HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - úterý, 02 únor 2021

NĚKOLIK POHLEDŮ DO SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (6.) - ĆSOB

Další pokračování miniseriálu věnovaného 95. výročí československého výplatního otisku nás zavede do centra dění výplatně otiskářského světa. Na Příkopy. Na této ulici sídlily v roce 1926 dvě důležité banky - Živnostenská banka a Ćeská a průmyslová a hospodářská banka. V jejich podatelnách se uvedly 16. 9. do provozu dva,  výplatní stroje Francotyp. Na Příkopech začala historie čs. výplatního otisku.

 

.....Proto bych rád tuto krásnou ulici v Praze připomenul. Uvádím výplatní otisky jednoho z  pozdějších  důležitých bankovních ústavů nového věku a dnešních dnů z adresy - Příkopy 14. Tato budova byla  dlouho sídlem Československé obchodní banky. Pozornosti neujdou otisky této významné banky (léta 1964 - 1992).

ČSOB byla založena v roce 1964 v socialistickém Československu, aby poskytovala služby v oblasti financování a volnoměnných bankovních transakcí tehdejším podnikům zahraničního obchodu. Vše v rámci bankovního systému Státní banky československé.

Banka používala stroje dvou soustav, a několik strojů soustavy Postalia, zejména v 70. letech. Štočky označení byly uchovány a byly v různých obdobích v různých strojích využívány.  

 

CHRONOLOGICKÝ POHLED

Otisky řadím chronologicky dle dat mé sbírky. 

POHLED PRVNÍ

výplatní stroj FRANCOTYP

první zachycený otisk nese datum 9. 4. 1966, výplatní stroj Francotyp sběratelsky FR 6h - 4m, označení jednoduché - zkratka ČSOB, poslední otisk sbírky je s datem 24. 5. 1971, po výměně zásilky vyplácel výplatní stroj POSTALIA (viz dále - první otisk s tímto otiskem mám 9. 11. 1972. Někdy mezi těmito hraničními daty se změnila soustava výplatního stroje.

OB 003

 

POHLED DRUHÝ

výplatní stroj POSTALIA

V tomto období se vyskytlo několik výplatních strojů Postalia, někdy i souběžných. Existuje řada vzhledově různých otisků. Měnila se označení, denní razítka. Objevily se i otisky příležitostné (1974).  Uváděná data a obrázky jsou z mé sbírky

První otisk s textem

denní razítko 23 mm, slabé můstky

-9. 11. 1972 - 23. 7. 1973-

OB 004

 

Druhý otisk s textem (změna označení)

-19. 12. 1975 - 23. 12. 1975 -  

změna označení (menší text + PSČ - podnikové 115 20), 2. anebo stejný stroj (?). Odlišné denní razítko -  slabé můstky, velikost větší  25 mm, rozlišovací znaménko (hvězdička v dolním mezikruží), PSČ v denním razítku (110 00)

OB 026

 

Třetí otisk s textem (změna označení)

Data: - 18. 2. 1974 - 3. 6. 1976 -

změna označení, denní razítko s rozlišovacím znaménkem - hvězdičkou, PSČ (denní razítko, též označení) , průměr denního razítka 25 mm, silné můstky

OB 013

Čtvrtý otisk (příležitostný - rok 1975 ...10 let existence)

Otisk obrázkový (název/"10" v ratolestech/letopočet 1965 - 1975), dle sbírky používáno jen v roce 1975

data: - 3. 1. 1975 (R) - 12. 11. 1975 -

OB 027

 

 Pátý otisk (změna označení)

nové označení, denní razítko průměr 27 mm, silné můstky

data: - 6, 1, 1976 - 5. 8. 1981 - 

OB 029

Šestý otisk (označení uživatele textové, identické s druhým otiskem)

denní razítko 26 mm, silné můstky, PSČ, hvězdička v odlním mezikruží

Data: -18. 1. 1977 - 26. 1. 1978 - 

OB 030

Sedmý otisk (2 varianty?)

změna označení uživatele, denní razítko 26mm, hvězdička dole, slabé můstky, rozdílná označení (viz číslice budovy, vyšší číslice PSČ u pozdějšího otisku), věcně označení podobné jako u pátého otisku

Data: - 14. 5. 1979 - 14. 1. 1992 - 

 

OB 031

 

Osmý otisk

Data: - 22. 2. 1983 - 10. 6. 1983

Označení jako u sedmého otisku, denní razítko se silnými můstky, průměr otisku 25 - 26 mm

OB 032

Devátý otisk

odlišné označení uživatele, denní razítko 25 mm, hvězdička v dolním mezikruží, nízké číslice, silné můstky

Data:  - 1. 2. 1990 - 16.9. 1992 - 

 

OB 033

 

Desátý otisk

obsahově stejné označení jako u devátého otisku, nově rytý, denní razítko 26 mm, silné můstky, v dolním mezikruží tři šesticípé hvězdičky, nízké číslice data

tento a další otisk zařazen až na konec přehledu, i když chronologické hledisko je porušeno

Data: - 25. 3. 1988 - 27. 5. 1988 - 

 

OB 034

 

 Jedenáctý otisk

otisk věcně  identický s desátým s výjimkou číslic v denním razítku (číslice robustěnjší a větší) a označení nově rytým (větší písmena a číslice)

Dta. - 28. 2. 1992 - 2. 12. 1992 - 

 

OB 035

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ OBRÁZKŮ (MP): 5. - NEPTUNŮV TROJZUBEC

MP

Obrázek: trojzubec (mezi denním a výplatním razítkem (v období roku 1941, jinak s trojzubcem a pod ním název SIGMUND, později změna označení SIGMUND - CHEMA  (1944) 

Subjekt + adresa: Sigmund Pumpy, později SIGMUND - CHEMA, Olomouc - Lutín, též Praha - Poříč 25, subjekt oficiálně používal i řadu dalších názvů např. Továrna na čerpadla, bratři Sigmundové v Lutíně podnikatelství vodovodů a koncesionářský závod studnařský (1908)

Selektivní a stručná historie subjektu: zakladatelem firmy byl Ludvík Sigmund (1836 - 1899), řemeslník pracující u Tomáše Vychodila, živnost založena v roce 1868 (pumpy, vodovody), vlastní firmu založil vroce 1876, od roku 1894 pracujíve firmě jeho synové Jan (1869 - 1936) a František (1875 - 1935). Výroba rozšířena (vrtání studen, stavba vodovodů). V roce 1908 se firma jmenovala Továrna na čerpadla, bratři Sigmundi v Lutíně, v roce 1922 registrace značky SIGMA a log firmy - Neptunův trojzubec, rok 1929 - založena firma v Praze, registrace nového názvu SIGMUND - PUMPY, rok 1935 založena firma CHEMA (výzkum, výroba, prodej prostředků ochrany proti plynům), firma rozvinula svou činnost i v zahraničí založeno 10 afilací s významnou afilací v Anglii a 25 zastoupení v dalších zemích po celém světě rok 1942 - gestapem popraven v Brně ing. Jan Sigmund ml. (1895 - 1942), firma zkonfiskována Německou říší, změněn výrobní program - součásti pro tanky, ponorky, letadla, automobily. V roce 1945 nastalo zestátnění a převzetí komunistickou mocí bylo dokonáno v roce 1948 znárodněním.  Celá rodina opustila Ćeskoslovensko a své podnikání řídila z Anglie. Všechny patenty, nákresy a další citlivé materiály odvezla ze země. 

Další informace: www.sigmapumpy.cz a www.cer-tech.cz, a mnoha dalších webech

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky Fr 8h - 4m

Dohlédací pošty: OLOMOUC 2, později OLMÜTZ 2/OLOMOUC 2, později OLMÜTZ 2

Poznámka 1: S firmou Sigmund Pumpy souvisí úzce též firma CHEMA Akc. Spol. Olomouc - Lutín (měla samosttaný výplatní stroj) a nezávislou ochrannou známku.  V přehledu výplatních otisků se osustřeďuji na stroj firmy Sigmund Pumpy z období Protektorátu, V roce 1944 se vyskytuje výplatní otisk s německým názvem SIGMUND - CHEMA, AKTIENGESELLSCHAFT, LUTTEIN BEI OLMÜTZ (tehdy v německém držení). - R. Viz dále. 

Poznámka 2: Za 1. a 2.  republiky firma používala výplatní stroj od ledna 1930 (viz Katalog Bouška - Leiš, záznam O 9.. Za 3. republiky jsme zaznamenali dva otisky, jeden předběžný československý Sigmund-Chema ze srpna 1945, německý text, vzhled označení shodný s druhým  definitivním otiskem a poněmčeným vzorem (výjimka denní a výplatní razítko). Druhý otisk tohoto období je již plně znárodněný s názvem SIGMUND - CHEMA. Záznamy O 10 a, O19 b. 

Otisky 4. republiky jsou již další kapitolou mimo rozsah tohoto příspěvku.

 

PRVNÍ OTISK

předběžný protektorátní výplatní otisk. československý vzor 1939

DRUHÝ OTISK

první definitivní protektorářní otisk, neúplný poněmčený vzor, 1939

TŘETÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor,, otisk s datem 27. 10. 1939 (ve sbírce první zachycený), úředně oficiálně registrovaný až 14. 5. 1940

 

Sigmundi 001

Úřední výplatní otisk

Sigmundi 002

Poznámka: Otisky tohoto vzhledu respektive vzoru vyplácely až do cca 12. 11. 1942, kdy jsme zachytil otisk s odtsraněným českým názvem poštovního úřadu OLOMOUC 2. 

PÁTÝ OTISK (?)

V tomto časovém úseku se vyskytly i případy otisků bez nápisu SIGMUND. Ve sbírce eviduji tři celistvosti s tím, že je možné splynutí tohoto názvu s okénkem na obálce a jeho smazání. UV lampa však nepotvrdila přítomnost barvy. Zůstává otazník. Katalog Bouška uvádí existenci tohoto otisku jen s Neptunovým trojzubcem. Má data ze sbírky: 29. 12. 1939, 2. 1. 1940, 10. 12. 1941 - dvě celistvosti poštou prošlé přikládám. Jsou bez názvu jen s trojzubcem.

Sigmundi 007 

 

ŠESTÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor s odstraněným českým názvem poštovního úřadu OLOMOUC 1, datum otisku 12. 11. 1942 (otisk níže),

pod prvním otiskem níže další - sedmý otisk tohoto subjektu se změněným označením a s denním razítkem bez českého názvu poštovního úřadu, vrchní otisk  poprvé uvádí Katalog Di Casola - Leiš

Sigmundi 004

 

SEDMÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní otisk, úplný poněmčený vzor, s datem 22. 6. 1944 (výše) a  13. 9. 1944 (níže), změna označení

Sigmundi 003

 

Na doplnění otisků tohoto subjektu zobrazuji i otisky uživatele CHEMA (osud výplatního stroje Chema není zatím znám) a jejich časovou řadu. Beru do úvahu důležitou sběratelskou souvislost s hlavním otiskem firmy SIGMUND - PUMPY.

 

Sigmundi 008

 

 

 

 

 

 

 

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: NEW YORK CITY - 7 (125)

NOČNÍ TIMES SQUARE 

Centrum new Yorku se nazývá Times Square, místo, které plní řadu funkcí megametropole a je přirozeným centrem života New Yorčanů a návštěvníků NYC.

 

 SQ 010     SQ 003      SQ 004      SQ 005      SQ 008      SQ 009      SQ 001           SQ 002       SQ 006

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS