HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 09 únor 2021

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 13. - dvě konzervy

MP

Obrázek: dvě stylizované konzervy masa mezi denním a výplatním razítkem

Subjekt: Továrna na uzeniny a konservy firmy J. Satrapa, později První moravská továrna na uzenářské výrobky a konservy J. Satrapa

Adresa: Studená,  Morava, žel. stanice Jihlávka - Sv. Kateřina

Činnost: uzenářské výrobky, masné konzervy, c.  a  k. dodavatel masných výrobků,  dodavatel masných výrobků a konzerv pro československou armádu,  "paštikový král" (původní pravopis zachován)

Stručný pohled do historie:

Od roku 1875 vedl František Satrapa (1849 - 1920) obecní hostinec a řeznictví ve Studené. V roce 1900 založil továrnu na uzeniny a konservy firmy F. Satrapa. V roce 1907 odchází na odpočinek a předává firmu svému synovi Janu Satrapovi st.  (1880 - 1948) Firma prožívá velká rozkvět V roce 1917 s dalšími společníky Richardem Spitzerem, Josefem Spitzerem, Janem Hamlischem a Karle Czanským se postaral o nebývalý rozkvět tohoto podnikání. V dalších letech stál s partnery u založení dalších továren na výrobu uzenin - Kostelecké uzeniny Kostelec  1917, Vysočina Hodice 1926 a Krahulík Krahulčí 1928. Založil i  továrnu na výrobu konzerv v  Rozkoši u Strmilova.  Poslavuje se výrobou paštik.  V roce 1947 přebírá výrobu a obchod jeho syn Jan Satrapa mladší a vede firmu jen do znárodnění v roce 1948. Po znárodnění firma se přejmenovala  na národní podnik MASNA Studená, později se vytváří Jihočeský průmysl masný. Staví se velký masokombinát.  Od roku je podnik součástí Agrofertu s tím, že od roku 2017 nese název A. S. Krahulík.

 

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky otisk FR 8 h - 4m

Dohlédací pošta: STUDENÁ, později STUDEIN/STUDENÁ.

 

PRVNÍ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisky, neúplný poněmčený vzor

Otisk 1. dne 14. 11. 1939 (R)

Studená 004

 

Poštou prošlá celistvost,  otisk s datem 25. 1. 1940

 

Studená 003

 

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, 

otisk s datem 15. 5. 1940 (otisk 1. dne - ?, pokud ano, pak R)

Studená 007

 

Poštou prošlá celistvost s datem otisku 9. 9. 1940 (otisk stejný až do konce  sledovaného období)

 

Studená 005

 

Závěrečná poznámka:

Uživatel neměl výplatní tsroj za doby 1. a 2. republiky.

Během období 3. republiky (výplatní razítko ve tvaru větrné růžice) vyplácelo zásilky se stejným výplatním strojem s tím, že označení uživatele bylo odlišné - znázorňovalo muže s talířem uzenin a reklamním nápisem: "Satrapovy uzeniny a konservy". První  zachycený sbírkový otisk s datem 23. 9. 1945 a poslední otisk s datem březen 1947.

 

 

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (8) - KANCELÁŘSKÉ STROJE - 3

Uživatel Kancelářské stroje - pobočky mimopražské

Období: 1952 - 1989

Výplatní stroje s výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku 

Nyní: pohled na výplatní stroje Kancelářských strojů v pobočkách Jihlava a Brno

JIHLAVA 1

Na začátku tohoto období používala jihlavská pobočka (závod 12 - 09) dva výplatní stroje soustavy FRANCOTYP

První otisk

Stroj získaný v rámci repatriací z Německa po roce 1945, otisky sběratelsky: FR 8 - 0 - 3m (g), denní razítko dvoukruhové s můstky (německý vzor), otisk s datem 19. 1. 1955.

KS Jihlava Brno 001

 

Druhý otisk

Jihlava 1

Výplatní stroj Francotyp, otisk sběratelsky FR 8- 0 - 4m, s PSČ v označení, nikoliv v denním razítku, denní razítko dvoukruhové s můstky (můstky postupně mizející), otisk s datem 6. 3. 1975 (vročení vyměněno, nyní vyšší číslice), československé číslice, pravděpodobně stroj použitý za 1. republiky

JIH 001 

 

Brno 1

Výplatní otisky ze stroje FRANCOTYP

Pobočka v Brně nejdříve používala k vyplácení své korespondence výpatní stroje Francotyp

PRVNÍ OTISK

FR 8h  4m, "tancující hvězdička ve výplatní hodnotě" , denní razítko dvoukruhové s můstky, datum otisku 24. 11. 1962, slabé můstky

KS Jihlava Brno 001

 

DRUHÝ OTISK

výplatní stroj Francotyp s otiskem sběratelsky FR 8 - 0 - 4m, otisk s datem 25. 8. 1972 (tečky za číslicemi data ve denním razítku, které dvoukruhové se slabými  můstky), příležitostné označení (10. výročí existence uživatele)

KS Jihlava Brno 002 

 

TŘETÍ OTISK

výplatní tsroj Francotyp, otisky sběratelsky FR 8 - 0 - 4m, denní razítko dvoukruhové se silnými můstky, s PSČ, v dolním mezikruží denního razítka s rozlišovacím znaménkem "hvězdička", příležitostný výplatní otisk k 25. výročí založení uživatele  - otisk s datem 09. 4. 1976 v předstihu - výročí spadalo do roku 1977. Číslice v denním razítku s tečkami. 

 

KS Jihlava Brno 005

Otisk 1. dne tohoto otisku  (R), datum 27. 12. 1975, návrh a realizace otisku  v předstihu. V roce 1975 pravděpodobně poštovně nepoužit.  Otisk otištěn na propagační lístek se stroji Postalia. Poslední otisk ze  soustavy Francotyp u tohoto uživatele. Ukončena existence tohoto otisku 21. 1. 1976 (první den použitá stroje Postalia s označení k 25. výročí):? 

 

KS Jihlava Brno 007

 

Výplatní otisky ze strojů POSTALIA

PRVNÍ OTISK

Otisk 1. dene použití 21. 1. 1976, příležitostný výplatní otisk k 25. výročí, pokud otisk 1. dne, pak R, desetinná tečka ve výplatní hodnotě, nízké číslice data (i u dalších dvou otisků)

KS Jihlava Brno 008

DRUHÝ OTISK

otisk identický s prvním otiskem s výjimkou chybějící desetinné tečky ve výplatní hodnotě, příležitostný otisk "přesluhuje". Zde s datem 17. 11. 1980 v roce 28. výročí existence.

 

KS Jihlava Brno 010

 

TŘETÍ OTISK

změna označení, otisk s datem 21. 1. 1986

KS Jihlava Brno 012

 

Druhý stroj Postalia

ČTVRTÝ OTISK

vyšší číslice data denního razítka, bez PSČ, bez rozlišovacího znaménka, silná "nula" ve výplatní hodnotě, otisk s datem 8. 5. 1980

 

KS Jihlava Brno 009

 

PÁTÝ OTISK

vyšší číslice data, změna označení (též změna právní podstaty uživatele) , otisk s datem 7. 3. 1984

 

KS Jihlava Brno 011

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 12. - fez v dvojitém kruhu

MP

Obrázek: fez v dvojitém kruhu (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt. FEZ Co. Ltd., též Akciová společnost továren na fezy, později Aktiengesellschaft der Fezfabribriken, Textilwerke

Adresa: Strakonice (Bezděkova ul.)

Stručný pohled do historie:

Textilní výroba měla ve Strakonicích dlouhou tradici (více jak 500 let) , továrna na fezy a čepice (barety) byla založena 12. 6. 1812 bratry Abrahamem a Wolfem Fürthovými, podnikateli židovského původu. Výroba fezů se pokusně vyráběla již v roce 1807 mimo firemní struktury. V roce založení se vyrobilo 1,200.000 fezů. Iniciátorem byl údajně faktor Braun z Lince. Připomínají se i  jiní, kteří stáli u zrodu výroby fezů ve Strakonicích. V roce 1920 byla založena Akciová továrna na fezy. Vyráběly se i vlněné látky, přikrývky, pletené zboží, barety, čapky. Za války továrna přešla pod německou správu a z firmy se stal říšský podnik. Změnila se náplň výroby:nově se vyráběly  slaměná obuv, umělé květiny, papír, sláma, dokonce i protiplynové masky. Firma zestátněna v roce 1945 (27. 10.), vytvořena Akciová společnost továren na fezy, v roce 1948 došlo ke znárodnění a vznikla firma FEZKO, národní podnik. V letech 1966 - 1973 se výroba rozšířila o úpravu vlny, výrobu úpletů, bytové textilie, pokračovala výroba pokrývek hlavy. Po roce 1989 nastala několikerá privatizace (nizozemský vlastník Stark, francouzský vlastník Michel Thierry Group, americký vlastník Johnson Controls Fabrics), došlo ke změně názvu a zaniklo i logo po dvousetleté existenci.  V současnosti se továrna přeměnila na výrobní jednotku produkující zejména  textilní potahy pro automobily. Současné jméno ADIENT. 

Poznámka: název "fez" pro pokrývku hlavy muslimů vznikl podle města FEZ (hlavní město severního Maroka). Nošení fezů  se z Maroka rozšířilo i do Tunisu a dalších regionů a zemí.  

Historie výroby fezů  a firem, které se zabývaly jejich výrobou, zajímavě dokládá bakalářská práce Gabriely Vlčkové (VŠE, Národohospodářská fakulta, rok 2009). Kontakt: https://docplayer.cz/23985005-prameny-textilni-firmy-fezko-ve-strakonicich-v-19-stoleti-az-21-stoleti.

 

Výplatní stroj  Francotyp, otisk sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací pošta: STRAKONICE, později STRAKONITZ/STRAKONICE

Zelenou barvou zvýrazňuji údaje, které doplnil k  mým existujícím záznamům sběratel Pavel Koťátko.

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, 1939 (viz Katalog bouška - Leiš, záznam č. S 6, stroj v používání od ledna 1929)

 

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk. první poněmčený vzor. 1939, 1940, otisk ze dne 7. 2. 1940, první sbírkový dokladovaný otisk ze dne 12. 12. 1939, 14. 9. 1939 - 5. 3. 1940

fez 001

 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 11. 5. 1940 ?, pokud ano, pak  (R), 6. 3. 1940 - 28. 5. 1941

fez 002

 

ČTVRTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, změna označení - poněmčení textu , odstranění klasického loga, cizojazyčných slov, původního názvu, otisk 1. dne 29. 5. 1941 (R), 29. 5. 1941 - 23. 4. 1944

 

fez 004

 

Poštou prošlá celistvost tohoto otisku , datum 23. 12. 1941

 

fez 008

 

PÁTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, změna označení (pouze fez  bez textů dvojitém kruhu, tzv. okleštěné logo), datum otisku  17. 7. 1944,  24. 4. 1944 - 2/1945-

 

fez 007

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS