HISTORIA POSTALIS ETC... osobní blog Ivana Leiše

Historia Postalis - ETC - Ivan Leiš - středa, 17 únor 2021

  • Zveřejněno v ZÁLIBY

VÝSTAVA PO ŠIRÝM NEBEM ANEB SÍLA FOTOGRAFIE JE NEZMĚRNÁ

Czech Photo Centre a venkovní výstava fotografií

Před svým sídlem v Seydlerově ulici v Praze 5 - Nových Butovicích uspořádal  Czech Photo Centre venkovní výstavu na panelech. Vystavuje zde fotografie z různých dob, které dokumentují sílu fotografie. A nejen sílu a dosah, ale i skutečnost, jak se dá s fotografiemi hrát. Retušovat, upravovat, měnit, nepublikovat, ukrývat nepohodlné záležitosti v trezoru. To vše z důvodů, že kdyby se objevily tak, jak objektiv vše zpracoval, nebylo by to pohodlné pro zobrazené aktéry

Výstava je poučná, fotografie doplňují popisky. V dnešní pandemické době jsou venkovní výstavy  jediným , co ukojí naší touhu vidět, vzdělat se, doplnit své znalosti, dostat se k poučení a něco citově prožít. Dlužno dodat, že se tak děje v každé době - buď ze zlých či ušlechtilých důvodů. Síla fotografie je nebetyčná, i té v trezoru či retušované.Možná větší než originály.

 

DSC04914      DSC04909     DSC04912     DSC04904     DSC04859     DSC04875     DSC04888    DSC04890     DSC04891     DSC04893     DSC04899     DSC04900     DSC04903     DSC04905     DSC04910

Číst dál...

NĚKOLIK POHLEDŮ SVĚTA OTISKŮ 4. REPUBLIKY ANEB LETEM SVĚTEM (15. - ČSM, Sdružení organizací dětí a mládeže, SSM)

V odbobí 1946 - 1989 podniky, organizace, instituce mizely nejen z osobních důvodů a rozhodnutí jedinců či představenstev firem, ale zejména pod vlivem společenských změn (zestátnění, znárodnění, sdružování. Vznikaly i instituce pod vlivem ideologie nové vládnoucí třídy jako například Československý svaz mládeže. Ten fungoval několik let, sdružoval všechny organizace dětí a mládeže, po letech 1968 a 1969 za doby normalizace se dřívější organizace transformovaly do nových subjektů.

PŘEDCHŮDCI

V roce 1945 - 1946 došlo k ustavení několika orgánů sdružujícíh děti a mládež. Tou hlavní insitucí byl Svaz české mládeže (sídlil na obnoveneném Havlíčkově náměstí)., byl též nám pod názvem Ústřední svaz české mládeže (ÚSČM), pod něž pdoléhaly různé svazy jako např. Středoškolský odbor při ÚSČM a další. ten měl sídlo v obnovené Opletalově ulici č. 38.

dodatky 001

 

ČSM, později Sdružení organizací dětí a organizací a SSM používaly výplatní stroj Francotyp (sběratelsky Fr 8  h - 4m). Pochopitelně s různými označeními oprávněného uživatele.

PRVNÍ OTISK

jednokruhové denní razítko

ČSM, otisky s daty 7. 6. 1953

ČSM 001

 

DRUHÝ OTISK

dvoukruhové denní razítko

ČSM, otisky s dat y6. 12. 1955 až 22. 10. 1968

ČSM 002

 

TŘETÍ OTISK

Sdružení organisací dětí a mládeže Praha, otisky s daty  5. 8. 1969 až 4. 6. 1970

ČSM 003

 

ČTVRTÝ OTISK

Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže Praha, otisk s datem 23. 3. 1972

 

ČSM 010

 

PÁTÝ OTISK

SSM, příležitostný výplatní otisk k I, sjezdu SSM 1972, otsiky s daty 1 6. 1972 až 29. 9. 1972

 

ČSM 008

 

ŠESTÝ OTISK

změna výplatního stroje - nyní výplatní stroj Pitney - Bowes) - horní celistvost

Otisk s datem 2. 4. 1980

hraniční data - 8. 10. 1973 - 2. 4. 1980 -

asymetrické uložení názvu pošty v denním razítku - R

SEDMÝ OTISK

změna výplatního stroje (nyní soustava Postalia) - dolní celistvost

Otisk s datem 7. 4. 1988 

hraniční datum 13. 7. 1990

 

SSM 001

 

Číst dál...
  • Zveřejněno v ZÁLIBY

CESTA DO ZEMĚ SNŮ: NEW YORK CITY 21 (139)

Hotel Waldorf Astoria, NYC

 

Pětihvězdičkový hotel na Park Avenue v NYC. Je v něm 47 podlaží, má výšku 190 metrů a nabízí 1413 pokojů. První hotel jménem Waldorf Astoria byl postaven z iniciativy Williama Waldorfa Astora v roce 1893. V blízkosti postavil o několik let později (1897) jeho bratranec Jacob Astor IV hotel Astoria. oba hotely byly propojeny Peacock Alley. V názvem a jménech se objevuje jméno Waldorf, což vychází u německého názvu města Walldorf, odkud rod Astorů pochází. Současní podoba slavného hotelu pochází z roku 1931. Na výzdobě se podílela i československá firma I. Ginzkey  z Vratislavic nad Nisou dodávkou velkého koberce na zakázku (rok 1928).  Hotel se může pyšnit tím, že se v něm ubytovala řada slavných osobností (mezi nimi i Elvis Presley, Elton John a další). Hotel se objevil v několika filmech. Měl vlastní nástupiště Grand Central Terminalu. Je ztvárněn i v písničkách (např. Cola Portera). Konaly se zde důležité konference a jednání (v roce 1912 ude zasedala i vyšetřující komise katastrofy Titanicu).

 

Astoria 005      Astoria 003      Astoria 004     Astoria 006     Astoria 001     Astoria 002     Astoria 007      Astoria 008

 

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (MP): 7. - G. S. Jarola nápis v trojúhelníku s logem

MP

Název firmy (příjmení či zkratka?) - Jarola s logem v troj§helníku, písmena G. S. vně (mezi denním a výplatním razítkem)

Subjekt G. S. Jarola

Činnost: výroba oa bchodtextilem

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 8h - 4m

Dohlédací pošta: STRASSNITZ/STRÁŽNICE

Druhý definoitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor

Výplatní otisk 1. dne 30. 4. 1942

 

Jarola 001

 

Poštou prošlá celistvost s otiskem s datem 10. 5. 1944

 

Jarola 002

Sedmým pokračování tohoto identifikačního vysvětlení končí seriál o  mimopražských otiscích obsahujíccíh zkratky, iniciály, kresby, trklsmní texty, názvy výrobků a tak podobně. z odby Protektorátu.

Je pochopitelné, že když se objeví další nejasnosu, k seriálu se formou vysvětlivky vrátím.

 

Nyní nás čeká období 3. republiky a výplatní otisky s výplatním razítkem ve tvaru větrné růžice z let 1946 - 1948 (oficiálně povolené období používání těchto otisků) až 1951 (poslední případ opožděné větrné růžice ve výplatním otisku. Vysvětlivky a objasnění se bude držet Identifikačního rejstříku, který je otištěn v Katalogu výplatních otisků z území Ćeskoslovenska 1946 - 1948 (s výplatním razítkem tvaru motýlka), Filatelie 18/1983 strana 133 a 134. VYSVĚTLENÍ SE SOUSTŘEDÍ NA OTISKY PODLE TÉTO OSNOVY:

- ADRESY (13),

- NÁZVY VÝROBKŮ, REKLAMNÍ SLOGANY, POPIS ČINNOSTI (15),

- LETOPOČTY (3),

- ZKRATKY (46),

- KRESBY (17), též ve spojení s dalšími údaji.

Identifikační vysvětlivky budou selektivní a budou se tákat těch případů, které ještě v několika desítkách pokračování nebyly vysvětleny. Jakékoliv opakování by bylo nošením dříví do lesa.

Na úvod dvě celistvosti, které dokreslují, nač se soustředím.

 

trojkat 001

 

trojkat 002

 

 

Číst dál...

VE ZNAMENÍ ZKRATEK (A KRESEB) (MP): 6. - pánská bota s textem, později erb s korunkou, v erbu dámská bota a písmeno "S"

MP

 

Obrázek s názvem firmy: první obrázek pánská bota, druhý obrázek korunka s erbem, v erbu dámská bota a písmeno "S" (mezi denním a výplatním otiskem)

Subjekt:Standard, Südmärische Schuh - Werke, bratři Reichsfeldové, později Richter & CO. (vnucená správa?)

Adresa: Veselí n. Moravou

Výplatní stroj Francotyp, sběratelsky FR 6h - 4m

Dohlédací pošta: WESSELI a. d. MARCH/VESELÍ n. MORAVOU

PRVNÍ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, otisk 1. dne 10. 2. 1941

 

Veselí 001

Poštou prošlá celistvost s otiskem datovaným 7. 11. 1942

Veselí 002

 

DRUHÝ OTISK

druhý definitivní protektorátní výplatní otisk, úplný poněmčený vzor, změna označení, otisk s datem 3. 2. 1944

 

Veselí 003

 

Na celistvosti se objevuje denní razítko veselské pošty s datem 4 2. 1944, jedná se pravděpodobně o korekci data odeslání. Zásilka byla vyplacena s datem 3. 2. 1944, ale podána následující den, což odporovalo tehdejšímu Poštovnímu řádu.a bylo nutno provést upřesnění.

 

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS