HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 26 březen 2021

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - POKRYTECTVÍ

Pokora je stav ducha a nikoli progtram. Buď je nebo není jedinci dána. Zveřejňovaná a proklamovaná pokora je faleš a druh pokrytectví.

Jan Kanyza

 

Cynismus je výbornou zbraní porti pokrytectví.

Voltaire

 

Kde není náboženství, stává se dobrým mravem pokrytectví. Kde není vědění, nevědění se samo prohlásí vědou.

George Bernard Shaw

 

Ideologie je hromadně organizované pokrytectví.

Otto František Buchler

 

Na šachovnici lži a pokrytectví nepřežijí dlouho.

Emanuel Lasker

 

Pokrytectví se odhalí nejlépe, když se z dotyčného shodí oběma rukama pomyslná deka, která zahaluje skutečnou podstatu pokrytce.

Foggy

Číst dál...

PŘÍBĚH Z ROKU 1918

ŠPANĚLSKÁ CHŘIPKA

Příběh pandémie z roku 1918

autor Harald Salfellner

vydal Vitalis v roce 2018

Z německého origiálu přeložil Pavel Cink

 

Rakouský lékař Dr. med. Harald Salfellner, ph. D. žije od orku 1989 v Praze, je autorem, vydavatelem a nakladatelem. Jeho knihy se vyslovují ke společným česko - rakouským dějinám. Napsal monografii o Franzi Kafkovi. Jako historik lékařství se zabývá i kulturními dějinami medicíny. Zajímá se i o španělskou chřipku v českých zemích a Rakousku, která nás postihla na sklonku  Velké války.

Podrobnou publikaci vydal i o španělské chřipce.Kniha popisuje v detailu příčiny, průběj a dozvuky této pandémie, která postihla celý svět. Opakování stejné pandémie, která je napsaná jako přes kopírák, prožíváme v těchto dnech v podobě čínského viru, který je skryt pod vědeckými názvem Covid - 19.

Rok po roku (2018 - 2020) nás autor seznamuje s pandémií španělské chřipky. Kniha je bohatě ilustrovaná. Ti, kteří se vymlouvají, že nic takového jako dnešní vir lidtsvo nezažilo, by si tuto knihu měli přečíst ap ouřit se z ní. A to tehdejší společnost nežila v takovém komfortu a v takovém stádiu rozvoje jako dnešní lidstvo.....

Kniha je bohatě ilustrovaná fotografiemi, dobovými texty, inzeráty, ukázkami z novin a časopisů. Příběhy a zveřejněný fakta jsou víc než poučná. Knihu doplňují rejstříky a vysvětlivky odborných termínů.

Stojí za přečtení, i když doba, kterou prožíváme, je zlá a neposkytuje moc chuti k takovéto četbě.

 

1918 002

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (31) - ÚSTŘEDNÍ PŮJČOVNA FiLMŮ

Ústřední půjčovna filmů (ÚPF), Národní 28, Praha  byla jedním z mnoha subjektů, které přinesla nová doba. Prezident E. Beneš v roce 1945 znárodnil filmový průmysl (Dekret 50/1945 Sb.). Pro distribuci filmů byla vytvořena společnost Státní půjčovna filmů. K reorganizaci došlo v roce 1957, kdy byla vytvořena státní filmová distribuční společnost ÚPF (vývozem a dovozem filmů se zabýval Čs. filmexport, distrubuci na Slovensku měla na starosti Slovenská požičovňa filmov). Činnost ÚPF byla ukončena v roce 1991, poté distribuce probíhala a probíhá v jiných podmínkách (Lucernafilm Video, Bontonfilm atd.).

I tento subjekt si opatřil výplatní stroj, zprvu soustavy Francotyp (Fr 8h - 4m), na konci existence soustavy Postalia. Výplatní otisky byly zajímavé různými změnami pdoby otisku - otisky ze stroje Francotyp změnily denní razítko (změna pošty a začlenění PSČ dohlédací pošty) a změnami vzhledu označená uživatele. Otisky ze stroje Postalia měly jednu známou podobu.

 

Třídění otisků dle pošty s uvedením data

SOUSTAVA FRANCOTYP

LIST 1

FR 8h - 4m

 

6. 5. 1965 (horní celistvost)

PRAHA 08

 

6. 12. 1966 (dolní celistvost)

PRAHA__     (bez čísla pošty)

UPF 003

 

LIST 2

 

7. 2. 1967 (horní celistvost)

PRAHA 08

7. 12. 1967 (dolní celistvost)

PRAHA 03

UPF 004

 

LIST 3

 

20. 11. 1973 (horní celistvost)

PRAHA 08

 

22. 1. 1974  (dolní celistvost)

PRAHA__

 

UPF 005

 

LIST 4

 

3. 5. 1977 (horní celistvost

změna denního razítka (otisk 1. dne - R), výrazná změna označení oprávněného uživatele, - anulát

110 08 PRAHA 08

 

15. 6. 1978 (dolní celistvost)

poštou prošlá celistvost

viz též adresu na nátisku obálky (další adresa)

 

 

UPF 006

 

SOUSTAVA POSTALIA

CELISTVOST

Datum 22. 4. 1983

 

UPF 008

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM (Č3): 6. - FANTO benzin/FANTOLIN/motoroil

Č3

Reklama: Fanto/benzin + Fantolin/Motoroil v rámečku pod výplatním razítkem

Subjekt: Fanto, dříve Fatovy závody, též Brey - Photogen

Adresa: Dvořákova 17, za Protektorátu Reichova 17, Praha - Smíchov

Zaměření: výroba a obchod benzínem, motorovými oleji

Stručná historie:

1889 - vídeňský obchodník David Fanto zakládá v Pardubicích rafinérii

1907 - přeměna na A. S., léta poté - firma ve velkém rozvoji a zažívá obchodní úspěchy v tuzemsku i zahraničí

1932 - nastává horší období vývoje díky zákonným zásahům za 1. republiky a poté i v Protektorátu (omezení činnosti  na tři kraje)

1939 - kontrolu nad Fantovými závody přebírá německá vojenská správa

1945 - tafinérii přebírají národní správci

1946  - zřízen n.p. Rafinérie minerálních olejů (sídlo Pardubice)

1958 - podnik součástí Sdružení rafinérií minerálních olejů

1962 - rafinérie součástí Chemických závodů československo - sovětského přátelství (Záluží u Mostu)

1967 - Paramo, dále součástí Chemopetrolu (Praha)

1990 - Paramo Pardubice

2000 - podnik kupuje Unipetrol

2003 - fůze Korama s Paramem

2009 - Unipetol stoprocentním vlastníkem rafinérie

 

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací pošta: PRAHA 55

Hraniční data:

- 20. 6. 1945 - 1. 3. 1946 -    viz zobrazené celistvosti

 

Fanto 001     Fanto 002

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS