HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - neděle, 07 březen 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (24.) - METALIMEX

Podnik zahraničního obchodu Metalimex vznikl rozhodnutím státních orgánů v roce 1948. Jeho delimitace zahrnovala zejména export a import různých výrobků: barevné kovy, rudy, uhlí , koks, pohonné hmoty, později plyn, elektrická energie, drahé kovy aj. V současné doby největší rodinná firma v České republice. Název vznikl jako zkratková složenina tří slov METAL (= kov), IM (= IMport), EX (EXport), původně akciová společnost, později statut podmiku (organizace) zahraničního obchodu, později opět akciová společnost.

Vyplácení zásilek  výplatními otisky mělo tři období: období soustavy FRANCOTYP, období soustavy pOSTALIA, období soustavy HASLER.

 

Výplatní otisky FRANCOTYP

PRVNÍ OTISK

Výplatní otisky Fr 8 - 0 - 5m

Hraniční data sbírky: - 4. 1. 1952 - 12. 1. 1953 -

 Metalimex 001

DRUHÝ OTISK

FR 8 - 0 - 4m

Poznámka: horní můstek denního razítka se postupně deformuje (začátek v roce  cca 1967)

změna výplatní hodnoty stroje (nyní 4m)

změna označení

hraniční data otisku: - 10. 5. 1961 - 12. 2. 1973 - 

otisk s datem 10. 5. 1961

Metalimex 002 

Vývoj deformace horního můstku (zvlnění až do zmizení)

 

Metalimex 003

 

Metalimex 004

 

TŘETÍ OTISK

úprava denního razítka (denní razítko bez horního můstku, nasazení silného dolního můstku, úprava názvu pošty 110 00 PRAHA 1)

hraniční data: - 22. 12. 1974 - 28. 7. 1975 - 

 

Metalimex 005

 

Metalimex 006

 

Výplatní otisky POSTALIA

změna soustavy výplatního stroje

nové označení, PSČ zahrnuty do denního razítka i do označení

hraniční data: -  7. 11. 1975 - 21. 11. 1988 -

 

Metalimex 010

 

Metalimex 011

 

Výplatní otsiky ASCOM HASLER

nová do té doby neaplikovaná soustava v poštovním provozu 

pětimístná výplatní hodnota, rámeček 22 x  28 mm  (nové v systému)

 

Metalimex 012 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: GLACIER N. P. - 3 (148)

Glacier National Park (Národní park Glacier, glacier = ledovec)

Národní park byl založen oficiálně 11. 5. 1910, leží ve státě Montana u hranic s Kanadou. Nachází se zde 130 jezer. Park protínají dva hřebeny Skalistých hor.

 

 Glac 011     Glac 015     Glac 002     Glac 009     Glac 014     Glac 019    Glac 010    Glac 003     Glac 004        Glac 006     Glac 012     Glac 013     Glac 016     Glac 017     

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES (Č3): 8. - PRAHA II./JUNGMANNOVA TŘ. 7

Č3

Adresa: PRAHA II./JUNGMANNOVA TŘ. 7 (mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Národní správa firmy Jidřich Klinger, později Spojené továrny lněných a technických tkanin, zéž Technolen aj.

Náplň činnosti: lnářský průmysl (výroba a obchod ve Svitavách, nejnověji Svitap, Klingrovka v Bratislavě, Praha)

Doplňující informace: firma původně založena v roce 1888 rakouským podnikatelem Heinrichem (Jindřichem) Klingerem, továrna na lněné, konopné zboží, dále tapety, voskové plátno, nepromokavé pytle, impregnace a impregnované textilie, leštění materiálu, od roku 1897 plachtovina, vojenská výstroj, hadice aj. V roce 1894 založen provoz v Bratislavě (Klingerka).

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m - 1K

Dohlédací pošta PRAHA 1

Reference: 1. rep. Katalogy Bouška Leiš PR 79, 3. rep.Katalog Bouška - Leiš PR 67, též elektronické katalogy Di Casola - Leiš, příslušné díly, Protektorát Katalog Bouška PR 84, 84a, 0R 84b, elektronický katalog Di Casola-Leiš

Výplatní otisk s datem 13. 5. 1946

Klingr 001

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - MRAVNOST

Mravnost dnes znamená do velké míry mranost politickou. Nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností.

TGM

 

Malý rozum nepochopí velký, špatný charkter nechápe ušlechtilou povahu.

Stefan Garzyński

 

Mravnostodpojená od života je právě tak nemravná jako život, který ztratil mravní obsah.

Georgij Valentinovič Plechanov

 

Demokracie spočívá v mravnosti.

TGM

 

Mravní zákon je všelidský, a když platí jen pro některé, není mravný. Sociálnost a mravnost souvisejí.

Emanuel Rádl

 

Diletantismus je rakovina nejen rozumová, ale i mravní, má špatný vliv na charakter.

TGM

 

Kdo pokračuje ve vědách, ale upadá v mravnosti, více upadá, než pokračuje.

Aristoteles

 

Profesionalita a mravnost jedno jest.

Anonymus.

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - STRACH

Ten, kdo chce upevnit moc, vytváří strach ve společnosti.

Anonymus

 

Nená hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu.

Henery Ford

 

Strach ze smrti je trýznivější než sama smrt.

Latinské přísloví

 

Strach lež a ty mu věříš.

Friedrich Nietsche

 

Můžeš mít strach, ale nemýš se bát.

Ernest Hemingway

 

Chceš - li člověka ovládnout, vyvolej v něm strach.

Paulo Coelho

 

Nikdy nedovol, aby strach rozhodoval o tvé budoucnosti.

Jan Tříska

 

 

Číst dál...

NETRADIČNÍ POHLEDY (2)

Výplatní otisky z území Československa pod vlivem (netradiční pohled)

(2. část 1938 – 1939 mimo zabraná území)

(Druhá glosa v jubilejním 95. roce existence čs. výplatního otisku)

 

Dnešní glosa a pohled do světa čs. výplatního otisku se bude týkat období v délce 165 dní  od 1. 10. 1938 do 14. 3. 1939, kdy existovala 2. republika československá překlopená v prosince roku 1938 v Česko – Slovensko. Datum uvedené na prvním místě bylo dnem vojenským zabráním Sudet a druhé datum je dnem odtržení Slovenska a Podkarpatské Rusi.  Ve dnech 1. – 10. 10. 1938 německá vojska převzala kontrolo na zabraných územích, aby je po tomto datu předala říšské civilní moci, tzv, landratům. Tato civilní zráva a její šéfové působili při velitelství vojenských skupin německého vojska s tzv. komisaři.  

Věci nabraly další spád, a zejména po Vídeňské arbitráži dne 2. 11. 1938 se potvrdily dosavadní změny a navíc se odstoupily jižní území  Slovenska a Podkarpatské Rusi Maďarsku. V říjnu došlo k předání Těšínska, Oravy a Spíše Polsku.

Koncem roku 1938 byl ústavodárnými sbory stanoven i nový název státu Česko – Slovensko (se spojovníkem), což se projevilo v čs. známkách, velmi omezeně výplatních otiscích, měně (místo Kč – K). Nutno dodat, že tento zákon byl nelegitimní, neboť pro něj nehlasoval stanovený a nutný počet hlasů. Byly přijaty i další zákony (např. Zplnomocňovací ústavní zákon 330/1938 Sb. z 14. 12. 1938 zplnomocňující prezidenta k vydávání dekretů s mocí ústavních zákonů.

 

 

Pohled 2 001

 

Výplatní otisk ze soukromé sbírky Ivana Leiše

V tomto období abdikoval dosavadní prezident dr. E. Beneš (5. 10. 1938) a 22. 10. odletěl do zahraničí). Dne 30. 11. 1938 byl zvolen nový prezident dr. E. Hácha.

Hledáček se zaměří jen na území, které této nové republice patřilo. Vyňato je zabrané území – od 1. 10. 1939 pohraniční území jihočeské, jihomoravské a Hlučínsko připojené po Mnichovské dohodě 29. – 30. 9. 1938 k župám  Oberdonau, Nuederdonau a Obeschlesien. Z ostatního odstoupeného území byla vytvořena říšská Sudetská župa (Reichsgau Sudetenland)  rozdělená na 53 zemských okresů (Landkreise) a 5 městských okresů.

Československo vytvořené v roce 1918 po Mnichovské dohodě bylo značně okleštěno a směřovalo k zániku. Dokonce se vymýšlel jiný název jako Středoslavie, Západoslavie, Středoevropská Slavie či Novoslavie.

Během tohoto období došlo k těmto zásadním změnám, které ovlivnily chod republiky a všechen život.

1/ upravily se státoprávní poměry vůči Slovensku a Podkarpatské Rusi,

2/ potvrdil se nový politický stav,

3/ zajistilo se uplatnění pro uprchlíky ze zabraných území,

4/ omezila se občanská práva,

5/ upravil se statut migrantů,

6/ vývoj směřoval k ostrakizaci Židů,

7/ nastoloval se fašistický řád,

8/ byl ochromen politický, hospodářský, kulturní a společenský život.

Dále nastal hrozný stav ve společnosti, které popsal přesně Karel Čapek slovy: mravní zbabělost, tupost, otrlost, cynismus, prospěchářství, bezcharakternost. Republika zažila útoky vůči židům a byly  proti nim podniknuty konkrétní kroky rasistické povahy. Tyto snahy je odstranit ze společnosti vyvrcholily již 27. 1. 1939.

 Ve vzduchu byla předtucha dalších změn. Dne 21. 10. 1938 byla vydána tajná  Hitlerova směrnice

 o zničení tzv. Rest – Tschechei, k čemuž došlo vytvořením Protektorátu dne 16. 3. 1939.

Tato situace se dotkla i firem zejména židovského vlastnictví.

 

Řada majitelů židovských firem v předtuše hrůzné budoucnosti opustila okleštěné Československo a předala své firmy nástupcům. či výkonnému vedení. Chod pokračoval, i když v omezené míře – ekonomika byla značně postižena.

 

Poštovní správa přenesla rozhodnutí Parlamentu a  nové zákony (změna o názvu státu) i na  subjekty poštovního provozu.

 

Je třeba říci, že vzhledem k charakteru výplatních strojů, změny nešly učinit okamžitě a rychle, dále se zcela jistě projevila i určitá rezistence a odpor ke změnám.  Proto se ve výplatních otiscích tyto změny neprojevily. Vzhled otisků zůstal stejný tak, jak tomu bylo po celou dobu 1. republiky. Jen výjimečně byly zadány požadavky firmě Francotyp GmbH na změnu názvu státu ve výplatním razítku z názvu ĆESKOSLOVENSKO na ČESKO – SLOVENSKO.

 

Rychle byla realizovaná jen jedna a  jediná změna u uživatele SOLO, spojené účastinné čsl. zápalkárne a lučeb. továrne v Ružomberoku. Byl vyryt otisk s datem 31. 1. 1938 (otisk 1. dne).  Viz níže.

 

V provozu se objevily ještě další tři případy se spojovníkem v názvu státu, ale ty se dostaly do provozu jako předběžné protektorátní otisky za doby Protektorátu (červenec, srpen), což byl značný paradox.

 

Jiné změny na území okleštěné republiky  ve výplatních otiscích se neprojevily a neobjevily. Ke změnám došlo až po 14. 3. 1939 na novém území republiky či jeho osamostatněných částí. Změny se projevily na zabraných území, a to dost robustní. Tyto změny budou obsahem dalších částí tohoto seriálu.

 Změny se vlivem formálních či neformálních změn a tlaků v e výplatních otiscích neprojevily, otisky měly stejný vzhled jako prvorepublikové v nejstarším klasickém období. I označení bylo zachováno jako předtím, nových otisků bylo minimálně.

Anexí třetiny území a s tímto související hypotetické odpojení třetiny výkonnosti ekonomiky způsobily i to, že sběratelské možnosti (na obou stranách) se snížily. pOkud vycházíme ze statistických čísel, tak též o třetinu. Českoslovenští sběratelé se hůře dostávali k výplatním otiskům ze zabraných oblastí, které začaly procházet razatními změnami pod kuratelou říšské pošty. a naopak němečtí sběratelé se hůře dostávali k výplatním otiskům 2. republiky. I výměn informací se ztížila, jak se dovídám z korespondence německých sběratelů s českými, zejména s Albertem Jonášem. Nitky vztahů se zpřetrhaly, navíc nebyla nálada a chuť ke sběratelství.

Orlice obsadila výplatní otisky, zůstaly i vylámání motýlci (ve dvou případech) a odpilované české názvy poštovních úřadů v denních razítkách (ne všude). V mnoha případech si poštovní správa, firma FRancotyp a uživatelé pospíšili a rychle změnily vzhled otisků  svých strojů. Zmizlá větrná růžice symbolizující rozesílání pošty do všech světových stran zmizela. Jak symbolické pro tu dobu. 

Zabraná území zžila jednak boom nových uživatelů výplatních tsrojů. Měnily s nejne vzhled otisků (říšská orlice ve výplatním razítku a německý vzor  denného razítka), ale nastalo to, čemu bránila československá poštovní správa - nastala úplná germanizace výplatního otisku. Jazykově i obsahově. Zdůrazňovala se sudetská otázka. 

Na české a československé straně otisky během 2. republiky zachovaly svůj prvorepublikový vzhled, až na výjimky.   

Ale to už je téma pro další pokračování tohoto glosování. Zbývá konstatovat. I v tomto krátkém období byly výplatní otisky okleštěného Československa pod vlivem - jednak neformálním, neoficiálním (změna vzhledu otisku závisela na uživatelích), jednak pod vlivem událostí, které byly zhmotněny v zákony, předpisy a nařízení státních autorit (změna názvu státu)..

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS