HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - duben 2021

ROZKVETLÁ JARNÍ ZAHRADA

Minulý týden se probudila příroda a dala o sobě znát rozkvetlou zahradou .... Potěšení přinesly magnolie, japonská sakura, tulipány, ale i další přírodní krása včetně pampelišek.. I trpajzlík Ferda je z toho celý hín...

 

DSC05778     DSC05779     DSC05774     DSC05791        DSC05790       DSC05788     DSC05797     DSC05815     DSC05793      DSC05840     DSC05839     DSC05800     DSC05816     DSC05789      DSC05804     DSC05807

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

+++++Sledujte D A T A B Á Z I VÝPLATNÍCH OTISKŮ ČS. POŠT 1946-1992 (webová reklama)+++++

Jen na webu www.historiapostalis-etc.cz - Databáze výpatních otisků čs. pošt 1947 - 1992

Databáze na pokračování. Začátek dne 17. 4. 2021, poté pokračování....v různých dnech. Dnes přidávám poštu 348 02 BOR U TACHOVA A další ...

 

Slečna 001 

 

Autor dokončil složitou poštovní historii výplatních otisků bratislavských pošt (velký počet otisků, přejmenování pošt) a pokračuje dalšími poštami v rámci písmene B.

Autor opustil otisky Bratislavy a zavěsil otisky Brezna, Podbrezovej pod bradlom a Brněnce..... vše 24. 5. 2021

Dne 16. 6. 2021 autor skončil svou misi u otisků z Brna a vydal se na menší pošty - první zastávka v Bruntále, další v Broumově...

Autor zasadil poslední otisk pošt začínající písmenem "B". Poslední v seznamu je Bzenec. Další etapa: pošty s písmenem C na začátku....Jediný je CVIKOV ....

Už jsme v Českých Budějovicích a autor zavěšuje poštu České Budějovice 2 ...

Autor zapracoval a už se pustil do prvních pošt začínajících na F...

Dne 27. 6. autor vkočil do skupiny otisků spísmenem D na začátku názvu pošty .... První jsou Dačice.

Autor se dne 4. 7. 2021 ocitl v Domažlicích a míří o Dubé.....

Doba pokročila. Autor se opět po pětinedělní přestávce pustil do práce a v současnosti zpracovává otisky pošt ve FRÝDKU - MÍSTKU... DNES UKONČÍ PRÁCI NA PÍSMENU "eF"....

G ajko GABČÍKOVO, tím se v současnposti (25. 8.) zabývá autor vznikajícího Katalogu otisků výplatních strojů československých pošt 1946 - 1992." G "není náročné písmeno, to teprve přijde s písmenem "H". Těšíme se na otisky se zaniklý náýzvem Gottwaldov ....Předtím zlín, nyní Zlín ....

Čas oponou trhl a autor jiz zpracovává písmeno "H". Havlíčkův Brod 1 a 2 dokončen.

Po delší turistické a pracovní přestávce se autor stále věnuje rozšiřování Databáze otisků čs. pošt z let 1946 - 1992, zpracovává pošty s písmenem "H".

 

hostivice 001

Dne 15. 10. 2021 dokončil autor přehled otisků pošt, jejichž názvy začínají na CH. Další krok - písmeno "I".

O den později skončen přehled pošt začínajícíh n "I". Nebylo jich mnoho - jen tři. Pro ilustraci si uděláme přestávku v Ivančicích.....

 

ilava 002

Dne 10.11. autor zpracoval část otisků pošt začínajících na "J"

Listopad se přehoupl v prosinec a autor zavěsil záznamy Košice 7 a Košice 8 dne 2. 12. 2021. Počet    z o b r a z e n ý c h     celistvostí brzo dosáhne počtu 800. Až na výjimky každý záznam výoatního otisku pošty obsahuje obrázek otisku.

Nastaly Vánoce 2021 a autor ukončil 26. 12. písmeno "K" a zahájil přehledy pošt začínající na úísmemno "L". Letohrad a Letovice to jistí...

Jsme v roce 2022, před čtyřmi dny zmizel z kalendáře leden a autor začal  po dokončení pošt s "L" pracovat na přehledu otisků pošt začínajících na "M" - první byla pošta v Malackách ...

Je 17. 2. 2022 a autorovi zbývá ještě jedna položka - několik záznamů výplatních otisků z pošt v Mostě. Tím končí písmeno M a autor se bude věnovat písmenu N.

24. 2. 2022 - NEPOMUK zařazen ....

 

Jako pozornost čtenářům si občas vybere zajímavé otisky některé z pošt a zpracuje je do hlavního článku na  titulní stranu.

 

"O" jako až po Ostravu kompletně zpracováno. Každý záznam má svou ilustraci ve formě celistvosti (buď listovní zásilka anebo poštovní poukázka). Zbývají ještě několik pošt začínající na "O". 

POmalu, ale jistě vzhůru k písmenu P, nejdůležitějšímu písmenu abecedy (zahrnuje i Prahu). První Katalog čs. výpatních otisků, který se nebude dělit na pražské a mimopražské otisky. 

Číst dál...

ZANIKLÉ VÝPLATNÍ OTISKY 4. REPUBLIKY

Zaniklé výplatní otisky jsou zajímavou a atraktivní sběratelskou specializací čs. sběratelství. Fakt, že si již nemůžeme opatřit výplatní otisk toho či onoho uživatele je unikátní. Činí tak atraktivitu otisku velmi zajímavou. Zbývá totiž jen sběratelství, ne ulehčené získání otisku v podatelně uživatele či na přepážce pošty. Sběratelství mnohdy těžké a složité, ale po získání cenného artefaktu velice radostné.

Otisky období 4. republiky spadají do této kategorie sběratelství. V době jejího trvání v letech 1946 ( začátek: v oblasti republikové úrovně začátek zásadních změn díky zestátňování, znárodňování, likvidace soukromého hospodařen a  v poštovní oblasti změna výplatního razítka z větrné růžice na zoubkovaný obdélník) až 1992 (zánik Československa a změna názvu ve výplatním razítku z Československa na Českou republiku).  Událo se toho více, ale uvedené dva důvody byly nejzásadnější.

V oblasti sběratelství to znamená, že řada otisků používaných na začátku tohoto období - zhruba v letech 1946 - 1950 -zanikla bez náhrady. Zbylo jen to, co sběratelé z 50. let vysbírali. Sběrateství v těch letech nebylo moc populární, otisky byly na okraji zájmu a navíc řada otisků byla neatraktivní a nekvalitní. V dalších obdobích bylo též mnoho změn - socialistické Československo prodělávalo řadu bolestných a neúčinných reforem a vzhled otisků, zejména na místě označení se měnil. I poštovnictví doznalo mnoha změn (zekména v oblasti přejmenování pošt). I to se v otiscích projevilo.

Dnes jako ukázka čtyři otisky subjektů, které existovaly na počátku období a postupně zanikly bez obnovy. z vyššího hlediska se jedná o cenné doklady začínajícího poštovnictví 4. republiky. Učinily poštovní historii Československa značně přitažlivou.

 

zánik 001     zánik 002     zánik 003     zánik 004

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (57) - ÚBOK

ÚBOK - Ústav bytové a oděvní kultury v Praze byl novým subjektem sledovaného období a poměrně velmi známý v Československu. V těchto letech používal tento uživatel výplatní stroje dvou soustav - nejdříve Francotyp, později Postalia.Stroj Francotyp otiskoval zásilky otiskem, kde bylo vidno fyzické zastarání  stroje - mizely můstky v denním razítku, zejména spodní. Ke změně muselo dojít v druhé polovině 70. let, kdy se nově do otisku nového stroje. začlenila PSČ.

Podobný vývoj lze vysledovat u mnoha subjektů a uživatelů 4. republiky. 

Horní celistvost - Francotyp - otisk s datem 17. 12. 1969 (hraniční data: -17. 12. 1969 - 27. 8. 1976 - ), dohlédací pošta PRAHA 1, otisk FR 8 - 0 - 4m

Dolní celistvost - Postalia - otisk s datem 25. 11. 1980 (hraniční data - - 19. 1. 1978 - 29. 12. 1983 - - dohlédací pošta 110 00 PRAHA 1

 

UBOK 001

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (51)

National Czech and Slovak Museum & Library

Národní české a slovenské muzeum a knihovna

Cedar Rapids

V blízkosti České vesnice se nachází další stopa české a slovenské státnosti a kultury - Národní muzeum s knihovnou. Po povodních řeky Cedar byla přemístěna z původního místa do jiných, bezpečnějších objektů. Exponáty připomínají historii Československa, symboliku, významné artefakty spojené s politikou, hospodářstvím, kulturou.

 

vesnice 003     IVA     IVA 2     IVA 6      IVA 3         IVA 4     IVA 5         Iva 7    Iva 8     Iva 9

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 17. - H. D./XV. v dvojkruží

Č 3

Zkratky/číslice: ozdobné H. S./XV. v dvojkruží, význam: H. = Hospodářská, S. = Skupina, XV. = přidělené  číslo hospodářské skupiny dle Vyhlášky ministerstva průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939 (nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Ćechy a Moravu a oboru jejich působnosti), podepsán ministr dr. Śádek. Existovala do do roku 1950, kdy došlo k likvidaci subjektu.

Hospodářské skupiny fungovaly již za doby Protektorátu, některé z nich měly výplatní stroje.Celkový počet hospodářských skupin 23. Byly buď samostatnými subjekty anebo byly určeny různé organizace, které je zastupovaly. Tuto hospodářskou skupinu zastupovala Keramická sekce Ústředního svazu průmyslníků pro Čechy a Moravu.

Zaměření: viz shora

Adresa: Rašínovo nábřeží. 60, Praha II.

Výplatní stroj Francotyp (z reparací, bez čísla počitadla otisků a s gotickými výplatními číslicemi ): FR 8 - 0 - 3m (g) - 1K

Dohlédací pošta PRAHA

 

Otisk s datem 17. 7. 1946 (s velkou pravděpodobností otisk 1. dne - R)

 

HS 001

 

 

 

 

Číst dál...

BOŽENKA

V 50. pokračování jsem zastavil na své cestě Amirkou v Cedar Rapids a její významné části - Ćeské vesnici (Czech Village). V obchodě s dárky, suvenýry, suvenýrovými textiliemi jsem se setkal s majitelkou obchodu paní Boženkou, s českými kořeny. Usměvavá s výbornou češtinou. Setkání bylo velmi milé.

 

vesnice 018     vesnice 019

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (30)

Ve státě Iowa se v 19. století po velké emigraci z Evropy usídlilo mnoho Čechů, Slováků a Rusínů. Jedním místem, kde naši krajané zakotvili bylo místo nazvané Cedar Rapids (Cedrové Peřeje či Cedrové Slapy), dne druhé největší město státu Iowa (po Des Moines).  Poslední sčítání se zastavilo na počtu obyvatel  130000. Město Cedar Rapids leží u řeky Cedar a část svého názvu dostalo po červených cedrových stromech.Osídlení začalo okolo roku 1837.Prvním osadníkem byl Osgood Shepherd, zakladatelm města George Green a další občané. V roce 1848 město mělo 1600 obyvatel a čtvrtinu tvořili Češi. Na jihu od řeky Cedar se nachází Czech Village (Česká vesnice) - 16. Avenue JZ. Je zde i Národní české a slovenské muzeum ak nihovna. Ve 21. století postihly Cedar Reapids povodně )2008 a 2016). Město má přízvisko - "Město pěti zón".  Potomci našich krajanů do dneška udržují česko a slovenskou kulturu naživu a propagují naši vlast. V ćeské vesnici se to jen hemží českými jmény a nápisy.... národní muezu mdělá velkou službu našim národům. Prezident Václav Havel poctil Cedar Rapids svou návštěvou při oficiální návštěvě USA.

 

 vesnice 001     vesnice 015     vesnice 005     vesnice 002      vesnice 003    vesnice 004     vesnice 006     vesnice 007     vesnice 008     vesnice 009      vesnice 010    vesnice 011     vesnice 012     vesnice 013     vesnice 014     

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (Č3): 16. - HR v kruhu

Č 3

Zkratka: spojené iniciály HR v kruhu (jméno a přijmení uživatele výplatního stroje) - H. ?, R = Roedl) - mezi denním a výplatním razítkem

Adresa: Praha II., Petrské nám. 4

Zaměření: prodejce přesných nástrojů a obráběcích strojů, zejména fréz a hoblovek Bestra aj.)

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8h - 4m - 1K

Uživatel zakoupil stroj v době Protektorátu )označení stejné jako po roce 1945)

Dohlédací pošta: PRAHA 6

 

Otisk s datem 1. 6. 1945 (Otisk 1. dne - R) - definitivní čs. otisk

 

roedl 001

 

Otisk s datem 30. 12. 1946 na poštou prošlé celistvosti

 

roedl 002

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (56) - UHELNÉ SKLADY

Uhelné sklady, subjekt, pod nímž se v době nových pořádků socialistického zřázení centralizoval prodej a obchod uhlím, cennou surovinou, se pyšní poměrně velkým množstvím výplatních tsrojů. Uhelné sklady měly mnoho organizačních složek rozesetých po celé republice, které využívaly ke své korespondence výplatní stroje. Dnešní letmý pohled je zaměřen některé výplatní otisky organizačních složek Uhelných skladů v Praze s dohlédací poštou PRAHA 1. Bohatství a pestrost výplatních strojů a jejich otisků překvapí i zkušeného sběratele....

Krajský závod Praha - venkov

Otisk s datem 22. 6. 1953

FR 8h - 4m - 2Km

 

uhlí 001

Krajský závod PRAHA

Otisk s datem 28. 3. 1953

FR 8h - 4m (g) - 2Km

 

uhlí 002

 

Podnikové ředitelství Praha - východ

Otisk s datem 26. 6. 1970

FR 8h - 4m - 2Km

uhlí 003

 

Uhelné skaldy Čs. dolu (chybotisk - chybí kroužek na "u").

národní podnik velkoocbhoní

Dejvická prodejna

Otisk s datem 18. 3. 1949

FR 8h - 3m - 1K

 

uhlí 004

 

Uhelné sklady Čs. dolů

Žižkovská prodejna

Otisk s datem 2. 6. 1949

FR 8h - 3m - 1K

 

uhlí 006

Uhelné sklady, oblast I

FR 8h - 3m - 1K

Otisk s datem 11. 1. 1954

 

uhlí 005

 

Uhelné sklady, oblast III

FR 8h - 3m  - 1K

Otisk s datem 14. 1. 1953

 

uhlí 007

Pražské uhené sklady - změna označení uživatele

Otisk s datem 16. 3. 1955

uhelno 001

 

Uhelné sklady, oblast VI.

FR 8h - 3m (g) - 1K

Otisk s datem 16. 11. 1953

 

uhlí 008

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS