prostoru není o tomto zmínka. Archivy ani nepromluvily o čtyřech strojích Postalia, které byly instalovány z Německa na zabraném území. Do provozu uvedeny po roce 1945 nebyly. Aspoň o tom není žádný důkaz vzešlý ze sbírek.

Dva zobrazené  otisky firmy B. Jarolímek jsou velmi cenné. První s datem 11. 6. 1945 je prvním osvobozeným otiskem této firmy z  našeho území, druhý s datem 17. 1. 1946 je jedním z posledních otisků této firmy s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice (z mé sbírky je znám otisk s z poloviny února 1946, jeden s prvních, kde se objevil nový vzor výplatního razítka - zoubkovaný obdélník). U obou otisků je dohlédací poštou PRAHA 3.

Při hodnocení celistvosti je nutno zohlednit dále zachovalost celistvostí a  charakteristické obrázky na firemních obálkách. Śkodam že první otisk je perfektně otisnut, u druhého je kvalita o něco horší. Otisk jsou cenné i historicky. Svědčí o době, kdy docházelo k zásadním změnám. Ty se projevovaly s určitým zpožděním po příslušném právním aktu (viz uvedení akc. spol. v otisku)..

 

11. 6. 1945 (R)

Jaro 001

 

17. 1. 1946  (RR)

hraniční otisk

Jaro 002

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (44.) - NAŠE VOJSKO

Dnes se náhled do světa výplatních otisků 4. republiky (léta 1946 - 1992) bude týkat výplatních strojů a jejich  otisků uživatele Naše vojsko - nakladatelství a vydavatelství pod vedením Ministerstva národní obrany.Dne 6. 12. 1945 se toto ministerstvo rozhodlo zřídit nakladatelství Naše vojsko, kde by se vydávala vojensko - odborná literatura a literatura pro ptopagaci armády. Název byl zvolen podle vojenského časopisu Naše vojsko, který v cházel v Československu od orku 1927 s přestávkam., poté jako Svobodné Československo a po konečné změna v roce 1947 jako Obrana lidu. Do vínku dostal tento subjekt tiskárny Unie a Tempo. Organizace byla zřízena podle osvětského vzoru, kde působil tzv. VOJENZDAT. V roce 1954 byly zřízeny tři samostatné podniky Naše vojsko - nakladatelství, Naše vojsko - distribuce a Naše vojsko - tiskárna. Za 70 let existence toto nakladatelství vydalo celkem 7000 titulů.  Řídícím orgánem byla HTPS ČSLA. Ministerstvo obrany České republiky tuto instituci zrušilo v roce 1996 a ttao hospodářská jednotka šla do privatizace. Od této doby prodělal bouřlivý vývoj a několikrát měnila své vlastníky. Subjekt měnil i adresy - Sokolská 33, poté Vladislavova 26.

Zajímavý vývoj byl i v oblasti výplatních strojů a otisků. Na počátku korespondenci a zásilky vyplácely výplatní stroje Francotyp, poté Postalia a nakonec Pitney - Bowes. Označení bylo několikrát měněno, změny z technických důvodů doznaly výplatní otisky  a číslice. I denní razítko doznalo změn. Na otiscích se projevilo i zavedení PSČ. Určitá nejasnost vznikla u otisku FR 8h - 4m z roku 1968, kdy řada označení užiavtele se proměnila na poloreklamní označení: "Časopisy/pro miliony čtenářů/vydává a rozšiřuje/VYDAVATELSTVÍ ČASOPISŮ MNO/PRAHA 1, VLADISLAVOVA 26. Jednalo se o vydavatelství Naše vojsko anebo o nový subjekt vzešlý z uvolnění v roce 1968? Adresa byla shodná s NAŠÍM VOJSKEM, STROJ ODLIŠNÝ, NEZAPADAL DO ŘADY STROJŮ VYDAVATELSTVÍ NAŠE VOJSKO.tento otisk reprodukuji úplně na konci časové řady otisků Naše vojsko.

 

NAŠE VOJSKO

FRANCOTYP

Otisk s datem 6. 5. 1945

Další otisky:  21. 11. 1949 (odlišné výplatní čáslice) a 9. 12. 1949 (odlišné výplatní razítko

 Všechny otisky sběratelsky. FR 8h - 4m - 1K

Dohlédací pošta PRAHA 1

 

Naše vojsko 003

U tohoto otisku se omlouvám za špatnou čitelnost otisku, důležitá je celistvost - adresát + nátisk na obálce.

 

Naše vojsko 001

 

Naše vojsko 002

 

Otisk s datem 2. 5. 1951

Změny: denní razítko (nyní dvoukruh s můstky), označení uživatele

FR 8 h - 4, - 2Km

Naše vojsko 004

 

POSTALIA

Otisk s datem 9. 3. 1979

otisk na na cenné zásilce (V-nálepka)

Naše vojsko 005

 

PITNEY - BOWES

Otisk s datem 13. 3. 1980

(na poštovní průvodce- reprodukován i rub poukázky)

 

Naše vojsko 006    Naše vojsko 007

 

Avizovaný otisk s odlišným uživatelem na stejné adrese

Otisk s datem 28. á. 1968

Naše vojsko 008

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 4. - BANKOKNAPP s adresou v kresbě

Č 3

Zkratková složenina: BANKOKNAPP (BANKOvní + KNAPP) s adresou Praha 1, U Prašné brány, slořeno v obrázkové kompozici )mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Bankovní dům Knapp - prodejna československé třídní loterie

Adresa: U Prašné brány 1 (později 3), Praha 1.

Nazývan též jeko "Dům štěstí" s reklamnám loganem: "Cesta štěstí vede Prašnou branou"

 

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Otisk již za 1. republiky (jeden z prvních chybotisků Bankknapp - Bankoknapp)

Dohlédací pošta PRAHA 1

 

Knapp 003

 

Reklamní leták pro ilustraci subjektu (www.google.com)

 

Knapp 002

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (17)

Permian Basin Petroleum Museum

Petrolejářské muzeum permské pánve

Nachází se u města Midland ve státě Texas (západní část). Jsou v něm exponáty týkající se ropného a plynárenského průmyslu v permské pánvi (západní část Texasu a jihovýchodní část Nového Mexika)

 

.petro 003     petro 001     petro 002     petro 004     petro 005

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS