HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 13 březen 2021

SYSTÉM INTELIGENTNÍCH VÝPLATNÍCH STROJŮ V ČESKU

V roce 2014 vše začalo v Česku

 

V roce 2014 poštovní správa v Česku (Česká pošta) povolila uvést do poštovního provozu inteligentní digitální výplatní stroje, které mají vyspělejší parametry pro poštovní provoz. S uvedením strojů, které měl již svět v té době k dispozici, souvisí i změna používané barvy - místo jasně červené, kterí byla schválena v Madridu roku 1920, se zjistilo, že modrá a černá barva má lepší vlastnosti pro čtecí zařízení a že modrá přece jen je nejvhodnější. UPU souhlasila a nic nebránilo, aby na podzim roku 2014 se uvedl do provozu digitální výplatní stroj v podatelně uživatele Magistrát hl. m.  Prahy jako první stroj této generace u nás. Stroj byl výrobkem firmy NEOPOST. tato firma dostala povolení dodávat digitální stroje pro komerční sféru a později i pro české pošty. Postupně se připojily další dva renomovaní světoví výrobci, křeří vhodné stroje vyráběly - Francotyp Postalia a Frama a začaly plnit trh těmito stroji pro komerčná subjekty. Tři hlavní výribce máme u nás.

Stav v březnu 2021 je tento: licence byly uděleny čtyřem světovým lídrům v oblasti výroby výplatních strojů třídy Smart (inteligence - chytrost) k použití a provozu výplatních strojů s modrým výplatním otiskem:

L 81 Neopost (komerční sféra) -  řada uživatelů si stro s modrými otisky zakoupila a provozuje je,

L 84 Pitney Bowes   - licence udělena, jsou stroje zprovozněny, existuje modrý otisk ? (předpoklady jsou, zatím sběratelsky nedoložen),

L 87 Frama - řada strojů zakoupena a vyplácí zásilky modrými otisky,

L 97 Neopost (pošty)

Současný stav otisků je v databázi webu modry.kf0015.cz, který provozuje Klub filatelistů,  sběratelů specializovaných oborů  00 - 15 Praha.

A CO PITNEY BOWES?

Nedávno jsem objevil zajímavou věc. V roce 2017 obdržel uživatel Městská část Praha 4 povolení k provozu výplatního stroje Pitney - Bowes, model DM 400c, výrobní číslo 792204454. Použití je licencováno Českou poštou pod číslem L 84002544, osmimístnou licencí, která má strukturu licenčních čísel ostatních existujícíh soustav třídy Smart a  uděluje se výplatním digitálním strojům s modrými otisky.  Napovídá, že by tento uživatel mohl vyplácet modrými otisky. Vyplácí? Stroj je k tomu uzpůsoben. Má ve své konstrukci možnost přepínání a použití jak červené, tak jiné (modré) barvy. Je na nás sběratelích tuto okolnost zjistit a podívat se, zda  skart náhodou  nenabízí modrý otisk daších uživatelů s tímto licenčním předčíslím (osmimístným, který se uděluje strojům s  modrými otisky). Vždyť tímto upůsobem jsme již objevili a dokladovali řadu otisků (vzpomeňme na výplatní stroj uživatele Raifeissen Bank).

Kdyby tomu tak  nebylo a otisk by ještě PB nexistoval, divil bych se. Vždyť Pitney Bowes od roku 1920 přinesl jen samé vynálezy, začal v tomto roce jako první vyrábět sériově výplatní stroje. Jeho nejznámější modely jasou obdivovány v expozicích  Poštovního muzea ve Washingtonu. 

Zástupcem firmy Pitney Bowes v Česku je firma Speedcard pol. s r.o.

Podobný systém se aplikuje i v ostatních zemích, od roku 2014 ve Velké Británii. Popsal jsem jej v separátním dnešním článku na tomto webu. Doba se ksutečně mění a motto shora uvedeného webu "Přestává se červenat, začíná se modrat...." nabývá na své pravdivosti, i když na úplné modré nebe si bude,e muset počkat nějaký čas.

Infornace a zjištění uvítám na mejlové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Pokud by se objevil modrý otisk ze stsroje Pitney Bowes, licence L 84, mozaika moderních digitálních strojů a jejich otisků systému Smart by se zaplnila. Česko by tak konečně patřilo mezi nejvyspělejší země světa tak, jak tomu bylo od roku 1926 po nějakou dobu.

,

Na ukázku. Modrý výplatní otisk ze stroje Pitney Bowes, model 300c  otisk použitý v USA, zdroj:Imternational Meter Stamp Catalog autorů J. Hawkinse a R. Stambaugha (elektronická verze na WIKI). Poštovní proovz zná i červené otisky tohoto modelu.

         Modrý otisk Pitney Bowes

 

          

 

 

 

Číst dál...

SVĚT INTELIGENTNÍCH VÝPLATNÍCH STROJŮ VE VELKÉ BRITÁNII

Modely inteligentních výplatních tsrojů ve Velké Británii

 

Poštovnictví ve Velké Británii se dalo cestou modernizace a digitalizace svých provozů. Jedním z oborů je svět výplatních otisků. Poštovní správa (ROYAL MAIL) umožnila čtyřem největším a nejúspěšnějším firmám na světě, aby nabízely širokou škálu svých strojů, které mají ty nejmodernější parametry, které na světě jsou. Jsou to čtyři výrobci: Pitney  Bowes, Francotyp Postalia, Neopost a Frama. Nabídka je skutečně široká a najde se v ní každý uživatel. Jednou z předností je i přepínání barev. Lze jednoduše přepojit červenou barvu, která vládne do dnešních dnů na novou modrou, ketrá umožňuje kvalitnější čtení předloh a zpracování digitální formou. Jaké modely jsou v Británii v současnosti nabízeny?

PITNEY BOWES

DM50/DM 55/K700/K721/TMR d60

DM 100i/DM 200i/DM125i/DM150i/DM175i/P720/P790

DM 160i/DM 220i/PR 20/ TMR d160/TMR d220

DM 300c//DM 400c/ DM 450c/ DM 475c/G920/TMR m300

connect + 1000/Connect+ 2000/Connect+ 2200/Connect+ 3200/Connect+ 3500/IW 20//TMR x1000/TMR c2000/TMR c3000

IRIS 160/220

IRIS 300/400/475

IRIS Conncet 1000/2000/3000

ECO 50/100

 

NEOPOST

IS 200/IS 240/IS 280/AUTOSTAMP 2

IS 290i/IS-290i/IS290i Elite/IS-290i Elite

IS 330/ IS 350/ IS 420/ IS 430/ IS 440/ IS 460/ IS 480

IN-300/IN-360/IN-600/IN-700

IS 5000/IS 6000 

 

FRANCOTYP POSTALIA

Ulimail 60/65/90/95

Mymail/Mymail 3

Optimail 25/30/35

Postbase Mini

Postbase Qi3/Qi4/Qi6/Qi9

Postbase Qi1000/Qi2000/Qi3000/Postbase Vision

Centormail

ECO Ulimail 65

Eco Optimail

ECO Mymail

EOS 30/45/65/95 (Postbase)

EOS 150 Centormail

 

FRAMA

Ecomail/accessmail/Officemail

Matrix F2

Matrix F2L

Matrix F4/F 6

Matrix F 4L/F 6L

Matrix F 10

Matrix F 12

Matrix F 22

Matrix F 32/F 42

Matrix F 62

Matrix F 82

 

Takto široká nabídka čtyř největších světových výrobců výplatních strojů umožnilo změnu systému od dubna 2014, kdy všichni uživatelé výplatních strojů SMART (chytrých) byli zavázani přejít na použití modrého výplatního inkoustu namísto tradičně červeného. 

Royal Mail ve svém nařízení uvedla: "Je povinné, aby všichni uživatelé inteligentního výplatního stroje přepínali z použití červené barvy (inkoustu) na použití modré barvy (inkoustu) v okamžiku, kdy vyčerpají červenou barvu". Taková je situace ve Velké Británii.

Tato změna nevyžadovala novou investici (koupi nového stroje), ale ten současný, kde přechod je možný. To shora uvedené stroje umožňují.

 

Jaký byl důvod pro tuto razantní změnu?

 Chytré výplatní stroje (třída Smart) používají nejmodernější technologii inkoustových paprsků. Při použití vyplácení modrými výplatními otisky vytvořené touto technologií prokázaly zvýšenou kvalitu tisku a jas.

Čtečky Royal Mail mohou tudíž lépe číst výplatní znaky pošty a dodání pošty se může zrychlit. Jde tedy o efektivitu poštovnictví.

 

Proč používat inteligentní výplatní stroj?

Důvody jsou uřejmé: stroje jmají větší schopnost zachycovat data, která identifikují nutné údaje k zaslání. Stroje SMART maj tuto schopnost a šetří čas a peníze.

 Podobnou cestou, jako jde Royal Mail, si zvolily i další státy. I Česko je na této cestě, i když povinnost přejít na modrou barvu se tak nevyžaduje jako ve Velké Británii.

 

Číst dál...

NETRADIČNÍ POHLEDY (6)

Po osvobození Československa a zániku Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štítu se obnovilo předválečné ČESKOSLOVENSKO. Nikoliv však v podobě, které jsme znali z roku 1938, ztratili jsme Podkarpatskou Rus, kterou prezident dr. Ed. Beneš věnoval SSSR. Na celém území Československa bylo nařízeno používat výplatní otisky s názvem ĆESKOSLOVENSKO v podobě otisků 1. republiky.

Nedošlo ke změně výplatního razítka - zůstala větrná růžice. Aspoň pro první roky po osvobození..Zatím. Pro tentokrát. Změny nenechaly na sebe dlouho čekat.

Názory na podobu výplatního otisku se začaly měnit v polovině orku 1946, kdy se poštovní správa začala přiklánět k několika změnám. Bylo to dozajista za plné podpory (či tlaku) měnících se politických poměrů. Nastaly nové pořádky a každým dnem sílily. Nocá doba si žádala nový vzhled i výplatního otisku. Stalo se. Věstník ministerstva pošt č. 42 ze dne 17. 12. 1946 nařizuje změnu výplatního razítka ve tvaru větrné růžice na nový vzor: obdélníka, "který bude zoubkován". Hegemonii zoubkovaného obdílníku či pseudoznámky, jak jej nazývají sběratelé přerušil v roce 2014 digitální stroj s modrými otisky, tam se výplatní razítko "slilo" s ostatními údaji a zmizelo is názve,m státu (objevuje se povolený operatér od UPU Česká pošta).

Tím, že ministerstvo pošt ohraničilo nejzazším datem 31. 12. 1948 používání větrné růžice v otisku , bylo vytvořeno období 3. republiky let 1945 - 1948 (nastala i politická shoda s výplatními stroji) . Někteří uživatelé  výměnu začali záhy (prvním, kdo změnu provedl byl B. Jarolímek v únoru 1947), někteří nechali záležitost plout tak, že posledním evidovaným otiskem s razítkem ve tvaru větrné růžice mám z roku 1951 (!). 

Ministerstvo pošt šlo ale dál. Přijalo dosud odmítaný tvat denního razítka a zavedlo německý vzor - dvoukruhové denní razítko, zprvu bez můstků, posléze i s můstky. Jednokruhové denní razítko vydrželo ještě déle než výplatní razítko vzoru "větrná růžice" - až do konce 80. let u některých uživatelů (výplatní stroje Francotyp). U řady otisků Francotyp a u nových soustav se přikročilo hned ke dvoukruhové variantě.

Na celém vývoji roku 1946 je zajímavá ještě jedna věc - Věstník ministerstva pošt č. 54 povolil dne 29. 10. 1946 výplatní stroje i do proovzu pošt - na jejich přepážky. Výplatním razítkem byla "větrný růžice", ne obdélník. Novou soustavou byla soustava HASLER. Monopol FRANCOTYPu byl narušen. Na tom není nic divného. Divné je, že se tak stalo necelé dva měsíce před změně větrné růžice na zoubkovaný obdélník...

I v tomto období měly na vzhled čs. výplatního otisku vliv rozhodnutí poštovní správy, jak tomu bylo v minulosti. Zde vidím, že i výplatní otisky nebyly opomenuty při razantních změnách nových pořádků.

Toto období let 1945 - 1948 patří mezi velmi zajímavé období života čs. výplatního otisku. Vyskytlo se mnoho zajímavostí, které v tomto vstupu o netradičních pohledech stručně popíši.

Tímto obdobím končí první období čs. výplatního otisku, období, které jsem v jednom z minulých glos nazval  k l a s i c k ý m. Bylo to období "větrné růžiuce" s tím, že bylo na šest let na některých částech naší republiky narušeno říšskou orlicí. Otisky let 1945 - 1948 byly i přes veškeré politické, státoprávní či společenské otřesy v období, které bylo dosti konsistentní  A kompaktní. I když byl úmysl změny na konci jakýkoliv. přesto se zachovalo pokračování tradice nastavené v roce 1926. Otisky patří u nás u ve světě k těm nejsbíranějším a pevně patří do československé poštovní historie. Po "odletu motýlků" nastala doba nová - novodobí.

Dalším faktorem, který se podepsal na vzhledu výplatních otisků, byly celospolečenské změny, které nastaly záhy po osvobození. Týkaly se zestátňování s  národními správami v roce (1945, 1946) a znárodňováním a vytvářením národních podniků v roce (1948 a 1949. To vše se podepsalo na vzhledu otisků. Zmizel rychle soukromý sektor, a tím odešly do hrobu i otisky s údaji o soukromých majitelích. Vytvářely se subjekty nové, scelené, které od prvního dne procházely mnoha změnami na základě reforem státního vlastnictví. Ćasové řady celistvostí s otisky podávají svdetví o době, kdy  otisky  na nich vyplácely zásilky. .

Obnovoval se poštovní provoz, vše zanechalo stopy na poštou prošlých celistvostech. To je dalším rysem tohoto období. Řada celistvostí patří do učebnic dějepisu. Řada celistvostí je i aukčními kusy.

Tímto vším se dá toto období čtyř  let charakterizovat.

Na úvod několik zajímavých celistvostí:

Mnoho uživatelům byly obnoveny výplatní otisky českoslovevnského vzoru ještě v roce 1945,  docházelo k rekonstrukcím či dodání nových výplatních strojů. Příklad za všechny - Jednota truhlářů. 

Vzor výplatního otisku byl totožný s prvorepublikovým vzorem, Za Protektorátu povolená modrá barva pro novinové zásilky byla tolerována, ale později zakázána.

Výměny byly rychlé, divím se, jak to mohli mechanici firmy B. Jarolímek zvládnout....

 

truhláři 001

truhláři 002

 

truhláři 003

 

Někdy se nepovedlo mechanikům zvládnout výměnu v krátkém čase, protektorátní otisky vyplácely zásilky a vytvořily  tak skupinu předběžných československých otisků. Jeden příklad za všechny

Všechny předběžné celistvosti s předběžnými výplatními znaky vytvářejí cennosti, nejinak tomu bylo i u těchto otisků (otisk uživatel F. Pavlišty, velkoobchod železem  a železářskými výrobky ze 14. 6. 1946).

Otisk ze dne 14. 6. 1945 (R)   - předběžný československý otisk protektorátního vzoru       Otisk ze dne 21. 6. 1945 - otisk 1. dne (R) - definitivní československý otisk

 

truhláři 004     Pavlišta 001

 

K velmi cenným otiskům vysoké unikátní  třídy ( RRR) lze přiřadit i otisk s říšským výplatním razítkem (jediný zatím  dochovaný případ). Uživatel nyní Karel Dürschmidt ( dříve Carl Dürschmitt)

DUR 001

 

Co dál je na celistvosti s tímto otiskem zajímavé?

- označení bylo použito už na prvorepublikovém otisku, vydrželo až do data otisku 21. 6. 1945, ale i dále

- denní razítko je s vysekaným českým názvem pošty v verzi, z roku 1938 - vydrželo do shora uvedeného data,

- otisk je "znehodnocen" němým vysekaným denním razítkem

- německý nátisk na obálce je přeražen gumovým razítkem s českým textem (křestní jméno změněno z Carla na Karel),

- zásilka vyplacení říšskou měnou  - osmi feniky.  

 

Dne 3. 4. 1946 uživatel již vyplácí otiskem československého vzoru (výplatní stroj po rekonstrukci)

 

DUR 002

 

 

 

 

 

Číst dál...

ATYPICKÁ BARVA

Úředně předepsanou barvou pro výplatní otisky v Ćeskoslovensku, ale i ve světě (až na povolené výjimky) byla barva jasně červená. S nástupem elektronizace a digitalizace UPU povolila i  další barvy (po ní se přizpůsobil i operátor výplatních otisků v České republice - Česká pošta s.p.), lépe čitelná - modrou a černou. Zatím ve světě převažuje modrá, u nás se hlavní výrobci výplatních strojů rozhodli též pro modrou.

Z dob Protektorátu, ale i v období po roce 1945 se vyskytly ojedinělé případy použití jiné než povolené jasně červené  barvy (respektive modré pro novinové zásilky) . Tou barvou, kterou někteří uživatelé vyplácely své zásilky byla barva fialová.

Reprodukuji dva příklady.

PŘÍKLAD PRVNÍ.

Protektorát ČM

Uživatel: Česká společnost pro průmysl cukerní/Akciová společnost pro obchod s cukrem

Dohlédací pošta PRAHA 1

FR 8h - 4m

Vývojová srovnávací a časová řada (odspodu nahoru)

Otisk 10. 2.1941

fialová barva

Otisk 11. 3. 1941

lehce nafialově až červená barva

Otisk 19. 6. 1942

barva jasně červená

Důvod ?

Další záhadou je, že za Protektorátu tento uživatel nebyl nucen přejít na předespanou variantu popisek běnecko - českou, zůstal jen u české (a to i na obálkách), nechal provést předepsané změny v e výplatním a denním razítku a upravil název přejmenované ulice. z Lützowovy ma Beethovenovou. U spodní obálky došlo k použití obou ulic bez opravné poznámky, jak bývalo zvykem.

truhláři 006

 

PŘÍKLAD DRUHÝ

3. republika

Uživatel: Okresná sociálna poisťovňa v Nitre

Dohlédací pošta NITRA

Otisk s datem 13. 11. 1945

FR 8h - 3m

truhláři 005

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (27.) - KANCELÁŘ Národního (Federálního) shromáždění

Po vytvoření Československé republiky se ustavily dvě komory československého parlamentu. Dne 25, 5. byla otevřena pošta sněmovní (Rudolfinum). Po válce byl provoz pošty obnoven (přerušení za Protektorátu), a to dne 7. 1. 1946, též Rudolfinum) Pak nastalo stěhování - Wilsonova  (různé budovy a prostory, i rekonstruované), Senovážné náměstí, Vinohradská. Zrušena 31. 12. 1993. Pošta to byla dodávací, účelová, též podávací a dohlédacá (pro jeden výplatní stroj) určená jen pro omezený okruh abonentů. Odeslaných zásilek se zachovalo poměrně málo. Zároveň pošta  plnila i funkci dohlédací (nad výplatním strojem Národního, později Federálního shromáždění ČSSR). Čerpáno z knihy Jiřího Kratochvíla Pražské pošty Historie a současnost (Praha 2000).

Jediný uživatel s několika různými názvy (podstata instituce nezměněna)  a s několika různými výplatními stroji tří soustav v rámci dohlédací kompetence této pošty (Francotyp, Pitney - Bowes, Postalia)..

26. 10. 1963

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8 - 0 - 4m (R)

Subjekt: Kancelář Národního shromáždění.

fed 001

 

15. 6. 1970

Výplatní stroj Francotyp (nový stroj či rekonstrukce původního?), sběratelsky FR 8 - 0 - 4m , odlišné číslice, nově ryté denní razítko,silnější můstky,  nově ryté označení nový  text), nové číslice výplatního razítka včetně výplatního znaménka

Subjekt Kancelář Federálního shromáždění PRAHA

Otisk 1. dne (R)

fed 002

 

9. 10. 1973

Subjekt: Kancelář Federálního shromáždění 110 02 PRAHA 1.

horní celistvost na listu

Otisk po změně denního razítka (přidáno PSČ: 110 02 PRAHA 02), PSČ též přidáno do označení a doplněno číslo části Prahy, kde instituce sídlila.

fed 003

 

20. 3. 1983

Subjekt: Kancelář Federálního shromáždění ČSSR 110 02 P R A H A  1

dolní celistvost na listu

Změna soustavy výplatního stroje - nyní POSTALIA, silné můstky, tři šesticípé hvězdičky v dolní částí mezikruží denního razítka

 

15. 7. 1977

Subjekt: Kncelář Federálního shromáždění Československé socialistické republiky

Lokace 110 02 pRAHA 1

Výplatní stroj soustavy Pitney - Bowes byl v užívání mezi strojem Francotyp a strojem Postalia

 

fed 001

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM (Č3): 2. - SYNTHESIA, závod lučební, továrna Kolín

Č3

Reklama: mezi denním a výplatním otiskem reklama na přípravek BIOKLEÏN s kresbou

BIOKLEÏN - vitaminový preparát, vyráběný do dnešnách dnů

Subjekt: Synthesia, chemické závody, n.p., závod lučební, továrna kolín

Firmu založil v roce 1906 subjekt Deutsche Gold und Silberscheidenanstalt (nynější DEGUSSA), v Česku název Akciová společnost pro zpracování draselných louhů v Kolíně. Později začleněna do firmy Synthesia, Lachema, lučební závody a další.Název za 1. republiky: Akciové továrny na vyrábění lučebnin.

Výplatní stroj Francotyp, sběratelské označení pro otisk: Fr 8h - 4m

Otisk s datem 22. 5. 1947

Další datum sbírky: 9. 1. 1948

Dohlédací pošta: KOLÍN 1

 

synthesia 001

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: SCHELLBOURNE, NEVADA (154)

Nevada, Fort Schellbourne, stanice Pony Expressu (Central Overland Route - Butterfield Overland Mail 1859 - 1862) u města Ely (Marker 51)

Jedna ze zastávek (1859) a pozdějších stanic (1860 - 1861) Pony Expressu  byla v místě, které se nazývalo po majoru A. J. Schellovi, jedním z velitelů ocharny Butterfield Overland Mail.  Na trase Central Overland Route ze Salt Lake City, stát Utah do Carsonu, stát Nevada. Později též hornické místo. Pošta zde fungovala v letech 1871 - 1925, železnice zde postavena v roce 1869. Nyní se usedlost stala méstem duchů.Jdysi zde žil i kmen Šošonů.

Poštovní historie rodící se Ameriky se zastavila v takových místech jako je Schellbourne.

schnell 001    schnell 003     schnell 002     schnell 005    schnell 004

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS