HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 30 březen 2021

RONY A PIŠTA

Pišta a Rony 001

 

Spolužáci z VŠE zpěvák Rony Marton a ing. Karel Havlík, zvaný Pišta, bývalý ministr ČSFR, jinak oba studenti VŠE ze 60. let se sešli v pořadu 13. lomnata Ronyho Martona České televize  před vysokoškolskou kolejí v Praze na Jarově (nyní Palachova kolej  blok "D"). 

Za nimi u vchodu byla instalována pamětní deska Janu Palachovi, který jako student VŠE na déčku bydlel v 60. letech. Výrobu a usazení desky včetně přejmenování koleje inciovala neformální skupina spolužáků a vrstevníků Jana Palachaza podpory vedení Vysoké školy ekonomické a ředitelství kolejí VŠE.

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (2)

 

3. REPUBLIKA A JEJÍ VÝPLATNÍ OTISKY

 

Před několika dny jsem se začal vyjadřovat k období krátkému v životě čs. výplatních otisků, ale k období, které je jedním  z nejzajímavějších. Lámaly se ledy - jednak pod tlakem poštovní správy (nová éra), jednak pod tlakem celospolečenským (nové pořádky včetně majetkových a politických změn). 

První pokračování nového seriálu je za námi, nicméně zůstal dluh. Vyjádřit se či rozvinout bod tři v charakteristice výplatních otisků těsně po osvobození v květnu 1945. Pod bodem tři jsem uvedl otisky, kterí byly zasaženy lidským přičiněním - buď začerveněním anebo odpilováním německých názvů. vyskytly se i jiné zajímavosti. Tyto otisky patří mezi unikátní a vysoce hledané a oceňované (na stupnici R - RRR). Tyto otisky patří mezi největší zajímavosti tohoto období. Příkladů, natož systematických přehledů jsem se ve vystavovaných exponátech moc nedočkali, pokud vůbec (to ovšem nebránilo hodnotitelům udělovat takovým exponátům při absenci těchto cenných artefaktů k udělování nejvyšších ocenění).

18. 5. 1945

DENNÍ RAZÍTKO: odstranění německého názvu pošty, číslo pošty ponecháno

VÝPLATNÍ RAZÍTKO: odstranění německého názvu Böhmen und Mähren, český název neexistujícího státního celku ponecháno

RR

znar 003

 

7. 6. 1945

DENNÍ RAZÍTKO: německý název pošty odstraněn (název Baťov 1 používán v Protektorítu místo názvu Otrokovice 1)

VÝPLATNÍ RAZÍTKO: razítko bez názvu státu (ojedinělost, rarita)

RR

znar 004

 

? (1945?)

U výplatního otisku uživatele FATRA a. s. Napajedla (spodní celistvost) bylo vyřazeno denní razítko z provozu z důvodu jeho dvojjazyčnosti. Jednalo se o částečný znárodňovací zásah.

Pochopitelně, že může vyvstat otázka, zda k vyřazení denního razítka nedošlo v letech 1944 až 1945 za Protektorátu. Pro užití tohoto otisku po květnu 1945 mluví firemní obálka s českým nátiskem.

Otisk neměl tuto omezenou podobu ani v jiné dově, neboť označení v dřívějších letech bylo odlišné (existovalo ještě slovo NAPAJEDLA) - viz Katalog Bouška Leiš a  Katalog Bouška.

Vrchní otisk dokládá již novou podobu otisku s datem 24. 9. 1947. (pro srovnání).

RR (znárodněný otisk)

 

znar 005

 

Další příklady znárodňování výplatních otisků (a jejich srovnání s definitivními otisky 3. republiky)

 

23. 5. 1945

 

VÝPLATNÍ RAZÍTKO (německý název Protektorítu): odpilování německého názvu Protektorátu - dolní celistvost).

pro srovnání: definitivní čs. výplatní otisk (horní celistvost datum 7. 9. 1945)

RR (znárodněný otisk)

 

znar 006

 

6. 6. 1945

DENNÍ A VÝPLATNÍ RAZÍTKO: znárodnění formou odpilování německých názvů a ponechání českých názvů z dob Protektorátu (horní celistvost).

Spodní celistvost s definitivním čs. výplatním otiskem s datem 13. 10. 1947

 RR

 

znar 007

 

19. 9. 1945

DENNÍ RAZÍTKO: znárodněné odpilováním německého názvu pošty

VÝPLATNÍ RAZÍTKO: definitivní čs. výplatní ratítko

OZNAČENÍ UŽIVATELE: odstraněna část textu psaná němčinou - BÖHMISCHE AKTIEN MÖLKEREI IN PRAG (viz Katalog Bouška str. 345, 2. díl, záznam PR 466)

 

RR

 

znar 008

 

26. 4. 1946 + 22. 1. 1948

 

Výplatní otisky s provizorními (vysekanými) znárodněnými částmi se výjimečně udržely i v pozdějších letech (946 - 1948).

Firma Jindřich Vitouš a syn Praha (horní celistvost)

vysekaný název pošty v němčině  v denním razítku

RR

 

Firma Bratří Zikmundové (dolní celistvost)

vysekaný název v němčině v denním razítku

RRR

Zatím nejstarší dokladovaný hraniční otisk s vysekaným denním razítkem (rok 1948).

 

znar 009

 

Další formou znárodňování, i když v menším měřítku než shora uvedeným odpilováním, bylo zaškrtávání německých názvů, tzv. začerveňování. Červená bylap oužita z důvodů barvy červeného otisku. Podobné celistvosti jsou velmi vzácné.

 

23. 5. 1945

Uživatel firma Křižík.

RR

znar 010

 

ZABRANÁ ÚZEMÍ

Výplatních otisků ze strojů, teré se nacházely na minulých zabraných územích, je v našich končinách žalostně málo. Bu´d nebyly v provozu z různých důvodů anebo byly adresovány do německé části Třetí říše, kterí byla v rozkladu a na naše území se podobné celistvosti vůbec nedostaly.

Jediný známý případ použití říšsko-německého výplatního otisku na našem znovu obnoveném území (výplatní razítko ve tvaru obdélníku s něměekcým názvem státu a symbolem říšské orlice).

Otisk je doplněn znárodněným denním razítkem, denní razítko je s německým názvem pošty. Chybí český název, který byl vysekán po záboru a obsazení odstoupených území Německem. Tato podoba denního razítka vydržela od toku 1938 do roku 1945, a i po osvobození.

Obálka obahuje něměcký název uživatele CARL Dürschmidt, ten je přeražen gumovým razítkem KAREL Dürschmidt.

Zásilka je vyplacený říšskou měnou (8 pfeniků).

21. 6. 1945

RRR

 

znar 011

 

Pro srovnání doplňuji celistvostí s datem 3. 4. 1946, která má již podobu definitivního československého vzoru.

 

znar 012

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (7)

Historické město BISBEE, AZ

Hornické město na jihovýchodě Arizony, 148 km od Tucsonu. Těžila se ze měď, zlato a stříbro. Současně se těžily i minerály - aragonit, malachit, tyrkys, galen a další.  Rozkvět města začal okolo roku 1880. Město je pojmenováno podle soudce DeWitta Bisbee, který měl účast v dole Copper Queen Mine. Těžbu připomá v tomto městě dnes mnoho znaků. Nejvýraznějšími jsou těžební povrchové jámy. Začátkem století ve městě žilo a pracovalo až 10000 obyvatel. Ve městě trávilo své dny mnoho osobností, jako například herec John Wayne. POstupem doby v souvislosti s omezováním těžby, město dostalo jiný ráz. Stalo se městem hippies, aspoň na čas.

 

bisbee 003     bisbee 004     bisbee 005    bisbee 001    bisbee 002     bisbee 008      bisbee 006     bisbee 007     bisbee 009     bisbee 010      bisbee 011bisbee 012     bisbee 013     bisbee 014     bisbee 015     bisbee 016     bisbee 017      bisbee 018      bisbee 019     bisbee 020     bisbee 021      bisbee 022     bisbee 023     bisbee 024

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (35.) - SPOLEK KREMATORIUM (SPOLEČNOST PŘÁTEL ŽEHU)

I smrt a okolnosti se smrtí spojené je součástí našeho života. Žeh k k nim patří. První organizace zabývající se žehem na českém území byla Společnost pro spalování mrtvol (1899). na její činnost navázal Spolek Krematorium ( ustaven 16. 3. 1909).

SPŽ je občamnské sdružení, které zajišťuje zpopelnění bez/s obřadem a eventuálně uložení na hřbitově.

První roky činnosti těchto organizací přinesly uzákonění žehu v našem právním řádu a iniciovaly výstavbu a provoz prvních 13 krematorií u nás. Obě zmíněné organizace existovaly několik let současně vedle seb., V roce 1922 došlo ke lsoučení a vytvoření organizace jedné - Spolek Krematorium. V roce 1955 došlo k přejmenování na Spolek přátel žehu. V roce 1966 se vytvořila Společnost přátel žehu. Dne 15. 6. 1990 byl ustaven spolek pod tímto názvem. Budova Společnosti sídlila a sídlí v Revoluční 24 (resp. 20 před přečíslováním).

1. + 2. republika: Spolek Krematorium si pořídil první výplatní stroj v roce 1937 ( otisk sběratelsky  FR 8h - 4m).  Dohlédací poštou byla PRAHA 5..

Protektorát: stejný stroj, Spolek Krematorium, čtyři podoby otisku (československý vzor, neúplný poněmčený, dva úplně poněmčené /došlo ke změně adresy z Revoluční na Berlínskou a ke změně číslování z 20 na 24)., dohlédací pošty PRAHA 5, později PRAG 5/PRAHA 5

3. republika: stejný stroj Francotyp (FR 8h - 4m), první zachycený otisk 24. 5. 1945 - , existoval druhý - rozšířená adresa ( - 12/47-), dohlédací pošta PRAHA 5

4. republika: Ve sledovaném období 4. republiky tento subjekt používal původní výplatní stroj, pochopitelně upravený podle nových pravidel z roku 1946 (FR 8h - 4m). V posledním desetiletí sledovaného období přešel uživatel na modernější a výkonější stroj Postalia (viz dále). Dohlédací pošta v tomto období byla stabilní - Praha 015 (110 15 Praha 015).

Lze říci, že tento subjekt byl jedním z nejstabilnějších, pokud se týče vyplácení zásilek a použitých prostředků:  jediný stroj, i když měl několik podob vynucených oklnostmi (změna státoprávní, změna adres z důvodů přejmenování či přečíslování). Došlo jen k několika změnám názvu. Subjekt využil otisk k  propagaci (viz příležitostný otisk).

 

SPOLEK KREMATORIUM

FRANCOTYP

v době užívání stroje Francotyp došlo k několika změnám dat v denním razítku - zde nesleduje

23. 12. 1949

příležitostný výplatní oitisk ke 40 letům existence subjektu

 

KREMA 001

 

20. 2. 1951

změna označení uživatele (odstranění příležitostného textu), další otisk zachycen s datem 5. 6. 1952.

KREMA 002 

 

SPOLEK PŘÁTEL ŽEHU

změna názvu uživatele

23. 12. 1956 + 26. 1. 1959

Krema 003

 

Krema 004

 

SPOLEČNOST PŔÁTEL ŽEHU

Francotyp

29. 12. 1971

 

Krema 005

 

Změna na stroj POSTALIA

14. 4. 1981

 

Krema 006

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM (Č3): 10 - SKLO

Č3

Reklama: SKLO (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt DUTA společnost s r. o., prodejna dutého skla

Zaměření: prodej dutého skla, obchod

Adresa: Praha II., Revoluční 2

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 7

 

Otisk s datem 17. 4. 1948

též -7/46-

 

SKLO 002

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - PODVOD (2)

Podvod je nečestný. Omyl nikdy.

Georg Christoph Lichtenberg

 

Podvodník - tvář milá, slova medová, v srdci a duši nečestný úmysl podpořený nekalými úmysly.

Foggy

 

Jakmile byl stvořen zákon, objevil se podvod.

Italské písloví

 

Chválit za krásné činy je krásné, ale chválit za špatné činy je dílem podvodníka a lháře.

Démokritos

 

Je třeba podvádět, abyste měli důvěru.

M. Shargan

 

Podvod a klam poradí si sám.

Anonymus

 

Jen málo politiků vydrží bez podvodu být politikem.

Neznámý autor

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS