HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 08 březen 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (25.) - LIGNA

Dnes patří můj pohled na výplatní otisky podniku zahraničního obchodu pro vývoz a dovoz dřeva a výrobků průmyslu dřevozpracujícího a celulózně - papírenského. Ligna byla založena v roce 1949 (Ligna = latinsky les), v roce 1989 se přeměnila na akciovou společnost. Sídlí v paláci Ligna (předtím palác České banky), který byl postaven dle návrhů architektů Polívky a Sakaře v letech 1914 - 1918. (pozdní secese). Významná je pasáž Světozor přiléhající k tomuto paláci s mozaikovou reklamou Tesla vedoucí z Vodičkovy ulice do Stýblovy pasáže a Fantiškánské zahrady.

Vyplácení pošty výplatními stroji v PZO Ligna prodělalo podobný vývoj jako většina dalších subjektů v letech 1946 - 1992. Dá se charakterizovat slovy "od strojů Francotyp ke strojům Postalia". Vy\skytlko řada podtypů a variant plynoucí z vnějších vlivů (nařízení poštovních autorit) či z fyzického a morálního  stavu strojů. I označení doznala změn, což vyplávalo z rozhodnutí vedení subjektu. Na některých otiscích se objevuje jednoduché  a výrazné logo subjektu úzce osuvisející s jeho činností.

VÝPLATNÍ OTISKY ZE STROJE FRACOTYP 

PRVNÍ OTISK

výplatní tsroj Francotyp, sběratelsky FR 6 - 0 - 4m (g)

výplatní znaménko plný kosočtverec

otisk ze dne - 17. 2. 1955 -

stroj pravděpodobně výsledek německých reparací (ze zabraných území)

Ligna 001

 

DRUHÝ OTISK

FR 6 - 0 - 4, (g)

nově rytý název pošty v denním razítku

výplatní hodnota je vzdáleno od vnitřního rámečku 4 mm (předchozí otisk 5 mm), nápadně vlevo

otisk s datem - 20. 2. 1964 -

 

Ligna 002

 

TŘETÍ OTISK

FR 6 - 0 - 4m, výplatní číslice československého vzoru

výměna číslic data v denním razítku a ve výplatním otisku (výplatní razízko nyní menší hvězdička)

otisk s datem - 9. 1. 1967 -

 

Ligna 003

 

Výplatní otisky ze stroje POSTALIA

(nízké číslice data denního razítka)

PRVNÍ OTISK

otisky s hraničními daty  - 8. 4. 1970 - 27. 10. 1975 -

otisk s datem  - 2. 2. 1971 -

 

Ligna 004

 

DRUHÝ OTISK

změna označení v souvislosti se zasazením PSČ do označení uživatele a do denního razítka před názvem pošty

silné můstky denního razítka, dolní mezikruží denního razítka bez rozlišovacího symbolu, rámeček výplatního razítka 25 x 29 mm

hraniční data otisků ze sbírky:  - 29. 3. 1976 - 18. 4. 1983 -

otisk s datem 29. 3. 1976 vytištěn na výplatní pásce (konstrukce stroje Postalia  toto dovoluje pro silnější zásilky s větším obsahem)

Ligna 005

otisk s datem 18. 4. 1983

 

Ligna 006

TŘETÍ OTISK

výměna rámečku výplatního razítka, (nyní 24 x 29 mm)

otisk s datem 16. 9. 1983

 

Ligna 007

VÝPLATNÍ OTISKY ZE STROJE POSTALIA

1/

denní razítko s vysokými a úzkými číslicemi data

druhý stroj anebo výměna číslic data? odlišné denní razítko, znatelný rozdíl v označení uživatele (nově rytý),

v dolním mezikruží rozlišovací znaménko (hvězdička), název pošty znatelně odlišný hraniční otisky:  

hraniční otisky:  - 23. 3. 1978 - 8. 2. 1990 -

 

Ligna 009

 

Ligna 010

 

2/

POSTALIA

nízké a rozložité číslice denního razítka, rozlišovací znaménko:  šesticípími hvězdička v dolním mezikruží , silné můstky denního razítka (nabízí se podoba se třetím otiskem?) - viz

Další stroj? změny: označení - nový štoček

hraniční data:  - 21. 3. 1990 - 12. 7. 1990 -

Ligna 012

Otisk z poštovního provozu s daty 29. 5. 1990 a 12. 7. 1990

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: LEAVENWORTH, WA. (149)

LEAVENWORTH, WA.

Kus Bavorska a Rakouska na západě USA.Pitoreskní městečko u národního lesa Okanogan - Wenatchee u Cascade Range.

 

 Leaven 003     Leaven 013    Leaven 001    Leaven 002    Leaven 005     Leaven 006      Leaven 007     Leaven 008     Leaven 009     Leaven 010     Leaven 011     Leaven 012     Leaven 014     Leaven 015     Leaven 016      Leaven 017

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES (Č3): 9.- PRAHA II., VÁCLAVSKÁ UL. Č. 14.

Č3

Adresa: PRAHA II., VÁCLAVSKÁ UL. Č. 14. (mezi denním a výplatním  razítkem) - sídlo Občanské záložny

Subjekt: Občanská záložna

Poznámka: Družstevní záložny, družstevní spořitelny a soukromé bankovní domy byly fenoménem 19. a 20. století u nás. Vše začalo rakouským spořitelním regulativem ze dne 26. 9. 1844.. Hlavním smyslem byla jejich působnost v socciální oblasti. Pomáhaly hlavně sociálně slabším k vytváření peněžních rezerv po dobu sociální nejistoty, nemoci a stáří. Na základě těchto zásad vznikla i Živnostenská banka (v rámci záloženského hnutí) - činnost zahájena 1. 3. 1869.

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta PRAHA 1

 

Občanská 002

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - VZDĚLÁNÍ

Svoboda bez vzdělání je nebezpečná,vzdělání bez svobody je zbtečné.

JFK

 

Hlupáci opovrhují moudrostí a učením.

Bible

 

Není habnbou nic nevědět, ale je hanbou se ničemu učit.

Neznámý autor

 

Cílem vzdělání a moudrost je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.

Jan Amos Komenský

 

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.

Marcus Tullius Cicero

 

Vzdělání je schopnost porozumět druhým.

Johann Wolfgang von Goethe

 

Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.

Charles Farrar Browne

 

Vzdělání má hořké kořeny, ale slakdé ovoce.

Démokritos

 

Člověk od přírody baží po vzdělání.

Aristoteles

 

Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věceh nejjednodušším způsobem.

David Hume

 

Pokud nenávidíte násilí a nevěříte politice, zbývá vám jediný lék: Vzdělání.

George Orwell

 

Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se učili ve škole.

Karel Čapek

 

Vzdělání: to, co moudrému odhaluje a hloupému zahaluje, jak málo zná.

Ambrose Bierce

 

Inteligence plus charakter - to je cíl skutečného vzdělání.

Martin Luther King

 

Odpůrcem vzdělání je nevzdělanost.

Německé přísloví

 

Jen sociopat  a chaot odsuzuje vzdělání.

Anonymus

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS