HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - pátek, 05 únor 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (7) - KANCELÁŘSKÉ STROJE - 2

Pokračuji v pohledu na otisky Kancelářských strojů v letech 1952 - 1989 se dvěma omezeními - otisky strojů Postalia (Francotyp jsem již rozebral v předchozím pokračování seriálu) a  otisky organizačních jednotek tohoto národního podniku (později k. ú. o.) v Praze.

 

Jaké jsou nové rysy nových otisků? V otiscích jsou již zanesena PSČ, nové logo (povedené a nápadité), nařízeníéé adresy. Navíc se sjednotila korespondence do dvou center - do ulice 28. října a Perštýn 6.

 

Ul. 28. října 15, Praha 1

PRVNÍ OTISK

hraniční data dle sbírky: -13. 9. 1974 - 18. 4. 1980-

Nové KS 001

 

DRUHÝ OTISK

změna označení

hraniční data dle sbírky: - 15. 6. 1981 - 31. 7. 1990 -

 

Nové KS 002

 

Perštýn 6, Praha 1

TŘETÍ OTISK

hraniční data:  - 30. 3. 1979 - 8. 6. 1990 -

Nové KS 003

 

Kuriozita - pravděpodobně došlo při orážení k zakrytí části obálky, místo celého označení zůstala jen písmena JE (stroJE)

 

Nové KS 004

 

 

 

Číst dál...

TŘETÍ VÝZNAMNÉ VÝROČÍ OBORU VÝPLATNÍCH OTISKŮ ROKU 2021

Koncem roku 1946 byla uzákoněna další významná změna. Poštovní provoz se rozloučil s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice (motýlku) a přešel na zoubkovaný obdélník.

Výročí: 75 let. (1946 - 2021).

 

Stalo se tak 17. 12. 1946. Postupně se tento nový vzor zabydluje postupně ve výplatních strojích a jejich otiscích. Poštovní systém se tak rozloučil se vzorem výplatního razítka, který reprezentoval dlouhé období dvaceti let používaný za 1. republiky, 2. republiky, Protektorátu ČM (též na území Slovenského štátu v letech 1939 - 1945) a opět na obnoveném území Československa po roce 1945. Tato změna byla nejen významná pro sběratelský svět, ale i pro svět československé veřejnosti, která využívala ve své době poštovní prostor. Od této změny uplyne v roce 2021 75 let. Tato změna stojí za zaznamenání a doložení ukázkami.

Nové společenské pořádky začaly být  reprezentovány novým vzorem otisku - zoubkovaným obdélníkem, Větrná růžice, nesmírně populární mezi uživateli poštovního provozu a sběratelskou veřejností začala mizet ze scény. Skončilo první klasické období čs. výplatního otisku.

 

Tato změna byla podpořena i na Slovensku (viz Věstník Poverenictva póšt č. 5 z roku 1947 (str. 4, článek 5), kde je zobrazen nový vzor otisku firmy Miloš krupec (tehdejší zástupc tsrojů Francotyp na Slovensku, vzorový otisk nese datum 1. 12. 1946).

Co je nutné vědět, je fakt, že československá správa povolila užívání dosavadních otisků starého vzoru, zároveň stanovila, že nové vzory s budou vyměňovat, "až budou výplatní stroje dávané do opravy, nejpozději do konce roku 1948". Dodávám, že se tehdy povolily i výplatní razítka s pětimístnou hodnotou.

Odchod otsků s větrnou růžicí  byl pozvolný - zatím posledním doloženým otiskem s větrnou růžicí je otisk použitý ve Bratislavě (uživatel: Ústredna sociálna poisťovňa, odbor pre penzijné poistenie súkromnych zamestnancov Bratislava, datum otisku 13. 7. 1951 - RR). Ilustrace zatím posledního otisku tohoto vzoru ve veřejném prostoru:  viz I. Leiš, Frankotypisté, Praha 2018, strana 209.

Logicky vyvstává otázka: který otisk byl první v československém poštovním provozu s novým vzorem výplatního otisku?

Tato skutečnost není vůbec zaznamenaná v dobovém filatelistickém či denním tisku. Je proto nutno vycházet ze sbírek a archivních podkladů. 

Má sbírka vydala jedno z prvních svědectví: výplatní otisk generálního zástupce firmy Francotyp v Českoslovenbsku firmy B. Jarolímek, Perštýn 15, Praha. Datum:  13. 2. 1947 ( RR ), tedy 68 dní po oficiálním vydání příslušnho výnosu českosloevnské  poštovní správy. Dohlédací pošta PRAHA 3.

Na mysl se dostává argument: kdo jiný by měl být první než generání zástupce výplatních strojů? Nicméně vyčkejme s konečným soudem na další bádání a poznatky.

 

obdélník 001

Namátkově jsem si prohlédl sbírku ostatních uživatelů - dva případy nových otisků s novým vzorem  z roku 1947 pro ilustraci přikládám. Každopádně rok 1947 byl rokem, kdy se začalo se změnami a kdy tyto otisky nového vzoru začaly vyplácet poštovní zásilky. Obdélník vydržel do dnešních dnů s tím, že někteří uživatelé používají otisky bez obdélníku a názvu Česká republika (modré digitální otisky modré barvy od roku 2014).

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s výplatním razítkem nového vzoru. Datum: 4. 3. 1947,  dohlédací pošta PRAHA 5, uživatel Ústřední svaz nemocenských pojišťoven Praha (Dlouhá 13). Tento otisk upoutá pozornost dalšími dvěma zajímavostmi - dvoukruhovým denním razítkem bez můstků (o tomto fenoménu a výočí spadajícím do roku 2021 příště) a použitím repatriovaného stroje s gotickým ičíslicemi (ze zabraných území), sběratelsky FR 8h - 3m (g) - 2K (bm). Otisky s gotickými číslicemi  ve výplatním razítku byla věc pro 1. a 2. republiku věc nemyslitelná, poštovní správa si nechala zhotovit  československé číslice u fy. Francotyp na zakázku.

obdelnik 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem nového vzoru, uživatel Hospodářské skupiny průmyslu textilního, oděvního (Revoluční ulice 3), dohlédací pošta PRAHA 5, nový vzor výplatního razítka, sběratelsky FR 6h - 4m, datum 2. 5. 1947, denní razítko jednokruhové, i když změny ve věstnících uzákonily i změnu denního razítka (o nich příště).  nad českým názvem jsou ještě pozůsttaky odpilovaného německého názvu.

obdelnik 002

 

Jak jsem zmínil, zbývá nám ještě čtvrté výročí většího významu - změna denního razítka, o něm až příště. Zmizel jednokruh a zavedl se dvoukruh, později i s můstky (podle německého vzoru).

V tomto období se změnila i označení uživatelů, ale to už nebylo věcí poštovní správy, ale věcí uživateů, kteří byli donuceni okolnostmi politického, státoprávního a společenského života. Tyto změny, které mají též svá výročí si však vyžadují vlastní studie mimo dosah tohto miniseriálu. Nad nimi byly podepsány - arizace, německá správa, protivlastenecká a protičeskoslovenská nařízení (1939 - 1945), zestátnění a znárodnění v letech následujících, ale i úplné odstranění soukromého vlastnictví, jakož i rozhodnutí a reformní rozhodování socialistického zřízení v dalších letech a nejnověji změna společenského řádu v roce 1989 . Ale to je již jiná historie.  

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 8. - PIVNÍ DŽBÁNEK

MP

Obrázek: pivní džbánek (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt: Plzeňský Gambrinus, později Plzeňské akciové pivovary (PAP) Plzeň

Činnost: pivovarnictví

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošty: PLZEŇ 2, později PILSEN 2/PLZEŇ 2

Poznámka: otisk se džbánkem vyplácel zásilky i za dob 1. a 2. republiky, ale i po roce 1945.

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk, československý vzor, 1939

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorátní výplatní otisk, neúplný poněmčený vzor, 1939

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor,  otisk 17. 10. 1939 (1. den?, otisk pořízen neoficiálně - pokud ano, pak R)

GAMBRINUS 001

Otisk pořízený úředně dne 11. 5. 1940

GAMBRINUS 002

Poštou prošlá celistvost s otiskem ze dne 8. 10. 1941

 

GAMBRINUS 003

 

 

 

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS