HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pondělí, 01 březen 2021

ŠUMAVA ZIMO-JARNĚ-ZIMNÍ

Během týdne se vystřídaly v srdíčku Šumavy zima a jaro, opět nastoupila zima ...

Zimní únorový víkend

 

DSC04935    DSC04943     DSC04940         DSC04945     DSC04931    DSC04946

První jarní dny v únoru ..

 

DSC05185...      DSC05197    DSC05192

 

A opět lehce nasněženo ...

DSC05179    DSC05198     DSC05182     DSC05180    DSC05188

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - NESCHOPNOST

Demokracie nahrazuje pověření několika úplatných - volbou mnoha neschopných.

George Bernard Shaw

 

Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit.

Murphyho zákon

 

Neschopný a blbý, rád roznáší drby.

Zdeněk Železný

 

Schopnost komunikace začíná pozorností k lidem.

Vladimír Lvovič Levi

 

Genialita v komunikaci je schopnost být zcela upřímný a zároveň ohleduplný.

John Powell

 

Jen neschopný člověk s nekalými úmysly je mistr nad mistry. Aspoň na chvíli.

Anonymus

 

 

 

 

Číst dál...

CITÁTY PRO DNEŠNÍ DNY - LEŽ

Lež je vždy o krok dopředu před pravdou.

George Orwell

 

Lež vyniká tamn, kde je donucení.

Konstantin Alexandrovič Fedin

 

Co je platné, že lež má krátké nohy, když pravda je má často chromé.

Jiří Žáček

 

Lež se stane pravdou jen tehdy, když jí člověk chce věřit.

Japonské přísloví

 

Tři stupně lži: lež, hnusná lež, statistika.

Benjamin Disraeli

 

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (18.) - FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU

Ve sledovaném období let 1948 - 1989 bylo centrální institucí řídícího státní zahraničního obchod Ministerstvo zahraničního obchodu (MZO, později FMZO), které řídilo podniky zahraničního obchodu. Ministerstvu byly přímo podřízeny dvě instituce Hlavní technická správa (HTS) a Ústřední celmí správa (ÚCS). Otiskům MZO (FMZO), HTS a ÚCS se bude věnovat tento vstup.

Přehled sleduje otisky let 1970 - 1990 (preference FMZO). V přehledu uvádím výjimečně subjekt existující pod názvem MZO. Pod přehledem přidávám otisky z let 1960 - 1973, kdy byl subjekt  buď nazýván jako MZo anebo tak uváděn ve výplatním otisku.

 

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

Existovaly časté případy, že tímto strojem se otiskovaly i zásilky dalších subjektů v rámci sektoru zahraničního obchodu.

Otiskovala se i soukromá korespondence pošty čs. pracovníků v zahraničí pracující pro stát a PZO (podniky zahraničního obchodu). Tyto patří mezi cenné doklady poštovního styku.

Výplatní stroj Francotyp (FR 6 - 0 - 4m  (otisky s daty - 18. 11. 1974 - 2. 6. 1975 -

Změny: datum vročení, typický znak : posunutá výplatní hodnota doleva, otisky s PSČ v denním razítku a v textu označení.

FMZO 001

 

FMZO 002

 

Výplatní stroj Postalia

Dva různé otisky stejného stroje

a/ -28. 2. 1979-     bez desetinné tečky ve výplatní hodnotě

b/ -9. 3. 1983-       s desetinnou tečkou, rozdílné datum

 

FMZO 003

 

 

Výplatní otisky Postalia

změna označení uživatele, desetinná tečka ve výplatním razítku se objevuje/mizí, výměna datových číslic, data zachycených otisků: 21. 11. 1985,  19. 1. 1987 (změna číslic data), až 14. 2. 1992-FMZO 006

 

Federální ministerstvo zahraničního obchodu - Hlavní technická správa (podléhající subjekt)

Čtyři otisky

1/ výplatní otisky Francotyp - FR 8h - 4m, zachycená data: -27. 2. 1967 - 27. 3. 1970 -, ilustrace otisk s datem 5. 9. 1969

Obzamini 003

2/ Výplatní otisk Postalia - data: - 9. 1. 1979 - 20. 8. 1979 -   , denní razítko bez PSČ v denním razítku

FMZO 007

3/ Výplatní otisk Postalia - datum - 25. 3. 1983-

hvězdička v dolním mezikruží denního razítka, silné můstky denního razítka, doplnění PSČ 110 00 v denním razítku, křížek v dolním mezikruží, označení stejné jako ad 1/

otisk níže:

FMZO 010

 

4/ Výplatní otisk Postalis, otisk se změněným označením, odlišné denní razítko (nyní více silnější můstky, nově rytý název dohlédací pošty, tři šesticípé hvězdičky v dolním mezikruží, vyšší číslice data

otisk viz druhý shora, otisk s datem -4. 5. 1984-

 

Federální ministerstvo zahraničního obchodu - Ústřední celní správa (podléhající subjekt)

Dva otisky

1/ Výplatní otisk Pitney - Bowes, hraniční data: -8. 11. 1979 - 15. 1. 1985-

FMZO 011

 

2/ Výplatní otisk Postalia, hraniční data: - 7. 4. 1988 - 14. 2. 1992 - 

v dolním mezikruží pod můstkem  "1"

 

FMZO 012 

 

Charakteristika tohoto uživatele v tomto období: různé subjekty, různé soustavy, změny v označení oprávněného uživatel, změny v denním razítku, změny ve výplatním razítku.

 

Otisk  stroje Ministerstva zahraničního obchodu v období  -8. 7. 1960 - 18. 11. 1973 -. V této době byl kmenovým výplatním strojem stroj Francotyp,  otisk sběratelsky FR 6h - 4m. Jeden text označení uživatele, několik změn číslic data.

Několik příkladů otisků z tohoto stroje. Poslední otisk s datem 18. 11. 1973 je zajímavý tím, že oficiální název této instituce byl již  Federální ministerstvo zahraničního obchodu (po ustavení federálního státu), le v otisk je název předchozí: Ministerstvo zahraničního obchodu.

Otisk s datem 8. 7. 1960

Obzamini 013

 

Dvě zajímavé a cenné celistvosti s tímto otiskem

 

Otisk s datem 28. 2. 1968

Pravděpodobně soukromá písemnost (viz reverz zásilky pod obálkou s otiskem), která byla doručena v kurýrních pytlech oficiálního kurýrního tandemu (obvykle pracovník Zamini či Obzamini s doprovodem, který se rekrutoval z pracovníka Sekretariátu ÚV KSČ či nižších stranických složek). Obálka byla součástí kurýrních pytlů s diplomatickou poštou. V podatelně ministerstva byla oražena výplatním strojem a podána k poštovní přepravě (zde dopis z Tabrízu do Plzně). Bližší viz mé eseje, přednášky a statě na téma Kurýrní pošta, kde se rozepisuji i o dalších způsobech kurýrní pošty azačátcích alternativních poštovních cestách vedle státních pošt (DHL atd.). 

 AVERZ

Obzamini 014

 REVERZ

Obzamini 016

Otisk s datem 18. 11. 1973

- vysvětlení viz shora, jedná se o cennou zajímavost (nesoulad oficiálního názvu a názvu v otisku výplatního stroje. Ke změně a výměně štočku s označením došlo pravděpodobně na přelomu let 1973 - 1974.

 

Obzamini 017

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: NEW YORK CITY 25 (143)

NEW YORK CITY - CARNEGIE HALL

Slavná budova na 7. Avenue v New Yorku lsoužící pro koncerty klasické a populární hudby. Stavbu inicioval Andrew Carnegie, postaveno podle návrhu Williama Tuthilla. Ročně se koná v této budově 250 koncertů. Je zde i nahrávací studio. V budově se nacházejí tři koncertní sály: Isaac Stern Auditorium (hlavní sál), Zankel Hall a Weill Recital Hall.Rok stavby 1891. Budova je registrovanou Národní historickou památkou od 31. 8. 1935.

 Carnegie 002     Carnegie 003     Carnegie 004     Carnegie 005     Carnegie 006     Carnegie 007     Carnegie 001

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ADRES (Č3): 2. - XII./URO/FRANCOUZSKÁ 4

Č3

Zkratky: XII./URO/FRANCOUZSKÁ 4 = Ústředí rada odborů + adresa Ústředí

Činnost: odborová činnost

Shrnutí:

Odborové hnutí začalo organizovaně působit na českém území v roce 1862 (Typografia).

Protektorát - odbory organizované  v rámci NOÚZ (Národní odborová ústředna zaměstnanecká) + = ÚVZ (Ústředí veřejných zaměstnanců)

Po roce 1945: ustavena ústřední rada odborů (ještě před koncem okupace), 6. 5. 1945: převzetí všech odborových orgaizací a majetků touto organizací na základě rozhodnutí Čské národní rady, 19. 5. 1945: rozhodnutí Ministerstva vnitra č- IV-3111-19/5-45, 7. 6. 1945: předsedou ÚRO zvolen Antonín Zápotocký, 1946: Všeodborový sjezd,16. 5. 1946: Zákon o jednotné odborové organizaci č. 144/1946 Sb., vytvořeno ROH = Revoluční odborové hnutí, ÚRO bylo řídícínm orgánem mezi sjezdy ROH. 1951: ÚRO ´vrcholný orgán nemocenského pojištění č. 68/1951 Sb., existence 1945 - 1990, viz též www.oskovo.cz, www.wikiwand.com.

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 4m - 1K

Dohlédací pošta: PRAHA 31

Číslo pošty tučně.

Výplatní otisk ze dne 27. 6. 1945 (1. otisk?, pokud ano, pak (R)

 

URO 001

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS