HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 10 duben 2021

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - DĚJINY

Dějiny nás učí, jak je falšovat.

Stanislav Jerzy Lec

 

Dějiny nás učí, že se z dějin nikdo nepoučil.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 

Dějiny nás učí, kde nedělat chyby.

Ladislav Hoberlant

 

Dějiny nás učí ctnosti, příroda ustavičně nabádá k hříchu.

Karl Ludwig Borne

 

Dějiny nás učí, že dmokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou ši kamuflovanou totalitu.

Jan Pavel II.

 

Slabý vždy vinu má - silný je nevinný. Tomu nás učí dějiny.

Ivan Andrejevič Krylov

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (43.) - OZAP (OBCHODNÍ ZAŘÍZENÍ)

Ve sledovaném období let 1946 - 1992 se objevila celí řada nových subjektů. Jedním z nich byl i OZAP, Obchodní zařízení, zal. v roce 1958. Tento podnik používal několik strojů jedné soustavy Postalia. Využil stroje i k připomínce příeležitosti - založení subjektu a jeho existence v letech 1958 - 1968). I otisky se měnily, naposledy při vložení PSČ.

 

PRVNÍ LIST

Příležitostný otisk (výročí připomínal nejen v roce výročí, roce 1968, ale i o rok dříve a o rok později)

Postalia

PRAHA 1

Otisk s daty 24. 11. 1967 - 9. 1 1969 - 22. 4. 1969

 

OZAP 001

 

DRUHÝ LIST

Otisky s daty 3. 11. 1970 + 4. 12. 1983

Postalia

PRAHA 1

OZAP 002

 

TŘETÍ LIST

Postalia

PRAHA 1

Dva zajímavé otisky s daty  21. 4. 1977 - otisk pořízený mechanikem Kanclstrojů při údržbě/kontrole (anulát) a 12. 12. 1977 - celistvost se dvěma otisky - anulátem a správně vyplaceným poštovným (pravděpodobně se jednalo o omyl manipulantky při vyplácení, nebyla nastavena hodnota, což se opravilo druhým otiskem ještě v podatelně uživatele po zjištění této ksutečnosti. Nebylo třeba řešit opravenkou a doplatným prostřednictvím pošty.

 

OZAP 003

 

ČTVRTÝ LIST

Postalia (druhý stroj - data se překrývají)

110 00 PRAHA 1 (již zaneseno PSČ do denního razítka i do označení uživatele) 

Otisky s daty 28. 1. 1982 + 22. 3. 1982 + 8. 3. 1985

 

OZAP 004

 

 

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (9)

Další zajímavostí sledovaného období let 1945 - 1948 jsou otisky, které na základě nařízení poštovní správy (17. 12. 1946) usadila do výplatních otisků dvourkuhové denní razítka, zprvu bez můstků, později s můstky). Dvoukruhové denní razítka s můstky byly na našem území použity již o několik let před tímto datem. Bylo to na zabraných územích Německem. Všechny výplatní stroje, které se na tato území v letech 1938 - 1945 dostaly  přímo z Německa uživatelům, měly dvoukruhová denní razítka s můstky. Za 1. republiky poštovní správa (MPT a později poštovní sekce MD) tuto úpravu nepřipouštěla (z dob Protektorátu jsou známy jen dva raritní případy). 

Jedná se o fenomén, který byl též velmi důležitý, ale zůstal ve stínu hlavní změny - změny výplatního razítka. Další změnou bylo narušení monopolu soustavy Francotyp, ale též  zavedení strojů do provozu čs. pošt. Nicméně i tato změna u denního razítka je velmi významná. Postupně se jimi vybavovaly otisky klasického období a úplně převládly v dalším - moderním období čs. výplatního otisku.

 

Jedněmi z prvních výplatních strojů s dvoukruhovými denním razítky byly zobrazené otisky

a/ PRAHA 7, otisk s datem 28. 4. 1947 - uživatel RICO

b/ OSTRAVA 1, otisk s datem 16. 10. 1947 - uživatel Ústřední konzumní a úsporné družstvo BUDOUCNOST v MOR. OSTRAVĚ

 

Baum 004

 

Tyto otisky jsou jedny z prvních otisků s dvoukruhovými denními razítky bez můstků (necelých pět měsíců po vydání příslušného nařízení u prvního případu a deset měsíců  u druhého případu).

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 3. - ozdobné B

Č 3

Zkratka/inicála: ozdobné B v kruhu (první písmeno příjmení majitele a uživatele výplatního stroje Baumgärtner )mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt Otto Baumgärtner

Zaměření: tkalcovna, textilní produkce

Výplatní stroj: Francotyp, sběratelsky FR 8h  4m 

Výplatní stroj používán i vpředchozích obdobích.

Dohlédací pošta ČERVENÝ KOSTELEC

Viz Katalog Di Casola  Leiš, díl 1945 - 1948, záznam č. Č 5

 

Otisk s datem 13. 12. 1946

 

Baum 007

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (16)

Z NOVÉHO MEXIKA PO ČTYŘICÍTCE DO TEXASU

Opouštím Nové Mexiko, druhý stát mé cesty napříč Amerikou a vjíždím do Texasu. Řídím po texasku (Drive Friendly - The Texas Way), jak mne nabádá uvítací tabule při vjezdu do Texasu a zastavuji se u  památníku Permian Basin Vietnam Veterans Memorial. Památník byl vztyčen na památku padlých Američanů ve vietnamském konfliktu. Pětiúhelný památník připomíná účast všech ozbrojených složek v této válce - armády, námořnisctva, letectva, námořní pěchoty a pobřežní stráže. Památník připomíná ěny ou jména padlých.

Další zastávkou bylo  tehdejší American Airpower Heritage Museum (AAHM, pobočka CAF Dallas) se 400000 artefakty, zejména z II. světové války. Muzeum se nacházelo u Mezinárodního letiště Midland u Midlandu, TX. Počátkem 21 století proběhla reorganizace a muzeum se stalo součástí CAF Airpower se sídlem v Dallasu.

 

CAF 003     CAF 004     CAF 005      CAF 001     CAF 002     CAF 008     CAF 006        CAF 007

       CAF 010      CAF 009     CAF 014     CAF 011     CAF 012     CAF 015     CAF 016     CAF 017     CAF 018     CAF 019     CAF 023      CAF 024      CAF 022

 

Součástí expozice byla během mé návštěvy i ukázka poštovně historických artefaktů - zejména slavné V-maily. Jeden exponát byl nadmíru pučný a zajímavý - před cenzurou a po cenzuře....

 

CAF 025     CAF 021

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS