HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - sobota, 06 únor 2021

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: NEW YORK CITY 11(129)

ROCKEFELLER CENTER, NYC

Komplex 19 budov (na ploše o 22 akrů) mezi Osmačtyřicátou a Jednapadesátou ulicí  a mezi Pátou a Sedmou Avenue v Midtown Manhattan. Komplex se začal stavět v roce 1928, u zrodu stál John D. Rockefeller Jr.. Od roku národní památka. V komplexu najdeme řadu zajímavostí: Radio City, Center Art, sochu Atlase, sochu Promethea, kluziště u této sochy a další. Před vánoci se zde rozsvěcuje vánoční strom New Yorku. 

 

ROCKE 006     ROCKE 004ROCKE 008     ROCKE 002     ROCKE 001     ROCKE 003     ROCKE 005     ROCKE 007     ROCKE 009     ROCKE 010

 

 

 

 

Číst dál...

80 LET OD PRVNÍHO MODRÉHO ČS. VÝPLATNÍHO OTISKU

Koncem roku 1940 za období Protektorátu Čechy a Morava dospěla poštovní sekce Ministerstva dopravy k závažnému rozhodnutí. Vyslyšela přání firem, které rozesílaly novinové zásilky. S účinností od 20. 1. 1941 rozhodla ve svém Poštovním věstníku č. 4/1941 pod číslem 6073 - C/1 na straně 26 o vyplácení novin výplatním otiskem v modré barvě. Jednalo se výhodu novinového výplatného (nikoliv pro vyplácení korespondence). Uživatelé, kteří se rozhodli pro tento způsob vyplácení 1. řádu, musely požádat a obdrželi zvláštní povolení. Museli uvést všechny poštovní úřady, u kterých tyto zásilky podávají.

 

Předepsaná barva: modrá. Konečně se splnil sen těch, kteří po dobu 1. republiky o tuto zvláštní službu žádali, ale neuspěli. Neuspěli ani výrobci dvou strojů určených pro tento typ zásilek (firmy Francotyp - Bafra a Hasler, které  pro tento účel vyrobily zvláštní stroje).

 

Dále Věstník stanovil, že noviny podávané k poštovní přepravě musí být podávány najednou, odděleně od ostatních zásilek orážené výplatním strojem. Pořadová čísla otisků  ma novinách podaných najednou nesměly být v aritmnetické řadě přerušeny ... Byly použity dosavadní používné výplatní stroje Francotyp (nové stroje nebyly využity).

 

Jednalo se o revoluční rozhodnutí, které platilo po celou dobu Protektorátu ČM, ale i krátce po roce 1945 v době 3. československé republiky (výjimečně i 4. republiky)  byla modrá barva na novinové zásilky minimálně tolerována a vyskytly se zásilky s modrými otisky.  

 

Další perioda s oficiálně uznanými modrými otisky nastala až v roce 2014 (digitální otisky). Za dob 4. republiky se občas též vyplácelo na poštách či u komerčních subjektů otisky  jiných barev než červenými. To bylo ale neoficiální a z důvodů, že červená barva byla nedostatková.Socialistická pošta tyto excesy tolerovala v tuzemsku, pošta do zahraničí v jiné barvě než červené byla sledována ostřeji (přísné nařízení UPU, pokud nebyla sjednáná výjimka). Zásilek s jinou než červenou barvou byl ojedinělý počet.

 

Jeden z prvních modrých otisků - uživatel MELANTRICH, odesilatel novinových zásilek (otisk na adresní pásce, do které byly vloženy odesílané noviny).

 

Modrost 001

 

 

 

j

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 9. - osmihranný kachel s asyrským králem držícím keramickou mísu v ruce (logo firmy název RAKO)

MP

Obrázek (mezi denním a výplatním razítkem) logo firmy poprvé použité v roce 1935 - osmihranný kachel znázorňující zakladatele asyrské říše asyrského krále Assurnasirpalu II., držícího v ruce keramickou mísu, bad hlavou nápis RAKO

Subjekt: několik názvů (viz dále), RAKO, Rakovnické keramické závody Rakovník, před tím různé názvy

Výrobky: sanitární keramika, šamotové zboží, dlaždice, během války jídelní misky a tzv. všiváčky

Adresa: Šamotka, Rakovník

Stručná historie subjektu:

Na počátku byla povodeň, která zatopila existující doly, spoluzakladatelem byl Ignác Vondráček v roce 1882, výroba zahájena v roce 1883, k vedení se připojili Vondráčkův syn Vladimír  a rodinný příslušník Kasalovský. V roce 1898 se vyrábělo šamotové zboží a mozaikové dlaždice (továrna tzv. Śamotka) Ve vedení figuruje Emil Sommerschuh, V roce 1907 kupuje provozy kníže Jan II. z Lichtenštejna. Firma vybavuje dlaždicemi a obkladačkami Obecní dům a hotel Imperial, kromě jiného. V roce 1920 přebírá firmu Živnobanka, později vzniká firma KERAM (majitel Artur Brok), pod firmu spadají firmy v Chlumčanech (ChKZ) a v Horní Bříze (HOB). Fima je velmi činná a její rukopis se objevuje ve vile Tudendhat, vile Stiassni (Brno), v Bauerově vile, v lázních Amalienbad ve Vídni, VFN na Bojišti, v automobilovém tunelu Holland v New Yorku. Výrobní a obchodní stopy firmy  najdeme v různých bazénech, obytných stavbách a dopravních stavbách. Majitelé emigrují do zahraničí v roce 1939.   V roce 1943 se továrna musela ujmout válečného programu (vojenské jídelní misky a všiváčky). V roce 1945 došlo k zestátnění a 1948 ke znárodnění., Po roce 1989 je firma opět v soukromých rukou . (firma LASSELSBERGER).

 

Výplatní otisk Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 4m

Dohlédací pošty: RAKOVNÍK 2, RAKONITZ 2/RAKOVNÍK 2

 

Zelené dodatky dat - sběratel Pavel Koťátko

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní otisk, československý vzor, otisk s datem 13. 4. 1939, -4/1939 - 16. 11. 1939

RAKO 001

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, 1939, 

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk s datem 9. 12. 1939, 17. 11. 1939 - 6/1944-

RAKO 003

 

 

Poštovní správa oficiálně zanesla do svých záznamů uživatelův třetí výplatní otisk tohoto období dne 21. 6. 1940

 

RAKO 004

Číst dál...

ČTVRTÉ VÝZNAMNÉ VÝROČÍ OBORU VÝPLATNÍCH OTISKŮ ROKU 2021

Poslední dny roku 1946 přinesly další významnou změnu, která se podepsala na vzhledu výplatního otisku v Československu. Uzákonilo se dvoukruhové denní razítko zprvu bez můstků. Postupně, i když ne rychle se začaly zavádět tyto typy razítek. V roce 1947 se objevilo hned několik desítek otisků s tímto fenoménem, kterému se prvorepubliková, alei protektorátní poštovní správa bránila. Na zabraných územích se dvoukruhová denní razítka s můstkem Došlo k tomu poměrně rychle a hodně. Že by to byl tento vliv, který stál u tohoto rozhodnutí anebo racionální řešení zvýraznění názvů dohlédací pošty? Později (ještě v roce 1947) se objevovaly i dvoukruhová denní razítka s můstky.

Byl to významný zásah do vzhledu výplatních otisků, druhý hned po změně tvaru výplatního razítka. Obé z rozhodnutí poštovních orgánů.

Zbývá uveřejnit ilustrace otisků z roku 1947 s dvoukruhovými denním razítky, vybrané namátkově, bez můstků a s můstky. Dodívám, že jednokruhová denní razítka bez povšimnutí se vyskytovala ještě v 80. letech a řadí se mezi hraniční rarity výplavního otisku 4. československé republiky. Ale toto je již jiná kapitola.

 

Ilustrace k textu:

Výplatní otisk uživatele Československé hutě, národní podnik Prodejna RUNA, datum 6. 5. 1947, sběratelsky otisk FR 8h  4m (výplatní znaménko kosočtverec), denní razítko dvoukruhové bez můstků, výplatní razítko již nového vzoru ve tvaru zoubkovaného obdélníku, dohlédací pošta PRAHA 7.

 

KRUH 001

 

Výplatní otisk uživatele SPOFA, SPOJENÉ FARMACEUTICKÉ ZÁVODY, národní podnik, PRAHA, datum 3. 9. 1947, otisk sběratelsky FR 8 - 0 - 4m (g), dohlédací pošta PRAHA 6,, denní razítko dvoukruhovés můstky, výplatní razítko s gotickými německými číslicemi a výplatním razítkem ve tvaru zoubkovaného obdélníku (stroj byl přemístěn od některého ze sudetských uživatelů,  kterému byl prodán v rámci území Třetí říše v letech 1939 - 1945).

 

KRUH 002

 

 

Ukázka otisků s jednokruhovými dennímn razítky z roku 1947. Jak jsem již podotkl jednokruh vydržel i několik dalších desítek let... (celistvosti vybrané namátkou ze sbírky)

 

KRUH 003

 

KRUH 004

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS