HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - čtvrtek, 04 březen 2021

Kulatá a půlkulatá poštovně historická výročí v českých zemích spadající do roku 2022

Kulatá a půlkulatá poštovně historická výročí ve vztahu k českým zemím v roce 2022

 

 

1357

 

založení pravidelné kurýrní služby ve florencii, tzv, „Scarsella dei Mercanti Fiorentini“ (Měšec florentských kupců)

 

1457

Fridrich II. Habsburský pověřil šlechtický d Taxisů zřízením prvního poštovního spojení na území habsburské říše mezi Innsbruckem a Itálií, počátek říšské pošty

 

1527

 

počátky organizované a pravidelné poštovní přepravy v českých zemích (první mimořádný taxiský poštovní kurs v roce 1526)

 

 

1632

 

francouzský královská kartograf Melchior Tavernier vydal vůbec první poštovní mapu Carte Géographique des Postes qui traversent la France

 

1672 (10. 8.)

 

Leopold I. vydal dekret oddělující správu polní a civilní pošty

 

1722

 

částečné převzetí pošty do státní správy, tzv. reces s Paary,

zřízeny vrchní poštovní úřady v Praze a v Brně,

zaveden systém placení poštovného tzv. polovičním portem (polovinu platil odesilatel, polovinu příjemce)

 

1722 (17. 8.)

 

císař Karel VI. vyhlásil přísný zákaz podloudné dopravy soukromé korespondence

 

před 1732

 

první silniční mapa Čech, autor František Besoldt

 

1737

 

zavedení tzv. státních povinných silnic

 

 

asi 1757

 

zřízena listovní sběrna pražského židovského ghetta

 

 

 

1777

 

Rakousko uzavřelo se saským kurfiřte, dohodu o koordinaci poštovní dopravy

 

1782

zavedeno razítko  „von Prag“ ,

v Praze zřízena soukromá doručovací služba, tzv. malá neboli klapačková pošta

Von Prag 001

Dopis s razítkem "von Prag" rok po zavedení tohoto eatítka v poštovním provozu (1783), celistvost ze soukromé sbír

 

1817

 v Rakousku zaveden systém placení poštovného třemi způsoby:

  • při podání.
  • - při dodání,
  • --polovičním portem,

ve větších městech rakouské monarchie vyvěšeny poštovní schránky,

doprava tisku monopolem státní pošty,

povinnost označovat korespondenci místním podacím razítkem 

 

1832

 

zahájen provoz koněspřežné dráhy budějovicko – linecké

 

1837

 

otevřen první úsek parní Severní dráhy císaře Ferdinanda z Florisdorfu u Vídně do Wagramu,

vydán rakouský poštovní zákon platný v českých zemích až do roku 1946),

monopol státu na dopravu tisku,

první veřejné předvedení Morseova telegrafu

 

1847

 

zahájen provoz elektrického telegrafu skotského vynálezce Alexandra Baina na železniční trati Vídeň – Břeclav – Brno, o ork později linka prodloužena do Prahy

 

1847

 

vydán císařský výnos o telegrafech (telegrafie vyhlášena jako státní výhrada)

 

1872

 

vydán pokyn ministerstva obchodu o  přespolním doručování,

založen zemský spolek poštmistrů

 

1882

 

vydán první pražský telefonní seznam,

zahájen provoz první pražské telefonní ústředny s 11 účastníky – 11. 8.)

 

 

 

 

 1887

 

soukromým telefonním společnostem svěřeno telefonické přijímání a doručování telegramů

 

1887 (6.8.)

 

v Praze zřízena potrubní pošta

 

1892 (29. 12.)

 

zákonem č. 243  zestátněny městské telefonní sítě, veškerý telefonní provoz byly pod správou  Ředitelství pošt a telegrafů

 

1897

 

zrušeny štafetové zásilky, vydána jazyková nařízení ministerského předsedy Kazimíra Badeniho

 

1922

vydán listovní a balíkový sazebník

 

1927 (19. 7.)

 

v Praze (Fibichova ulice) uvedena do provozu nová meziměstská a mezistátní telefonní ústředna

 

1932 (15. 12.)

 

dokončena modernizace pražské potrubní pošty

 

1937

 

vydán nový poštovní řád,

do provozu uvedena automatizovaná síť účastnického dálnopisu TELEX,

zavedla se autopošta

 

1952

 

 vládním nařízením č. 13/1952 Sb.  přejmenováno ministerstvo pošt na ministerstvo spojů,

pravidelná noční linka Plzeň – Praha – Brno

 

1972

 

zavedení sporožirových účtů

 

 

1982

 

VAKUS zavedl mikropočítačové systémy SPU – 800

 

1992 (19.10.)

 

poštovní tarify zvýšeny o 170 %

 

Zpracoval Ivan Leiš podle publikace Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsko autorů Čtvrtník P., Galuška J., Tošnerová P. (Liberec 2008)

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (21.) - FERROMET

Nově vzniklý subjekt vznikl ve 40. letech jako Československá akciová společnost pro vývoz a dvooz hutnickými výrobkym, později dostal statut podniku zahraničního obchodu. V oblasti výplatních otisků prodělal podobný vývoj jako většina subjektů v tomto období (1°945 - 1992) - dá se nazvat od tsrojů Francotyp ke strojům Postalia.

Dohlédací pošta PRAHA 1, pouději 110 00 PRAHA 1

PRVNÍ OTISK

Výplatní otisk stroje Francotyp

Sběratelské označení otisku FR 8h - 5m

Hraniční data: - 21. 9. 1951 - .. . .. . 1952 -

 

Ferromet 002

 

Ferromet 001

 

DRUHÝ OTISK

Výplatní otisk ze stroje Francotyp

Sběratelské označení FR 8h - 4m

Hraniční data: - 16. 11. 1954 - 09. 2. 1961 -

Otisk s datem 18. 11. 1954

Ferromet 003

 

Otisk s datem 06. 10. 1960

 

Ferromet 004

 

TŘETÍ OTISK

Výplatní otisk ze stroje Francotyp

Sběratelské označení FR áh - 4m

Změna označení uživatele - nyní: FERROMET/PRAHA/111 81 PRAHA 1

Změna denního razítka- doplněno PSČ do názvu pošty, nyní 110 00 PRAHA 1

Datum otisku: 18. 9. 1975

 

Ferromet 006

 

Omlouvám se za slabě vytištěný otisk.

 

ČTVRTÝ OTISK

Výplatní stroj POSTALIA

Změna stroje

Hraniční data: -15. 1. 1970 - 5. 10. 1976-

Trojotisk s datem 5. 10. 1976

Ferromet 005

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES (Č3): 5. - LIBEREC/PRAŽSKÁ 34

Č3

Adresa: LIBEREC/Pražská 34 mezi denním a výplatním razítkem (adresa sídla)

Subjekt:1946 . Veřejnoprávní pojišťovna proti škodám později Union pojišťovací akc. společnost správce: První československá pojišťovna n.p. Moskevská ul. 14, Liberec

Výplatní otisk ze stroje Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0 - 3m(g) + FR 8 - 0 - 4m

Zveřejněné dva otisky mají velkou zvlášnost a zajímavost. V roce 1945 - 1946 byl používán otisk s gotickými výplatními číslicemi, v roce 1947 došlo k rekonstrukci mechanismu a do stroje byly usazeny československé číslice.

Dohlédací pošta Liberec 1

 

PRVNÍ OTISK

Otisk s datem 23. 1. 1946

gotické číslice výplatního razítka

Union 001

 

DRUHÝ OTISK

číslice československé vzoru

Otisk s datem 25. 4. 1947

 

Union 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

45 LET OD ZALOŽENÍ SEKCE OTISKŮ VÝPLATNÍCH STROJŮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročí 001

Dne 19. 2. 1976 se v zasedací místnosti Městského výboru SČSF v Praze (tehdejší Kalininova ulice)  sešla skupina členů Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných sběratelů, 00 - 15 Praha za účelem ustavení sekce otisků výplatních strojů v rámci opětně povolené komise specializovaných oborů (později poštovní historie a celin). Setkání svolal designovaný předseda staronové komise Vratislav Palkoska. Jednání se zúčastnili sběratelé Miroslav Bouška, Pavel Jech, Pravoslav Kukačka a Ivan Leiš.  Sekce byla ustavena byla přijata do struktur obnovené komise. Předsedou sekce byl zvolen Miroslav Bouška. Tajemníkem a redaktorem zamýšleného zpravodaje (na začátku jako součást v zamýšleném zpravodaji KPHC).

 

Sekce byla významným organizačním celkem, který výrazně zpopularizoval sběratelství výplatních otisků v Ćeskoslovensku.  Existovala jako samostatná entita do roku 1985, kdy z rozhodnutí SČSF došlo k reorganizaci komise poštovní historie a celin.

 

Od tohoto roku byla tato sekce jako pracovní skupina součástí sekce dopravy poštoivních zásilek (vedoucí sekce byl Antonín Hašek, vedoucí pracovní skupiny Ivan Leiš). Sekce založila v roce 1978 samostatný zpravodaj VÝPLATNÍ OTISKY, redaktorem byl Ivan Leiš do orku 1985, kdy žezlo redaktorství předal Pavlu Stříteskému.Pracovní ksupina fungovala do roku 1989, kdy došlo k ukončení činnosti KPHC a jejich struktur (z důvodu ukončení funkčního období a  jejich neobnovení).

 

Na předchozí entity navázala dne 18. 11. 1989 nezávislá Stolní společnost sběratelů výplatních otisků.

 

Pouk 001

Celistvost soukromá sbírka  Ivana Leiše

 

 

 

 

 

Číst dál...

90 LET OD VYDÁNÍ PRVNÍHO KATALOGU ČS. VÝPLATNÍCH OTISKŮ U NÁS

Před devadesáti lety, v roce 1931 vyšel tiskem první katalog čs. výplatních otisků.  Autoři Jaroslav Lešetický a Fr. Winkler jej nazvali skromně "SEZNAM otisků výplatních strojů (frankotypů) v Československu). Jednalo se o chronologický katalog, který  obsahoval 431 záznamů. Sloužil jako pomůcka pro Alberta Jonášei při tvorbě jeho studií.

Přináším tři stránky této cenné publikace, která tvoří historii sběratelství výplatních otisků u nás.

 

Leš 001    

 

Leš 002

 

Leš 003

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS