HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 02 březen 2021

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - NEZNALOST

Znalost slov vede ke znalosti věci.

Platon

 

Strach jsou neúplné znalosti.

Agatha Christie

 

Počátek zdraví spočívá ve znalosti vlastní nemoci.

Miguel de Cervantes

 

Neznalost neznalosti je nemocí ignoranta.

Amos Bronson Alcott

 

Co je dobro? Znalost věci. Co je zlo? Neznalost věci.

Seneca

 

Chytrý má znalosti. Moudrý zkušenosti.

J. L. V.

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA VÝPLATNÍCH OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (19.) - METRANS a. s.

DNES SE ZASTAVÍME O VÝPLATNÍCH OTISKŮ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI METRANS, KTERÁ BYLA ZALOŽENA V ROCE 1948.

Tento subjekt byl zřízen v roce 1948 pro agendu mezinárodního zasilatelství a námořní dopravy. První loď nazvanou REPUBLIKA I. spustili na vodu v roce 1951. V roce 1952 byl zřízen Čechofracht a přebíral agendu Metransu. V roce 1959 se zřídil pod MZO podnik ČNP (Československá námořní plavba). Detaily viz www.namorniplavba.cz.

Subjekt METRANS existuje dodnes jako operýtor kombinované dopravy a provozovatel kontejnerových terminálů.  Vlastní jej z většiny německá firma Hamburger Hafen und Logistik (HHLA). 

V době své existence Metrans měl dva výplatní stroje s podobnými označeními (větší a menší logo), oba stroje byly stroje Francotyp.

Dohlédací pošta u všech otisků PRAHA 1

 

PRVNÍ OTISK

FR 8 - 0 - 4m - 1K

otisky s datem - 1. 6. 1949 - 14. 4. 1950 - 

jednokruhové denní razítko, logo subjektu znatelně výsoko mezi denním a výplatním razítkem

 

MET 001

Poštou prošlá obálka s otiskem s datem 14. 4. 1950

 

MET 002

 

DRUHÝ OTISK

jiný stroj

FR 8h - 5m

dvoukruhové denní razítko se slabými můstky, číslo počitadla, označení velikostně stejné jako u prvního otisku, znatelně níže

data zachycených otisků: - 13. 4. 1951 - 18. 3. 1955 -

Otisk s datem 13. 4. 1951

MET 003

 

Otisk s datem 18. 3. 1955

 

MET 004

 

TŘETÍ OTISK

jiný stroj

FR 8h - 5m - 1K

Hraniční data: -15. 12. 1949 - 26. 8. 1952 -

jednokruhové denní razítko, číslo počitadla, větší logo mezi denním a výplatním razítkem

Otisk s datem 15. 12. 1949

MET 005

Otisk s datem 26. 8. 1952

 

MET 006

 

 

 

 

  

 

 

Číst dál...

45 LET SOUDRUŽNÉ POŠTOVNĚ HISTORICKÉ LITERATURY

Sběratelství se vyznačuje nejen shromažďováním, systematickým tříděním, studiem, zhodnocováním sbírek všeho druhu, ale zejména i sdělováním poznatků prostřednictvím literatury, ať již tištěné či nověji elektronické literatury. 

Platí to u všech sběratelských oborů a zálib. Nejinak tomu je i u sběratelství poštovní histoirie či v oblasti sběratelství specializovaných oborů ve filatelii. Ty\to dva termíny se hodně kryjí, nicméně specializované obory o něco více překračují hranice sběratelství artefaktů poštovní historie. 

Počátkem roku 2021 uplyne již 45 let od položení základů k systematickému, konzistentnímu sběratelství poštovní historie a následnému sdělování získaných či ověřených poznatků. Počátkem roku 1976 byla obnovena činnost komise specializovaných oborů, která vznikla po úspěchu Světové výstavy poštovních známek PRAGA 1962 a následné Výstavy specializovaných oborů v Praze roku 1966. Rok 1970 bohužel ukončil slibný vývoj tohoto orgánu, který vytvořil prostor pro sběratelství specializovaných oborů. Rok 1976 vytvořil novou naději. Utvořila se komise specializovaných oborů, později přejmenována na komisi poštovní historie a celin  SČSF pod vedením staronového předsedy dr. Vratislava Palkosky, který převzal žezlo od Svazem dosazeného ing. Miroslava Polišenského, který chod této komise spíše udržoval nad vodou. 

Ruku v ruce s obnovou komise se obnovilo i zpravodajství komise. Mohlo navázat na předchozí Zpravodaje specializovaných oborů, jehož několik čísel vyšlo díky záslužné práci Václava Mahovského a zejména dr. Karla Všetečky. Nicméně se začalo na zelené louce. Redakční zásibník neobsahoval žádné uložené příspěvky, muselo se začít s formováním redakční rady, koncepce zpravodaje se musela oprášit a položit na nových základech, bylo nutno přesvědčit nastupující představitele komise sekcí k psaní příspěvků, založit adresáře odběratelů, vše napsat na blány po vytvoření textů a jejich korekturách (růžová vodička), zajistit technické podmínky pro tištění, snášení a zasílání zpravodajů. Tím vším mne pověřil designovaný nový předseda komise. Na vše jsem kývl a vrhl jsem se do práce s velkou vervou a nadšením. Vše byla velká neznámá, Byla to velká výzva. Pomohla mi získaná zkušenost s psaním pro různé dětské  časopisy, vydáváním školních časopisů na základní škole ve Śtěpánské 8, na  Akademickém gymnáziu  ve Śtěpánské 22 a při založení a vydávání vysokoškolského časopisu EKONOM na VŠE.

První číslo pod názvem Zpravodaj komise specializovaných oborů, poštovní historie a celin SČF jsem vydal v červnu 1976, tedy před 45 lety.  Mělo 23 stran vytištěných cyklostylem. Bylo mi líto nezveřejnit aspoň na první tsránce obrázek z bohaté poštovní historie. Obrázek je vždy lepší než slepý text, řekl jsem si. U svého zaměstnavatele jsem zajistil vytištění první strany, který zveřejnila celistvost dopisu odeslaného v Kutné Hory (Kuttenberg). Povedlo se, Teď si uvědomuji, že jsem nastavil styl s cedlistvostí na titulce. Do dneška se tohoto stylu držím a jsem rád, že i řada dalších redaktorů se k němu připojila. Měl jsem štěstí, ve sbírce jsem našel krásnou celistvost předznámkového období. Tu jsem doplnil propagačním heslem ke č50. výročí organizovaného poštovnictví v českých zemích (1526 -1976).I to mi hrálo do noty. 

Toto první číslo bylo číslem kolektivním - přispěli skoro všichni přestavitelé tehdejší poštovní historie u nás -  přátelé Palkoska, Polišenský, Maxa, Kukačka, Bouška, Mahovský, Nekvasil. Rychlost přímo úžasná. Uzávěrka byla dne 21. 4. 21976 a v červnu číslo vyšlo a do prázdnin a dovolených jsem vytištěný zpravodaj nechal vytisknout, vlastnoručně "slízal", zaobálkoval a  odeslal. Vše se událo v Celetné ulici a zpravodaje jsem poslal buď z Hlavní pošty v Jindřišské anebo druhý den z pošty\ 011 v Josefské.Číslo bylo hutné, vedoucí sekcí nastínili své plány, objevila se poprvé klasifikace české poštovní historie a celin, hlavní obory dostaly velké slovo. Úvodní slova bardů naší poštovní historie jsem doplnil ještě změnami v poštovním provozu informací o Celostátní výstavě spec. oborů v Kutné Hoře, pravidly pro rozesílání a několika dalšími informacemi. 

Ohlas byl velký. Tak velký, že jsem ihned začal připravovat číslo 2 - 3 (dvojčíslo), které jsem vydal v říjnu 1976.

Začaly mi chodit ohlasy a nové příspěvky, redakční zásobník se plnil. Začal jsem tušit, že "vykopnutí míče" otevřelo vrata k dalším publicistickým počinům. Vzápětí se založeily krajské zpravodaje, které dosáhly též vysoké úrovně. Nebyla nouze o články ve Filatelii a Mladém filatelistovi, katalozích výstav, začaly se tisknout skromné studie.

Následovaly další zpravodaje, které se vytvořili odloupnutím rubrik sekcí v centrálním zpravodaji. Rok 1978 umožnil tisk těchto zpravodajů vybraných sekcí. Zpravodaje komise se pžejmenoval na POŠTOVNÍ HISTORII. Poté, co jsem byl jmenován předsedou KPHC SČSF v roce 1986, tak došlo k další změně - založil jsem zpravodaj POSTILION, který před několika lety dosáhl počtu 100 výtisků pod redakčním vedením dr. K. Špačka (od roku 1990). K tomu jsem si přibral ješětě zpravodaj VÝPLATNÍ OTISKY. Naštěstí jsem pro práci na tomto zpravodaji získal celou řadu spolupracovníků.

Začaly se vydávat i zpravodaje mimo komisi či sekce (Kurýr), z nichž řada se stala nezávislými zpravodaji v nových podmínkách.

Digitální věk přinesl další změny v této publicistice - rok 2013 přinesl internetový web v rámci klubu 00-15, u jehož kolébky jsme měl tu čest stát společně s dalšími kolegy v klubu 00-15. Existuje do dneška a získal i dva další weby.  Přirozeným pokračováním začátku před 45 lety je i tento web, který je spíše lifestylovým webem, i když s převažujícími poštovně  historickými články, studiemi a katalogy. 

O různých katalozích a knihách ani nemluvím. Rok 1976 otevřel stavidla poštovně historické literatury různých forem. 

Tento text doplňuji několika ilustracemi:

a/ titulkou 1. čísla Zpravodaje KSO/KPHC SČSF,

b/ první stránkou tohoto zpravodaje, kde je uvedena i tehdejší redakční rada,

c/ mým úvodníkem z dvojčísla 2 - 3 tohoto Zpravodajem

d/ obrazovou přílohou z dvojčísla 2 -3/11976 tohoto Zpravodaje,

e/ pochvalným dopisem mé maličkosti od  předsedy dr. Vr.. Palkosky,

f/ čtyřmi fotkami z různých akcí, první je  z konference poštovní historie v Písku při Dni poštovní historie, kde jsem přednesl referát přibližující koncepci komunikační a publicistické koncepce nově vzniklé KPH (za předsednckým stolem jistě poznáváte Vojtu Maxu (úplně nalevo), já stojím a přednáším obklopen dr. Vr. Palkoskou a ing. Emilem Votočkem, ostatní jsou písečtí pořadatelé, na dalších třech fotkách je práce z terénu, kde jsem získával vědomosti a informace, které posloužily při tvorbě čísel zpravodajů - jistě poznáváte profesora  Papouška či kolegu Veselého a další renomované filatelisty. 

Tolik ve stručnosti k této historii. Mám velkou radost, že již 45 let se spíše kontinuálně a soudružně o specializovaných oborech a poštovní historii. Někdy s přestávkami, někdy be znich, ale psaní řadě autorů vydrželo a řada redaktorů jim publikaci poznatků, tak důležitých pro sběratleství, umožnila. Všem díky. Je to velká práce, namáhavé, na úkor vlastního času, ale domnívám se, že stála za to. Můj archiv je plný kladných ohlasů.

 

Bull 001     Bull 002     Bull 003    Bull 004     Bull 005    Bull 006     Bull 007

 

Číst dál...

BERICHT Nr. 90

Koncem roku 2020 bylo členové Badatelské společnosti výplatních otisků (ARGE Svazu německých filatelistů) poctěni jubilejním 90. vydáním zpravodaje tohoto subjektu, kteřý vychází již 36 let pod názvem BERICHT. Říjnové číslo je opět nadupané kvalitními příspěvky, vynikajícími ilustracemi a mnoha informacemi o německých, ale i světových výplatních otiscích.Sběratelskoé, badatelské a publicitsické počiny nezastavil ani čínský virus, který postihl prakticky celý svět. Zpravodaj vychází péčí redaktora pana Michaela Engelhardta a otiskuje příspěvky členů Badatelské společnosti (FG)

Formát: A5

Stran: 88

Z obsahu: Dr Edo - Meino Eden, Mincovní výplatní stroje, úřad W 9, Hans - Joachim Förstre, Studie o výplatních tsrojích Francotyp, model Ccm E (stroj na vyplácení doporučených zásilek), Horst Geyermann, ASTRA 114 - jedinečný výplatní tsroj z produkce NDR,Joachim (Jochen) Greulich, Výplatní otisky Deutsche Post s třemi rozdílnými výplatními razítky, Přehledy ze světa (uspořádal M. Engelhardt), Helmut Tracksdorf, Jedno německo - polské město, Novinky z Německa (různí autoři), Mezinárodní novinky, Tématické novinky, Literatura, Otázky a odpovědi, Malé inzeráty.

 

Němečtí sběratelé mají vynikající pomůcku při svých sběratelských aktivitách.

 

FG 001

 

Ukázky ze zpravodaje Bericht:

 

FG 003

 

FG 002

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES (Č3): 3. - II. - 1626

Č3

Zkratka (adresa): Obchodní úvěrní ústav sídlil v ulici, která často v období 1926 - 1948 měnila své jméno. Z tohotoo důvodu se tento uživatele během Protektorátu po přejměnování ulice sídla z Lützowovy ulice na Beethovenovou ulici rozhodl pro stabilnější řešení: číslo pražského obvodu (II.) a číslo budovy, sídla (1626). Toto zkratkové označení vydrželo i v prvních letech 3. republiky až do znárodnění.

Subjekt: Obchodní úvěrní ústav dříve Gremium pražského obchodnictva

Sídlo: ulice Lützowova, později Beethovenova a ještě později Opletalova

Dohlédací pošta: PRAHA 7

Sběratelské označení otisku. FR 8h - 4m - 1K

Otisk 1. dne (?) s datem 25. 5. 1945 (obnovený československý vzor otisku), pokud ano, pak (R)

viz Katalogy: Bouška - Leiš (1926-1939), Katalog Bouška (1939-1945), Bouška - Leiš (1945 - 1948), Internetové katalogy Di Casola - Leiš 1926 - 1939, 1939 - 1945, 1945 - 1948, seriály I. Leiše na tomto webu (např. vstup s datem 26. 12. 2020)

GREM

 

Poštou prošlá celistvost s datem 28. 7. 1945

Gremium 002

 

Pro ilustraci a přípomínku souvislostí otisk stejného uživatele z jiného období:

Období 1926 . 1939, otisk s datem 15. 11. 1935

Gremium 3 001

Rok 1933, otisk před přejmenováním subjektu

Gremium 2 002

Období 1939 - 1945

Grem 001

Otisk po změně označení uživatele:

a/ otisk 1. dne s datem 15. 7. 1940 (R)

Gremík

 

b/ Poštou prošlá celistvost s datem 31. 7. 1943

 

Grem 002

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS