HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - březen 2021

FOTOMOMENTKY - MÁ LÁSKA

V těchto dnech to je právě  30 let, co jsem díky velkému rozvoji v oblasti fotografování začal věnovat dost intenzivně tomuto ušlechtilému koníčku. Pomohly tomu nové digitální fotoaparáty. Rozvoj počítačové techniky a kompaktní fotoaparáty. Tento vývoj šel ruku v ruce s nově nabytovou svobodou, které nám bylo po Listopadu 1989 dopřáno po letech půstu a uzamčení všeho možného a selekce, která byla v rukou převážně omezených mocipánů.

Nic nebránilo začít jezdit do Země Svobody a dalších zajímavých světových končin. S momentkami, převážně dokumentární povahy vás seznamuji postupně na mém webu. Počátkem 21. století jsem uspořádal několik výstav. Jednou z nejúspěšnějších byla výstava  fotografií z cesty na Aljašku. Pro výstavu mi poskytnut výstavní prostor a úžasné zázemí pod patronací Clubu gentlemanů za podpory Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 (jmenovitě jednatele KF ing. Pravoslava Kukačky) v prostorách dnes již neexistující pošty na pražském Jarově.

Za několik měsíců později výstava doputovala i do  Ateliéru a prodejny módní návrhářky Ivany Follové, která mi otevřela svou (dnes již neexistující) prodejnu v pražském Ungeltu. Umožnila mi uspořádat výstavu fotografií z Aljašky jako dárek k mým šedesátinám s velkou parádou, módní přehlídkou a velikým dortem.

Při této příležitosti nemohu zapomenout na ty, kteří mi ukázali neuvěřitelně krásný svět fotografie a fotografování. Můj táta a můj třídní učitel prof. Svoboda ze základní školy ve Štěpánské 8 v Praze.

Od doby, kdy mi otevřely brány fotografie, mne provází fotoaparáty nejrůznějších konstrukcí, v poslední době stále Olympus Camedia a řada dových kompaktních a digitálních fotoaparátů (docela obyčejných) značky Sony DSC.

 

Průvodce výstavou na poště v Praze 3 a výstavní leták

Velikonoce 003     Velikonoce 006

 

Velikonoce 007

 

 

Číst dál...

POHODOVÉ VELIKONOCE PLNÉ ZDRAVÍ A RADOSTI

 

Velikonoce 005

 

Vážení  návštěvníci mých webových stránek "Historia Postalis ETC", milí příznivci poštovní historie a dalších zálib a lifestylu, kterým se věnuji,

    děkuji vám za přízeň a přeji vám krásné velikonoční dny plné zdraví, pohody a lidské radosti. 

     Rád se s vámi virtuálně setkávám, aspoň na dálku a anonymně a s potěšením sděluji své pohledy na vybrané oblasti životního stylu, který nám pomáhá v dobách smutných a těžkých.

 

    Váš I. L.

   

 

 

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (3)

Dnešní pohled věnovaný otisků let 1945 - 1948 (výplatní razítko ve tvaru větrné růžice)  bude patřit výplatním otiskům, které vyplácely po roce 1945 na území Slovenska. Uvádím dvě významné zvláštnosti, které dokreslují fakt, že toto období patří k těm nejzajímavějším za stoletou historii otisk una našem území.

Předběžný československý otisk se starým  (slovenským) vzorem

17. 8. 1946

Uživatel: Družstvo pre sber/textilných/a iných odpadkov/Horný Kamenec

Dohlédací pošta: ZEMIANSKE KOSTOLANY (chybotisk v názvu v "L")

Velmi ojedinělým a vzácným případem je otisk stroje otiskem Slovenského štátu. Otisk přetrval  po obnově Československa v nezměněné podobě s názvem SLOVENSKO několik let (1945 - 1946 ).   

Zatím nejzazší otisk dokladovaný sbírkou.

RRR

 

SLOV 001

 

Slovenské specifikum

Štočky výplatních razítek s odtsraněnýmiprotektorátními názvy byly použity ke zhotovení štočků československého vzoru nových otisků. V několika případech nebyla dolní část výplatního razítka doplněna grafickými prvky - trojúhelníky s kruhovou výsečí podle stanovené normy pro vzhled otisku. Zajímavá je skutečnost, že tyto případy jsou známy jen z území Slovenska, nikoliv z Čech a Moravy či Slezska. Jedná se o výlučnost.

Zatím čtyři dosud známé případy reprodukuji níže.

R

 

18. 11. 1946

 

SLOV 002

 

3. 12. 1946

 

SLOV 003

 

24. 12. 1946 + 17. 5. 1946

 

SLOV 004

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ (36.) - ZELENINA

Ve sledovaném období se vytvořilo mnoho subjektů, které před tím období v roce 1946 neexistovaly.Jedním z nich je podnik ZELENINA - STŘEDOČESKÝ KRAJ sídlící na Těšnově 1 v Praze 1. Tento subjekt používal k vyplácení své korespondence výlučně výplatní tsroj FRANCOTYP a to od 60. do 80. let, i když postupně vykazoval známky morálního a fyzického zastarání. Sběratelské označení FR 6h - 4m, dohlédací pošta PRAHA 06. V průběhu let se vyskytla jedna zajímavost - postupně odcházelo denní razítko a v něm jeho části. NEJEN MŮSTKY, ALE I ČÍSLO POŠTY V JEJÍM NÁZVU. VYTVOŘILA SE BEZEJMENNÁ DOHLÉDACÍ POŠTA PRAHA __. Doporučené zásilky byly odesílány nově z pošty PRAHA 121, později též z pošty PRAHA 015.

Výplatní stroj FRANCOTYP, FR 6h - 4m , označení uživatele pod výplatním razítkem, další znaky: výplatní znaménko ve tvaru "hvězdičky" otočené doprava, denní razítko s "půlměsíci"

Předchůdce s uživatelem jiného názvu na jiné adrese  a s odlišnou  dohlédací poštou

PRAHA 022

Středočeský obchod ovocem  a zeleninou. adresa: nám. Gorkého 11, Praha II

GOLD 017

 

 

PRAHA 06

13. 8. 1964

zelenina 001

 

12. 6. 1975

postupné fyzické zastarání a mizení některých částí otisku

 

zelenina 002

 

2. 4. 1976

další znatelné zastarání - poškození (zejména denního razítka), název pošty postupně mizí

zelenina 003

 

PRAHA __

?. 1. 1981

podle poznámek u denního razítka datumka přestala být funkční, omyly v tištění vročení (např. 1981 místo 1982 apod., ukončila se kapacita vročení?)

 

zelenina 013

číslo pošty úplně zmizelo, oprava data rukou - stroj: 1981. ruka 1982 (horní celistvost) a oprava červenou fixkou z 1981 na 1982 (spodní celistvost)

doporučené zásilky podávané na poště PRAHA 121 (?)

zelenina 010

Horní celiustvost

?. 3. 1980

opraveno propiskou v červené barvě na

2. 3. 1979

 

Spodní celistvost

datum 15. 4. 1982 (bez zásahu, již opraveno?)

doporučené zásilky podávané u pošty PRAHA 015

 

zelenina 014

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (8)

 

TOMBSTONE

Městečko v Arizoně, které vstoupilo do historie díky šerifovi Wyattu Earpovi a legendární přestřelce v OK Corral  v roce 1881 s desperáty Divokého západu, působí jako magnet. Návštěvu při svých cestách do Arizony nelze toto místo vynechat.  Toto kultovní místo Arizony je zachycené ve filmech a literatuře.

 MĚSTO

tomb 001     tomb 002     tomb 003     tomb 004     tomb 005     tomb 006     tomb 007     tomb 008     tomb 009     tomb 010     tomb 011     tomb 013     tomb 014     tomb 015           tomb 036     tomb 033          tomb 035tomb 034

 

tomb 032

 

HŘBITOV

 

tomb 012     tomb 016     tomb 017     tomb 018     tomb 019     tomb 020     tomb 021     tomb 022     tomb 023     tomb 024     tomb 025

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ REKLAM (Č3): 11 - STATKÁŘI ... ZEMĚDĚLCI

Č3

Reklama: nápis Statkáři / Praha ve stuhách mezi denním a výplatním razítkem, později nápis Zemědělsci / Praha na stejném místě

Subjekt: Svépomocné zemědělské družstvo v Praze zapsané společenstvo s ručením omezeným, dříve název odlišný - viz poznámka níže.

ADRESA: PRAHA II., PANSKÁ 1

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Poznámka: asymetrické umístění výplatního znaménka směrem nahoru

Změny spoleenských poměrů a vztahů po roce 1945 se projevily i ve vzhledu výplatních otisků, názvů a zaměření jejich uživatelů. Hospodářské družstvo sttakářů a nájemců se změnilo na Svépomocné zemědělské družstvo.

Dohlédací pošta PRAHA 1

 

Otisk s datem 4. 8. 1945

další otisky s různými daty v roce 1945, hraniční datum 4. 10. 1945

 

statek 001

 

Otisk s datem 2. 5. 1946

změna označení uživatele (viz poznámka nahoře)

 

statek 002

Číst dál...

SLOVA PRO DNEŠNÍ DNY

Byl jednou jeden břídil,

který všechno sám řídil,

no a jak léta plynula,

přidal se truhlík bambula.

 

Budižkničemu s mamlasem,

ba i ten ňouma s popletou,

a to je tečka za větou.

 

Jiří Dědeček

Číst dál...

RONY A PIŠTA

Pišta a Rony 001

 

Spolužáci z VŠE zpěvák Rony Marton a ing. Karel Havlík, zvaný Pišta, bývalý ministr ČSFR, jinak oba studenti VŠE ze 60. let se sešli v pořadu 13. komnata Ronyho Martona České televize  před vysokoškolskou kolejí v Praze na Jarově (nyní Palachova kolej  blok "D"). 

Za nimi u vchodu byla instalována pamětní deska Janu Palachovi, který jako student VŠE na déčku bydlel v 60. letech. Výrobu a usazení desky včetně přejmenování koleje iniciovala neformální skupina spolužáků a vrstevníků Jana Palacha za podpory vedení Vysoké školy ekonomické a ředitelství kolejí VŠE.

Číst dál...

VÝPLATNÍ OTISKY 3. REPUBLIKY (2)

 

3. REPUBLIKA A JEJÍ VÝPLATNÍ OTISKY

 

Před několika dny jsem se začal vyjadřovat k období krátkému v životě čs. výplatních otisků, ale k období, které je jedním  z nejzajímavějších. Lámaly se ledy - jednak pod tlakem poštovní správy (nová éra), jednak pod tlakem celospolečenským (nové pořádky včetně majetkových a politických změn). 

První pokračování nového seriálu je za námi, nicméně zůstal dluh. Vyjádřit se či rozvinout bod tři v charakteristice výplatních otisků těsně po osvobození v květnu 1945. Pod bodem tři jsem uvedl otisky, kterí byly zasaženy lidským přičiněním - buď začerveněním anebo odpilováním německých názvů. vyskytly se i jiné zajímavosti. Tyto otisky patří mezi unikátní a vysoce hledané a oceňované (na stupnici R - RRR). Tyto otisky patří mezi největší zajímavosti tohoto období. Příkladů, natož systematických přehledů jsem se ve vystavovaných exponátech moc nedočkali, pokud vůbec (to ovšem nebránilo hodnotitelům udělovat takovým exponátům při absenci těchto cenných artefaktů k udělování nejvyšších ocenění).

18. 5. 1945

DENNÍ RAZÍTKO: odstranění německého názvu pošty, číslo pošty ponecháno

VÝPLATNÍ RAZÍTKO: odstranění německého názvu Böhmen und Mähren, český název neexistujícího státního celku ponecháno

RR

znar 003

 

7. 6. 1945

DENNÍ RAZÍTKO: německý název pošty odstraněn (název Baťov 1 používán v Protektorítu místo názvu Otrokovice 1)

VÝPLATNÍ RAZÍTKO: razítko bez názvu státu (ojedinělost, rarita)

RR

znar 004

 

? (1945?)

U výplatního otisku uživatele FATRA a. s. Napajedla (spodní celistvost) bylo vyřazeno denní razítko z provozu z důvodu jeho dvojjazyčnosti. Jednalo se o částečný znárodňovací zásah.

Pochopitelně, že může vyvstat otázka, zda k vyřazení denního razítka nedošlo v letech 1944 až 1945 za Protektorátu. Pro užití tohoto otisku po květnu 1945 mluví firemní obálka s českým nátiskem.

Otisk neměl tuto omezenou podobu ani v jiné dově, neboť označení v dřívějších letech bylo odlišné (existovalo ještě slovo NAPAJEDLA) - viz Katalog Bouška Leiš a  Katalog Bouška.

Vrchní otisk dokládá již novou podobu otisku s datem 24. 9. 1947. (pro srovnání).

RR (znárodněný otisk)

 

znar 005

 

Další příklady znárodňování výplatních otisků (a jejich srovnání s definitivními otisky 3. republiky)

 

23. 5. 1945

 

VÝPLATNÍ RAZÍTKO (německý název Protektorítu): odpilování německého názvu Protektorátu - dolní celistvost).

pro srovnání: definitivní čs. výplatní otisk (horní celistvost datum 7. 9. 1945)

RR (znárodněný otisk)

 

znar 006

 

6. 6. 1945

DENNÍ A VÝPLATNÍ RAZÍTKO: znárodnění formou odpilování německých názvů a ponechání českých názvů z dob Protektorátu (horní celistvost).

Spodní celistvost s definitivním čs. výplatním otiskem s datem 13. 10. 1947

 RR

 

znar 007

 

19. 9. 1945

DENNÍ RAZÍTKO: znárodněné odpilováním německého názvu pošty

VÝPLATNÍ RAZÍTKO: definitivní čs. výplatní ratítko

OZNAČENÍ UŽIVATELE: odstraněna část textu psaná němčinou - BÖHMISCHE AKTIEN MÖLKEREI IN PRAG (viz Katalog Bouška str. 345, 2. díl, záznam PR 466)

 

RR

 

znar 008

 

26. 4. 1946 + 22. 1. 1948

 

Výplatní otisky s provizorními (vysekanými) znárodněnými částmi se výjimečně udržely i v pozdějších letech (946 - 1948).

Firma Jindřich Vitouš a syn Praha (horní celistvost)

vysekaný název pošty v němčině  v denním razítku

RR

 

Firma Bratří Zikmundové (dolní celistvost)

vysekaný název v němčině v denním razítku

RRR

Zatím nejstarší dokladovaný hraniční otisk s vysekaným denním razítkem (rok 1948).

 

znar 009

 

Další formou znárodňování, i když v menším měřítku než shora uvedeným odpilováním, bylo zaškrtávání německých názvů, tzv. začerveňování. Červená bylap oužita z důvodů barvy červeného otisku. Podobné celistvosti jsou velmi vzácné.

 

23. 5. 1945

Uživatel firma Křižík.

RR

znar 010

 

ZABRANÁ ÚZEMÍ

Výplatních otisků ze strojů, teré se nacházely na minulých zabraných územích, je v našich končinách žalostně málo. Bu´d nebyly v provozu z různých důvodů anebo byly adresovány do německé části Třetí říše, kterí byla v rozkladu a na naše území se podobné celistvosti vůbec nedostaly.

Jediný známý případ použití říšsko-německého výplatního otisku na našem znovu obnoveném území (výplatní razítko ve tvaru obdélníku s něměekcým názvem státu a symbolem říšské orlice).

Otisk je doplněn znárodněným denním razítkem, denní razítko je s německým názvem pošty. Chybí český název, který byl vysekán po záboru a obsazení odstoupených území Německem. Tato podoba denního razítka vydržela od toku 1938 do roku 1945, a i po osvobození.

Obálka obahuje něměcký název uživatele CARL Dürschmidt, ten je přeražen gumovým razítkem KAREL Dürschmidt.

Zásilka je vyplacený říšskou měnou (8 pfeniků).

21. 6. 1945

RRR

 

znar 011

 

Pro srovnání doplňuji celistvostí s datem 3. 4. 1946, která má již podobu definitivního československého vzoru.

 

znar 012

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA AMERIKOU OD ZÁPADU K VÝCHODU (7)

Historické město BISBEE, AZ

Hornické město na jihovýchodě Arizony, 148 km od Tucsonu. Těžila se ze měď, zlato a stříbro. Současně se těžily i minerály - aragonit, malachit, tyrkys, galen a další.  Rozkvět města začal okolo roku 1880. Město je pojmenováno podle soudce DeWitta Bisbee, který měl účast v dole Copper Queen Mine. Těžbu připomá v tomto městě dnes mnoho znaků. Nejvýraznějšími jsou těžební povrchové jámy. Začátkem století ve městě žilo a pracovalo až 10000 obyvatel. Ve městě trávilo své dny mnoho osobností, jako například herec John Wayne. POstupem doby v souvislosti s omezováním těžby, město dostalo jiný ráz. Stalo se městem hippies, aspoň na čas.

 

bisbee 003     bisbee 004     bisbee 005    bisbee 001    bisbee 002     bisbee 008      bisbee 006     bisbee 007     bisbee 009     bisbee 010      bisbee 011bisbee 012     bisbee 013     bisbee 014     bisbee 015     bisbee 016     bisbee 017      bisbee 018      bisbee 019     bisbee 020     bisbee 021      bisbee 022     bisbee 023     bisbee 024

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS