HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 29 březen 2021

UŽ JEN ELEKTRONICKY

MSS Bulletin už jen elektronicky

 

Koncem března 2021 vyšel další Bulletin americké MSS, za 73 let 331. číslo, nyní již jen eelktronicky, nikoliv v duálním provedení jako v minulosti. Tištěná forma již nebyla pořízena z důvodů vysokých nákladů. K tomu mohlo dojít za jedné jediné podmínky. odběratelů by muselo být o 50 více....

Nicméně velké díky patří všem, kteří se podíleli na vydání tohoto elektronického čísla MSS, vydavateli, zejména Davidu Crottymu, dlouholetému redatorovi a Leo Wardovi, pokladníkovi MSS za jeho rozeslání a všechnu administrativní prác s tímto spojenou. Pochopitelně, že díky letí z Prahy (a ostatních míst v USA a ve světě) i autorům tohoto čísla. 

 

 TITULKA

 

Bull 001

 

Co najdeme na 22 stranách nového Bulletinu? 

 

Tyto rozsáhlé studie a menší články:

Otto Bergman, 15 let amerických automatových známek na zakázku

Poh Kian Hwee, Nová automatová známka (býk ze zvěrokruhu)

Karim Roder a Chiu-Chin Chen, Informace o Katalogu amerických denominačních otiscích z let 1989 - 2020

Luc Guillard, překlad  Ismail.Amer-El-Khedoud, Noé termání pásky a tiskárny otisků (vinět) ve Francii

Otto Bergman, Fotografické známky

Otto Bergman, Sledování prioritních zásilek do Washingtonu D.C.

 

 

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (34.) - NÁRODNÍ VÝBOR hl. města Prahy

Základ pro vznik správy hlavního města Prahy byl ukotven v dekretu prezidneta republiky č. 18 ze dne 4. 12. 1944. Na jeho základě vyšlo nařízení vlády 46/1945 Sb. ze dne 24. 8. 1945, kdy byluzákoněn Ústřední národní výbor hl. m. Prahy (prozatímní orgán).. Zákonem 79/1960 Sb. ze dne 16. 6. 1960 byl pak vytvořen Národní výbor hl. m. Prahy jako vrcholný orgán při organizaci výstavby města a řízení jeho hospodářského a kulturního vývoje.

 

Pro vyplácení korespondence používal tento subjekt za dobu své existence tyto výplatní stroje a jejich otisky (FRANCOTYP, pOSTALIA - výrazný trend v historii otisků tohoto období, u soustavy Postalia došlo k zásadní změně po roce 1973, kdy se zavedla PSČ - ty musely být zaneseny do otisku včetně přesné adresy) Dohlédací pošta PRAHA 01, později 110 01 PRAHA 01. Z obálek vyplývá, že každý odbor Národního výboru služby pomocí výplatního otisku využíval k odeslání svých zásilek. 

 

FRANCOTYP

sběratelsky FR 8 - 0 - 4m 

Pozn.: denní razítko bylo dvoukruhové a můstky, přičemž dolní můstek razítka postupně opotřebením mizel

Zachycená data - rozmezí: - 22. 10. 1965 - 30. 11. 1967 - 

19. 5. 1967

 

nar 001

 

POSTALIA

 

PRVNÍ OTISK - první stroj

hraniční data:   - 29. 12. 1969 - 31. 1. 1983 - 

(bez PSČ, datumové číslice nižší a širší, bez rozlišovacího znaménka denního razítka)

otisk 29. 12. 1969

NV 002

 

Zajímavá celistvost s tímto otiskem. Během poštovní přepravy byla obálka poškozena (roztržena) a poštou označena "Došlo poškozeno" s doplňujícím denním razítkem dvou útvarů pošty (rub i líc). Tato obálka má pro mne ještě jednu vysokou hodnotu, daroval mi ji velký sběratel výplatních otisků dr. Karel Všetečka při jedné z návštěv u něj na Vinohradech, v době, kdy již mu poškozený zrak nedovoloval se věnovat jeho oblíbeným výplatním otiskům. 

 

NV 001      NV 002  

 

DRUHÝ OTISK - druhý stroj

hraniční data     - 9. 4. 1976 - 8. 4. 1980 - 

do otisku doplněno PSČ (označení i denní razítko, datumové číslice vyšší a štíhlejší, v dolním mezikruží rozlišovací znaménka)

 

NV 007

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM (Č3): 9. - KOVOSBĚR

Č3

Reklama: KOVOSBĚR mezi denním a výplatním razítkem, týká se stroje v Praze,  KOVOSBĚR/PODMOKLY mezi denním a výplatním razítkem, týká se stroje v Podmoklech 

Subjekt: původně Karel F. Jahnel, železo a kovy Podmokly, později Závody pro úpravu hutních a metalurgických surovin Karel F. Jahnel v národní správě, později Československé hutě n. p., Sběr odpadových surovin, též Praha 

Výplatnístsroje Francotyp: první  v Podmoklech stroj koupený během let 1938 - 1945, sběratelsky FR 8 - 0 - 3m (g), druhý v Praze svěratelsky FR 8 h - 4m

Dohlédací pošty: PODMOKLY 1, PODMOKLY 4, PRAHA 1 (několik strojů)

 

PRAHA 1

11. 10. 1947

sběratelsky FR 8h - 4m - 1k 

 

Kovosběr 004

PODMOKLY 4

24. 6. 1947

sběratelsky Fr 8 - 0 - 3m (g) - 2km

reparační výplatní stroj

 

Kovosběr 003

PŘEDCHŮDCI

Pro srovnání reprodukuji tři výplatní otisky s označením KAREL F. JAHNEL/ŽELEZO A KOVY/PODMOKLY , předchůdce shora uvedeného podmokelského otisku

Výplatní stroj byl přímo koupen firmou Karel F. Jahnel u fy. Francotyp GmbH během let 1938 - 1945 (Katalo Bouška tento otisk neuvádí) a otisk prodělal vývoj (viu denná razítka) 

 

17. 10. 1945

PODMOKLY 4

Kovosběr 001

 

04. 1. 1946

 PODMOKLY 1 - anulát, pravděpodobně esej?, nikdy nepoužitá poštovně (R), důvod eseje ?, zatím nezachycen otisk poštou prošlý

 

Kovosběr 005

 

10. 3. 1947

Kovosběr 002

 

Pro snazší orientaci a pozdější badatelství uvádím i rubové chlopně s uvedením uživatele/odesilatele (rok 1945 a 1947)

 

Kovosběr 006

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (6)

Třetí zastavení na trase Phoenix - Philadelpia - cesta napříč Amerikou od západu k východu.

Zastavení v Národním památníku Coronado (Coronado National Monument) na americko - mexické hranici. Poblíž míst Sierra Vista, AZ a Hereford, AZ. Do malebné horské oblasti jsem vstoipil od západu průsmykem Montezuma a prošel místo, které dostalo jméno po generálu Franscisou Vascquéz de Coronadovi a jeho výpravě, kterí v této oblasti v roce 1540, pobývala (300 Evropanů, 1000 Azréků a Mexičanů, v doprovodu bylo i několik Františkánů). Jednalo se o 1. organizovanou expedici v čele s conquistadorem Coronadou.

 

Coronado 003         Coronado 004     Coronado 005     Coronado 008     Coronado 001     Coronado 002     Coronado 006     Coronado 007

Coronado 009

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS